Sunteți pe pagina 1din 1

Munteanu Alice

Seria A grupa 5

Igiena scolara

Obiectivul general al activitatilor realizate in domeniul igienei scolare vizeaza a-sigurarea


conditiilor fizice si psihice optime necesare elevului pentru realizarea sarcinilor de invatare in
mediul scolar si extrascolar si pentru integrarea sa sociala corespunzatoare in clasa, scoala,
familie, comunitate, societate.
Obiectivele specifice urmarite pot fi grupate in cinci categoni distincte dar complementare:
a) studierea conditiilor fizice si psihice care influenteaza starea de sanatate a elevilor,
individual si colectiv, in mediul scolar si extrascolar, in contextul sarcinilor de invatare in clasa,
in afara clasei, acasa;
b) stimularea cresterii si a dezvoltarii fizice si psihice normale a elevului in contextul
perfectionarii permanente a conditiilor de proiectare si de realizare a activitatii, in mediul
scolar si extrascolar, in colaborare cu scoala si cu familia
c) prevenirea bolilor si a consecintelor acestora generate de: surmenajul intelectual, nevroza
infantila, devierea de conduita, fenomenul de inadaptare scolara-profesi-onala-sociala etc.;
d) asigurarea (micro)climatului adecvat - din punct de vedere ergonomie, ecologic, psihosocial
- pentru stimularea activitatii de invatare si a procesului de integrare sociala a elevului.
e) limitarea si eliminarea factorilor nocivi din mediul scolar si extrascolar, care intervin la nivel
macrostructural (plan de invatamant, programe supraincarcate, examene propuse la varste
timpuri si in termeni de selectie negativa/admitere).
Integrarea igienei scolare/pedagogiei medicale in sfera stiintelor educatiei contribuie la
largirea si aprofundarea problematicii invatarii (didactice si extradidactice) si a integarii sociale
(scolare, familiale, comunitare, profesionale) a elevului, din perspectiva:
- microstructurala: rolul conditiilor de microclimat, care asigura o anumita ambianta
educationala, dependenta de factori obiectivi (baza didactico-materiala, orarul scolii etc.) dar
si de factori subiectivi (stilul educational, raporturile pedagogice formale si informale dintre
profesori si elevi, influentele campului psihosocial scolar si extrascolar etc);
- macro structurala: planul de invatamant, programele si manualele scolare, sistemul de
evaluare, procesul de formare initiala si continua a cadrelor didactice, colaborarea scoala-
familie etc. care incurajeaza sau descurajeaza: stressul general si special surmenajul
intelectual, starile de disconfort psihic, sentimentul esecului scolar si social etc.