Sunteți pe pagina 1din 32

„Colț de Rai”

- pensiune turistică -
CUPRINS
CONCEPEREA PROIECTULUI................................................................................................................4
1.1 Context..............................................................................................................................................4
1.1.1 Ideea proiectului........................................................................................................................4
1.1.2 Descrierea solicitantului............................................................................................................5
1.1.3 Descrierea liniei de finanțare....................................................................................................5
1.2 Titlul proiectului..............................................................................................................................8
1.3 Localizarea........................................................................................................................................8
1.4 Suma solicitată de la finanțator......................................................................................................10
1.5 Justificarea ideii proiectului...........................................................................................................10
1.5.1 Prezentarea problemei.............................................................................................................10
1.5.2 Încadrarea proiectului în linia de finanțare............................................................................14
1.5.3 Gradul de originalitate al proiectului......................................................................................14
1.6 Scop, obiective și jaloane. Grupuri țintă.......................................................................................15
1.6.1 Scop..........................................................................................................................................15
1.6.2 Obiective..................................................................................................................................15
1.6.3 Jaloane......................................................................................................................................17
1.6.4 Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tintă, beneficiarilor indirecti...........................17
PLANIFICAREA PROIECTULUI............................................................................................................19
2.1 Descrierea detaliată a activităților..................................................................................................19
2.1.1 Constructia structurii de primire turistică..............................................................................21
2.1.2 Construcție funcțională...........................................................................................................21
2.1.3 Infrastructură turistică de agreement funcțională.................................................................22
2.1.4 Pensiune promovată................................................................................................................24
2.1.5 Personal angajat.......................................................................................................................26
2.1.6 Servicii oferite..........................................................................................................................26
2.1.7 Proiect monitorizat.................................................................................................................28
2.2 Echipa de implementare.................................................................................................................28
2.3 Durata și planul proiectului...........................................................................................................29
2.4 Bugetul proiectului.........................................................................................................................30
2.4.1 Bugetul pentru jalonul 1: Constructia structurii de primire turistică....................................30
2.4.2 Bugetul pentru jalonul 2: Construcție funcțională.................................................................30
2.4.3 Bugetul pentru jalonul 3: Infrastructură turistică de agreement funcțională........................30
2.4.4 Bugetul pentru jalonul 4: pensiune promovata.......................................................................31
2.4.5 Bugetul pentru jalonul 5: Personal angajat.............................................................................31
2.4.6 Bugetul pentru jalonul 6: Servicii oferite................................................................................31
2.4.7 Bugetul pentru jalonul 7: Proiect monitorizat.......................................................................31
2.4.6 Bugetul estimat pe luni...........................................................................................................32
2.4.6 Bugetul agregat........................................................................................................................32
2.5 Activități de evaluare și monitorizare............................................................................................32
2.6 Managementul riscurilor................................................................................................................32
BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................................32
CONCEPEREA PROIECTULUI

1.1 Context

1.1.1 Ideea proiectului


Proiectul are ca obiectiv crearea unei pensiuni turistice în localitatea Lepșa, județul
Vrancea.
Fiind situat într-o zonă muntoasă ce oferă o serie de atracții natural deosebite şi
având nenumărate edificii religioase, principala activitate economică din această zonă este
turismul.
În zona de nord-est, în ceea ce priveşte oferta turistică cel mai mare număr de
structuri de primire turistică este deținut de pensiuni turistice şi hoteluri.
Lipsa marketingului adecvat pentru promovarea serviciilor turistice şi practicarea
unor prețuri mari comparativ, cu calitatea serviciilor a determinat îndreptarea turiştilor
români spre zone adiacente ca Ungaria, Bulgaria, Turcia, Grecia şi diminuarea numărului de
turişti străini care preferă alte zone de atracție turistică.
Prin implementarea proiectului se vor lua măsuri în acest sens, în vederea atragerii
unui număr cât mai mare de turişti români, cât şi străini, spre turismul românesc,
îmbunătățind serviciile oferite în zonă prin investiții în tehnologii noi, moderne. Se va mai
avea în vedere şi diminuarea numărului de angajați sezonieri în favoarea celor permanenți în
domeniul hotelier, asigurându-le acestora spații special amenajate pentru odihnă fiind
stimulați prin organizarea unor cursuri de înaltă calificare şi acordarea de bonusuri în funcție
de performanțele obținute.
Proiectul intenționează a oferi o alternativă turiștilor romăni și străini ce vin să
viziteze această parte a țării în ceea ce privește cazarea dar și petrecerea timpului liber. Prin
crearea pensiunii “Colț de Rai” se dorește a oferi pieței o ofertă de cazare caracterizată prin
următoarele elemente:
 prețuri scăzute;
 calitate ridicată;
 cazarea într-o zonă liniștită, departe de zgomotul orașelor;
 facilități de petrecere a timpului liber: trasee montane, piscina, ATV;
 posibilitatea de cunoaștere a tradițiilor românești din zona Moldovei;
 acces imediat la o serie de puncte turistice;
 petrecerea vacanței într-o zonă rurală, beneficiind de toate facilitățile oferite
de tehnologia modernă.
Proiectul vine în întâmpinarea unor probleme existente la nivelul județului Vrancea
precum:
 Prețuri ridicate;
 Calitate scăzută a ofertelor turistice;
 Posibilități de recreere reduse.

1.1.2 Descrierea solicitantului

Solicitantul finanțării este o persoană fizică care se va angaja ca pâna la data semnarii
contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată și
să funcționeze ca microîntreprindere. Firma va fi o microîntreprindere având un număr de
angajați mai mic de 9 și o cifră de afaceri anuală mai mică de 2 milioane euro. Activitatea
principală conform codificării (ordin 337/2007): 5590 Alte servicii de cazare. Misiunea firmei
este următoarea: prin valoare, prin servicii, prin calitate promovăm turismul românesc.
Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii
similare în ultimii 3 ani;

1.1.3 Descrierea liniei de finanțare 1

Proiectul se înscrie pentru finanțare în Programul Operațional regional- Planul


Național de Dezvoltare regional, Axa 3- Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si
diversificarea economiei rurale- Măsura 313 Încurajarea Activităților Turistice. Perioada de
acordare a fondurilor pe această axa se înscrie pe perioada 2007-2013.

1
PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului.
Masura 313 „Încurajarea activitatilor turistice” se încadreaza în Axa III –
„Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca
obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice în zonele rurale care sa contribuie la
cresterea numărului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea
atractivitatii spatiului rural.2
Obiectivele specifice se refera la:3
1. Crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de turism, în special
pentru tineri și femei;
2. Creșterea valorii adăugate în activități de turism;
3. Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice;
4. Creșterea numărului de turiști și a duratei vizitelor.
Obiectivele operaționale se referă la:4
1. Creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara mică;
2. Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică;
3. Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale
de interes turistic.

1.2 Titlul proiectului

2
PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p. 4.
3
PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p. 4.
4
PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p. 4.
Proiectul propus se numește “Colț de Rai – pensiune turistică”.

1.3 Localizarea
România, Regiunea Nord-Est, Județul Vrancea
Proiectul propus contribuie la creşterea eficienței economice în județul Vrancea,
prin practicarea unor politici de marketing adecvate, în strânsă legătură cu tipologia
segmentului de piață căreia i se adresează.
La nivelul județului Vrancea există 94 unități de cazare turistică, respectiv: 21
hoteluri si moteluri, 5 cabane turistice, 3 campinguri si unitati tip casuta ,6 vile, 3 tabere
pentru elevi, 8 pensiuni turistice urbane, 42 pensiuni turistice rurale, 1 hotel pentru tineret,
cu o capacitate totală de cazare de 4045 locuri, din care în funcțiune doar 1165 locuri. 5
Loc de naştere a unei civilizații, județul Vrancea este situat în partea nord – estică a
României şi ocupă unul dintre primele locuri în ceea ce priveşte potențialul turistic. Numărul
mare de turişti care vizitează anual acest județ, este explicat prin poziția sa geografică, cât şi
nenumărate monumente culturale şi istorice.
Trăsătura caracteristică a acestui județ este că pe o suprafață restrânsă se găsesc un
număr mare de atracții turistice. Aici se găsesc facilități pentru sporturile de vară şi de iarnă,
pentru vânătoare şi pescuit, cât şi pentru odihnă.
Privelişti minunate sunt oferite de cheile râurilor. Județul are rezervații naturale de
floră şi faună (bouri, cerbi, urşi, porci mistreți, cocoşi de munte, păstrăvul curcubeu, cocoşul
de mesteacăn). Valoarea ecologică şi ospitalitatea proverbială a oamenilor crează condiții
bune să integreze zona în valorile montane ale lumii.
Printre punctele turistice se numără: Mănăstirea Lepșa, Rezervația Naturala “Cheile
Tișiței”, Cascada Putnei, Parcul Național “Putna” etc.
Lepșa este o localitate din județul Vrancea. Satul se află la 75 km de orasul Focșani şi
are o populație de 400 locuitori.

5
Anuarul statistic al Romaniei
Proiectul contribuie astfel la identificarea, valorificarea şi creşterea gradului de
exploatare a resurselor turistice, creşterea gradului de ocupare a forței de muncă care va fi
atrasă din mediul rural, susținerea practicării unor meserii tradiționale şi atragerea populației
în practicarea turismului, asigurarea unei exploatări echilibrate şi pe termen lung a resurselor
turistice.
Satul Lepșa este locul unde se mai pot întâlni obiceiuri şi tradiții.

1.4 Suma solicitată de la finanțator

Total costuri eligibile ale Suma solicitată de la % din costul total al


proiectului finanțator proiectului
302578,00 99459,50 32,87%

Notă: valorile sunt afișate în euro și se justifică pe baza bugetului creat

1.5 Justificarea ideii proiectului

1.5.1 Prezentarea problemei


Am parcurs la prezentarea problemei și a soluților prin intermediul arborelui de
probleme și a celui de obiective, arbori creați conform pașilor prezentați în MANUALUL
MANAGEMENTUL CICLULUI DE PROIECT( p. 18).
Notă: elementele teoretice privind cei 2 arbori au fost preluate din manualul menționat mai sus.

Analiza problemelor identifică aspectele negative ale unei situații problematice


actuale şi stabileşte relația ‘cauză-efect’ dintre problemele existente. Analiza se prezintă sub
forma unei scheme grafice, având în partea superioară efectele problemei şi cauzele ei
dedesubt. Analiza are ca țintă identificarea blocajelor reale, cărora factorii interesați le acordă
prioritate şi pe care caută să le înlăture. Odată completat, Arborele problemelor prezintă
imaginea completă a unei situații negative existente, pe care dorim să o îmbunătățim ca
urmare a implementării proiectului.
Analiza obiectivelor este o metodă concepută să:
• Descrie “situația îmbunătățită” (stadiul viitor dorit), ca urmare a
implementării proiectului;
•Verifice ierarhizarea obiectivelor;
• Ilustreze grafic relațiile “cauză-efect “.
Situația negativă” ilustrată de Arborele problemelor este transpusă într-o “situație
îmbunătățită”, prin reformularea pozitivă a problemelor identificate. Aceste formulări
pozitive devin astfel obiective. Ele seprezintă într-o altă schemă logică numită Arborele
obiectivelor. Arborele obiectivelor oferă perspectiva clară a situației viitoare îmbunătățite.

1.5.1.1 Arborele de probleme

Scăderea Deteriorare Scăderea Scăderea Reorientarea Pierderea


numărului a turismului valorii potențialul turiștilor spre treptată a
de turiști rural adăugate în ui turistic zonele valorilor
activitățile urbane care naționale
de turism oferă și alte
facilități

Nepromovare si
.1 necunoasterea valorilor
regionale

Barierele culturale
Deteriorarea infrastructurii, Deteriorarea structurilor de Calitate scăzută a serviciilor
impiedica cunoasterea
serviciilor turistice rurale primire turistică la scară în turismul rural altor culturi
mică

Efecte ce ar putea să perpetueze prin nerezolvarea cauzei

LIPSA OFERTELOR TURISTICE DE CALITATE RIDICATĂ ÎN


JUDEȚUL VRANCEA
Cauzele problemei

Predomină turismul urban, Turismul rural existent nu se Infrastructura existentă se


implicit locurile de cazare ridică la standardele impuse de orientează în mare parte doar
urbane UE spre servicii de cazare

Gradul scazut de
Putere Accesul la Nu sunt Investițiile Cultură slab Lipsa
cunoastere a
financiară informații cunoscute în ofertele dezvoltată sentimentul
valorilor
mai mare în mai ridicat standardele de cazare privind ui regionale
de
mediul în mediul UE privind sunt reduse serciviile promovare a
urban urban turismul conexe culturii
rural naționale

1.5.1.2 Arborele de obiective

Creşterea Dezvoltare Creşterea Certificar Crearea Susținerea


numărului a facilitatilor
valorii ea activitățilo
de turişti şi infrastrutu recreational
a duratei adăugate calitații r specifice
rii turistice e în vederea
vizitelor; în zonă; în serviciilor asigurarii turismului
activități oferite în accesului la rural;
zonele Nepromovare si
de turism; domeniul
naturale de necunoasterea valorilor
turismulu interes regionale

i;

Barierele culturale
Crearea, îmbunătățirea şi Creșterea și îmbunătățirea Certificarea impiedica
calității cunoasterea
diversificarea infrastructurii şi structurilor de primire serviciilor oferite în
altor culturi
serviciilor turistice; turistice la scara mică; domeniul turismului;
Rezultate

Dezvoltarea turismului în zona Lepșa - Vrancea

Activități

Construcția finalizată Construcție funcțională Crearea infrastructurii


turistice de agreement

Gradul scazut de
Achiziția Alegerea Stabilirea Pregatirea Achiziția de Promovarea
cunoastere a
materialelo firmei de necesarului dosarului ATV-uri tradițiilor
valorilor
construcție de dotare regionale
r de achiziții
și aferent 3
margarete
Construcția
propriu-zisă

1.5.1.3 Analiza SWOT

Puncte tari zonei  Potențial turistic ridicat al zonei ;


 Număr mare de turiști ;
 Flux continuu de turiști ;
 Aproprirea de importante și numeroase obiective turistice
 Peisaj natural diversificat și puțin întâlnit
 Multiple mijloace de petrecere a timpului liber
Puncte slabe ale  Slaba dezvoltare a ofertei turistice
zonei  Ofertă turistică existentă care nu se ridică la standardele UE
 Inexistența serviciilor conexe
Oportunităti  Crearea unei pensiuni turistice prin cofinanțare europeană;
generate de  Dezvoltarea potențialului turistic;
implementarea  Creșterea veniturilor;
proiectului pt  Creșterea numărului locurilor de muncă;
zonă  Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor;
 Dezvoltarea infrastruturii turistice în zonă;
 Creşterea valorii adăugate în activități de turism;
 Susținerea activităților specifice turismului rural;
 Crearea facilitatilor recreationale în vederea asigurarii accesului
la zonele naturale de interes turistic;
 Certificarea calitații serviciilor oferite în domeniul turismului ;
Amenințări  Puternica dezvoltare a sectorului turistic în țările vecine;
 Politică de prețuri scăzute practicate de vecini;
 Calitate ridicată a serviciilor de cazare și recreaționale oferite de
pensiunile turistice din țările vecine;
 Migrarea turiștilor români spre țări precum Bulgaria, Ungaria.

1.5.2 Încadrarea proiectului în linia de finanțare

Proiectul prezentat spre analiză se încadrează în Programul Național de Dezvoltare


Rurală, Axa 3 – Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei
rurale- Măsura 313 Încurajarea Activităților Turistice deoarece urmărește dezvoltarea
potențialului touristic din zona rurală și dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale
care să contribuie la crețterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative,
precum și la creșterea atractivității spațiului rural și îndeplinește cumulativ următoarele
puncte:
1. urmărește obiectivul general al măsurii 313;
2. urmărește obiectivele specifice și operaționale;
3. beneficiarul proiectului este eligibil;
4. investiția este viabilă;
5. microîntreprinderea nu este în dificultate;
6. structurile de primire rurală se vor ridica la standardele impuse la nivel național și
European;
7. calitatea serviciilor este de 3 margarete;
8. construcția păstrează arhitectura zonei;
9. există intenția de introducere a obiectivului în circuitul turistic;
10. există posibilitatea de cofinanțare a proiectului.

1.5.3 Gradul de originalitate al proiectului


Gradul de originalitate al proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii turistice de
agreement la standard ridicate. Cu toate că exită oferte de cazare în zonă, puține sunt cele ce
oferă posibilități de recreere și de petrecere a timpului liber. Proiectul de față se diferențiaza
tocmai prin faptul că pune la dispoziția potențialilor clienți modalități diverse de petrecere a
timpului liber. Elementele de agreement oferite sunt:
 ATV-uri;
 Prezentarea de colecții de costume populare ;
 Prezentarea unor obiceiuri precum olăritul, țesutul, cusutulș
Originalitatea proiectului stă și în promovarea tradițiilor românești, a culturii.

1.6 Scop, obiective și jaloane. Grupuri țintă

1.6.1 Scop
Obiectivul principal, sau scopul proiectului îl reprezintă creșterea calității turismului
prin crearea unei pensiuni turistice, astfel încât prin implementarea proiectului se va asigura
oferirea de servicii de calitate superioară consumatorilor de servicii de turism rural şi
asigurarea unui marketing adecvat.

1.6.2 Obiective

Obiective directe/ pe termen scurt:


Obiective specifice :
 Realizarea a 20 locuri de primire turistică;
 Realizarea de programe turistice;
 Crearea şi menținerea locurilor de muncă prin activități de turism, în special pentru
tineri şi femei;
 Creşterea valorii adăugate în activități de turism;
 Crearea, îmbunătățirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice;
 Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor;
 Asigurarea unui număr de 10 camere duble;
 Asigurarea unui număr de 30 locuri de masă în restaurant.
Obiective operaționale
 Dezvoltarea infrastructurii turistice în zonă;
 Creșterea si îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara mică;
 Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică;
 Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de
interes turistic;
 Susținerea activităților specifice turismului rural;
 Certificarea calității serviciilor oferite în domeniul turismului;
 Asigurarea de prestații similare, din punct de vedere calitativ, cu cele ale țărilor din
U.E şi o valorificare corespunzătoare a atracțiilor naturale şi antropice;
 Asigurarea securității alimentare conform normelor U.E.;

Obiective indirecte/ pe termen lung:


 Realizarea unui turism durabil;
 Integrarea, mai largă, a turismului românesc în circuitul mondial de valori;
 Creşterea numărului de turişti români şi străini;
 Valorificarea patrimoniului natural din zonă (monumente istorice, rezervații naturale
şi alte atracții turistice);
 Creşterea nivelului de trai;
 Diminuarea ratei şomajului;
 Realizarea unei creşteri economice atât în zonă, cât şi în alte zone printr-un efect
multiplicator;
 Susținerea proiectelor inițiate de tineri pentru toate activitățile menționate mai sus.
Obiective productive( cantitative) :
 Crearea unei pensiuni ;
 Oferirea a 20 locuri de cazare ;
 Oferirea a 30 locuri de luat masa ;
 Punerea la dispoziție a 3 ATV-uri ;
 Punerea la dispoziție a mijloacelor de intrare în contact cu tradițiile românești
(costume populare, ocupații specifice- olăritul, țesutul și cusutul, obiecte de cult
specifice- icoane).
Obiective de dezvoltare instituțională( calitative) :
 Îmbunătățirea ofertei turistice a zonei ;
 Promovarea tradițiilor românești ;
 Creșterea facilităților recreaționale ;
 Creșterea calității serviciilor turistice .

1.6.3 Jaloane
Jaloanele sau activitățile principale ale proiectului sunt următoarele:
1. Construcția finalizată
2. Construcție funcțională
3. Infrastructură turistică de agreement funcțională
4. Pensiune promovată
5. Personal angajat
6. Servicii oferite
7. Proiect monitorizat

1.6.4 Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tintă, beneficiarilor indirecti.

1.6.4.1 Beneficiari directi


Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:
 Persoana fizică C, firma X SRL.

1.6.4.2 Beneficiari indirecti


Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt:
 Turiștii pe zona de nord est a României, care vor beneficia o ofertă turistică
îmbogățită.
 Întreaga populație din zona în care se va construi pensiunea deoarece vor crește
numărul locurilor de muncă;
 Societățile economice orintate spre promovarea culturii tradiționale deoarece va
crește numărul potențialilor cumpărători;

1.6.4.3 Grupuri tintă


Piața de desfacere cuprinde potențialii clienții, şi anume acele persoane care vor
beneficia pe viitor, după deschiderea pensiunii, de serviciile oferite de S.C. X S.R.L.
S.C. X S.R.L – până în prezent nu a desfăşurat o activitate în acest domeniu, dar
prin intermediul acestui proiect se va valorifica potențialul turistic al zonei Vrancea creându-
se astfel posibilitatea de destindere şi relaxare a clienților şi, în acelaşi timp, prin serviciile
oferite, se va determina întoarcerea clienților în zonă şi creşterea numărului acestora.
Printre clienții noii pensiuni se vor număra persoanele care vizitează Municipiul
Focșani şi zonele înconjurătoare şi vor să se bucure de câteva zile de relaxare în mediul rural,
persoanle care vor să scape de aglomerația marilor oraşe, persoanele interesate de organizarea
unor evenimente deosebite într-o ambianță rurală.
Toți vizitatorii Vrancei vor reprezenta o potențială clientelă a pensiunii.
Grupurile țintă sunt reprezentate de:
 Turiştii care vor să se desprindă de aglomerația marilor oraşe;
 Persoane interesate de organizarea unor evenimete deosebite într-o ambianță rurală;
 Persoane interesate de petrecerea unei perioade de timp într-un mediu liniştit;
 Persoanele care doresc să petreacă un sfârşit de săptămână într-un mediu rural.

Tabel nr. 11 Potenţialii clienţi ai solicitantului

Client % din vânzări


Persoane din mediul urban 50
Oameni de afaceri 40
Persoane dinafara țării 10

Printre clienții structurii de primire turistică care se doreşte a fi construită se numără


persoanele fizice care locuiesc în mediul urban şi doresc să evadeze din cotidian şi să petreacă
câteva zile departe de aglomerație şi zgomot.
De asemenea, persoane juridice, administratori sau manageri ai unor firme, pot
organiza team-building-uri, conferințe sau orice alte evenimente pentru angajați sau
parteneri de afaceri în cadrul pensiunii. Sala de servire a mesei poate fi amenajată şi decorată
în aşa fel încât să se desfăşoare în bune condiții şi într-o ambianță plăcută orice fel de
eveniment.
Pe lângă persoanele din țară care vor apela la serviciile oferite de S.C. x S.R.L. vor
exista şi turişti străini veniți în România în vizită, în scopuri recreaționale sau în interes de
afaceri.
Toate aceste categorii de persoane reprezintă clienți potențiali ai pensiunii care vor
apela cu încredere la serviciile oferite în cadrul structurii de primire turistică.

PLANIFICAREA PROIECTULUI

2.1 Descrierea detaliată a activităților


Structura de descompunere pe lucrări în format de rezumat se prezintă astfel:

000 Creșterea ofertelor de cazare turistică prin crearea pensiunii “Colț de Rai”
1. Construcția finalizată
1.1 Alegerea firmei de construcție
1.1.1 Studierea ofertelor
1.1.2 Încheierea contractului
1.2 Achiziția materialelor
1.2.1 Studierea ofertei
1.2.2 Achiziția
1.3 Construcția clădirii
2. Construcție funcțională
2.1 Stabilirea necesarului de dotare aferent 3 margarete
2.1.1 Analiza necesarului de dotare
2.1.2 Pregătirea dosarului de achiziții
2.2 Achiziția elementelor tehnologice de dotare interioară.
2.2.1 Analiza ofertelor
2.2.2 Achiziția
2.2.3 Amenajarea
3. Infrastructură turistică de agreement funcțională
3.1 Achiziția de ATV-uri
3.1.1 Studierea ofertei
3.1.2 Achiziția
3.2 Achiziția de costume populare
3.2.1 Studierea ofertei
3.2.2 Achiziția
3.3 Achiziția obiectelor necesare olăritului, țesutului, cusutului
3.3.1 Achiziția obiectelor specifice olăritului, țesutului, cusutului
3.3.2 Amenajarea spațiului interior cu obiectele achiziționate
3.4 Achiziția de obiecte de cult specifice- icoane
3.4.1 Achiziția
3.4.2 Amenajarea interioară
3.5 Crearea zonei de echitație
3.5.1 Crearea zonei de echitație
3.5.2 Achiziția cailor
3.5.3 Achiziția obiectelor necesare echitației
4. Pensiune promovată
4.1 Crearea unui site
4.1.1 Creare
4.1.2 Publicare
4.1.3 Promovare
4.2 Crearea de pliante(100 lunar), distribuirea lor in cadrul agențiilor de turism locale
4.2.1 Creare
4.2.1 Distribuire
4.3 Anunțuri periodice în ziarele locale
4.4 Încheierea de colaborări cu agențiile de turism
4.5 Crearea cărților de vizită
4.6 Crearea de cărți poștale
5. Personal angajat
5.1 Recrutare
5.2 Selecție
5.3 Training
6. Servicii oferite
6.1 Cazare
6.2 Servirea mesei
6.3 Locuri de agreement
7. Proiect monitorizat
7.1 Evaluarea
7.2 Monitorizare
7.3 Editarea de rapoarte

2.1.1 Constructia structurii de primire turistică


Acest jalon urmărește construirea unei pensiuni care să fie alcătuită din: 1
apartament, 9 camere, 20 locuri de cazare, 10 băi, un restaurant cu capacitatea de 30 de
persoane, o bucătărie, o recepție. Componenta a) „Investiții în infrastructura de primire
turistică” presupune înființarea unei pensiuni turistice în județul Vrancea cu 20 locuri de
cazare şi a cărui nivel de confort şi calitate a serviciilor atinge standardul de calitate de 3
margarete.
Serviciile turistice oferite prin implementarea acestui proiect vor creea condiții
prielnice de destindere şi relaxare a turiştilor şi în acelaşi timp vor contribui la
reîmprospătarea şi energizarea acestora, prin aceea că turiştii pot să: pescuiască, să vâneze, să
consume alimente ecologice şi să intre în contact cu tradițiile şi obiceiurile zonei. În final
serviciile ce vor fi oferite atrag după sine refacerea integrală a capacității fizice a
organismului, simultan cu petrecerea plăcută şi instructivă a timpului liber.
Jalonul este alcătuit din 3 activități principale și subactivitățile aferente. Perioada de
desfășurare a lor va fi prezentată în diagrama GANTT, iar echipa de implementare,
menționată în diagramă va fi prezentată pe larg într-un subcapitol următor. De reținut că
activitățile și subactivitățile se desfășoară în ordinea în care le-am prezentat mai sus fără
posibilitatea de intercalare. Activitatea va fi realizată pe parcursul a 102 zile prin contribuția
a 2 echipe de implementare.
Resursele antrenate de jalonul 1:vezi Anexa 2. 1

2.1.2 Construcție funcțională


Spațiile de cazare ce se vor realize prin implementarea acestui proiect, vor fi
mobilate şi amenajate în aşa fel încât să corespundă normelor de clasificare pentru 3
margarete elaborate de Ministerul Turismului, care la rândul său le va omologa, iar tarifele
practicate se vor stabili în conformitate cu legislația în vigoare. O structură detaliată a
elementelor necesare va fi prezentată la crearea bugetului.
Activitatea va fi realizată pe parcursul a 44 de zile prin contribuția unei singure
echipe de implementare.
Resurse antrenate de jalonul 2: vezi Anexa 2.1

2.1.3 Infrastructură turistică de agreement funcțională


Prin activitatea propusă de S.C. X S.R.L. se doreşte păstrarea şi promovarea culturii
tradiționale. Astfel, în vederea amenajării structurii de primire turistică se vor achiziționa
obiecte certificate ca fiind produse tradiționale de marcă.
Obiectivul propus de S.C. X S.R.L. este de a decora şi amenaja structura de primire
turistică cu astfel de obiecte tradiționale. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra
persoanelor care vor dori să îşi petreacă ceva timp departe de oraş, de aglomerație şi zgomot,
într-un loc retras, frumos amenajat care îi duce cu gândul la vremurile de demult şi la modul
de viață a predecesorilor.

2.1.3.1 Achizitia de ATV-uri


Pentru a acoperi şi componenta b) „Investiții în activități recreaționale” s-a propus
prin intermediul proiectului achiziționarea a 3 ATV-uri care vor fi folosite în vederea
desfăşurării unor plimbări, excursii, întreceri în scop recreativ. ATV-urile (All Terain
Vehicles), cunoscute şi sub numele de „quads” sunt vehicule off-road cu patru roți care pot
străbate orice teren şi care pot fi conduse profesionist şi în scop de recreere în întreaga lume.
ATV-urile sunt vehicule mici pentru 1-2 persoane, cu 4 roți, foarte fiabile şi mai ales foarte
sigure, care pot ajunge oriunde, parcurgând orice teren cu porțiuni deosebit de accidentate
sau cu pante abrupte, indiferent de anotimp şi în orice condiții, fără a crea dificultăți. Foarte
cunoscute în SUA şi Canada, ATV-urile încep abia acum să-şi facă intrarea şi pe piața din
România, dar cu un mare succes pentru că ele constituie un nou serviciu, deoarece se pot
închiria, se pot organiza trasee, excursii şi diferite activități în cadrul unui team-building.
Acestea se conduc cu carnet de conducere categoria B, ceea ce dă posibilitatea unui foarte
mare număr de persoane să se bucure de privilegiul de a putea conduce un asemenea vehicul.
Au o largă utilitate, în diverse domenii, de la turism şi agrement, până la profesiile care cer
deplasarea rapidă şi în siguranță în locuri în care se ajunge foarte greu sau nu se ajunge deloc
cu un autoturism şi pot fi dotate cu o mulțime de accesorii de la plug de zăpadă, măturător,
imprăştiator nisip, până la remorcă şi orice unelte agricole. ATV-urile sunt construite în aşa
fel încât să poată ajunge oriunde, fără nici o problemă, pot să treacă prin mlaştini, nisip,
noroi, pe cărări de munte sau prin zăpadă, sunt foarte fiabile şi mai ales foarte sigure.
Utilitatea lor în turism sunt o completare necesară la serviciile de agrement pe care ar trebui
să le ofere orice pensiune, cabană sau hotel care se respectă şi este atent la nevoile clientilor.

2.1.3.2 Achizitia de costume populare


Costumul popular , constituie o parte integrantă a culturii noastre tradiționale, el
face parte din patrimonial artistic tradițional, ce trebuie protejat şi valorificat. În mileniul al
treilea, păstrarea emblemelor indentitare ale națiunilor constituie o preocupare a strategiilor
politice, economice şi culturale pentru realizarea unei Europe unite, pluriculturală, care are
un valoros patrimoniu multietnic la care contribuie şi țara noastră.
Costumul țărănesc reprezintă unul dintre cele mai vaste şi în acelaşi timp mai
complexe domenii ale artei populare româneşti. Este asamblat dintr-o multitudine de piese,
după reguli moştenite din vechime de colectivitatea care îl poartă. De aici decurge
specificitatea națională, provincială, regională, zonală sau chiar comunală (locală) a
costumului.
Un asemenea port popular va fi folosit la amenajarea spațiului de primire turistică
odată cu implementarea investiției propuse de S.C. X S.R.L.

2.1.3.3 Achizitia obiectelor necesare olăritului, tesutului, cusutului


Olăritul este o ocupație ce se practică încă din vremuri străvechi în partea de Nord-
Est a Moldovei. Meşteşugul olăritului folosea în primul rând în alimentație, dar ceramica este
folosită şi în scop decorativ, în construcții sau pentru anumite ritualuri. Locuința țărănească
cuprinde o varietate de vase de lut - oale, ulcioare, căni, strachini, chiupuri, blide, oale
pentru ținut laptele, oale enorme în care se pregătea mâncarea pentru sărbătorile religioase,
vase pentru flori, statuete, fluiere, jucării etc.
În ziua de astăzi asemenea vase confecționate şi pictate de mână se folosesc mai mult
în decorarea interioarelor unor case, pensiuni sau locuri de primire a turiştilor decât în
scopuri practice.
Şi în pensiunea propusă a se construi se vor folosi astfel de decorațiuni tradiționale în
vederea impresionării turiştilor. Se va realiza un cadru plăcut, primitor care va avea menirea
de a transpune privitorul pentru moment într-un timp mai îndepărtat, a cărui prezență se
face simțită doar prin astfel de obiecte.
Țesutul şi cusutul pentru familie făceau parte dintre îndeletnicirile de bază ale
femeii române. De la piese de port cotidian la cele de sărbătoare şi până la textilele care
"îmbrăca" locuința, era totul lucrat de mâini harnice şi măiestre. Până în zilele noastre s-a
păstrat tradiția ca fetele să deprindă în familie arta țesutului.
Obiectivul propus de S.C. X S.R.L. este de a decora şi amenaja structura de primire
turistică cu astfel de obiecte tradiționale. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra
persoanelor care vor dori să îşi petreacă ceva timp departe de oraş, de aglomerație şi zgomot,
într-un loc retras, frumos amenajat care îi duce cu gândul la vremurile de demult şi la modul
de viață a predecesorilor.

2.1.3.4 Achizitia de obiecte de cult specifice- icoane


Icoana a reprezentat dintotdeauna o parte componentă a sufletului țăranului român.
Toate activitățile pe care el le desfăşoară trebuie să se afle sub semnul binecuvântării
dumnezeieşti. Icoana este nelipsită din casa tradițională, fiind folosită ca obiect de cult, sau cu
scopul decorativ şi religios, cum este cazul icoanelor pictate pe sticlă sau pe lemn de pe
cuprinsul întregii Moldove.

2.1.4 Pensiune promovată


Scopurile activității de promovare sunt:
 diseminarea ideilor;
 influențarea şi convingerea consumatorilor;
 creşterea eficienței acțiunilor de marketing pentru cucerirea unui segment de piață.
Principalele obiective ale promovării se referă la:
 sporirea vănzărilor;
 creşterea poziției firmei pe piață;
 creşterea unei imagini favorabile, a cunoaşterii şi recunoaşterii firmei;
 crearea unui climat favorabil pentru viitoarele vânzări;
 educarea şi informarea pieței prin transmiterea ideilor şi instrucțiunilor privind
consumul şi utilizarea mai eficientă a produsului turistic, precum şi locul şi modul în care pot
fi achiziționate serviciile;
 crearea unei diferențieri a produsului turistic față de concurență prin serviciile
suplimentare oferite consumatorilor.
Modalitățile de promovare a ofertei turistice practicate de S.C. X S.R.L. se referă la
înființarea unui site, cu scopul de a reduce timpul acordat căutării locului ideal pentru
petrecerea unui sejur de câteva zile sau unui concediu. Plecând de la ideea că timpul costă
mai mult decât banii, crearea acestui site ar avea mari avantaje, în special pentru oamenii de
afaceri. Pentru categoriile de populație care nu au acces la internet, se vor crea pliante, afişe.
Fiind o societate cu o activitate nouă, S.C. X S.R.L. trebuie să aloce anual un buget
de publicitate semnificativ, cu scopul de a satisface cerințele de bază ale produselor (ciclul de
viață a produselor turistice este alcătuit din 4 faze: lansarea, creşterea, maturitatea sau
saturația şi declinul), respectiv pentru fiecare fază a unui produs trebuie alocată o sumă de
bani, care scade pe măsură ce produsul este acceptat pe piață.
Alte modalități prin care se va face publicitatea:
 participarea la târguri şi expoziții rurale. Prin participarea la aceste târguri şi expoziții
se are în vedere promovarea produselor şi serviciilor turistice oferite de pensiune, dar şi
promovarea zonei ca obiectiv turistic;
 acțiuni speciale de promovare a produselor şi serviciilor turistice oferite în ocazii
deosebite: Sf. Ion, Boboteaza, Sărbătoarea Mărțişorului, Sărbătoarea Paştelui, Sărbătoarea
Crăciunului, Anul Nou, Ziua Recoltei;
 pliante cu descrierea pensiunii şi a serviciilor oferite;
 anunțuri în ziarele locale şi descrierea serviciilor oferite;
 colaborări cu agențiile de turism;
 cărți de vizită care se vor înmâna tuturor clienților la plecare;
 cărți poştale.
Întreaga strategie de marketing aplicată de către S.C. X S.R.L. are în vedere
realizarea unei oferte comune, cu scopul atragerii unui număr mai mare de turişti în zonă.
Odată cu atragerea unui număr mai mare de turişti în zonă vor creşte veniturile şi în acelaşi
timp va creşte şi importanța zonei în ierarhia localităților româneşti.
Activitățile aferente jalonului 3 se vor desfășurate pe perioade decalate de timp, din
interval diferite, cu suprapunere, cu participarea a 2 echipe de implementare. Campania de
promovare efectivă are loc în ultima lună a implementării proiectului.
Resursele antrenate de jalonul 4: vezi Anexa 2.1

2.1.5 Personal angajat


Pentru buna desfășurare a activităților pensiunii, firma recurge la o recrutare,
selecție și training al personalului. Jalonul urmărește angajarea de personal calificat in
următoarele domenii: recepție( 2 persoane), bucătarie( 1persoana), restaurant(2 persoane),
curățenie (1 persoană), îngrijitor( 1 persoana), instructor( 1 persoană).
Pentru recrutarea se face anunț la A.J.O.F.M. Vrancea și nu presupune costuri.
Recrutarea se face prin trimiterea on-line a cv-urilor. Selecția se face prin interviu.
Training-ul se face prin prezentarea atribuțiilor .
Activitățile aferente acestui jalon se desfășoară în ultima lună a implementării
proiectul.
Resursele antrenate de jalonul 5: vezi Anexa 2.1

2.1.6 Servicii oferite


Servicii de cazare:
Diferentierea tarifelor in functie de sezon

CAZARE
0 1 2 3 4 5 6
Sezon Nr spatii Nr Grad Tarif Nr.zile Venit
cazare locuri ocupare Euro/cam perioada total
cazare Fara TVA (euro)
6=1*3*4*5
Apartament 1 2 85% 40 170 11.56
0
camere duble 9 18 85% 30 170 34.68
0
TOTAL 10 20 - - - 46.24
0

Sezon intermediar Nr spatii Nr Grad Tarif Nr.zile Venit


cazare locuri ocupare Euro/cam perioada total
cazare Fara TVA (euro)
Apartament 1 2 70% 35 75 3.67
5
camera duble 9 18 70% 25 75 10.50
0
TOTAL 10 20 - - - 14.17
5

Extrasezon Nr spatii Nr Grad Tarif Nr.zile Venit


cazare locuri ocupare Euro/cam perioada total
cazare Fara TVa (euro)
apartament 1 2 30% 30 120 2.16
0
camere duble 9 18 30% 20 120 5.76
0
TOTAL 10 20 - - - 7.92
0
Servicii de alimentaţie:

Sezon Grad de Persoane Meniuri/ Preț Nr Venit Cost de Cost de


ocupare cazate/zi zi meni zile euro exploa exploa
u( me peri anual -tare -tare
diu oad unitar total
dejun ă
,
pranz
și
seară)
euro
Sezon 85% 12 36 7 170 42840 3 18360
Interme 70% 10 30 7 75 15750 3 6750
diar
Extrase 30% 5 15 7 120 12600 3 5400
zon
71190 30510

Servicii de agrement:

Element Bucăți Grad de Preț/ oră Ore zi Nr zile Venit


ocupare total
Atv-uri 3 60% 4 8 365 7008

Total 3 - - - - 7008

Venituri totale: 150913euro+ 28673,47 euroTVA

Cheltuieli Totale 86828 euro + 9743,96 euro TVA

Profit brut:: 64085

Profit net: 60312 euro


Impozit: 3773 euro( 150913*2,5%)

Resursele antrenate de jalonul 6: vezi Anexa 2.1

2.1.7 Proiect monitorizat

Monitorizarea și evaluarea proiectului are loc atât pe parcursul primelor 6 luni cât și
pe parcursul anului următor. Presupune elaborarea de rapoarte referitoare la demersul
lucrărilor, la termenii de timp aferenși, respectarea acestora. Referitor la anul ce urmează
terminării construcției și darea acesteia în folosință, prin intermediul acestului jalon se
urmărește compararea indicatorilor estimați cu cei existenți privind calitatea serviciilor
oferite.
Resursele antrenate de jalonul 7: vezi Anexa 2.1
O descriere detaliată a acestui jalon se regăsește în Subcapitolul 2.5 Activități de
evaluare și monitorizare.

2.2 Echipa de implementare


În implementarea proiectului avem de a face cu 3 echipe de implementare:
 Echipa Xb. Aceasta se ocupă doar de ridicarea construcției. Este format din muncitorii
construcori și șeful de șantier dispuși de firma cu care a fost încheiat contractual pentru
construcția pensiunii. Munca prestată se cuanifică în 126 zile.
 Echipa Xc. Aceasta se ocupă doar de crearea elementelor promoționale. Membrii
echipei sunt angajați ai unei firme de publicicitate cu care s-a încheiat o colaborare. Munca
prestată se cuantifică 12 zile.
 Echipa Xd. Această echipă se ocupă de monitorizarea proiectului.
 Echipa X. Aceasta se ocupă de majoritatea activităților( toate mai puțin cele realizate de
Xb, Xd și Xc). Este alcătuită din:
1. Administratorul societății X: B
2. Cei 2 asociați ai unității X:C și D
3. Managerul unității X: A
 Echipa Xd: Se ocupă de evaluare și monitorizare: E..
Managerul de proiect: diferă în funcție de activitate

2.3 Durata și planul proiectului


Proiectul se va implementa pe parcursul a 1 an și 6 luni, din care 6 luni pentru
aducerea pensiunii în stare funcționabilă și 1 an pentru evaluarea calității serviciilor oferite.
Implementarea se va realiza de către 4 echipe( X,Xb,Xc, Xm- prezentate anterior). Diagrama
GANTT prezintă perioada de desfășurare a fiecărei subactivități în număr zile, săptămâna și
luna aferentă, echipa de implementate. Există subactivități care se desfășoară pe parcursul a
mai multe zile sau săptămâni. Deasemenea există subactivități care se intercalează, această
situație fiind posibilă datorită echipelor de implementare diferite. Pe parcursul unei
săptămâni o echipă se vede pusă în situația de a da curs la realizarea mai multor activități. Se
externalizează o parte din activitățile aferente promovării precum și construcția efectivă .
O descriere detaliată a duratei de implementare și a duratelor și perioadei de
implementare a jaloanelor, activităților și subactivităților se poate găsi Diagrama GANTT
anexată la acest proiect- ANEXA 2.2

2.4 Bugetul proiectului

2.4.1 Bugetul pentru jalonul 1: Constructia structurii de primire turistică


Denumire Luna Cost total Contribuție Contribuție
aferentă Fond SRL

Investitii 1 116183,27 43550 72633,27

Investitii 5 53943,89 21602,5 32341.39

TOTAL 170127.16 65152,5 104974,66

2.4.2 Bugetul pentru jalonul 2: Construcție funcțională


Pentru acest jalon costuri antrenate se regăsesc pe axa 2.2.2, restul activităţilor fiind effectuate
cu titlu gratuit de către membrii conducerii unităţii.. Cheltuielile aferente achiziţiilor se realizează în luna
a 5- a, săptămâna de lucru 1. Celelalte cheltuieli se regăsesc în luna 4.
C Luna Cost total TVA Contribuție Contribuție
aferentă Fond SRL
1 Investiții 5 46383.8 7405,82 19489 26894,8

2 Ch exploatare 4 1870.68 298,68 0 1870.68


TOTAL 48254.48 7704.48 19489 28764.68

Bugetul desfășurat se regăsește în anexe.

2.4.3 Bugetul pentru jalonul 3: Infrastructură turistică de agreement funcțională


N Denumire Pret Contr UE TVA Contr SRL Luna
r total

1 Cheltuieli cu 26942,79 11320,5 4301,79 15622,29 5


investiții

TOTAL 26942,79 11320,5 4301,79 15622,29 5

2.4.4 Bugetul pentru jalonul 4: pensiune promovata

Nr Denumire Cost Contributie TVA Contr SRL


total UE

1 Ch exploatare 6895 3447,5 1310,05 4757,55

2 CH investiții 100 50 19 69

TOTAL 6995 3497,5 1329,05 4826,55

2.4.5 Bugetul pentru jalonul 5: Personal angajat


Acest jalon nu presupune costuri din partea firmei.
2.4.6 Bugetul pentru jalonul 6: Servicii oferite
Nr Denumire Cost Contributie TVA Contr SRL
total UE

1 Ch exploatare 51284 0 9743,96 61027,96

2 CH cu salarii 35544 0 35544

TOTAL 86828 0 9743,96 96571,96

2.4.7 Bugetul pentru jalonul 7: Proiect monitorizat

Nr Denumire Pret Contr TVA Contr Luna


total UE SRL
1 Cheltuieli cu consultanta 1000 190 1190 1...18
2 Cheltuieli cu materiale 900 171 1071 1...18
consumabile
3 Cheltuieli cu deplasarea 700 133 833 1...18
Total 2600 494 3094 1...18

2.4.6 Bugetul estimat pe luni


Vezi anexa 1.5

2.4.6 Bugetul agregat


Vezi anexa 1.6

2.5 Activități de evaluare și monitorizare

2.6 Managementul riscurilor


Realitatea imediată ne relevă practic faptul că pentru nici un proces conştient asumat ce se
desfăşoară în orice domeniu de activitate, incertitudinea nu poate fi eliminată. În acest context se
poate concluziona asupra faptului că riscul şi incertitudinea se întâlnesc practic oriunde, însă
combinate în proporții diferite.
În situații deosebite, evenimentele imprevizibile pot provoca abateri capabile să modifice
fundamantal configurația datelor problemei, incertitudinea devenind ea însăşi un potențial factor de
risc.

Considerand ca gradul de manifestare al riscului este direct legat de probabilitatea sa de realizare,


putem realiza o clasificare a gravitatii riscurilor in functie de probabilitatea lor de realizare.

Evenimente

Foarte riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestora este foarte mare

Mediu riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestor evenimente este moderata

De risc scazut -; cand probabilitatea de realizare a acetui tip de evenimente este scazuta

Managementul riscului se defineste drept:” totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care este
gestionata incertitudinea, ca baza majora a factorilor de risc, in scopul indeplinirii obiectivelor
descrise in cadrul proiectului”. Cuvantul cheie al managementului de risc este sistematic, deoarece
numai o abordare extrem de riguroasa si constanta la toate nivelurile de desfasurare ale proiectului,
poate conduce la un control eficient asupra activitatilor proiectului si la reducerea factorior de risc.
Mangementul de risc nu trebuie privit doar prin perspectiva singulara a unui capitol component al
managementului global al unui proiect, datorita complexitatii sale situandu-se in categoria selecta a
stiintelor de granita ce necesita in general coroborarea informatii din mai multe domenii:
economic,tehnic, juridic, statistic si psihologic.

Planificarea unui proiect in conditii de risc

Pentru abordarea cu succes a oricarui tip de cereri de finantare, trebuiesc privite toate activitatile
preconizate a se desfasura in cadrul proiectului prin prisma unei strategii de management de risc,
dezvoltate de catre managerul de proiect.

Modalitatile prin care acesta poate introduce managementul riscului in definirea, organizarea
proiectului si dezvoltarea bugetului pe aceste baze, sunt urmatoarele:

• Din definirea proiectului de catre managerul insarcinat cu acesta activitate, trebuie sa rezulte in mod
evident atat obiectivele( deopotriva cele generale cat si cele particulare ale proiectului), cat si
constrangerile asupra acestuia, toate acestea fiind apoi incluse intr-un sistem elaborat de reguli ale
proiectului, al carui grad de respectare va conduce catre succesul proiectului

• Analiza reuzultatelor finale estimate, a mediului si a activitatilor proiectului din perspectiva critica a
managementului de risc, in scopul identificarii punctelor slabe ale proiectului.
Asumarea la acest nivel a riscurilor considerate drept rezonabile din punctul de vedere al bugetului si
al planificarii activitatilor proiectului

• Fundamentarea pe baza regulilor proiectului, a strategiilor de management ale riscului precum si a


planului de actine in ceea ce priveste implementarea activitatilor, matricea de responsabilitati in
cadrul proiectului,a planului referitor la comunicare sau asupra noilor sarcini introduse in cadrul
derularii activitatilor componente ale pachetelor de lucru.

• Realizarea structurii procesului managementului de risc, care va fi repetata in mod sistematic la toate
nivelurile proiectului de catre managerul de proiect.In cadrul acestei ultime faze (care de fapt este si
cea mai importanta etapa), managerul de proiect va identifica de la inceput riscurile majore, urmand
apoi ca prin aplicarea si metodei iteratiilor sa poata determina riscurile majore ce vor aparea mai
tarziu in cadrul derularii proiectului

Practic aceasta este structura de baza a planificarii unui proiect, indiferent de tipul investitiei, valorii
ei sau domeniului de aplicabilitate al acesteia.

BIBLIOGRAFIE
1. Managementul Ciclului de Proiect, PCM 2004, Volume 1: Project Cycle Management
Supporting effective implementation of the EC’s Development Cooperation Policy, European
Commission – EuropeAid.

2. Ghidul solicitantului, Programul Operațional regional- Planul Național de Dezvoltare


regional, Axa 3- Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei
rurale- Măsura 313 Încurajarea Activităților Turistice, sursă electronică descărcată la data de
14 noiembrie 2008 http://www.fonduri-europene.ro