Sunteți pe pagina 1din 12

PROF. ÎNV.

PREȘCOLAR: SCHEOPU-TINCU NATALIA


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GPP. SANO VITA ACTIVE KIDS
GRUPA: Nivel II
TEMA ANUALĂ: „CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI AICI PE PĂMÂNT?”
TEMA PROIECTULUI: „VIEȚUITOARELE PĂMÂNTULUI”
SUBTEMA: ANIMALELE DOMESTICE
TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: „Graiul animalelor”
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:
ADP: „Despre animale am învățat să ne salutăm cu cel preferat!”
ALA 1: ARTA: ”Animale domestice” – colorare în contur
JOC DE MASĂ: ”Ajută puiul să își găsească mama!”

ADE: DLC: „Răspunde repede și bine!” (joc didactic)


DEC: „Graiul animalelor”- predare cântec

ALA 2: „Lupul și oile” (joc distractiv)

SCOPUL: - Stimularea capacităţii de interrelaţionare în situaţii concrete şi variate,


în diverse activităţi frontale şi de grup, prin valorificarea şi consolidarea
cunoştinţelor şi deprinderilor de muncă intelectuală specifice, cât şi
practic-aplicative .
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 să efectueze operaţii de explorare investigare cu ajutorul unor simboluri, exprimându-şi
acordul sau dezacordul în legătură cu fapte, întâmplări, caracterizarea vremii;
 să interrelaţioneze în cadrul grupului, în vederea executării corecte a sarcinii primite;
 să reconstituie întregul din părţi componente, pe baza analizei şi sintezei;
 să îmbine creativ tehnici (rupere, mototolire, lipire) şi materiale diverse în vederea
realizării unor colaje;
 să rezolve fişe de lucru, respectând cerinţele acestora, efectuând exerciţii
interdisciplinare de asociere.
 să identifice animale domestice specificând caracteristicile fiecăruia, pronunţând clar şi
corect onomatopeea corespunzătoare animalului denumit;
 să utilizeze corect limbajul oral în contexte variate, pe baza înţelegerii cerinţelor de joc,
alcătuind propoziţii simple/dezvoltate;
 să obţină efecte plastice prin diferite tehnici de pictură specifice domeniului artistico-
plastic (dactilo-pictură, amprentare cu diverse materiale, pictură);
 să execute acţiuni motrice simple, participând activ în spiritul jocului, în vederea
îndeplinirii unei sarcini date.
STRATEGII DIDACTICE:
 Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, dialogul, demonstraţia,
exemplul, mâna oarbă, expunerea, jocul didactic, exerciţiul, învăţarea prin cooperare,
metoda fonetico-analitico-sintetică, Tehnica Blazonului, Diagrama Venn, Diamantul
 Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual
 Resurse materiale: puzzle, cuburi, imagini cu animale domestice, coş cu fân, frunze
trifoi, plicuri cu imagini şi cerinţe, hârtie colorată autocolantă şi creponată, lipici, fişe
interdisciplinare, panouri, fotografiile copiilor, calendarul naturii, simboluri, calendarul
evenimentelor, blazonul (Ferma de animale), Diagrama Venn (trei cercuri mari colorate
diferit), jetoane, Diamant, ghicitori, acuarele, burete, beţişoare urechi, pensule,
ghemotoace hârtie, şerveţele, recipiente apă, combină muzicală, CD-uri.
 Elemente de joc: surpriza, mânuirea materialului, mulaje – animale domestice,
aplauze, onomatopee, clopoţel, formulă ritmată.
DURATA: O zi
BIBLIOGRAFIE:
 M.E.C. – „Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar” – aprobat O.M. Nr. 5233,
din 01.09.2008
 L. Culea, A. Sesovici, F.Grama, M. Pletea, D. Enescu, N. Anghel, 2008 –
„Activitatea integrată din grădiniţă”, Bucureşti, Editura Didactica Publishing House
 M. Restoiu, G. Toma, M. Anghel, I. Nicolae, D. Petre, 2009 – „Suport pentru
aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Piteşti, Editura Delta Cart
Educaţional
 S. Breben, E. Gorgea, G. Ruiu, M. Fulga, 2007 – „Metode interactive de grup – ghid
metodic” Craiova, Editura Arves
 I.S.J. Suceava, C.C.D., 1984 – „Jocuri didactice pentru dezvoltarea vorbirii”, Suceava
 Dima Silvia, 1995 – „Veniţi să ne jucăm copii!”, antologie de jocuri didactice,
Bucureşti, Editura Coresi

Copiii intră în sala de grupă, în rând câte unul şi sunt îndrumaţi să rămână în semicerc.
În momentul următor îşi face apariţia un fermier care aduce copiilor, un coş cu fân, drept hrană pentru
animalele domestice de la centrul tematic (noutatea zilei). Curioşi, copiii se adună în jurul coşului şi
observă că în acel coş nu se află doar fân, ci şi frunze de trifoi, ce conţin diferite mesaje lăsate de
fermier. Cu ajutorul educatoarei, copiii află conţinutul primului mesaj:
 „Vă rog să folosiţi ecusoanele pe care le-aţi găsit în plic, să vă împărţiţi pe trei
echipe, după simbolul pe care il aveţi şi apoi, să refaceţi întregul din piese puzzle şi
cuburi, să realizaţi colaje cu animale domestice şi să rezolvaţi sarcinile fişelor
primite, discutând despre ele!”
Grupaţi după ecusoanele din piept (iepuraşi, miei şi iezi), copiii intuiesc împreună cu
educatoarea materialele de lucru de pe măsuţe. Se explică sarcina de lucru pentru fiecare echipă.
Astfel, primul grup va reconstitui întregul din părţi componente (piese puzzle şi cuburi), al doilea grup
va realiza colaje folosind diferite materiale de lucru (hârtie colorată autocolantă, hârtie creponată
mototolită, secărică, lâniţă) şi animale domestice tridimensionale (calul şi vaca), iar ultimul grup va
completa fişe, rezolvând cerinţele primite pe acestea şi va discuta despre modul de îngrijire al
animalelor domestice în propria lor gospodărie.
După finalizarea sarcinilor fiecărui grup, se apreciază activitatea copiilor printr-o discuţie şi
se completează centrul tematic cu lucrările realizate de ei.
Tranziţie: cântec) – ANEXA 1
„Animăluțele fac gimnastică”
Educatoarea cere copiilor să găsească un alt trifoi în coşul cu fân, aflând astfel următoarea
cerinţă a fermierului:
 „Acum, trebuie să vă salutaţi şi număraţi, să completaţi calendarul, să stabiliţi
programul zilei, regulamentul grupei, responsabilităţile voastre, mesajul zilei şi tot ce
ţine de întâlnirea de dimineaţă!”
După citirea mesajului, educatoarea cere copiilor să se reaşeze în semicerc şi îi salută pe
copii, de exemplu: „Bună dimineaţa, iepuraşi veseli! Sunt bucuroasă că ne vedem iar!”. Copiii răspund
şi se salută şi ei, după modelul prezentat, de la stânga la dreapta, folosindu-se de simbolurile din piept,
denumindu-le şi adresând un mesaj pozitiv colegului. Exemplu: „Bună dimineaţa, iepuraşule! Eşti
foarte elegant azi!”. În timpul salutului, copiii îşi dau mâna. Se procedează în aceeaşi manieră cu toţi
copiii grupei.
Educatoarea cere apoi copiilor să ia loc pe scăunele şi, pe rând, să vină în faţă să îşi aşeze
fotografia pe panou, pentru a se afla numărul copiilor prezenţi.
Îi invită apoi să-şi aleagă de pe o măsuţă animalul potrivit, astfel: fetiţele aleg pisicuţe, iar
băieţii aleg căţeluşi. Copiii, vor fi învăţaţi să îşi motiveze alegerea spunând: „Am ales o pisicuţă pentru
că sunt fetiţă” sau „Am ales un căţel pentru că sunt băieţel”. Simbolurile alese vor fi aşezate de copii
pe un panou, în dreptul unor imagini sugestive cu hrana acestor două animale (un castronel cu lapte –
pentru pisicuţe şi un os – pentru căţei), astfel, stabilindu-se câte fete şi câţi băieţi sunt prezenţi în
grupă. După completarea panoului, se observă că sunt tot atâtea pisicuţe câte fete sunt prezente în
grupă şi tot atâţia căţei câţi băieţi sunt prezenţi. Se consemnează rezultatul în grafic, alături de data
zilei. (Exemplu: „Astăzi, „x” ianuarie 2018, sunt prezenţi: ... băieţi, ... fete, în total ... copii.)
Educatoarea organizează apoi un joc de autocunoaştere . Ea cere copiilor să-şi aleagă dintr-
un bol, animalul domestic preferat, pe care să îl aşeze pe un panou, în faţa grupei. După ce toţi copiii
au participat la selecţie, sunt ajutaţi să compare numeric preferinţele: numără câte animale de fiecare
fel au fost preferate de copii, asociază cifra corespunzătoare fiecărui şir, se face totalul preferinţelor pe
animale, se compară între ele şi apoi cu numărul total al copiilor din grupă.
Se poartă o mică discuţie despre animalele existente în gospodăriile lor, despre cum sunt
îngrijite şi hrănite în această perioadă. Pe fondul acestei discuţii, se evidenţiază caracteristicile
anotimpului iarna, fenomenele acestuia, se aleg imagini pentru vremea din ziua respectivă şi se
stabileşte data, completându-se astfel calendarul naturii.
Se comunică preşcolarilor programul zilei , aşezând pe un panou imagini reprezentative
activităţilor ce s-au desfăşurat şi se vor mai desfăşura: ne-am salutat, am făcut prezenţa, am
reconstituit întregul, am lipit şi am completat fişe; vom vorbi frumos, vom picta şi ne vom juca.
Se reamintesc regulile grupei , stabilite la începutul anului şcolar, printr-o formulă
specifică: „Astăzi, mă aştept să aveţi răbdare, să vorbiţi frumos şi cu voce joasă, să vă ascultaţi
colegii!”
Se reactualizează împreună cu copiii responsabilităţile lor la nivelul grupei (ex.:”copilul X
– adună jucăriile, copilul Y – aranjează scăunelele, copilul Z – mă ajută să strâng materialele”)
Se organizează grupa de copii (se aşază copiii pe 2-3 rânduri) şi se execută exerciţii motrice
relaxante (exerciţii de înviorare), într-un ritm impus de cântecelul intonat de copii, „Bat din palme!”
(ANEXA 2)
Se vor număra apoi zilele care au trecut din luna februarie şi câte zile au mai rămas până la
sărbătorile care se apropie: 1 Martie (prima zi de primăvară) şi 8 Martie (Ziua Femeilor) – marcate cu
simboluri sugestive pe calendarul evenimentelor.
Dintr-o scurtă discuţie referitoare la animalele domestice şi rolul lor, copiii vor desprinde
mesajul zilei. Acesta poate fi: „Animalele domestice sunt prietenele omului!”
Rutina: „Şi acum să ne spălăm,
Micul dejun să-l luăm!”
Copiii se spală pe mâini („Prosopelul însetat”), apoi servesc masa. Înainte şi după servirea
mesei, copiii îşi spun rugăciunea.
Educatoarea numeşte un copil care va aduce un alt trifoi din coş, cu o altă cerinţă:
 „Să vorbiţi politicos,
Căci veţi juca un joc frumos!
Despre animale, voi
Să îmi spuneţi lucruri noi!”
Educatoarea anunţă denumirea jocului didactic: „Spune ce ştii despre mine!” (ANEXA 3).
Se exersează aparatul fonoarticulator prin exerciţii-joc, de respiraţie corectă şi emitere de
onomatopee: bate vântul: vâjjj-vâjjj!, plouă: pic-pic, e cald: uff-uff!, zboară păsărelele: fâll-fâll!,
mirosim floarea: exerciţii de inspiraţie şi expiraţie.
Se prezintă elementul surpriză al jocului: săculeţul cu animale. Se denumeşte jocul pe care
îl vor desfăşura; se explică şi se demonstrează. (jocul de probă)
Se prezintă copiilor sarcina didactică a jocului: identificarea animelelor domestice şi
emiterea corectă a onomatopeelor specifice; prezentarea unor caracteristici ale acestora (hrană, foloase
etc.). Pe parcursul derulării jocului de probă se prezintă copiilor şi regulile de joc.
Jocul didactic se va desfăşura astfel:
- la semnalul sonor al educatoarei (clopoţelul), săculeţul va merge din mână în mână, iar la
un alt semnal se va opri. Educatoarea va rosti o formulă ritmată (un lait-motiv al jocului): „Săculeţul s-
a oprit!
Ce-ai găsit? Ce-ai găsit?”
- copilul la care a ajuns săculeţul, scoate din el un mulaj în miniatură al unui animal
domestic, îl denumeşte şi emite onomatopeea corespunzătoare, adăugând caracteristici, prin formulare
de propoziţii simple şi dezvoltate.
- jocul va continua până ce vor fi antrenaţi toţi copiii.
- complicarea jocului se va face prin denumirea familiei fiecărui animal domestic extras din
săculeţ, urmată de despărţirea în silabe a cuvântului ce-l denumeşte şi formarea diminutivului
corespunzător (formulă de alint).
În finalul jocului didactic, se aplică metoda activă Diagrama Venn, după cum urmează:
colectivul de copii se imparte din nou în cele trei grupuri, conform ecusoanelor din piept. În faţa lor se
aşază 2 cercuri mari de culoare diferită şi un alt cerc mai mic, de altă culoare, ce reprezintă partea lor
comună. (ANEXA 4). Se pun în discuţie două animale domestice: oaia şi vaca. Se cere primului grup
să găsească caracteristicile oii şi să le aşeze sub formă de imagini, pe cercul din faţa lor; cel de-al
doilea grup trebuie să găsească caracteristicile vacii şi să le aşeze în cercul din faţa lor, iar cel de-al
treilea grup, să găsească asemănările dintre cele două animale şi să le aşeze pe cercul din mjiloc, ce
reprezintă patrtea comună celor două cercuri laterale.. Se dă semnalul începerii completării Diagramei
Venn, folosindu-se tot clopoţelul.
Tranziţie: „Azi, Grivei e mânios!” – cântec
În coşul cu fân, copiii vor găsi un alt trifoi cu o nouă cerinţă a fermierului:
 „Împărţiţi-vă din nou în cele trei grupuri, după ecusoanele din piept şi realizaţi
diferite lucrări, pictând prin diferite tehnici şi utilizând materialele de pe măsuţe!”
Copiii se grupează după rugămintea fermierului, intuiesc materialele aflate pe măsuţe
(beţişoare cu vată, hârtie mototolită, burete, pensule, recipiente apă, tempera şi siluete de animale
domestice), apoi execută sub îndrumarea educatoarei, câteva exerciţii simple pentru încălzirea
musculaturii fine a mâinilor. Se explică sarcinile de lucru pentru fiecare grupă în parte. Se
supraveghează cu atenţie munca fiecărui copil, oferind sprijin diferenţiat.
Lucrările realizate de copii, vor umple compartimentele blazonului „Ferma de animale”
( Tehnica Blazonului), stabilite anterior de către educatoare. Se apreciază activitatea copiilor. Acest
blazon va fi un nou element al centrului tematic.
Cuprinşi de entuziasmul activităţilor, copiii caută în coşul cu fân, un alt trifoi. De data
aceasta, fermierul îi trimite pe copii la joacă:
 „Vă invit să vă jucaţi
Şi bine să vă dsitraţi!”
Educatoarea anunţă denumirea jocului distractiv: „Lupul și oile”.
După finalizarea jocului distractiv, un copil va verifica dacă mai sunt frunze de trifoi în
coşul adus de fermier.
 „Răspundeţi corect la întrebările din plic, completând şi formând astfel diamantul
animalelor domestice” (ANEXA 7)
Se cere copiilor să răspundă la cerinţele din plic, pe rând, completându-se de sus în jos
(întâi în ordine crescătoare şi apoi în ordine descrescătoare), compartimentele diamantului.
Se fac aprecieri asupra întregii activităţi desfăşurate de copii pe parcursul zilei şi se
oferă stimulente.
STRATEGII DIDACTICE
Nr. ETAPELE CONŢINUTUL ŢTIINŢIFIC TIPUL DE
crt. ACTIVITĂŢII Metode şi Mijloace de Evaluare/met./ INTELIGENŢĂ
procedee învăţământ indicatori

1. Captarea şi Se va face prin elementul surpriză Conversaţia -Coş cu fân Inteligenţă


orientarea atenţiei (noutatea zilei) – fermierul şi coşul cu fân -Frunze de trifoi lingvistică
şi frunze de trifoi în care se află diferite Mâna oarbă -Plic cu
mesaje (cerinţe) pentru copii. Mesajele ecusoane Inteligenţă
cuprind sarcinile pe care preşcolarii le au Expunerea -Puzzle emoţională
de îndeplinit pe parcursul derulării -Cuburi
activităţilor. Explicaţia -Fişe
Materialele didactice surpriză şi -Hârtie Inteligenţă vizual-
simbolurile folosite vor constitui autocolantă şi spaţială
elementele de legătură între conţinutul de Conversaţia creponată
idei al activităţilor şi sarcinile pe care le au -Lipici
de rezolvat copiii. -Siluete animale
-Imagini cu
animale
domestice

-Frunze trifoi Probă orală:


2. Elemente de Se desfăşoară întâlnirea de dimineaţă, Conversaţia -Ecusoane -adresarea de Inteligenţa
reactualizare respectându-se următoarele etape: salutul, Exerciţiul -Panou fotograf. întrebări; lingvistică
(cunoştinţe, prezenţa, jocul de autocunoaştere, -căţei -comunicarea
priceperi, calendarul naturii, programul zilei, regulile Explicaţia -pisicuţe impresiilor; Inteligenţa
deprinderi) grupei, responsabilităţile, exerciţiile de -panou cu hrana -completarea interpersonală
înviorare, calendarul evenimentelor, Observaţia animalelor panourilor şi a Inteligenţa
discuţii de grup, mesajul zilei. -imagini calendarelor; vizual-spaţială
tematice -exprimarea în
Se poartă o conversaţie referitoare la -calendarul propoziţii Inteligenţa
carcateristicile anotimpului iarna ( pentru o naturii şi al corecte d.p.d.v. naturalistă
bună completare a calendarului naturii şi a evenimentelor gramatical;
calendarului evenimentelor). -simboluri interrelaţionarea
Se anunţă tema activităţii integrate: specifice în grup;
„Din lumea celor care nu cuvântă” şi se -programul zilei -conversaţia
explică expresia folosită („nu cuvântă”). în imagini examinatoare

-Coş cu fân şi Proba orală: Inteligenţa


3. Prezentarea noului frunze trifoi -alcătuirea de lingvistică
conţinut -puzzle propoziţii
Fermierul, coşul cu fân şi frunzele de Explicaţia -cuburi simple/dezv. Inteligenţa
trifoi – vor constitui noutatea zilei. -hârtie colorată -creativitate matematică
Se explică sarcinile de lucru pentru Demonstraţia -lipici verbală.
fiecare grup (ALA 1); se prezintă jocul Exemplul -fişe -identificarea Inteligenţa
didactic cu sarcina, regulile şi elementele Exerciţiul interdisciplinare animalelor dom. naturalistă
de joc (DLC); se explică modul de realizare Conversaţia -săculeţ cu -emiterea
a unor imagini artistice, valorificându-se Expunerea animale onomatopeei
deprinderile practice prin transpunerea -clopoţel Inteligenţa vizual-
conţinutului jocului didactic în lucrări Munca -acuarele Proba practică: spaţială
artistice, utilizând tehnici de pictură diverse individuală -pahare,pensule -aplicarea unor
(DEC). -beţişoare cu tehnici de
vată pictură.
-hârtie -interrelaţionare
mototolită în grup.
-combină -realizare colaje
Se urmăreşte modul de interrelaţionare Demonstraţia muzicală, CD- -completare fişe Inteligenţa
în cadrul grupului prin dezvoltarea Explicaţia uri interdisciplinare corporal-
spiritului de fair-play, în cadrul jocului Exerciţiul -executarea kinestezică
distractiv „Câinele ciufulit”, după - cretă unor exerciţii Inteligenţa
explicarea şi demonstrarea acestuia. albă/panglică motrice simple interpersonală
colorată

Explicaţia -săculeţ cu Proba orală: Inteligenţa


4. Obţinerea Se face prin complicarea jocului animale -identificarea lingvistică
performanţei didactic cu următoarele sarcini: -clopoţel diminutivelor;
-jetoane,marker -asocierea
Met. animalelor cu Inteligenţa
Fonetico- familiile lor; naturalistă
- despărţirea cuvintelor în silabe, analitico- Diagrama Venn -alcătuirea
- găsirea familiei animalelor domestice; sintetică Blazonul propoziţiilor; Inteligenţa
- identificarea diminutivelor -Identificarea vizual-spaţială
corespunzătoare, precum şi prin Diagrama Cretă colorată asemănărilor/
completarea Diagramei Venn, a Blazonului Venn deosebirilor Inteligenţa
„Ferma de animale” şi desfăşurarea jocului Proba practică: interpersonală
distractiv propus. Tenhica -completarea
Blazonului diagramei Venn
-aplic. unor Inteligenţa
tehn. de pictură corporal-
-realiz. Blazon kinestezică
-execut. Mişcări
simple
-expoziţia
tematică

5. Evaluarea Se realizează prin aplicarea metodei Expunerea -Panou pt. Proba orală: Inteligenţa
Diamantul, pe tema animalelor domestice, Explicaţia aplicarea -identificarea lingvistică
în concordanţă cu toate activităţile zilei. Execiţiul metodei răspunsurilor
Se apreciază comportamentul copiilor Diamantul Diamantului corecte
pe întreg parcursul zilei, analizându-se -jetoane Proba practică: Inteligenţa
împreună cu ei toate lucrările realizate şi Conversaţia -plic cu cerinţe -realizarea naturalistă
subliniind utilitatea acestora. -lucrările diamantului cu
copiilor imagini
-stimulente corespunzătoare
ANEXA 1

BAT DIN PALME


(cântec)

Bat din palme: clap-clap-clap!


Din picioare: trap-ptrap-trap!
Ne-nvârtim, ne răsucim
Şi la horă noi pornim!

Hai la dreapta uite-aşa!


Şi la stânga tot aşa!
Ne-nvârtim, ne răsucim
Şi cu toţi ne-nveselim!

ANEXA 2
IEPURAŞ COCONAŞ
(cântec)

Iepuraş coconaş,
A fugit peste imaş.
Şi s-a dus, colo sus,
Într-o tufă s-a ascuns!

Iar Codău, câine rău,


L-a stârnit din cuibul său
Şi-a plecat speriat
În cel codru-ntunecat!

ANEXA 3
SPUNE CE ŞTII DESPRE MINE!
( Joc didactic)
Scop: îmbogăţirea cunoştinţelor privind animalele domestice, prin
rezolvarea unor sarcini de joc;
Sarcina:
- identificarea animalelor domestice şi emiterea onomatopeelor specifice;
- prezentarea unor caracteristici ale animalelor domestice (hrană, foloase)
Regulile jocului:
- La semnalul sonor (clopoţelul), săculeţul porneşte din mână în mână şi se opreşte la următorul semnal sonor al
educatoarei. Copilul la care s-a oprit săculeţul, trebuie să extragă din el un animal domestic, să-l denumească şi să
emită onomatopeea corespunzătoare. El trebuie să alcătuiască propoziţii simple/dezvoltate referitoare la hrana,
adăpostul şi foloasele acelui animal. Se procedează în aceeaşi manieră cu toţi copiii grupei.
Elemente de joc: surpriza, mânuirea materialelor, mulaje-animale
domestice, aplauze, onomatopee, clopoţel, formulă
ritmată.
Material didactic: săculeţ, mulaje de animale domestice, clopoţel.
Desfăşurarea jocului:
- Copiii primesc un nou trifoi –surpriză care conţine rugămintea fermierului de a se juca şi vorbi frumos şi corect.
Se stabileşte denumirea jocului didactic: „Spune ce ştii despre mine!”, se execută câteva exerciţii de încălzire a
aparatului fono-articulator, apoi, la semnalul sonor stabilit anterior (clopoţelul), săculeţul va merge din mână în
mână, oprindu-se la următorul semnal. Educatoarea foloseşte o formulă ritmată, de câte ori săculeţul se opreşte la
un copil ( „Săculeţul s-a oprit/ Ce-ai găsit? Ce-ai găsit?”). Copilul la care s-a oprit săculeţul, va scoate un animal
domestic, îl va denumi, va spune câteva caracteristici ale acelui animal (formulând propoziţii simple şi dezvoltate
corecte din punct de vedere gramatical) şi va emite onomatopeea corespunzătoare. Se procedează în aceeaşi
manieră cu toţi copiii grupei.
Complicarea jocului:
- Tot la semnalul sonor al educatoarei, se extrage un animal domestic din sac, se denumeşte, se desparte cuvântul în
silabe, se denumeşte întreaga familie a animalului respectiv şi se pronunţă corect diminutivul corespunzător.
 Pe tot parcursul jocului, copiii vor fi încurajaţi şi stimulaţi prin aplauzele colegilor.

ANEXA 4
DIAGRAMA VENN

OAIA VACA
E MICĂ -mănâncă iarbăE MARE
ARE LÂNĂ -sunt domestice ARE PĂR
FACE „BEEE!” -dau lapte FACE „MUUU!”
FACE MIEI -rumegă FACE VIŢEI
BERBEC -foloase (lapte, BOU
COADA E carne-brânză, COADA E LUNGA
SCURTĂARE caş)
LÂNĂ -traiesc lânga
VENN casa omului
ul corespunzător. vor fi
încurajaţi şi stimulaţi
prin aplauzele
colegilor.punzător.
parte cuvântul în silabe,
se

ANEXA 5
AZI, GRIVEI E MÂNIOS !
(Cântec)
Azi, Grivei e mânios
Ham, ham!
Nu răzbeşte cu un os
Ham, ham!
Mârâie şi se frământă
Zici că s-ar lua la trântă.
Azi, Grivei e mânios
Ham, ham!
Se zbârleşte dacă-l chemi
Ham, ham!
Pe ciolan se aruncă ghem
Ham, ham!
Din privire parcă spune:
Stai să vezi că-l voi răpune
ANEXA 6
CĂŢELUŞUL ŞCHIOP
(Poezie)- Elena Farago
Eu am numai trei picioare,
Şi de-abia mă mişc: ţop, ţop,
Râd când mă-ntâlnesc copiii,
Şi mă cheamă "Cuciu şchiop".

Fraţii mei ceilalţi se joacă


Cu copiii toţi, dar eu
Nu pot alerga ca dânşii,
Că sunt şchiop şi cad mereu!

Şi stau singur toată ziua


Şi plâng mult când mă gândesc
Că tot şchiop voi fi de-acuma
Şi tot trist am să trăiesc

ANEXA 7

DIAMANTUL
“ANIMALELE DOMESTICE”
- aplicaţie -

OAIA

CALUL VACA

VIŢEL MIEL MÂNZ

CÂINELE PISICA

CASA
OMULUI

Cerinţe :
1. « Ea este bună la toate,
Ne dă carne, ne dă lapte,
Iar mieluţii mititei,
Se numesc copiii ei. »

2. Numiţi două animale care au copite! (calul şi vaca)


3. Numiţi puiul vacii, al oii şi al calului.
4. Numiţi două animale care se duşmănesc!
5. Unde trăiesc animalel domestice?

OBSERVAŢIE: Se completează cu ajutorul imaginilor, de sus în jos.

S-ar putea să vă placă și