Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA BUCURESTI

FACULTATEA DE ADMINISTRARE SI AFACERI


SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

S.C. S.A.
Cluj-Napoca

-2009-

Cuprins:
Capitolul I : Sinteza planului de afaceri
1.1 Obiectivul avut în vedere
1.2 Descrierea sintetica a afacerii
1.3 Informaţii succinte despre firma
1.4 Necesarul de fonduri
1.5 Rezultate economico-financiare scontate
1.6 Echipa manageriala

Capitolul II :Prezentarea societaţii comerciale/firmei


2.1 Denumirea firmei si data înfiinţarii
2.2 Forma juridică de constituire
2.3 Numărul de înregistrare la Registrul Comertului şi codul fiscal
2.4 Natura capitalului societaţii
2.5 Obiectul de activitate înscris in statut
2.6 Numele si numărul acţionarilor (proprietarilor), date personale

Capitolul III : Descrierea afacerii


3.1 Obiectivele prioritare si misiunea firmei
3.2 Nevoile consumatorilor ce urmează a fi satisfacute
3.3 Produsele/serviciile ce urmeaza a fi fabricate/prestate
3.4 Cantitaţile anuale exprimate in unitaţi fizice sau monetare
3.5 Necesarul de utilaje si dotări
3.6 Situaţia actuală a firmei si perspectivele de dezvoltare

Capitolul IV : Descrierea amanunţita a produselor/serviciilor oferite


4.1 Caracteristicile tehnice si economice ale produselor/serviciilor oferite
4.2 Avantajul competitiv fata de produsele/ serviciile similare de pe piata
4.3 Tehnologiile de fabricaţie si gradul de noutate al produselor/serviciilor
4.4 Canalele de distribuţie si modalitatile de promovare
4.5 Preţurile de vanzare
Capitolul V : Definirea pieţei
5.1 Partea de piaţă şi vânzările estimate
5.2 Structura şi dimensiunile cererii
5.3 Prezentarea principalilor concurenţi şi ponderea deţinuta pe piaţă
5.4 Segmentul de piaţă dorit de firmă si evoluţia acestuia în următorii 1-5 ani
5.5 Strategia de piaţa a întreprinderii

Capitolul VI : Organizarea întreprinderii şi managementul acesteia


6.1 Structura organizatorică si metodele de organizare şi conducere
6.2 Descrierea membrilor echipei manageriale cu evidenţierea punctelor forte si
punctelor slabe ale fiecărui membru
6.3 Modalitaţi de selectare şi perfecţionare a salariaţilor
6.4 Forma de salarizare
6.5 Descrierea procesului de priducţie cu menţionarea duratelor si chltuielilor
aferente fiecarei etape a acestuia
6.6 Necesarul de spaţiu, instalaţii, personal (cantitativ si calitativ)

Capitolul VII : Situatia economico-financiara a societatii


7.1 Situaţia veniturilor şi cheltuielilor în ultimii 3 ani
7.2 Contul de profit/pierdere in ultimii 3 ani
7.3 Situaţia creditelor existente

Capitolul I - Sinteza planului de afaceri


1.1 Obiectivul avut in vedere - faya
Compania ‘Farmec’ S.A Cluj-Napoca este un simbol al produselor cosmetice in
România ; dupa aproximativ 60 de ani de existenta rămânând liderul pieţei de
cosmetice româneşti si un ‘jucător’ cu potenţial ridicat pe scena internaţională.
Pentru anul 2008 compania ‘Farmec’ a stabilit o serie de obiective pe care le va
îndeplini cu siguranţa si anume :
 asimilarea a 30 de produse cosmetice noi(gamele Aver, Charisse, MyDeo) care
sa duca la optimizarea utilizarii actualelor capacitati productive precum si 5 produse noi
din gama fabricatelor chimico-casnice;
 sa devina lider de piata pe segmentul ‘cosmaceuticals’, premisele pentru acest
obiectiv fiind deja create, avand in vedere activitatea continuu imbunatatita de cercetare
a organizatiei ;
 mărirea cifrei de afaceri prin extinderea pe noi pieţe de desfacere
internaţionale :Brazilia, Argentina, Rusia, China.
 cresterea exportului cu peste 550 000 ron ;
 obtinerea unui profit anual de 19 500 000 ron.

1.2 Descrierea sintetică a afacerii


Atenţia deosebită acordată calitaţii produselor puse la dispoziţia clienţilor, cât si de
grija faţă de protejarea mediului inconjurător au fost preocupari permanente ale
companiei ‘Farmec ‘ investind aproximativ 3 milioane de dolari în achiziţionarea de
utilaje noi, ultraperformante pentru noua secţie de producţie a deodorantelor ecologice
şi a lacurilor de păr.
Din dorinţa de a realiza produse competitive precum si pentru a acoperi cat mai bine
cerea de pe piaţă, campania realizează anual peste 50 de produse noi, originale,
adaptate ultimelor cerinte in domeniu existente pe piata internaţională.
La manifestarile expoziţionale la care ‘Farmec’ a participat, printre care ‘Cosmeticd
Beauty Hair’ si ‘Fabricat in Romania’, produsele companiei s-au bucurat de un real
succes din partea consumatorilor, fiind răsplătite cu numeroase medalii si diplome, cea
mai importanta este decernarea distinctiei ‘Marca de Aur’. Distincţie primită din partea
UGIR-Uniunea Generală a Industriaşilor din România.

1.3 Informaţii succinte despre firmă


Atenta preocupare vis-a-vis de frumos si respectarea tradiţiei, consolidată pe anii
de cercetare continuă au facut ca din anul 1945-când ia fiinţa la 1 iunie laboratorul ‘Mall-
Moss’ producând doar apă de colonie si pudră pentru copii-si până în prezent compania
sa-şi extindă portofoliul la peste 400 de produse, de notorietate fiind Gerovital H3,
Gerovital Plant, Aver, Doina, Aslavital, Triumf. Prin grija doamnei profesor Ana Aslan,
‘Farmec’ a devenit primul producător de creme si emulsii Gerovital H3 din România,
prima producţie de serie realizându-se in anul 1967.
După 1990 in strategia de dezvoltare a companiei, un accent deosebit, a fost pus
pe distributie, reusind ca la finele anului 2000,’Farmec’ sa aiba propria retea de
distributie prin cele 14 reprezentante si puncte de lucru deschise in toate zonele tarii :
Bucuresti, Cluj, Brasov, Constanta, Ploiesti, Pitesti, Sibiu, Craiova, Focsani, Iasi, Piatra
Neamt, Timisoara, Tg.Mures, Galati.

1.4 Necesarul de fonduri


In anul 2008, pentru a-şi îndeplini cu succes obiectivele( cele prezentate anterior)
‘Farmec’ va realiza un împrumut la Banca Comerciala in valoare de 100 000 euro, pe
care ii va returna, prin calcule estimative in 6 luni.Datorită acestui împrumut compania
va da din nou dovada de profesionalismul cu care ne-a obişnuit deja de-a lungul
timpului.

1.5 Rezultatele economico-financiare scontate


In baza acestui imprumut compania de produse cosmetice ‘Farmec’ va obtine
numeroase beneficii si anume :
 creşterea profitului cu cel puţin 20% în 2008 faţa de anul precedent
 creşterea cotei de piaţa cu 15% în 2008 faţa de 2007
 cresterea portofoliului de clienţi cu 35% in 2008 faţa de 2007
1.6 Echipa manageriala
Echipa manageriala se constituie din ansamblul cadrelor de conducere si executie
grupate in subdiviziuni organizatorice: directii, servicii, birouri care desfasoara activitati
cu caracter functional.
In functie de specificul activitatii fiecare birou si compartiment se subordoneaza
astfel:
- director general
biroul C.F.I.
statul major, aparare civila
biroul personal, salarizare
biroul certificarea societatii, CTC, protectia mediului
biroul administrativ
grup consilieri
- director cercetare-productie (vicepresedinte C.A. )
biroul cercetare
biroul proiectare
biroul tehnic
biroul organizarea productiei si a muncii
biroul mecanico- enegetic
biroul programare, pregatirea si urmarirea productiei
- director economic- director financiar
biroul de contabilitate si audit intern
biroul marketing
biroul investitii
biroul aprovizionare
biroul import
biroul vanzari
biroul export
biroul distributie,transport
In societatea comerciala „FARMEC”S.A. Adunarea Generala a Actionarilor este
organul de conducere al societatii si se compune din toti actionarii acesteia. Adunarea
Generala este ordinara şi extraordinara.
Societatea este administrata de un Consiliul de Administratie format din 15
administratori, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu
posibilitatea retragerii. Administratorii societatii sunt desemnati in contractul de
societate. In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele
Consiliului de Administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de catre Consiliul
de Administratie sau, in lipsa lui, de catre unul din vicepresedinti desemnat de
presedinte.

Capitolul II-Prezentarea societatii comerciale/firmei

2.1 Denumirea firmei si data infiintarii


Compania ia naştere în iunie 1948 sub numele ‘Farmec’, nume care va fi,mai târziu
cunoscut si recunoscut în întreaga lume.

2.2 Forma juridica de constituire


‘Farmec’ este o Societate pe Actiuni inca din momentul in care ea a a luat fiinta,
pastrandu-si neschimbata identitatea pana in zilele noastre.

2.3 Numarul de inregistrare la Registrul Comertului si codul fiscal


Cod unic de inregistrare: 2201313 din data de 14 iunie 1948
Codul C.A.E.N: 5147

2.4 Natura capitalului societatii


Caracteristic societatii ‘Farmec’ este capitalul privat.

2.5 Obiectul de activitate inscris in statut


Obiectul de activitate al companiei este productia si comercializarea produselor
cosmetice prin valorificarea ingredientelor naturale si sintetice recunoscute pe plan
mondial alaturi de principii active, originale, selectionate atent din bogatia naturala a
solului si a florei romanesti (extracte si uleiuri naturale, apa minerala, vin, argila etc.),
concretizate in zeci de brevete de inventie.

2.6 Numele si numarul actionarilor, date personale


‘Farmec’ este constituita dintr-un numar de 35 de actionari care se gasesc intr-o
relatie de colegialitate excelenta, ceea ce face posibila realizarea unor produse de
calitate ireprosabila.Respectand cu sfinţenie tradiţia, ei reusesc insa de fiecare data sa
aduca in produsele lor un element inovator.Prin lucrul in echipa, dar si datorita studiilor
superioare pe care le-au urmat fiecare dintre ei, actionarii ‘Farmec’ aduc bucurie (prin
produsele lor) fiecaruia dintre noi.

Capitolul III-Descrierea afacerii

3.1 Obiectivele prioritare si misiunea firmei


"Misiunea noastra este de a fi unul dintre cei mai mari
producatori de produse cosmetice din Sud-Estul Europei,
adaptandu-ne continuu produsele, design-ul si prezentarea
pentru a satisface nevoile consumatorilor si nu in ultimul rand
pentru a crea conditii optime angajatilor "

3.2 Nevoile consumatorilor ce urmeaza a fi satisfacute


Pe langa producerea si comercializarea de produse cosmetice si chimico-casnice
sub diverse marci prin retea de distributie proprie, ’Farmec S.A.’ mai produce si doze de
aluminiu personalizate pentru diversi clienti
Un accent deosebit este pus pe amplificarea retelei de distributie prin vanzatori
directi, acestia dispunand de o serie de facilitati neacordate de catre alte companii, cum
ar fi :
 intrare gratuita in sistem, fara achizitii obligatorii;
 sprijin si intruire de specialitate oferite gratuit ;
 materiale promotionale gratuite ;
 posibilitatea reluarii dupa o perioada de inactivitate fara pierderea nivelului atins.
In cazul care clientii nostri nu sunt satisfacuti de produsele achizitionate ei le pot
returna primind in schimb contravaloarea acestora sau un alt produs.

3.3 Produsele ce urmeaza a fi fabricate


Principalele produse oferite de ‘Farmec’S.A. pentru anul 2008-2009 sunt :
 produse de wellness ;
 produse pentru fata si corp ;
 produse pentru intretinerea parului ;
 produse de machiaj ;
 deodorante ;
 dermato-cosmetice ;
 produse pentru plaja ;
 produse pentru igiena-dentara ;
 produse pentru cabinetele cosmetice ;
 produse chimico-casnice ;
 produse profesionale pentru curatenie ;
 dezinfectante si materiale sanitare ;
 insecticide ;
 produse pentru protectia muncii .
In ceea ce priveste gama sortimentala de produse, ’Farmec S.A.’ va comercializa
marci private precum :
 Gerovital Plant
 Gerovital Stop Acnee
 Gerovital Sun
 Gerovital H3
 Aslavital
 Doina
 Farmec
 Triumf
 Ada
 Contur
 Aslamed
 Nufar
 Dermofarm
 Athos
 Deo Favorit
3.4 Cantitatile anuale exprimate in unitati fizice sau monetare

Compania de produse cosmetice ‘Farmec’ S.A realizeaza anual vanzari de pana la


55 miliarde de produse anual reprezentand incasari de pana la 250 miliarde euro anual.

3.5 Necesarul de utilaje si dotari


Societatea ‘Farmec’ se bazeaza pe un proces tehnologic bine pus la punct care
necesita utilaje si dotari de ultima generatie, dar care sa protejeze in acelasi timp mediul
inconjurator.Laboratoarele ‘Farmec’ si utilajele suplimentare pe care acestea le detin au
un rol foarte important in procesul de productie. Investind aproximativ 3 milioane de
euro anual in achizitionare de utilaje noi, ultraperformante, investitia devenind astefel a
doua de acest gen din Europa Centrala si de Est.

3.6 Situatia actuala a firmei si perspectivele de dezvoltare


La momentul actual comapnia ‘Farmec’ se situeaza pe locul al III-lea in clasamentul
celor mai bune societati de produse cosmetice pe plan mondial.
In ceea ce priveste perspectivele de dezvoltare, ‘Farmec’ doreste sa devina lider pe
piata mondiala, dar si sa-si extinda punctele de desfacere din intreaga in lume, mai ales
in marile orase, marindu-si astfel cifra de afaceri, iar gradul de satisfacere al nevoilor
clinetilor devenind mai mare.

Capitolul IV –descrierea amanuntita a produselor oferite


x
4.1 Caracteristicile tehnice si economice ale produselor oferite.
Produsele ‘Farmec’ sunt alcatuite din ingrediente naturale, inlocuindu-le pe cele
chimice care pot dauna organismului.Astfel cele mai des intalnite sunt :extractele de
plante, flori de camp, aloe, avocado, fructe exotice, orhidee, frunza de maslin care
parfumeaza delicat, lasand o senzatie de prospetime pentru intreaga zi.
4.2 Avantajul competitiv fata de produsele similare de pe piata
‘Farmec’ are o serie de avantaje care o fac sa fie unica pe piata si anume :
 Numeroase puncte de desfacere in Europa Centrala si de Est
 Utilaje si dotari de ultima generatie
 Utilizarea ingredientelor naturale
 Preturi avantajoase
 Calitate ireprosabila

4.3 Tehnologiile de fabricatie si gradul de noutate al produselor.


Efectuarea unor cercetari originale, continand ani de studii si experimentari facute
cu seriozitate, inventivitate si profesionalism au facut posibila descoperirea tuturor
nevoilor pe care pielea, corpul, parul le necesita, creand astfel produse practice. Rodul
acestor cercetari poarta astazi numele unor marci de renume ce au facut cariera pe
piata interna si externa. Acestea acopera perfect o serie larga de cerinte si domenii ale
consumatorilor, de la produse chimico-casnice si pana la produse sofisticate de
intretinere pentru ten si corp.

4.4 Canalele de distributie si modalitatile de promovare


Produsele ‘Farmec’ sunt comercializate atat in marile centre comerciale din
Europa Centrala si de Est, insa ele pot fi achizitionate si prin comenzi directe, prin
vizualizarea produselor in cataloage de specialitate. Cataloagele apar la un interval de
21 de zile si contin informatii actualizate in legatura cu ingredientele, beneficiile pe care
le aduc produsele, dar si preturile acestora.
‘Farmec’ este promovata atat prin intermediul MASS-media : radio, Tv, ziare,
reviste, dar de asemeni firma realizeaza materiale publicitare(pliante, cataloage,
fluturasi) de actualitate pentru clientii care doresc sa fie informati in permanenta.

4.5 Preturile de vanzare


Preturile de vanzare sunt destul de accesibile si pot fi vizualizate in lista care
urmeaza:
 produse de wellness 30-100 lei/buc
 produse pentru fata si corp ;10-150 lei.buc
 produse pentru intretinerea parului ;25-200 lei/buc
 produse de machiaj ;10-90lei/buc
 deodorante ;12-50 lei/buc
 dermato-cosmetice ;15-30 lei.buc
 produse pentru plaja ;45-180 lei/buc
 produse pentru igiena-dentara ;8-15 lei/buc
 produse pentru cabinetele cosmetice 50-200 lei/buc
 produse chimico-casnice ;70-100 lei/buc
 produse profesionale pentru curatenie 48-90 lei/buc
 dezinfectante si materiale sanitare 30-50 lei/buc
 insecticide 80-250 lei/buc
 produse pentru protectia muncii 35-80 lei/buc

Capitolul V - Definirea pietei

5.1 Partea de piata si vanzarile estimate


Compania ‘Farmec’ spera ca in anul 2008 sa atinga un record al vanzarilor de la
inceputul existentei sale si pana acum in valoare de 70 miliarde de produse vandute(in
anul 2008) care va aduce un profit de 15% fata de anul precedent. Segemntul de clienti
catre care se orienteaza produsele ‘Farmec’ sunt :
 Coaforuri
 Cabinete cosmetice
 Clienti individuali

5.2 Structura si dimensiunile cererii


Dimensiunile cererii de piata, referindu-ne la cele actuale sunt foarte mari, insa ele
nu depasesc oferta.Datorita dexteritatii de care angajatii nostri dau dovada in fiecare zi
cerea este acoperita cu succes aducand atat pentru producatori cat si pentru clienti
satisfactii maxime.
5.3 Prezentarea principalilor concurenti si ponderea detinuta pe piata
Principalii concurenti cu care se ‘lupta’ ‘Farmec’ S.A sunt :
 Gerocosen-detine o pondere de 40% pe piata
 Eucerin-detine o pondere de 35% pe piata
 Farmec-detine o pondere de 33% pe piata
 Holy Land Cosmetics-detine o pondere de 28,5%
 A-nox-detine o pondere de 26% pe piata

5.4 Segemntul de piata dorit de firma si evolutia acestuia in urmatorii 1-5 ani
‘Farmec’ doreste sa devina liderul pietei mondiale ca producator si comercializant
al produselor cosmetice, drept pentru care va incerca sa-si extinda segmentul de piata,
axandu-se si pe distribuirea produselor catre cabinetele stomatologice, firmelor
particulare care utilizeaza insecticide si produse dezinfectante, dar si pentru cele care
utilizeaza frecvent produse profesionale pentru curatenie, in linii mari segmentul de
piata ramanand acelasi.

5.5 Strategia de piata a intreprinderii


‘Farmec S.A.’ dispune de importante capacitati de productie, de experienta si
consacrare in domeniul specific de activitate, detinand in acelasi timp o cota de piata
semnificativa si confruntata fiind cu o potentiala crestere viitoare a cererii de produse
cosmetice o data cu integrarea in Uniunea Europeana. Astfel, compania vizeaza
extinderea activitatii si patrunderea pe noi piete.
Strategia corporativa este cea de crestere, in principal prin concentrare dar si prin
diversificare concentrica.
Strategia de concentrare prin dezvoltarea pietei, justificata prin pozitia actuala
si competitivitatea ridicata a produselor vizeaza extinderea exporturilor si in alte zone
decat cele existente(SUA, Europa) cum ar fi : America Latina si Asia. Aceasta extindere
va fi insotita evident de mari campanii publicitate bine fundamentate de adaptare la
specificul socio-cultural al regiunilor carora li se adreseaza.
Strategia de concentrare prin dezvoltarea produsului este promovata de mult
timp in cadrul ‘Farmec S.A.’ asa cum s-a mentionat anterior compania alocand
importante fonduri pentru cercetare in vederea lansarii anuale pe piata a 50 de produse
noi.
Diversificarea concentrica din planul de dezvoltare al organizatiei se refera la
extinderea productiei de ‘cosmaceuticals’(produse cosmetice si in acelasi timp
terapeutice) si diversificarea gamei sortimentale a acestora.
In ceea ce priveste strategiile concurentiale, ‘Farmec’ a optat pentru o strategie
de diferentiere a produselor (justificata prin imaginea de marca deja creata si simpatia
consumatorilor autohtoni, precum si popularitatea de care gama Gerovital se bucura in
SUA si Japonia), coroborata cu o strategie de focalizare asupra unui anumit
segment de piata, avandu-se in vedere aici persoanele ce au depasit varsta de 30 ani,
motivate sa recurga la folosirea produselor specifice destinate incetinirii imbatranirii
tenului.
Strategiile functionale vor ramane in linii mari aceleasi, punandu-se insa un
accent deosebit pe strategiile de promovare(acesta fiind un segment in care firma
inregistreaza pana in prezent deficiente) iar in ceea ce priveste producerea unor
cosmetice se va opta pentru strategia ‘skim pricing’.
Avand in vedere ca delocalizarea propusa a se efectua nu s-a dovedit a fi una dintre
cele mai inspirate solutii (motiv pentru care a fost abandonata), compania isi va indrepta
atentia asupra sporirii considerabile a investitiilor(in vederea patrunderii pe noi piete
externe), chiar daca acest lucru va insemna, in prima instanta, practicarea unui grad
mai inalt de indatorare decat cel promovat pana in prezent.
De asemenea strategia de resurse umane vizeaza recrutarea unui numar cat
mai mare de vanzatori si reprezentanti directi. In continuare, un accent deosebit se va
pune pe protejarea proprietatii asupra tehnologiilor alternative incorporate in produse si
pe patentarea noilor tehnologii descoperite.

Capitolul VI- Organizarea firmei si managementul acesteia

6.1 Structura organizatorica si metodele de organizare si conducere


Structura organizatorica a companiei ‘Farmec’ cat si metodele de organizare si
conducere pot fi vizualizate in organigrama care urmeaza :
Presedinte Cons. Adm.
Director General

Compartiment Compartiment Juridic


Protectie Civila

Compartiment Audit
Intern
Compartiment
Administrativ Department Resurse
Umane

Directia Directia Directia Directia Directia Directia Directie


Calitate Productie Cercetare- Economica Marketing Comerciala Ingineri-
Dezvoltare Investitii

Compartiment Compartiment Compartiment Compartient Compartiment Compartiment Compartiment


Asigurarea Tehnic si de Formulare Finanaciar Marketing- Aprovizionare Investitii
Calitatii Productie Produse Promovare
Cosmetice

Compartiment Compartiment Compartiment Compartiment Compartiment Compartiment


Compartiment Protectia Omologari,prod Contabilitate Import-Export Depozitare Proiectare
Controlul muncii use noi,
Calitatii inregistrari

Compartiment Compartiment Compartiment Compartiment Compartiment Compartiment


Protectia Documentare Salarizare Vanzari Produse Transporturi Mecanico-
Mediului energetic

Compartiment Sectii
Analiza Microproductie
Economica si asistenta
tehnica
6.2 Descrierea mebrilor echipei manageriale cu evidentierea punctelor forte si a
punctelor slabe ale fiecarui membru

Directorul General al firmei de produse cosmetice a dat intotdeauna


dovada de responsabilitate in ceea ce priveste organizarea intregii
activitati.Calmul sau si spiritul de echipa de care a dat dovada de-a lungul
activitatii sale s-au reflectat intotdeauna in produsele firmei.Punctele sale slabe
ies foarte putin in evidenta, cu toate acestea el este uneori nepunctual, ce-i drept
asta se intampla foarte rar.
Directorul cercetare-productie este cel care se ocupa de realizarea
cercetarilor si investigatiilor pentru stabilirea unor noi linii de produse.De-a lungul
timpului a dat doavada de exactitate in tot ceea ce a realizat, uneori insa isi
pierde usor calmul.
Director economic-director finaciar.Este direct raspunzator,
interesandu-se permanent de evolutia pietei, noile tendinte in domeniu pentru a
adapta compania din mers.Acesta da intotdeauna dovada de spontanaitate, desi
uneori devine emotiv.
Directorul Marketing este cel care se ocupa, impreuna cu subodonatii sai
de promovarea firmei intr-un mod cat mai placut.A dat dovada de inventivitate,
fiind intotdeauna capabil de ceva nou.
Directorul CTC este cel care urmareste ca activitatea din cadrul societatii
sa functioneze cat mai bine, dand dovada de rapiditate in ceea ce face, realizand
in acelasi timp o munca de calitate.

6.3 Modalitati de selectare si perfectionare a salariatilor


Compania de produse cosmetice ‘Farmec’ a lucrat, inca de la debutul sau
cu angajati calificati.Modul de selectare al acestora este simplu, intervievarea
candidatilor fiind avand un rol hotarator.Tinuta acestora, modul in care vorbesc,
informatiile pe care le cunosc in legatura cu activitatea firmei sunt doar cateva
dintre criteriile de selectare a acestora.
Perfectionarea salariatilor se realizeaza anual prin participarea fiecarui
angajat la cursuri de perfectionare si actualizare a cunostintelor.Cursurile au o
durata de 3 luni pe an si se realizeaza in cadrul societatii, timp in care angajatii
invata lucruri noi, fiecare dintre ei pe segmentul sau de lucru.

6.4 Forma de salarizare


Forma de salarizare se bazeaza pe o cota fixa in functie de numarul orelor
lucrate si de asemeni de munca prestata in cadrul companiei.Fiecare salariat
primeste salariul lunar, pe data de 20.

6.5 Descrierea procesului de productie cu mentionarea duratelor si cheltuielilor


aferente fiecarei etape a acestuia
Pentru exemplificarea unui proces de productie din cadrul companiei am
ales prezentarea cremelor de faţa:
 Dupa efectuarea unor studii de piata amanuntite, pentru a observa care
sunt ultimele necesitati ale clientilor nostri, sunt alese cu multa atentie
ingredientele care vor face parte din noile creme(aproximativ 14 zile-50euro/zi)
 Ingredientele care vor face parte din crema de faţa Lush After Life sunt:
hidromel (Mel, Aqua), ulei de masline (Olea europaea), acid stearic, mango
proaspat stors (Mangifera indica), ulei de regina noptii presat la rece (Oenothera
biennis), ulei de avocado presat la rece(Persea gratissima), glicerina, ulei din
germeni de grau presat la rece(Triticum vulgare), ulei din nuca de cocos (Cocos
nucifera), trietanolamina, esenta de trandafir (Rosa centifolia), ulei de tamaie,
(Boswelia carterii), floare de colt (Gnaphalium uliginosum), ulei de paciuli
(Pogostemon cablin), alcool ceto-stearilic, parfum, propilparabenzen.
(cumpararea ingxxredientelor necesarea pentru fabricarea unui numar de 1000
buc;30 euro/buc)
 Dupa stabilirea ingredientelor se vor realiza o serie de teste pe pielea
umana pentru a sti cu siguranta ca nu exista reactii
neprevazute.Atentie:Compania ‘Farmec’ nu realizeaza teste pe animale!
(aproximativ 7 zile; 100 euro/zi)
 Daca ingredientele nu sunt nocive pentru pielea si corpul uman acestea
vor fi adaugate dupa o traditie bine stabilita a companiei(aproximativ 30 zile)
 Crema pentru fata este ambalata, uramand ca mai apoi sa fie testata in
forma finala.(aproximativ 7 zile)
 In cazul in care crema nu prezinta reactii nocive aceasta va fi inaugurata
si comercializata in magazinele de desfacere.

6.6 Necesarul de spatiu, instalatii, personal(cantitativ si calitativ)


Necesarul de spatiu: toate laboratoarele ‘Farmec’ pentru ca rezultatele sa
fie 100% sigure
Instalatii de ultima generatie, ultramoderne si ultraperformante pentru ca
produsul sa se ridice la standardele de calitate din Uniunea Europeana
La procesul de productie va participa intreg personalul companiei, fiecare
angajat pe domeniul sa de specialitate.

Capitolul VII-Situatia economico-financiara a societatii

7.1 Situatia veniturilor si a cheltuielilor in ultimii 3 ani


In urma bilanturilor anuale efectuate s-a constatat ca societatea de produse
cosmetice ‘Farmec’ are o activitatea din ce in ce mai prospere, drept pentru care
activitatea din ultimii 3 ani este reprezentata astfel :
2006 :venituri :18 miliarde lei
cheltuieli :10 miliarde lei

2007 :venituri :25 miliarde lei


Cheltuieli :15 miliarde lei
2008 :venituri :34,5 miliarde lei
cheltuieli :13,5 miliarde lei

7.2 Contul de profit pe ultimii 3 ani


In ultimii 3 ani ‘Farmec’ nu inregistreaza pierderi, profiturile din ultimii ani
arata ca activitatea firmei este una dintre cele mai prospere si anume :
Profitul anului 2006 : 8 miliarde lei
Profitul anului 2007 : 10 miliarde lei
Profitul anului 2008 : 21 miliarde lei

CONCLUZII

Compania Farmec S.A. este unul dintre cele mai importante branduri din
industria cosmetica la nivel national, dar si în Europa de Sud-Est
In cadrul acestui plan de afaceri am tratat probleme referitoare la
societatea S.C. FARMEC S.A. cu privire la istoricul firmei, obiectul de activitate,
capital social si analiza principalilor indicatori economico- financiari. Procentul de
crestere al cifrei de afaceri este in crestere. Profitul brut pe total activitate a
crescut. Participarea cu fonduri la capitalul altor societati, din care numai doua au
realizat profit si anume S.C. MECANICA FARMEC S.R.L. si S.C. FARMEC
PLAST S.R.L. Printre cele mai cunoscute marci ale firmei se afla Gerovital H3,
Gerovital Plant, Aslavital, iar 10% din cifra de afaceri a companiei e reprezentata
de exporturi.
Ca orice alta mare organizatie cu o imagine de marca puternica, ce se
bucura de consacrare la nivel international, este de la sine inteles ca pozitia
actuala a ‘S.C. Farmec S.A.’Cluj-Napoca, isi are radacinile, printre altele, in
sistemul de valori bine consolidat al companiei romanesti.
Sintetizand valorile dupa care se ghideaza firma sunt : integritate,
promptitudine, preocupare continua pentru inovare. Mai mult, dat fiind faptul ca
prin misiunea companiei este vizata apropierea de consumatori, satisfacerea
nevoilor de infrumusetare a acestora prin oferirea de produse naturale de o
calitate exceptionala, cu un ambalaj modern si original, respectarea standardelor
etice in cadrul organizatiei este un obiectiv de prim rang.