Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DIDACTIC

“TAINELE ADÂNCURILOR…”

DATA:
GRĂDINIŢA: GRĂDINIŢA PP FURNICUŢA ARAD
GRUPA: MIJLOCIE
EDUCATOARE:
TEMA: CUM, CÂND ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
SUBTEMA: ,,CĂLĂTORIE ÎN LUMEA SUBACVATICĂ”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate integrată (ADP, ALA, ADE – DŞ & DOS)
SUBIECTUL ZILEI: ,,TAINELE ADÂNCURILOR!”
PROGRAMUL ZILEI

ADP- Activitǎţi de dezvoltare personalǎ


Întâlnirea de dimineaţǎ:
 Salutul
 Prezenţa
 Calendarul naturii
 Noutatea zilei
 Împărtăşirea cu ceilalţi
 Activitatea de grup

Tranziţii

JAA 1- Jocuri şi activităţi liber alese


 Joc de masă: “ Animale marine”
 Joc de rol: “ La pescărie…”
 Nisip şi apă: “Acvariu pentru peştişori”

Tranziţii

ADE- Activitate pe domenii experienţiale


 DŞ: “Matematică cu peştişorii”
 DOS: “Prietenii adâncurilor”

Tranziţii

JAA 2- Jocuri şi activităţi liber alese


 Joc de mişcare: ”Cursa prin tunel a marinarilor şi a
piraţilor”
JOC DE MASĂ JOC DE ROL
“Animale marine” ”La pescărie...”

ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENŢIALE


Domeniul Ştiinţe-Activitate matematică
„Matematică cu peştişorii”
Domeniul Om şi societate- Activitate practică
„Prietenii adâncurilor”


NISIP ŞI A şori”
c va riu p e ntru peşt
„A
RE
MIŞCA şi
JOC DE a marinarilor
nel
C urs a prin tu

lor ”
a piraţi
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)
SALUTUL: Copiii se aşează în semicerc şi recită versurile:
,,Dimineţa a sosit,
Peştişorii sunt aici!
În semicerc ne aşezăm
Şi frumos ne salutăm!
A-nceput o nouă zi,
Bună dimineaţa, peştişori aurii!”
Pentru că întreaga săptămână vorbim despre lumea fascinantă a apelor, despre
diferite specii de peşti, precum şi importanţa peştelui în alimentaţie, propun copiilor să
ne salutăm folosind ecusoanele surpriză (peştişorii) din săculeţul cu surprize al piratului
Jack.
PREZENŢA: Copiii, alături de educatoare, vor recita următoarele versuri:
„Peştişorii sunt aici,
Pregătiţi sunt să înoate!
În adâncuri vom pleca,
În larg noi vom înota!
Dar uitaţi-vă puţin,
Toţi peştişorii sunt aici?” (...)
Se va realiza o mică lucrare practică. Copiii prezenţi vor lipi animalele marine primite
de la piratul Jack într-un acvariu. Astfel piratul Jack va face cunoştiinţă cu copiii şi va afla
câţi copii sunt la grădiniţă şi câţi sunt absenţi.
CALENDARUL NATURII: Se folosesc jetoane, imagini, se completează calendarul naturii,
menţionându-se ziua, data, luna, anul, evenimentul zilei. Se discută starea vremii şi
îmbracămintea adecvată acesteia.
,,Vremea să o studiem,
În calendar să notăm,
De e ploaie sau e soare
Să putem merge la plimbare.”
NOUTATEA ZILEI: Piratul Jack a ajuns la grădiniţă şi doreşte să fie ajutat de copii pentru a
găşi cheia de la cufărul de comori.
ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: 2-3 copii vin în faţă pe un scăunel şi îşi exprimă diverse
sentimente, trăiri: " Dacă aş fi o vietate din apă, mi-aş dori să fiu....De ce? ”
„Astăzi sunt....veseL/trist/mofturos...” Fiecare copil îşi aşează un peştişor la panoul VESEl
 /TRIST  / MOFTUROS şi motivează alegerea făcută.
ACTIVITATEA DE GRUP: Jack organizează jocul “Adevărat sau fals?” şi formulează, pentru
exemplificare, câteva propoziţii adevărate şi câteva false despre peşti. Copiii ridică un
cartonaş cu faţa zâmbitoare  pentru propoziţia adevărată, iar la propoziţia falsă,
cartonaşul nu se ridică.

TRANZIŢII:
1,2,1,2 CÂNTECUL PIRATULUI
Mergem toţi în pas vioi, Hai, hui veniţi cu noi!
Măinile să le spălăm, Distracţia este în toi,
Pe hol noi nu alergăm! Lumea apelor să o descoperim
Şi cu toţi să ne veselim.
Înspre baie ne-ndreptăm, HAI-HUI LA DRUM!
Mânuţele le spălăm!
Cu săpun şi apă rece,
Toată murdăria trece!
PEŞTIŞORUL AURIU
Bat din palme, clap-clap-clap Peştişorul auriu
Din picioare trap-trap-trap Este vesel şi zglobiu,
Ne-vârtim , ne răsucim E lucios şi lunecos
Şi la joacă noi pornim! Fuge-ntruna că-i fricos.

Peştişor, drag, peştişor


Stai drăguţe binişor,
1,2,1,2 Rău deloc nu vreu să-ţi fac!
Câte doi in pas vioi, Eşti tu oare fermecat?
Braţele la ridicăm,
Mâinile le fluturăm, Peştişorul s-a oprit
Stânga dreapta, 1,2 Şi la mine a privit.
Faceţi şi voi ca şi noi! Apoi iute a plecat
Prin apă a înotat.

RUTINE: Sosirea şi plecarea copiilor, spălarea pe mâini, mâncăm ordonat, ne purtăm


civilizat, formăm rândul.
JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE I (ALA 1)

¤ Rotaţia grupurilor la centre se face în aşa fel încât fiecare copil să participe la toate
centrele. Se realizează prin intonarea următorului cântecel:

„Roata morii se-vârteşte,


Ţac, ţac, ţac!
Niciodată nu se-opreşte,
Ţac, ţac, ţac!
Peştişorii se rotesc,
Ţac, ţac, ţac,
Şi la centre se-nvârtesc,
Ţac, ţac, ţac!”

SECTOR JOC DE MASĂ: „Animale marine”

MIJLOC DE REALIZARE: reconstituire imagini


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 să reconstituie vieţuitoarele apelor cu ajutorul pieselor puzzle;
 să denumească caracteristicile vieţuitoarelor apelor regăsite în puzzle-urile
realizate.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: puzzle-uri sugerând mai multe imagini cu vieţuitoare
marine.
METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, exerciţiul, conversaţia.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
Copiii realizează puzzle-uri care au ca temă lumea marină.
EVALUAREA:
Se fac aprecieri referitoare la corectitudinea modului de îndeplinire a sarcinii.
SECTOR JOC DE ROL: “La pescărie...”

MIJLOC DE REALIZARE: joc de rol


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 să interpreteze un rol: pescar, vânzător, cumpărător;
 să utilizeze corect instrumentele de lucru ale pescarului;
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: balanţă, peşti din carton (de diferite culori şi mărimi),
boluri, monezi.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
Copiii interpretează roluri şi îşi asumă responsabilităţi: pescarul, vânzătorul,
cumpărătorul.
EVALUAREA:
Se fac aprecieri asupa modului de lucru şi asupra vocabularului.

SECTOR NISIP ŞI APĂ: ,,Acvariu pentru peştşori”

MIJOC DE REALIZARE: construcţii din nisip şi apă


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 să identifice materialele de lucru;
 să realizeze din nisip şi apă un acvariu;
 să păstreze curăţenia la locul de joacă.
METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, exerciţiul, conversaţia
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: nisip, apă, scoici, bidoane de sticlă, galeată, pahare.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
Copiii confecţionează acvarii, folosind bidoane de plastic( tăiate la jumătate). Adaugă
nisip în bidoane, apoi ornează acvariul folosind scoici, pietricele şi plante artificiale. Când
acvariile sunt gata, acestea sunt umplute cu apă.
EVALUAREA:
Se fac aprecieri asupra modului de lucru, asupra temei realizate, originalitatea acesteia.
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE II (ALA 2)

SUBIECTUL: ,,Cursa prin tunel a marinarilor şi a piraţilor”


MIJLOC DE REALIZARE: joc de mişcare
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 să respecte regulile jocului de mişcare;
 să participe activ şi afectiv la jocul propus, dând dovadă de fair-play şi interes în
realizarea unui scop comun;
 să se târască prin tunel, ajungând la finalul traseului;

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
La linia de start, copiii sunt împărţiţi în două echipe, marinarii şi piraţii. La semnalul
sonor (fluier), copii încep întrecerea, fiecare trebuie să se târască prin tunel, să alerge
după ieşirea din tunel până la corabie şi să se întoarcă în alergare, predând ştafeta
următorului copil din echipă. Este declarată câştigătoare echipa care a terminat cursa cel
mai repede.
ELEMENTE DE JOC: dansul, aplauzele, muzica.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: fluier, CD-player, CD cu muzică.
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)

DŞ – ACTIVITATE MATEMATICĂ

SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: „Matematică cu peştişorii”


TIPUL ACTIVITĂŢII: formare şi consolidare de capacităţi şi competenţe
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic matematic
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 consolidarea deprinderii de numărare, de formare de perechi între elementele a
două mulţimi prin punere în corespondenţă, raportarea cantităţii la număr şi a
numărului la cantitate.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice
referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea,
constituirea de grupuri/mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime,
culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;
 să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite
criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare,
clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
 să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele
corespunzătoare.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să formeze mulţimi dupa formă folosind materialul pus la dispoziţie – melci, scoici,
peşti, etc.;
O2- să raporteze cantitatea la număr şi numărul la cantitate (elemente din mediul
subacvatic);
O3- să formeze perechi prin punere în corespondenţă între obiectele a două mulţimi cu
elemente de formă diferită;
O4- să exprime diferenţa cantitativă dintre cele două mulţimi, numind mulţimea cu mai
multe – mai puţine elemente;
O5- să formuleze întrebări clare şi concise pe baza conţinutului unei imagini, folosind
pronumele interogative: ”CE?”,”CINE?”,”CÂND?”,”UNDE?”,”DE CE?”;
O6- să justifice diferenţa cantitativă dintre două mulţimi.
SARCINA DIDACTICĂ:

Formarea de mulţimi după formă şi identificarea cifrei corespunzătoare numărului de


elemente din mulţime. Raportarea numărului la cantitate şi cantităţii la număr.
REGULA JOCULUI:

Copiii aleşi de piratul Jack formează mulţimi de obiecte după formă, formează perechi
între elementele a două mulţimi, compară mulţimile, stabilesc mulţimea cu mai multe,
mai puţine elemente şi identifică cifra corespunzătoare fiecărei mulţimi.
ELEMENTE DE JOC: surpriza, decorul –peisajul subacvatic, aplauzele, mişcarea,
recompensa, închiderea şi deschiderea ochiilor, bătăile din palme.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode de învăţământ: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, brainstorming-
ul, explozia stelară, problematizarea.
Mijloace de învăţământ: decorul- peisajul subacvatic, melci, scoici, bani de hârtie,
monezi, peşti, jetoane cu cifre, sticle cu mesaje din adâncuri, cufarul fermecat.
DURATA: 30-35 min.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar;
- Ghid pentru proiecte tematice; Laborator şcolar, Ghid metodologic ediţia III-a, Breben
S, Gancea E, Ruiu G, Fulga M.
- Metode interactive de grup – Ghid metodic – Editura Arves, Craiova, 2002.
- „Aplicaţii ale Noului Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Editura Didactica
Publishing House, 2010.
- Berescu, Antonia, Nistor, Valeria, Petre, Maria, Taiban, Maria, ,,Jocuri didactice pentru
grădiniţele de copii”, EDP, Bucureşti, 1976.
DEMERS DIDACTIC

SECVENŢA DIDACTICĂ OB. CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


OP DIDACTICE
1.MOMENT Asigurarea condiţiilor optime DECOR –
ORGANIZATORIC desfăşurării activităţii. LUMEA
Aerisirea sălii de grupă, aranjarea SUBACVATICĂ:
mobilierului şi realizarea decorului, împărăţia
pregătirea tuturor materialelor apelor, scoici
pentru activităţi.
2. CAPTAREA ATENŢIEI Copiii grupei „Ştrumfii” au un DECOR – LUMEA
musafir surpriză, piratul SUBACVATICĂ
Jack( educatoarea grupei, care este
costumată), care a venit la ei dintr-o Conversaţia
lume fascinantă, lumea apelor. EL Expunerea
are o problemă, corabia lui s-a
scufundat şi nu îşi gaseste cheia de
la cufărul cu comori să îşi cumpere
altă corabie. Copiii trebuie să îl
ajute pe Jack să rezolve sarcinile
trimise de Împăratul Mărilor în
mesajele din sticlele de pe plajă.
3. REACTUALIZAREA Jack îi invită pe copii sa treacă cu Conversaţia Corectitudinea
CUNOŞTINŢELOR ŞI ajutorul unui praf magic (făină) răspunsurilor
INTUIREA printr-o fereastră care îi va trece în copiilor
MATERIALULUI lumea mărilor, dar înainte de asta le
cere să spună primele cuvinte care Brainstormin-
le vin în minte când aud cuvântul ul
„ocean”.
O dată ajunşi pe tărâmul mărilor Decor –lumea
copiii vor identifica în decor, mărilor
elementele lumii subacvatice.
4. ANUNŢAREA TEMEI Jack le spune copiilor că împreună
se vor juca jocul ,,Matematică cu
peştişorii!”. Vom forma mulţimi,
formăm perechi între elementele
mulţimii, vom număra, vom sorta,
etc.
5. EXPLICAREA ŞI Jack explică regulile jocului: el va Explicaţia
DEMONSTRAREA citi pe rând, câte o sarcină de pe
JOCULUI papirusul din sticlă, copiii trebuie să
rezolve pe rând sarcinile, primind
recompense câte un bănuţ de aur.
6. JOCUL DE PROBĂ Un copil va veni în faţă şi va rezolva Explicaţia
prima sarcina de pe papirus. Demonstraţia
7.DESFĂŞURAREA Pe rând din sticlele cu sarcini, sunt DECOR – LUMEA
PROPRIU ZISĂ A scoase papirus-urile si rezolvate SUBACVATICĂ
JOCULUI sarcinile.
Varianta I: Melci, scoici, Executarea
Ordoneză scoicile de pe plajă după taraba cu peşte, corectă a
mărime de la cel mai mic la cel mai bancnote de 5 şi sarcinilor.
O1 mare! 10 lei.
O2 Varianta II:
O3 Numără scoicile mici!
O4 Varianta III:
Închide ochii şi spune al câtelea
peştişor a dispărut!
Varianta IV:
Formează mulţimi după formă! Exerciţiul
Varianta V: Conversaţia
Numără peştişorii mici! Problematizarea
Etc.
8.COMPLICAREA O5 Se împarte colectivul de preşcolari Explozia
JOCULUI în două echipe. În mijloc pe tabla stelară
magnetică este aşezată o steluţă Tablă
mare, iar peste ea se aşează o magnetică Corectitudinea
imagine mare ce reprezintă lumea răsupunsurilor
subacvatică. Celelalte 5 steluţe mici Conversaţia copiilor.
se aşează în jurul steluţei mari, Explicaţia
atenţionând copiii că pe fiecare Exerciţiul
steluţă este scrisă câte o întrebare.
Intrebările folosite sunt: CE?, CINE?,
UNDE?, CÂND?, DE CE?
Pe rând, fiecare echipă formulează
câte o întrebare şi cealaltă
răspunde.
9.EVALUARE ŞI O6 Voi împărţi copiilor ecusoane de Conversaţia
ÎNCHEIEREA doua feluri delfini şi rechini). Le voi Expunerea
ACTIVITĂŢII cere să formeze şirul balenelor şi
şirul delfinilor, să formeze perechi
între delfini şi balene şi să
stabilescă grupa cu mai mulţi –mai
puţini peşti.
Se fac aprecieri asupra
corectitudiniii răspunsurilor copiilor
şi a comportamentului acestora. Se
vor oferi recompense.
DOS – ACTIVITATE PRACTICĂ

SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: „Prietenii din adâncuri”


TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de abilităţi şi deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: lipire, asamblare
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 formarea unor priceperi şi deprinderi de muncă practică;
 educarea gustului şi simţului estetic;
 dezvoltarea operaţiilor gândirii: analiza, sinteza, comparaţia;
 dezvoltarea motricităţii, a muşchilor mici ai mâinilor;
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi
practice;
 să fie capabil să realizeze lucrări practice, valorificând deprinderile de lucru
însuşite.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să denumească materialele pregatite (animale marine decupate din carton colorat,
lipici, ochi din plastic, fulgi de nucă de cocos de diferite culori, sâmburi, scoici, melcişori);
O2- să mânuiască corect materialele de lucru (lipici, cocos, silute de animale marine);
O3- să manifeste creativitate şi originalitate în realizarea temei;
O4- să lipească şi să îmbine fulgii de nucă de cocos colorat într-un mod cât mai original
pentru realizarea peisajului acvatic;
O5- să coopereze cu ceilalţi copii pentru a finaliza lucrarea colectivă.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, observarea, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.
Mijloace de învăţământ: animale marine decupate din carton colorat, fulgi de nucă de
cocos de diferite culori, sâmburi, ochişori de plastic, lipici, tablou din amporă albastră
pregătit pentru finalizarea lucrării colective ,,Prietenii din adâncuri”.
DURATA: 30- 35 min.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar;
- Ghid pentru proiecte tematice; Laborator şcolar, Ghid metodologic ediţia III-a, Breben
S, Gancea E, Ruiu G, Fulga M.
- Metode interactive de grup – Ghid metodic – Editura Arves, Craiova, 2002.
DEMERS DIDACTIC

ETAPELE OB. CONŢIINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUAR


ACTIVITĂŢII OP. DIDACTICE E
1.INTRODUCEREA Se poartă cu copiii o scurtă
ÎN ACTIVITATE discuţie despre animalele Conversaţia
marine. Jack şi copiii
hotărăsc împreună
realizarea unui tablou cu
prietenii din adâncuri care să
le aducă mereu aminte de
întâlnirea lor.
2.INTUIREA Copiii denumesc materialele Conversaţia Corectitu-
MATERIALULUI O1 de lucru pregătite pe Observarea dinea
măsuţele lor şi tabloul răspunsu-
pregătit pentru lucrarea Amporă albastră, rilor
colectivă. siluete de animale copiilor
marine decupate
din carton, fulgi
coloraţi de nucă
de cocos, lipici,
etc.
3.ANUNŢAREA Copiii sunt anunţaţi că la
TEMEI activitatea practică, vor
realiza prin decorare şi lipire
un tablou intitulat ,,Prietenii
din adâncuri”.
4.EXPLICAREA ŞI Se explică şi se demonstrează Explicaţia
DEMONSTRAREA copiilor tehnica de lucru Demonstraţia
TEHNICII DE pentru realizarea animalului Observarea
LUCRU marin preferat.
Siluete marine,
Fiecare copil va decora Lipici
animalul marin lipind şi Nucă de cocos
îmbinând diferite culori de roşie, albastră,
fulgi din nucă de cocos. galbenă, verde.

După ce toţi copiii finalizează


animalul marin cu fulgi de
nucă de cocos se va asambla-
finaliza tabloul colectiv prin
aşezarea elementelor
realizate de copii şi
completarea lor cu scoici şi
alge marine realizate din
sfoară verde.

5. EXERCIŢII DE Împreună cu copiii se fac


ÎNCĂLZIRE A exerciţii pentru incălzirea Conversaţia
MUŞCHIILOR mâinilor: Demonstraţia
MICI AI MÂINII 1-Mişcăm degeţelele! Exerciţiul
2-Închiderea şi deschiderea
pumnilor!
3-Ne spălăm pe mâini!
4-Batem palmele!
Joc cu text şi cânt:
,,Ne jucăm noi, ne jucăm
Degeţelele mişcăm!
Ca să nu obosim,
Şi să nu ne plictisim!”
6.EXECUTAREA Se va da semnalul de Efectuare
TEMEI DE CĂTRE O2 începere a lucrului. Se va Exerciţiul a corectă
COPII O3 corecta poziţia corpului în Explicaţia a
O4 timpul lucrului. Se va urmări tehnicilor
îndemanarea cu care copiii de lucru
mânuiesc materialele puse la
dispoziţie. Copiii sunt
supravegheaţi, iar celor care
întâmpină greutăţi li se vor
da indicaţii cu voce scăzută.

7.ÎNCHEIEREA Se fac aprecieri globale şi


ACTIVITĂŢII individuale privind:
- folosirea culorilor potrivite;
O5 - lipirea corespunzatoare în Conversaţia Evaluarea
conturul dat; lucrărilor
- acurateţea lucrării. şi
Se evidenţiază efortul
a modului
colectiv pentru realizarea
de lucru,
lucrării colective şi se cere
copiilor să-şi exprime opinii precum şi
personale faţa de lucrare. a
Recompense(scoică tabloului
medalion, peştişori biscuiţi şi final
mărţişor.)

S-ar putea să vă placă și