Sunteți pe pagina 1din 2

HANDBALUL CA SPORT DE PERFORMANȚĂ

Prof. Sandu Adrian- Cornel, Școala Gimnazială ,,George Călinescu” Onești, Județul Bacău

Handbalul este un joc sportiv de mare atractivitate și spectaculozitate, bazat pe viteza de


deplasare și de execuție a jucătorilor, cărora le pretinde o înaltă pregătire atletică, forțăși
rezistență, gândire tacticăși o perfectă armonizare în cardul echipei.
Handbalul este un joc sportiv de echipă, care se desfășoarăîntre două echipe formate din
7 jucători și constă din acțiuni tehnico-tactice individuale și colective efectuate de atacanți,
împotriva actiunilor identice ale apărătorilor cu scopul de a introduce mingea în poarta echipei
adverse. Este un joc sportiv de mare atractivitate și spectaculozitate, bazat pe viteza de deplasare
și de execuție a jucătorilor, cărora le pretinde o înaltă pregătire atletică, forțăși rezistență, gândire
tacticăși o perfectă armonizare în cardul echipei.
Sportul de performanță a fost și mai ales a devenit, în ultimii 30-50 de ani, un fenomen
social, un domeniu al activității umane care datorită dezvoltării explozive a mijloacelor mass-
media, a cuprins și capatat interesul și atenția a sute de milioane, miliarde de oameni de pe
întreaga planetă.
Apărut cu peste 100 de ani în urmă, handbalul se integreazăîn sportul de performanță
actual în cadrul jocurilor sportive cunoscând în ultimii 50 de ani dar mai ales în ultimele decenii
o largă răspândire, pornind de la forme mai puțin spectaculoase și ajungând la forme evoluate,
caracterizate prin competiții dinamice și spectaculoase care au generat o mare extindere a
numărului de sportivi care îl practică, dar mai ales, un număr de spectatori nu doar din Europa ci
și din Africa, Asia, Australia și din cele două Americi, Federația Internațională de Handbal
înființatăîn 1928 cu ocazia jocurilor olimpice de la Amsterdam, numărând în prezent 138 de țări
afiliate.
Devenit sport olimpic la jocurile olimpice din 1972 si 1976, handbalul cunoaște un mare
salt calitativ și o mare dezvoltare în special în creșterea rolului pregătirii fizice,a complexității
tehnicii individuale în atac și apărare și dezvoltării tacticii în cele două faze de joc toate acestea
conferindu-i un caracter deosebit de interesant și agreabil, spectacular.
În multe țări ale lumii, s-a studiat intens rolul factorilor psihologici, voința fiind vizatăîn
mod deosebit, iar performanța sportivă este determinatăîn handbal de o mulțime de factori, care
se găsesc într-o strânsă interdependențăși se conditionează reciproc. Principalii factori ai
performantei, se refera la calitatea materialului uman, la tipul somatic, capacitatea motricăși
capacitatea psihică a jucătorilor, capacitatea profesională a antrenorului care este și trebuie să fie
în permanență un specialist cu o înaltă calificare profesională, la sistemului unitar de selecție, la
motivația individualăși colectivă. Definitivarea sistemului nostru de selecție s-a facut în timp
prin următoarele:stabilirea concepției,organizarea selecției,stabilirea conținutului testării.Dar
performanța în handbal este determinatăși de calitatea activității organizatorice, administrative,
de concepție, de control și de îndrumare care se desfășoarăîn cadrul Federației de handbal.
Sunt din ce în ce mai multe stiinte care imbogatesc teoria antrenamentului sportiv de
înaltă performanțăîn handbal, cum ar fi anatomia, fiziologia, igiena, biomecanica, controlul
medico-sportiv, kinetoterapia, biochimia, ergofiziologia, masajul, pedagogia și psihologia
sportului, teoria și metodica antrenamentului sportiv și altele.
Handbalul a cunoscut în ultima vreme o evoluție rapidă, chiar spectaculoasă.
Performanțele realizate în etapa actuală, pe plan internațional, cât și pe plan intern, sunt foarte
ridicate și nu pot fi atinse decât de jucătorii a căror capacitate de performanță este deosebit de
mare și în continuă creștere. Aria tehnicii jocului s-a extins foarte mult, au aparut noi procedee pe
care handbalistii de performanta le execută cu mare maiestrie. S-a îmbunătățit sfera tacticii
individuale și colective, diversificându-se tot mai mult soluțiile de rezolvare a diferitelor situații
de joc. Toate acestea au implicații asupra componentelor modelului de instruire a handbaliștilor,
inclusiv asupra cresterii nivelului de pregătire. Trebuie să crească durata procesului de pregătire a
jucătorilor până când acestia sunt integrati în eșalonul handbalului de performanță, creștere
realizată pe seama începerii timpurie, de la vârsta copilăriei, a specializării în handbal.
În conceptul contemporan de antrenament, instruirea copiilor și juniorilor este o parte
integrantă a sistemului de pregătire pentru handbalul de performanțăși de înaltă performanță. În
acest context, cantitatea dar mai ales calitatea procesului de instruire a copiilor și juniorilor, care
constituie baza de masă a handbalului de performanță, reprezintă un factor hotărâtor al asigurării
unei capacități superioare de performanță a handbaliștilor. Selecția copiilor și juniorilor, asigurată
la un înalt nivel de obiectivitate, în strânsă corelație cu nevoile de perspectivă ale handbalului de
performanță, are o însemnătate deosebită. Rolul pregătirii organizate a copiilor și juniorilor rezultă,
de asemenea, din necesitatea asigurarii unui proces instructiv-educativ care sărăspundă la toate
imperativele știintei antrenamentului sportiv.
Realizarea în finalul anilor, perioadelor, etapelor și ciclurilor de pregătire, a marilor
performanțe dorite, visate și planificate, este răsplata eforturilor fizice și psihice depuse de
sportiv, sub îndrumarea competentă a colectivului tehnic, ceea ce, desigur, are repercursiuni
pozitive asupra evoluției sportivului ca om și umple, totodată, de bucurie inimile pedagogilor săi.
Nu sunt puține cazurile de handbaliști, care sub îndrumarea antrenorilor și în atmosfera
din cadrul colectivelor sportive au izbutit să se califice în profesii diferite, deși au făcut sport de
performanțăși să se încadreze ca oameni de nadejde în societate. Sportul te înavață să fii
disciplinat, ordonat, harnic, conștient de răspunderea față de reușita echipei, ambițios și dornic de
autodepășire.

Bibliografie:

1. Handbalul de performanță, Francisc Biro, Editura Universității din Oradea, 2005;


2. Capacitate de performanță în handbalul actual, Francisc Biro, Editura Universității
din Ordea, 2005;
3. Antrenamentul sportiv, Dragnea A., EDP; București, 1996.

S-ar putea să vă placă și