Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Domeniul experențial:Domeniul Estetic-Creativ

Tema anuală de studiu:Când, cum și de ce se întâmplă?

Proiect:”Prieteni fără grai”

Tema săptămânii:”Animale d ela Zoo”

Tema zilei:„Animalul meu preferat din savană”

Tipul activității:formare de priceperi și deprinderi

Mod de realizare:desen

Durată:30-35 minute

Scop: Consolidarea deprinderii de a folosi elemente de limbaj plastic prin exersarea


deprinderilor tehnice specifice desenului

Obiective operaționale:

O1- Să denumeasca si să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru;

O2- Să aplice reguli de utilizare a acestora

O3- Să utilizeze cuvinte și expresii specifice desenului

O4- Să redea din imaginație tema dată desenând animalul preferat din savană

O5- Să poziţioneze corect elementele în spaţiul de lucru

Strategii didactice:

 Metode și procedee: Conversația, Explicația, Observația, Analiza produselor


activității, Exercițiul, Turul galeriei
 Mijloace didactice:planșe cu animale sălbatice de la zoo, foi A4, creioane colorate,
calculator
 Forma de organizare:frontal, individual

Bibliografie:

 MECT – Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 6/7 ani) , 2008


Etapele lecției Ob Conținutul instructiv-educativ Strategii didactice Evaluare
Metode și Mijloace Forma de
procedee didactice organizare
1.Moment Pentru buna desfășurare a activității se impun urmatoarele conversația frontal Observarea
organizatoric măsuri: amenajarea sălii de grupă, pregatirea materialului sistematică a
didactic necesar pentru activitate, intrarea ordonată a copiilor în preșcolarilor
sala de grupă.
Mobilierul va fi așezat în careu deschis.

2.Captarea Această etapă se face cu ajutoul unei planșe cu animalele Conversația Planșă cu frontal Observarea
atenției sălbatice din savană și pe care la întâlnim și la grădina zoologică. observația animale din sistematică a
Se poartă o scurtă conversați cu copiii cu privire la planșă. savană preșcolarilor
3.Anunțarea temei Și pentru ca în această săptămână vom vorbi despre animalele
și a obiectivelor sălbatice de la zoo vom desena împreună „Animalul nostru
preferat din savană”. Explic copiilor termenul „savană”. Conversația Observarea
Trebuie să folositi culorile potrivite, să redați corect forma, sistematică a
marimea şi culoarea animalului preferat, să nu apăsați cu creionul preșcolarilor
colorat că se poate rupe și vârful creionului și foaia de hârtie,
spatele trebuie să fie lipit de scăunele iar foaia trebuie să stea
puțin înclinată spre stânga.

4.Dirijarea Exerciții pentru încalzirea mușchilor mici ai mâinii


învățării Execut înpreună cu copiii exerciții de incălzire a mușchilor mici Conversația Foaie A4 Frontal Observarea
ai mâinii: cântăm la pian, plouă, inchidem și deschidem pumnii. sistematică a
Le urez copiilor “Spor la lucru!” preșcolarilor
Executarea propriu-zisă a temei:
Realizarea temei se va face pe fond muzical.
În timp ce copiii lucrează voi trece pe la fiecare, voi semna Exercițiul Creioane Individual Aprecieri
lucrările și voi da indicaţii individuale și colective dacă este colorate verbale
cazul, atenţionându-i pe copii să folosească culorile potrivite, să
redea corect forma, marimea şi culoarea animalului preferat, să
nu apese cu creionul colorat, etc. Dacă preșcolarii doresc pot să Explicația
deseneze și alte elemente dar strict legate de tema noastră.
De asemenea se va avea grijă ca în timpul lucrului copiii să aibă
o poziţie corespunzătoare.

5.Obținerea La final lucrările preșcolarilor vor fi expuse la panou și se vor Conversația Observarea
performanței face aprecieri asupra modului de realizare al lucrărilor. sistematică a
Analiza preșcolarilor
În evaluarea lucrărilor se va ține cont de redarea corectă a temei, produselor Frontal
creativitate şi originalitate, acurateţe, finalizarea lucrării. activității
Aprecieri
Turul galeriei verbale
6.Concluzii și Se fac aprecieri pozitive asupra tuturor lucrărilor. Conversația Frontal Aprecieri
aprecieri verbale

S-ar putea să vă placă și