Sunteți pe pagina 1din 7

CONDUITA ÎN URGENȚ E MEDICO-CHIRURGICALE

OCLUZIA INTESTINALĂ
Prin ocluzie intestinală se înţelege oprirea completă şi persistentă a tranzitului
intestinal, şi în consecinţă, imposibilitatea evacuării de materii fecale şi gaze (se
constituie un sindrom de abdomen acut). În trecut s-a mai folosit şi termenul de
ileus, care a fost însă părăsit, deoarece cuvântul, derivat din limba greacă (eileos),
înseamnă a răsuci, răsucirea fiind doar una din multiplele cauze ale ocluziei.
Oprirea tranzitului poate fi provocată de un obstacol mecanic, sau de un obstacol
dinamic. În funcţie de aceste posibilităţi de producere, ocluzia a fost clasificată în
două tipuri:

Ocluzie mecanică — oprirea tranzitului poate fi provocată de un obstacol


mecanic, situat oriunde în lungul intestinului subţire sau al intestinului gros.

Ocluzie dinamică (funcţională) — oprirea tranzitului este datorată unei tulburări


funcţionale a modificării intestinale fie prin exagerarea contracţiei musculaturii
peretelui intestinal, fie prin pareza sau paralizia acesteia.

Cauzele ocluziei intestinale:

 Ocluzia intestinală mecanică poate să survină fie prin obstrucţie, fie prin
strangulare.
 Tumori maligne sau benigne (prezente în interiorul intestinului sau în afara
tractului intestinal, care comprimă ansele).
 Ocluzie intestinala prin tumoare extrinsecă prin tumoare parietală.
 Un corp străin (ghem de ascarizi, fecaloame (formate din materii fecale
întărite), calculi biliari.
 Stenoze (inflamatorii în procese tuberculoase, care în stadiul de cicatrizare
retractează pereţii, stenozînd lumenul intestinal; sau stenoze cicatriceale
posttraumatice sau postoperatorii).
 Invaginaţie intestinală, cauză frecventă de ocluzie intestinală la copii foarte
mici, survine prin intubarea (telescoparea) unei porţiuni de intestin în altul,
ca un deget de mănuşă .
 Volvulttsul (torsiune), răsucirea ansei intestinale în jurul axului său
mezenteric sau în jurul unei bride .
 Bride — (bride de ncoformaţie) urmarea unui proces inflamator apărut după
intervenţii chirurgicale sau după peritonite şi care comprimă intestinul.
 Diferite, hernii externe şi strangulări interne (un inel de hernie în care intră o
ansă intestinală şi nu poate să revină. Cu timpul se măreşte conţinutul ansei
şi începe strangularea, cu ischemie, a naşei). Ocluziile prin strangulare pot să
survină şi în cadrul herniilor.

Simptomatologie

Durerea abdominală apare brusc, este localizată iniţial la locul leziunii, însă
se generalizează repede. Este extrem de puternică atunci când ocluzia se
instalează brusc (bride, volvulus, încarcerări etc.). În toate tipurile de ocluzii
mecanice durerile au cel mai des caracter colica tiv, intermitent, spasmodic,
survenind la 10—20 de minute, fiind de intensitate extrem de vie în
momentul când musculatura intestinală se contractă şi creează mişcări
peristaltice prin care încearcă să învingă obstacolul.
De reţinut- Dacă în plin sindrom oclusiv durerile dispar, este semn că
musculatura a obosit. Este un semn rău, pentru că pot surveni complicaţii
grave: gangrena şi perforarea ansei intestinale, urmată de peritonită.
Vărsătura survine de obicei după o criză dureroasă. Vărsăturile apar după o
perioadă în care s-a acumulat conţinutul în ansa de deasupra obstacolului, cu
atât mai curând, cu cât obstacolul este situat mai sus. La început sunt
formate din conţinut alimentar, apoi devin bilioase şi ulterior fecaloide.
Întreruperea tranzitului intestinal (oprirea evacuării de materii fecale şi gaze)
este un simptom cardinal în ocluzia intestinală. Dacă sediul ocluziei este mai
înalt, bolnavul poate avea emisiune de gaze şi mai ales de materii fecale din
porţiunea inferioară a intestinului, uneori scaune cu striuri sangvine
(invaginaţie intestinală, infarct enteromezenteric, tumori). Distensia
abdominală (meteorismul abdominal) este deosebit de marcată când
obstrucţia este situată la colon şi îndeosebi la colonul sigmoidian.
Borborismele (clapotajul intestinal), prin percutarea peretelui abdominal —
cu toată mina — se pune în evidenţă un zgomot caracteristic celui pe care-1
face lichidul amestecat cu aer, zgomot hidroaeric. Examenul radiologie al
abdomenului făcut „pe gol", arată că intestinul este plin de gaze şi de lichid
intestinal. Se creează imaginea radiologică de nivele hidroaerice în cuiburi
de rândunică — gaze care plutesc deasupra lichidului. Semnele generale
lipsesc în faza de debut a ocluziei. Progresiv, starea generală se alterează,
tensiunea arterială scade, instalându-se şocul şi toxemia gravă.

Conduita de urgență

Orice bolnav cu ocluzie intestinală sau cu suspiciune de ocluzie trebuie


internat de urgenţă într-un serviciu de chirurgie, pentru definitivarea
diagnosticului. Se instalează o sondă de aspiraţie nazogastrică pentru
combaterea stazei. Dacă este cazul, se instituie primele măsuri de combatere
a stării de şoc; perfuzii pentru menţinerea stării generale.
Atenție: Nu se administrează opiacee.
Purgativele sînt categoric interzise

Conduita în spital

Se fac examinări de urgenţă : ionogramă, rezervă alcalină, azotemie,


leucocite. Corectarea tulburărilor hidroelectrolitice şi a echilibrului acido-
bazic este necesară în toate cazurile. Se va face în raport cu datele furnizate
prin examenul de laborator. În ocluzia mecanică, atunci când există
fenomene de strangulaţie sau de peritonită, se indică intervenţia chirurgicală
de maximă urgență. Tratamentul chirurgical, indiferent de cauza ocluziei
mecanice, trebuie să fie precedat şi însoţit de tratamentul medical
(rehidratare, reechilibrare) ori de cîte ori sunt prezente tulburările generale
mai importante. În ocluzia dinamică se va îndepărta cauza determinantă
(dacă este stabiliiă). Se face aspiraţia gastrointestinală prin sondă. în cazul
ocluziei paralitice se administrează excitante ale peristaltismului intestinal:
miostin 1 fiolă m., clismă evacuatoare. în ocluzia dinamică prin spasm se
administrează antispastice sub formă injectabilă: papaverină 4% (1 fiolă de 1
ml); scobutil (fiolă a 5 ml). Injectarea se face lent i.v. sau profund i.m.

Procesul de îngrijire al unui pacient cu ocluzie intestinală

Cazul 1. Plan de îngrijire

Culegerea datelor
Numele: V.
Prenumele: A.
Sex: feminin
Vârsta: 50 ani
Data nașterii: 13 septembrie 1969
Domiciliu: Rădăuți Județul Suceava
Starea civilă: Căsătorită
Data internării:
Data externării:
Diagnostic la internare : Ocluzie intestinală
Motivul internării: durere abdominală violentă, stare de șoc, vărsături
Antecedente heredo-colaterale: fără importanță
Antecedente personale: operată de apendicită în urmă cu 10 ani, două
operații cezariene
Istoricul bolii: Pacienta în vârstă de 50 de ani se adresează la U.P.U. Suceava
datorită durerilor abdominale puternice și violente și a stării de șoc în care se află.
Boala se datorează inflamației mucoasei intestinale.
APLICAREA PROCESULUI DE NURSING

Culegerea datelor privind satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale:

Manifestări de
Nevoia fundamentală Problema Sursa de dificultate
dependenţă
1. Nevoia de a respira şi a -dispnee -tuse -dificultate în respirație
avea o bună circulaţie
2. Nevoia de a se hidrata şi a - lipsa poftei de - vărsături - deshidratare
se alimenta mâncare
3. Nevoia de a elimina - - -
4. Nevoia de a se mişca şi a -imobilitate - durere - imposibilitatea de a se
avea o bună postură mișca
5. Nevoia de a se odihni şi a - anxietate - durere - lipsa somnului
dormi
6. Nevoia de a se îmbrăca şi - - -
a se dezbrăca
7. Nevoia de a fi curat, - - -
îngrijit, de a proteja
tegumentele şi mucoasele
8. Nevoia de a menţine -independent - -
temperatura corpului în T=36,3 C
limite normale

9. Nevoia de a evita - durere - stare de șoc - potențial de accidentare


pericolele
10. Nevoia de a comunica - independent - -
11. Nevoia de a acţiona -independent - -
conform propriilor
convingeri şi valori, de a
practica religia
12. Nevoia de a fi preocupat - - -
în vederea realizării

13. Nevoia de a se recrea - - -


14. Nevoia de a învăţa cum - cunoștințe - lipsa cunoștințelor -lezarea integrității fizice
să-ţi păstrezi sănătatea insuficiente despre afecțiune și psihice

Intervenții Intervenţii
Data Probleme Obiective autonome delegate Evaluare

-dureri - - asigurarea -recoltarea -stare generală relativ


abdominale prevenirea repausului produselor bună
violente complicații fizic biologice și -calmarea durerilor
-barborisme lor - patologice pt -oprirea vărsăturilor
-vărsături -calmarea oxigenoterapi examenul de -nu prezintă anxietate
-distensie durerilor a laborator -FV în limitele normale
abdominală -asigurarea -măsurarea și -examen sumar de
-stare de șoc confortului notarea FV urină
-stare generală fizic și -instalarea -administrarea
alterată psihic unei sonde medicației
-HTA - nazogastrice prescrise de medic
-dispnee combaterea -montarea -EKG
-imposibilitatea stării de unei perfuzii -Ecografie
de mișcare anxietate la indicația Radiografie
-anxietate - medicului pulmonară
-agitație diminuarea -recoltarea
manifestări produselor pt
lor de examenul de
dependență laborator
-combaterea
stării de șoc
-calmarea
durerii
-administrarea
medicației
prescrise de
medic
-ajutarea
pacientei în
satisfacerea
nevoilor
fundamentale
-hidratarea
pacientei

Epicriza și recomandări la externare

Pacienta în vârstă de 50 de ani se adresează la U.P.U. cu următoarele simptome


dureri violente în regiunea abdominală, vărsături stare de șoc dispnee HTA.

În urma examenului de laborator unde I s-au determinat Hemoleucograma


ionograma, RA, Azotenie și a examenului paraclinic I s-a confirmat diagnosticul
de ocluzie intestinală.

Recomandări la externare:

 Interzicerea efortului fizic


 Respectarea unui regim de viață adecvat
 Prezentarea la medic pentru control

S-ar putea să vă placă și