Sunteți pe pagina 1din 2

Sc

op
ul Starbucks Timişoara
efe Chestionar - Comportamentul consumatorului
ctu Top of Form
ării
ace
ste
i

cer
mu
cet
lţu
ari
mi
sel
1 Câ
ectm t înt înt
ivepe de re înt re
ma
ntr des 1re
îl 5i
co u viz 9şi şi
mu
2 Câ
tim
nst itaţ şi 4 8
lt
itui ti o 15
pul ori
12 ori
de lei
16
eac caf 31de lei
mu .
ori . 51
12
sau
lei -
ord
stu
Vă en lt
10
.ma ori lei
- 30
diu
rugat ea 0
ch . -lei.
i
50 10
3co pe
lăm
Vă Câ
elt
lei
mp
im put
lei.
sau 0
rug să Ca tlun
uiţi ma
agilet in.
ma lei.
ămco ă?
Vă tim
re
înt iînt
ării
nii
rug
me să din pr-o iînt puţ
re
ace
caf
ăm
nta
co tre vă mu
caf in
31
re
înt
stu
en
me
Văsă
ţi ur pet C lt.
en de
şi
61
re
ele
rug
per
nta i
co mă rec e ma
ea, 30
60
şi
iăm
mech
for
ţi toa eti păr i90
est
Sta în mi
90
şi
mu
4să rel
per
nta
ma în
me ere nut
ion
rbu mi
12
lt
nţaţi ecaf
for
co die av Sta
e.
nut Ca
ar.
cks 0
de
per
ma
me
act
Vă rugăm en
caf
, eţi rbu
e.să acordati oCa
Ca fenotă următoarelor cafenele, în funcţie de preferinţele dumneavoastră.
Ti mi
12
(nta
nţa
ual
for ea,
en
atribuiţi
de Alt des cks
fe numere de laDa
fe1 la 4 doar o singură dată, 1 fiind “cel mai apreciat”).
nut
0 vă
miăPe
ma
act
ţia ele în
fie ele pre Co vid
Co
e. rug
ntr
şoa
Sta
per
ual din
nţa me
car pre mi rso off
rne 1 2 3 4
,nut ăm
ău5a ca
ra,
rbu
act
for die ţur
eStarbucks r

efo
în
cks
Sta
ual dru
ma ,dat ile e.
rtu
rân spe
ăTi6a lde
rbu
nţa ă? Cafe
act Davidoff
lSta
dul şi ce cifi
cks
act
mi 7 fie ual Pr
Cafe Corso
răb
co caţ
rbu
şoa
ual
Ti ntr car e
Ca om
dar
ns i:
cks ra8a ulu
ămi eCafe ale oţii
re Corner
um
şoaea
Ti dat
Sta
cu i din pro le
ato
rbu
Op du
pri
mi
ra co ă?
Ra du (ex
tre
mn
ril
şoa
cks
ini
vir
în me por sel
urCa . Cl
or
ceeea
Ti
ra
ae rci tul or
măre Ap
În ase
timvo
din
mi
Vi
laa al Cu
per din
toa
est ple
car le
ast
işo
şoaIn
pu
gu
ce
s- Iul Ati
no
so ca
rel
e Br IX
ren
forră
nct
pri
stă
à-
ra ius tud
ştii
nal dru
e,Ca an
Di
ulti
din Ca -
vet
i.
veş
rile
vis
de
mîn Ma ine
–nţe l cat

Denre M
ma litaXI
iaţi
Se
rapşifi llcli
de
ve
te aun
le caf
atrest uff
car
for
eg tea I/Ş
Ma
rec
ur
der
cal
ort

St i Ti şide
per
enţ en
ag e in

ori gu ico
om
mă Fo Sat Me Ne Fo
itat
utu
cu
are9 mi am
iso
Ar
Ti ele
pe
aţisex
gru
de
ile stă
& ală
sus art isf diu sat art
reşpe
rile
bu
ca
alt
ea
al şoa abi
nal
(nu
At
om
Va i de
ntr
aflul Ca

înv ril
Vi pro
de
Înt
nsa
te 10 mp e ăcă isf e
pre
am
ser
ck
ra e ra, lita
ulu

amo
Ca
riet
ul Sta
u
at de
ăţă
ve a Ca
or
A
va
rdu fes
Un
niv
re văvă sat Înt tor ăcă nes
în 11
cte
vic
bia
ser
zest aţi itea
rul
sfe
pla
lita
ate
Ac
Re rbu
viz
descar ri
vâr

nit lita
şi
mb
nnFo Cl rug
ion
ive
elu
15 rug
pricu de isf46 re tor ati
12
iilo
nţe
nte
vic
Tir viz des
per
ra
cut
atea
ces
vis
cks
ita
pree
stă
nt
vă tea
a
ian
o
pro
Re
artsau
ase
ală
rsit
l
Su
00 ămăm sau Pe
75
nciun aşt ăcă Pag. 1 din 2 sfă
mi
pe
în
iiri itat pre
so
Cu
Co
Ilu
ărel
gu

la
te
Ti
Sta
ept ap
fac
abs
înc
a mo ser

ţa
Sm
Reezoma spe
le
/po
ate
uni
b
– spe torma ste
0– căt
car
pal13
ofe
cre
meşo
rs îna pro
nal
răţ
nfo
mi
ax
caf
stă
utu
M
int
şi
mi
rbuarţi
eţi
olv
adr vic
utu
Lo
plă
Pre
oot
put
Alt
Int
ţio
Re
Priieft
na
scu
i
36-
V-
stli
/co
ver
75
25 cifi
cifi Ief
Sc 16-
i 15
25 26-
să d int are or
rite
niu
ate
on
ar
28
29
30
31
14 du
ulu
eni
rtu
nat
ant
ele
ril
uzi
ern
zia
.şoa
cksneţ ete
par
ită
aţi iilo
ril
caţ
cut
ţur
hie
aţi
ele
TV
ern
Zia
nal
visine
bil
mpmi caţ
45
VI
cea
leg
sit
0
00 caţ tin mu
um 25 00 35
pro
se al.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
a. e? se.
i).
a.
l.
ul.
ă.
i.
or.
or
că.
et.
re.
?ra?
i? ni.
?te? or.
ia.
ă.
ile.
s)
.,a.
et.
r.
e.
te.M Fi:i:
.că.
II.
lă.
iu.
ar.
lei. e. lt.
pe. . lei. .
ţio
nal
în
val
oar
e
de
10
lei. Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi, Timişoara..

Chestionar realizat de:


Coordonator:
Scripcariu Andreea – Cristina
Asist.drd.ing. MIHĂRTESCU Andreea
Anul al II-lea, grupa V

Pag. 2 din 2