Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa:a VIII-a
Prof: Munteanu Mirela-Beatris
Obiectul:Limba română
Subiectul:Propoziţia subordonată completivă indirectă.
Tipul lecţiei: formativă
Obiective operatioanale:
a)cognitive: Toţi elevii vor fi capabilli,la sfârşitul orei.
-să dea definiţia propoziţiei subordonate completive indirecte.
-să identifice subordonate completive indirecte din diferite texte.
-să ştie care sunt elementele regente.
-să cunoască elementele releţionale.
-să nu confunde propoziţia completivă indirectă cu propoziţia circumstanţială de loc.
-să construiască fraze cu subordonate completive indirecte având diverse elemente regente.
b)psiho-motorii:să ştie să transforme un complement indirect în propoziţia completivă indirectă.Stra-
tegie didactică.
a)Metode şi procedee:-analiza sintactică a frazei.
-exerciţii de contragere şi expansiune.
-conversaţia euristică.
-demonstraţia.
-lucrul cu manualul.
b)Forme de organizare a activităţii elevilor:frontal,indispensabilă-individuală.
c)Resursele:capacitatea de învăţare ale elevilor:cunoştinţele lor anterioare:timpul etc.
d)Mijloacele didactice:texte lingvistice:fişe de lucru.Construiţi fraze cu propoziţii completive
indirecte aşezate:după regentă,înaintea regentei.
e)Bibliografie:-manualul.
-„Gramatica practică a limbii române“ de Ştefania Popescu.

SCENARIUL DIDACTIC

ORGANIZAREA CLASEI (1 minut) notarea absenţelor,stabilirea ordinii,asigurarea celor necesare


lecţiei.

1ACTUALIZAREA UNOR CUNOŞTINŢE ANTERIOARE: prin verificarea temelor elevilor,se


reiau cunoştinţele privind completiva directă şi indirectă al propoziţiei.

2.CAPTAREA ATENŢIEI ELEVILOR:


-reactualizarea celor învăţate anterior se realizează prin efectuarea unui exerciţiu de analiză a complen-
telor indirecte dintr-un text.
-se scrie pe tablă textul:
„Mă punea la măturat,la legănat copilul şi,când voiau să mă uit şi eu la zugrăvit,mă lua la
goană.“(Alexandru Vlahuţă).
Li se propune elevilor să transforme secvenţele subliniate în propoziţii(expansiuni).În acest timp,un
elev va împărţi fişele de lucru cu texte oferite de profesor grupate pe situaţii tipice ale învăţării.
În timp ce elevii rezolvă sarcinile,profesorul controlează caietele câtorva elevi, pentru a fi notaţi sau
pentru a le constata evoluţia,făcând observaţii individuale.
Frontal,se analizează rezultatele activităţii independente,verificându-se oral definiţia
complementului indirect, prin care se poate recunoaşte regentul, prin ce se poate exprima, reluarea şi
anticiparea acestuia, topica şi punctuaţia.
Se subliniază apoi, posibilitatea expansiunii complementului indirect într-o propoziţie
corespunzătoare, precum şi a contragerii completivei indirecte prin exemple propuse de elevi sau de
profesor.

3.ANUNŢAREA OBIECTIVELOR LECŢIEI (1minut)


Va trebui,în final să...(se anunţă obiectivele operaţionale menţionate).Se scrie pe tablă titlul lecţiei noi:
Propoziţia subordonată completivă indirectă.

4.CONDUCEREA ÎNVĂŢĂRII se realizează prin stabilirea unor cerinţe ce se rezolvă prin activitate
independentă,individuală şi colectivă.(20 minute)
-elevii sunt solicitaţi să sublinieze complementele indirecte din propoziţiile date şi să le înlocuiască
prin propoziţii corespunzătoare folosind procedeul expansiunii.

5. În timpul controlului rezultatelor obţinute,se insistă asupra funcţiei duble a pronumelui cui (exerci-
ţiul 1/anexa 1).
-a caracterizării interogative indirecte(propoziţia prin care se formulează o întrebare, nu se aşteaptă un
răspuns şi este subordonată unui verb de informare sau de îndoială (exerciţiul III) prin aceste exerciţii
se clarifică reluarea,anticiparea,reluarea printr-un corelativ, pentru sublinierea ideii din completiva
indirectă , precum şi topica şi punctuaţia acestei propoziţii.
Ultimul grup de exemple , de la Anexa 1, ilustrează situaţia în care propoziţia subordonată se află la
limita dintre completivă indirectă şi completivă directă (exerciţiul IV I) sau nuanţele circumstanţiale
ale completivei indirecte, de condiţie (IV 2) , de scop (IV 3) , de cauză (IV 4).
Se realizează apoi cu ajutorul elevilor,o sinteză a cunoştinşelor implicate în lecţie(tabel sintetic).

6.EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR, feed-back-ul se realizează prin rezolvarea pe parcursul lecţiei


a exerciţiului de identificare şi motivare, făcându-se prin aprecieri verbale(Corect! Da! etc.)
(5minute).

7.EVALUARE FORMATIVĂ (3 minute).


Ca activitate independentă individuală se dă spre rezolvare testul.După rezolvare, testele se iau de
către profesor pentru a le corecta,pentru a le nota.

8.ASIGURAREA RETENŢIEI ŞI A TRANSFERULUI(2minute).


-se face prin anunţarea temei pentru acasă,care poate consta în efectuarea unor exerciţii de creaţie.

TABEL SINTETIC- oglinda tablei


-definiţie
-regentul :verb(locuţiune verbală),adjectiv,adverb,interjecţie.
-mijloacele relaţionale:–conjuncţie şi locuţiune conjuncţională(că,cum că,să,ca...să,dacă,de,pentru
că,nu cumva să ,nu care cumva să.).
–adverbe relative:( unde,cum,când,cât).
–pronume şi adjective relative interogative şi nehotărâte(cine,care,ce,ceea
ce,cât,oricine,orice în cazurile genitiv,dativ şi acuzativ.)
-întrebări: la cine?la ce?de cine?de ce?despre ce?despre cine?pentru cine?pentru ce? Acuzativ
cui? Dativ
ANEXA I
FIŞĂ DE LUCRU

A. Se dau textele:

1. 1. I-am mulţumit cui m-a ajutat


2. Vai de cel ce striga la urechea celui surd.
3. E vrednic să fie ales.

II. 1. Mă întreb cine ţi-a băgat asta în cap.

III. 1. Îi dau cum îmi cere.


2. Cum îi cere îi dau.
3. De cine ţi-e drag, de acela să te aproprii.
IV 1. Se gândeşte să-i pedepsească.
2.M-aş bucura să plece în excursie.
3. El se pregăteşte să se arunce într-o copcă.
4. Se va căi, ppentru că a osândit un om

Cerinţe:
Indică predicatele, delimitează propoziţiile, marcând raporturile de subordonare şi
precizează termenul regent, punând corect întrebările.

B. Completează spaţiile punctate cu propoziţii completive indirecte.

Mama îşi aduce aminte........................................................................................................


Eu mă mândresc cu ............................................................................................................
Premiul se acordă ...............................................................................................................
Adesea ne bucurăm ...........................................................................................................
Suntem convinşi ................................................................................................................

C. Extinde în propoziţii corespunzătoare complementele indirecte din următoarele


enunţuri:

Mă gândesc la examenul de admitere.


Profesorul se bucură de rezultatul elevilor săi.
Maria este recunoscută pentru îndemânarea ei.
De priceperea în rezolvarea exerciţiilor depinde nota finală.
Părinţii mei se tem de venirea frigului.

.
ANEXA II
FIŞĂ DE EVALUARE

1. Se dau textele:

a. ,, Nu-şi dădea seama că de fapt nimic nu răzbătea în afară ” (M. Preda)


b. El s-a interesat de unde poate obţine un ajutor mai bun.
c. Pe urmă povesteşte cui vrea să-l asculte.

Cerinţe: Grupaţi propoziţiile completive indirecte , după modelul:

Prop CI Regentul Întrebări Pronume Conjuncţii Adverbe


relative relative
1.

2.

3.

4 puncte 2 puncte 1 punct 2 puncte 1 punct 1 punct

2. Exemplificaţi prin două enunţuri anticiparea ţi reluarea completivei indirecte.


3. Recunoaşteţi în textele următoare părţile de propoziţii subliniate.Transformaţi-le,
împrenă cu cuvintele de legătură, în propoziţii subordonate şi precizaţi felul fiecărei
subordonate.

a.Îi place a privi cerul


b.El s-a făcut ca varul.
c.Nu poţi greşi la infinit.
d. Ne luasem obligaţia de a aştepta oricât.
e. E vrednic de laudă.

3 puncte x 5 propoziţii.

Punctaj: Nota 3 7-9 puncte


4 10-12 puncte
5 13-15 puncte
6 16-18 puncte
7 19-21 puncte
8 22-24 puncte
9 25-27 puncte
10 28-30 puncte