Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 12.12.2018
GRĂDINIŢA: P.P. ,,Grădinița Prieteniei”
GRUPA: Mare B
EDUCATOARE: prof. Barna Cristina
TEMA: ,,Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
SUBTEMA ,, Colindăm, sănătate vă urăm!”
ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Trăistuțele le-am luat și am plecat la colindat!”
SECVENŢE DIDACTICE:
1. ADP- Întâlnirea de dimineaţă
OBIECTIVE:
- să salute şi să răspundă la salut;
- să asculte când cineva vorbeşte;
- să aibă o atitudine de respect faţă de toţi membrii grupului;
- să participe activ şi afectiv la activitatea de grup.
STRATEGII DIDACTICE:
- Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, jocul
- Mijloace de învățământ: calendarul naturii, pozele copiilor

2. A.L.A. 1–Activităţi liber alese


Joc de masă – mozaic ”Sorcova”
Bibliotecă – grafisme ”Trăistuța colindătorului”
Artă – modelaj ”Covrigi și nuci pentru colindători ”

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
- să realizeze, prin așezarea pieselor de mozaic pe tăbliță, imaginea unei sorcove
- să decoreze trăistuța colindătorului cu semnele grafice cunoscute
- să realizeze, prin mișcări și tehnici specifice modelajului, un platou cu ”covrigi” și ”nuci” din
plastelină
- să colaboreze şi să comunice între ei în mod liber şi civilizat
STRATEGII DIDACTICE
- Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exercițiul,turul galeriei.
- Mijloace de învățământ: mozaic, tăblițe, imagini cu sorcove, fișe de lucru, creioane,
plastelină, tăblițe, platou.
METODE DE EVALUARE:
a) continuă – observarea curentă şi aprecieri verbale
b) finală – analiza lucrărilor

3. A.D.E. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE


– Domeniul Știință (D.Ș.) joc logic – ,,Trăistuța lui Moș Crăciun”
SCOP: - consolidarea cunoștințelor copiilor despre atributele pieselor geometrice ( formă, culoare,
mărime, grosime)
- dezvoltarea gândirii logice și a spiritului de echipă.
SARCINA DIDACTICĂ: recunoașterea pieselor geometrice prin acțiunea analizatorilor; sortarea
figurilor geometrice după criteriul stabilit de educatoare: mărime, culoare, grosime, utilizând negația
logică sau conjuncția logică.

1
REGULILE JOCULUI: un copil legat la ochi va alege o piesă din sacul lui Moș Crăciun, o
pipăie și precizează forma, mărimea și grosimea acesteia. În partea a doua a jocului copiii vor preciza
atributele pieselor alese prin folosirea negației logice și a conjuncției logice. Pentru fiecare răspuns
corect echipa va primi un globuleț. Echipa care are cele mai multe globuri în brad,va câștiga.
ELEMENTE DE JOC: aplauze, închiderea și deschiderea ochilor, trăistuța lui Moș Crăciun.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrația, jocul, problematizarea.
Mijloace de învățământ: trusa Logi, trăistuța lui Moș Crăciun, globulețe, recompense.
DESFĂȘURAREA JOCULUI
Educatoareava prezenta săculețul lui Moș Crăciun care, înainte de a veni să leaducă daruri
copiilor, va testa cunoștinșele acestora despre piesele geometrice. Copiii vor fi solicitașide
educatoare să participe la joc prin versurile:
Să vină acum la mine,
Un copil ce știebine,
Atingând o piesă doar,
Forma să o spună clar.
Copilul chemat este legat la ochi. El introduce mâna în săculeț, alege o piesă, o pipăie și
prezintă forma.După precizareaformei, același copil va preciza și celelalte atribute (mărime, culoare,
grosime) prin folosirea conjuncției logice.
Exemplu: Această piesă este și mare și subțire și albastră.
Pe masa educatoarei sunt așezate și altepiese geometrice. Un copilde la cealaltă echipă va
alege alte piese care au aceeași formă cu piesa din săculeț și formează o grupă.
VARIANTĂ Educatoarea leva cere copiilor o piesă folosind negația logică: ”Alegeți o piesă
care nu este nici pătrat, nici triunghi, nici dreptunghi.” În final li se va cere copiilor să dea exemple
de obiecte din sala de grupă care au aceeași formă cu piesa aleasă.

– Domeniul Om și Societate (D.O.S.)–Activitate practică: confecționare ,,Brăduțul de Crăciun”


OBECTIVE OPERATIONALE:
- să denumească materialele necesare realizării temei;
- să folosească foarfeca în mod corect pentru a tăia hârtia în linie dreaptă;
- să lucreze cu grijă pentru a păstra aspectul îngrijit al lucrării;
- să aibă o poziție corectă la masa de lucru.
STRATEGII DIDACTICE:
- Metode şi procedee: conversaţia, explicatia, demonstratia, exerciţiul.
- Mijloace de învățământ: foi de hârtie de culoare verde, foarfece pentru fiecare copil,
lipici, steluță din hârtie galbenă, foi de carton.

4. A.L.A. 2 – Joc distractiv: ,,Aruncă nuca în traistă !”


OBECTIVE OPERATIONALE:
- să arunce la țintă cu o singură mână, pentru a introduce nuca în traistă;
- să respecte regulile jocului;
- să își aștepte rândul;
- să participe la joc dând dovadă de bună dispoziție și fairplay.
STRATEGII DIDACTICE:
- Metode şi procedee: conversația, explicatia, demonstratia, exerciţiul.
Mijloace de învățământ: 2 trăistuțe, nuci, recompense.
REGULILE JOCULUI:
Copiii, împărțiți în două grupe sunt aliniați la linia de start. În fața fiecărei echipe, la o
distanță de 2 m sunt așezate două trăistuțe, în care copiii din cele două grupe trebuie să introducă

2
nucile.Copiii vor arunca la țintă cu o singură mână pentru a introduce nuca în traistă. Piciorul de
sprijin nu are voie să depășească linia de start.
Câștigătoare va fi declarată grupa care are la final cele mai multe nuci în traistă.

BIBLIOGRAFIE:
 Ministerul Educaţiei şi Cercetării, „Programa activităţilor instructiv-educative în
grădiniţa de copii” (Ediţia a II-a revizuită şi adăugită), Editura V & I Integral, Bucureşti,
2005;
 Poftiți în trenulețul jocurilor – Jocuri didacticepentru preșcolari, Silvia Borțeanu,
Anca Vodiță, Mihaela Axente, Svetlana Crihan, Pitești, Ed. Diamant;
 Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Ed. Omfal Esential 2007;
 Curriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7 ani, MEN.

3
SCENARIUL ZILEI

Activitatea zilei începe cu prima secvenţă a activităţii integrate şi anume întâlnirea de


dimineaţă prin:
 salutul –prin cântecul Grupei Fluturașilor:
,,Fluturașii s-au trezit, Bună dimineața!
Ursuleții s-au trezit, Bună dimineața!
Iepurașii s-au trezit, Bună dimineața!
Și copiii s-au trezit, Bună dimineața!
 Calendarul naturii - Vom purta o scurtă discuţie despre timpul de afară, despre anotimp.
Ce zi este astăzi?
Ce dată este?
În ce anotimp suntem?
Cum este vremea astăzi?
Cum v-aţi îmbrăcat când aţi venit la grădiniţă?
,,Calendaru-i încântat că acum l-am completat,
Să vedem cine-i prezent și cine este absent.”
 Prezența – copiii prezenți își vor așeza poza la locul potrivit, iar copiii de serviciu vor anunța
care sunt copiii absenți.
 În cadrul momentului noutăţile zilei se anunţă activităţile ce urmează să le desfăşurăm şi se
prezintă musafirii din sala de grupă.
Tranziție ,,Mergem la plimbare, să facem o urare!”
Pentru că în curând Moș Crăciun vă va bate în poartă cu toiagul lui cel fermecat ar fi bine să
ne pregătim și noi cum putem mai bine să-l întâmpinăm. De aceea vă propun să modelăm ”Covrigi
și nuci pentru colindători ” și pentru zilele în care vom merge și noi cu colinda vom decora
”Trăistuța colindătorului” în care vom pune cadourile și vom construi din mozaic ”Sorcova”.

Tranziție ”Drumu-I greu, zăpada-I mare, vin copiii pe cărare!” – mers în echilibru.

Se va trece la activitățile pe domenii experiențiale:


 Domeniul Știință (D.Ș.) joc logic – ,,Trăistuța lui Moș Crăciun”
 Domeniul Om și Societate (D.O.S.) – Activitate practică: confecționare ,,Brăduțul de
Crăciun”
Ziua se va încheia cu jocul distractiv ,,Aruncă nuca în traistă !”
Copiii vor fi recompensați cu dulciuri și autocolante pentru felul în care s-au comportat la
activitățile zilei.

4
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Nr. EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


crt. DIDACTIC DIDACTICE
1. Moment - Voi asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii:
organizatoric - aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea mobilierului, pregătirea materialului didactic;
- intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă;
- copiii sunt aşezaţi în semicerc.
2. Captarea atenţiei Se asigură captarea atenţiei pentru activitatățile liber alese prin tranziţia: Conversația Aprecierea
,,Mergem la plimbare, să facem o urare! comportamentului
Fiecare copil va extrage dintr-un plic câte un element (forme geometrice metoda mâna non-verbal al
diferite) prin metoda mâna oarbă. oarbă copiilor
După ce au extras fiecare din coș câte un jeton, vor merge la măsuţa cu forma aleasă,
realizând astfel împărţirea pe grupuri.
Grupa cerculețelor Joc de masă – mozaic ”Sorcova” Explicația
Grupa pătratelor Bibliotecă – grafisme ”Trăistuța colindătorului”
Grupa triunghiurilor Artă – modelaj ”Covrigi și nuci pentru Demonstrația Toţi copiii execută
colindători ” sarcinile primate.
Exercițiul

3. Enunţarea temei Se realizează trecerea de la activităţile liber alese la cele pe domenii experienţiale, Conversația Aprecierea
şi a obiectivelor prin traziții, pentru a destinde atmosfera și a creea o bună dispozitie. comportamentului
Tranziție ”Drumu-I greu, zăpada-I mare, vin copiii pe cărare!” – mers non-verbal al
în echilibru. copiilor

Dragi copii, astăzi vă propun un joc care se numește ”Traista lui Moș Crăciun”.
Va trebui să recunoașteți piesele geometrice după un criteriu stabilit:formă, mărime,
culoare, grosime.
4. Dirijarea REGULILE JOCULUI: un copil legat la ochi va alege o piesă din sacul lui Conversația
învățării Moș Crăciun, o pipăie și precizează forma, mărimea și grosimea acesteia. În partea a
doua a jocului vatrebui să precizați atributele pieselor alese prin folosirea negației Explicația
5
logice și a conjuncției logice. Pentru fiecare răspuns corect echipa va primi un
globuleț. Echipa care are cele mai multe globuri în brad,va câștiga.

5. Prezentarea DESFĂȘURAREA JOCULUI Aprecierea


optimă a Copiii vor fi solicitați de educatoare să participe la joc prin versurile: Conversația comportamentului
conţinutului Să vină acum la mine, non-verbal al
Un copil ce știebine, copiilor
Atingând o piesă doar,
Forma să o spună clar.
Copilul chemat este legat la ochi. El introduce mâna în săculeț, alege o piesă, Exercițiul
o pipăie și prezintă forma.După precizareaformei, același copil va preciza și celelalte
atribute (mărime, culoare, grosime) prin folosirea conjuncției logice.
Exemplu: Această piesă este și mare și subțire și albastră.
Pe masa educatoarei sunt așezate și alte piese geometrice. Un copil de la
cealaltă echipă va alege alte piese care au aceeași formă cu piesa din săculeț și
formează o grupă.

6. Obţinerea COMPLICAREA JOCULUI Aprecierea


performanţei Educatoarea le va cere copiilor o piesă folosind negația logică: ”Alegeți o piesă care Problematizarea răspunsurilor
nu este nici pătrat, nici triunghi, nici dreptunghi.” În final li se va cere copiilor să dea copiilor
exemple de obiecte din sala de grupă care au aceeași formă cu piesa aleasă. Exercițiul

7. Asigurarea În Ajun de Crăciun fiecare casă este împodobită cât maifrumos. De aceea astăzi vă Conversația
retentiei si a propun să realizăm împreună un tablou cu un brăduț împodobit. Copiii se așează la
transferului mese, iar materialul didactic este împărțit fiecăruia.
Intuirea materialului didactic: copiii enumeră ce au primit pe masă, iar apoi se trece la
următoarele etape ale activității
Prezentarea modelului educatoarei
Educatoarea va prezenta modelul de brăduț făcut de ea.
Explicarea și demonstrarea modului de lucru
Fiecare crenguță de brad va trebui să o lipiți pe tulpină la mijloc. Luăm căte o
crenguță, ăntindem puțin lipici și o lipim pe tulpină. Crenguțele sunt în perechi Explicația
stânga-dreapta. Continuăm cu lipirea crenguțelor în perechi până terminăm toate Demonstrația
perechile. La final vom lipi în vârful brăduțului o stea lucitoare.
Încălzirea mușchilor mici ai mâinii – prin cântecul: ,,Mișcăm degețelele, batem tare

6
palmele / Uite-așa, uite-așa, tra la la la la la.” Mimăm cântatul la pian, închidem și
deschidem pumnii, scuturăm mâinile.
Executarea temei propriu-zise –se dă semnalul de începere a lucrului și copiii încep
să lucreze. Cei care întâmpină dificultăți în realizarea temei, vor primi explicații Exercițiul
suplimentare.
Expunerea lucrărilor – După ce se scrie numele copiilor pe lucrări, ele vor fi expuse
pe o măsuță,.
Se vor face aprecieri asupra modului de lucru al copiilor și asupra comportamentului
din timpul activității.
8. Evaluarea Joc distractiv: ,,Aruncă nuca în traistă !'' Conversația Aprecierea
performanţei Copiii, împărțiți în două grupe sunt aliniați la linia de start. În fața fiecărei echipe, la modului de
o distanță de 2 m sunt așezate două trăistuțe, în care copiii din cele două grupe trebuie Explicația desfășurare a
să introducă nucile.Copiii vor arunca la țintă cu o singură mână pentru a introduce jocului
nuca în traistă. Piciorul de sprijin nu are voie să depășească linia de start. Demonstrația
Câștigătoare va fi declarată grupa care are la final cele mai multe nuci în Exercițiul
traistă.

9. Încheierea Voi face aprecieri asupra comportamentului copiilor pe parcursul activităţii. Conversația Aprecieri verbale
activităţii În final copiii vor fi recompensaţi cu bomboane. Recompensa

S-ar putea să vă placă și