Sunteți pe pagina 1din 6

Grădiniţa ......

Grupa mare
Educatoare............

Proiect tematic
” Alai de primăvară”
24.02-27.03.2020

Tema anuală de studiu: ” Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”


Tema: Alai de primăvară
Subtemele proiectului tematic:
Vestitorii primăverii
Tablou de primăvară
Lumea florilor
Lumea insectelor
Vitamine din grădină
Grupa: mare Fluturaşii
Durata proiectului: 5 săptămâni ( 24.02.2020 - 27.03.2020 )
Argument:
Pentru a familiariza copiii cu asemănările dar şi deosebirile apărute în natură, pentru a le satisface diferite
curiozităţi am hotărât împreună cu copiii să discutăm despre anotimpul primăvara, despre aspectele apărute
în natură, despre legumele care apar la început de sezon în acest anotimp, despre parfumul îmbătător al
florilor de primăvară, despre gâze şi insecte şi alte aspecte interesante care să stârnească curiozitatea copiilor
pentru activităţi.
Vom desfăşura proiectul tematic ,,ALAI DE PRIMĂVARĂ!” în vederea implicării copiilor într-un
demers de cunoştere a mediului înconjurător dar şi autocunoaştere şi de cunoaştere a celuilalt. Principalele
teme pe care le abordăm de-a lungul proiectului tematic sunt cele referitoare la cunoaşterea aspectelor de
primăvară, a florilor de primăvară, a legumelor timpurii, insectelor si ale aspecte specifice acestui anotimp.
Considerăm că la acest nivel de vârstă, „necunoscutul” pentru copii poate deveni sursă de investigaţie şi de
lămurire a lucrurilor incerte pe care aceştia le cunosc deja şi doresc să le aprofundeze.
Dimensiuni ale dezvoltării:
Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare
Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării
Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală
Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
Activare și manifestare a potențialului creativ
Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare cunoscute
Mesaje orale în contexte de comunicarecunoscute
Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute
Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea
mediului apropiat
Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare
Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
Comportamente vizate:
Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
Participă la activitățifizice variate, adecvatenivelului de dezvoltare
Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate
Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii.
Exersează, cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentaţii sănătoase
Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu aceştia
Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice
Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și
povestiri creative
Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc.
Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor,etc.
Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului
Participă la experiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții
Discriminează/diferențiază fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere
Compară experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat
Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente şi metode
specifice
 Evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului
Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului
Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația
Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălțime, lungime, volum

Resurse:
Materiale: enciclopedii, atlase, reviste, albume, imagini, atlase, cărți de povești, jocuri de masă,
accesorii pentru jocurile de rol, jucării, materiale audio video, coşuri cu flori, legume
timpurii,semințe, crenguțe înmugurite, recipiente diverse, unelte de grădinărit, cărţi de colorat,
reviste, CD cu cântece de primăvară, jetoane, ornamente, materiale din natură,foarfeci,
acuarele,felicitări, pliante, planşete, calculator, videoproiector, imprimantă, flipchart, materiale
Twinkle,etc
Umane: preşcolarii grupei, educatoarele, părinţii
De timp: 5 săptămâni
Bibliografice:
1)Curriculum pentru educație timpurie, MEN, 2019
2)Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează
curriculumul pentru educație timpurie, 2019
3)Grama F., Pletea V., Preda V. ,,Ghid pentru proiecte tematice – abordarea în manieră
integrată a activităţilor din grădiniţă”, Ed.Humanitas,Bucureşti, 2005
Metode și procedee: observația, conversația, povestirea, lectura dupa imagini, explozia stelara,
demonstrația, exercițiul, problematizarea, brainstromingul,experimentul, Turul galeriei, etc.
Descrierea proiectului: Primăvara este anotimpul revenirii la viaţă a naturii, anotimpul în care totul e plin
de viață și frumusețe. Primăvara îşi dezvăluie în faţa noastră, încet, încet, toate minunăţiile şi toate
frumuseţile naturii. Copiii sunt mai zburdalnici, plini de viață și dornici să observe, să cerceteze și să
descopere transformările care au loc în natură. Pornind de la aceste idei, am hotărât ca în următoarele cinci
săptămâni să derulăm proiectul tematic „Zvon de primăvară”:
Vestitorii primăverii ( 24.02-28.02.2020 )
Tablou de primăvară ( 02.03-06.03.2020 )
Lumea florilor ( 09.03-13.03.2020 )
Lumea insectelor( 16.03-20.03.2020 )
Vitamine din grădină( 23.03-27.03.2020 )

Inventar de probleme:

Ce știu copiii despre tema investigată Ce nu știu și vor să afle copiii despre
tema investigată
A trecut iarna şi a venit anotimpul Ce ne vesteşte venirea primăverii?
primăvara. Ce se întâmplă cu pomii din livadă?
Ghioceii înfloresc primăvara. Care sunt florile de primăvară?
Nu ne mai îmbrăcăm aşa de gros. Unde cresc ele?
Ne jucăm mai mult pe afară. De unde vin rândunelele?
Soarele e mai puternic. Primăvara sunt legume în grădini?
Părțile componente ale plantelor;
De ce trebuie să spălăm fructele şi
legumele înainte de a le consuma?
Cum se îngrijesc florile?
Care sunt legumele timuprii?
Cum facem o salată de legume?
Scrisoare de intenţie :

DRAGI PĂRINŢI,
Zâna Primăvara a făcut natura să renască, a presărat un curcubeu de culori
peste tot ce ne înconjoară şi ne-a umplut de bucurie. În săptămânile ce urmează vom
sărbători împreună acest anotimp printr-o serie de jocuri şi activităţi.
Pentru a-i informa şi a le sastisface anumite curiozităţi care vor apărea pe parcursul
celor învăţate, am hotărât împreună cu copiii să discutăm despre anotimpul primăvara
şi frumuseţile lui, ce flori, legume sunt în acest anotimp, de ce să respectăm şi să
îngrijim mediul înconjurător.
De aceea, în perioada 24.02-27.03.2020, vom desfăşura un proiect tematic cu tema
,,ALAI DE PRIMĂVARĂ!” structurat pe următoarele subteme:
Vestitorii primăverii
Tablou de primăvară
Lumea florilor
Lumea insectelor
Vitamine din grădină
În acest sens vă rugăm să discutaţi cu copiii despre aceste subiecte, să le daţi
cunoştinţele şi informaţiile corecte, care să le împărtăşească şi celorlalţi copii din grupă
cât şi materialele necesare desfăşurării activităţilor. Vă aşteptăm să luaţi parte la
activităţile la care veţi fi solicitaţi.

Vă mulţumim!

Eveniment de închidere:
- Expoziţie cu lucrările copiilor
- Carnavalul Primăverii- parada costumelor, dramatizare, program artistic;
cântec, joc şi voie bună.
Harta proiectului/direcții de dezvoltare:

Tablou de
primăvară

Vitamine din
grădină

Flori de
primăvară

Vestitorii
primăverii
Lumea
insectelor