Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, Iași


Data:25.03.2016
Clasa: a II-a D
Învățător: Rotaru Alice-Marilena
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Formă de organizare: activitate integrată
Domenii integrate: MM, AVAP, MEM
Unitatea de învățare: Călătorii prin lumi imaginare
Subiectul: Iepurașul palavragiu după V. Kapninski- consolidare
Tipul lecției: de consolidare
Scopul lecției: consolidarea cunoștințelor elevilor referitoare la scrierea funcțională(biletul), cât și la scrierea cuvintelor într-o, într-un, dintr-o,
dintr-un
Competențe generale:
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare
3. Receptarea unei varietăți de mesaje scrise , în contexte de comunicare cunoscute
4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare
Competențe specifice:
CLR
1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate
2.1. Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
4.1.Scrierea unor mesaje , în diverse contexte de comunicare
MM
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm
AVAP
2.2 Exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii și formei
MEM
4.2. Formularea unor consecințe rezultate în urma observării unor relații, fenomene, procese simple
Obiective operaționale:
O1: să citească corect, conștient și expresiv textul;
O1: să descopere mesajul unui bilet prin refacerea unui puzzle;
O2: să recunoască personajele din textele studiate după replicile lor;
O3: să folosească corect cuvintele într-o, într-un, dintr-o, dintr-un în enunțuri date;
O4: să ordoneze cuvinte date în propoziții logice;
O5: să participe activ și afectiv la lecție
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, munca în perechi, explicația, exercițiul, munca independentă
Mijloace de învățare: puzzle cu biletul, fișe de lucru, manualul, coli albe, creioane colorate
Forme de organizare: frontal, individual, în grup
Resurse temporale: 45 minute
Resurse umane: 29 elevi
Resurse spațiale: sala de clasă
Forme de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluarea selectivă,.
Bibliografie:
1) Hobjilă, Angelica, Metodica predării limbii și literaturii române, curs on-line
2) Matache, Claudia, Mălureanu, Adriana, Comunicare in limba română, manual pentru clasa a II-a, Partea a II-a, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 2014
3) Ministerul Educației Naționale, Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, Aprobată prin ordin al ministrului Nr.
3418/19.03.2013, București, 2013
4) Platforma online a cadrelor didactice www.didactic.ro
Etapele lecției Competențe Conținutul instructiv-educativ Strategii didactice Evaluare
Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare

1.Moment Asigur condițiile necesare desfășurării în conversația


organizatoric 1̍ condiții optime a orei.
2. Verificarea Verific frontal tema pentru acasă. frontal Aprecieri
temei 5̍ verbale
3. Captarea CLR Organizez clasa în perechi. Fiecare grupă Conversația puzzle Frontal Aprecieri
atenției 1.1. primește un puzzle pe care trebuie sa îl refacă. munca în Activitate în verbale
elevilor 3̍ 3.1. Puzzle-ul conține un bilet de la Iepurașul perechi perechi
palavragiu.(Anexa 1)
Echipa care termină prima, citește mesajul.
4. Anunțarea Anunț subiectul lecției și obiectivele pe frontal
subiectului înțelesul elevilor.
și a
obiectivelor
lecției 1̍
5. Consolidare Cer elevilor să precizeze ce fel de bilet este cel conversația Biletul Frontal Aprecieri
a și fixarea pe care l-au primit de la iepuraș, de asemenea, Individual verbale
cunoștințelor să precizeze ce reprezintă biletul, în general și
asimilate de câte tipuri poate fi biletul.
anterior 25̍ Solicit elevilor să citească textul Iepurașul Exercițiul Manualul
CLR palavragiu în lanț, selectiv, pe roluri. Fișe de
2.1. Cer elevilor să citească replicile personajelor lucru
3.1. din textele studiate și să le recunoască.
4.1. Supun atenției elevilor o fișă de lucru(Anexa
2).
La primul exercițiu trebuie să completeze
enunțuri date cu ajutorul cuvintelor într-o, într-
un, dintr-o, dintr-un.
La al doilea exercițiu au de formulat întrebări
pe baza propozițiilor de la exercițiul 1.
La al treilea exercițiu trebuie să ordoneze
cuvintele date în enunțuri logice și să le Exercițiul
transcrie pe fișă. Munca
Supun atenției elevilor imagini cu un iepure de independentă
MEM câmp și cu unul de câmp. Discut despre mediul laptop
4.2 lor de viață, despre alimentația lor. Se atrage
atenția asupra dinților iepurelui; prin deducție,
elevii trebuie să precizeze ce alimente ajută la
menținerea unei danturi sănătoase.
Solicit elevilor să interpreteze cântecul Iepuraș,
MM drăgălaș.
2.1.
6. Obținerea CLR Solicit elevilor să formuleze în perechi un bilet Explicația Fișe de Activitate în Aprecieri
performanței 4.1. de mulțumire adresat iepurașului. munca în lucru perechi verbale
5̍ Primele două echipe vor citi biletul. perechi
7. Asigurarea Discut cu elevii ceea ce s-a lucrat în timpul Conversația
retenției și a orei, indic tema pentru acasă(exercițiul 3,
transferului pagina 34). Coli albe
5̍ AVAP Solicit elevilor să deseneze personajul preferat Munca Creioane
2.2. din ultimele trei textele studiate. independentă colorate
Fac aprecieri cu privire la activitatea elevilor în Aprecieri
timpul orei. Activitatea verbale
individuală
calificative
Anexa 2

Nume................... Data.............
Prenume.......................
Clasa.............................

Fișă de lucru

1. Completează spațiile punctate cu ajutorul cuvintelor: într-o, într-un, dintr-o, dintr-un:

își depune ouăle……………..cuib nou.

galben-auriu zboară …………… creangă în alta.

cântă ……………….. dumbrăvioară.


se întoarce ……………...drum lung și obositor.

2. Formulează întrebări a căror răspunsuri să fie propozițiile de la exercițiul 1.

3. Ordonează cuvintele și scrie propozițiile obținute:


a) mansardă, se, canarului, cântecul, dintr-o, aude
b) isteț, face, dintr-un, iepurașul, mesteacăn, jgheaburi
c) frumos, locuia, într-o, canar, veche, colivie, un
d) ucenic, într-un, cizmărie, Cipollino, atelier, era, de
Anexa 2
Grupa 1
Completează biletul următor:

--------------------------

……………………..,

Îti mulțumesc pentru pantofii reparați. Sunt………………..


Prietena ta,
-----------------------

Grupa 2
Completează biletul următor:
20 martie 2016
Cosmin,
Îmi poți spune, te ………….., la ce oră …………………antrenamentul de ………………?
Prietenul tău,
…………....

Grupa 3
Completează biletul următor:
----------------

Mamă,
Astăzi, după ore, voi merge la prietena mea……………………..pentru a scrie împreună proiectul
la…………………………………………………………Mă întorc la ora…………………..

--------------------------

S-ar putea să vă placă și