Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Studentul stagiar : Onica (Cazacu) Iraida


Clasa: a III-a A
Disciplina: Matematica
Unitatea: înmulțim cu hărnicie, împărțim cu dărnicie. Înmulțirea și împărțirea în concentrul 0-1000
Subiectul lecției:
Tipul lecției:
Unități de competențe:
Obiectivele lecției: La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil:
O1 – să analizeze semnificația titlului, stabilind tangențele dintre titlu și conținuț.
O2 – să comenteze sensul expresiilor/proverbelor propuse.
O3 – să dea dovadă de insistență în căutarea soluțiilor și a argumentelor .
O4 – să citească clar, conștient, fluid, expresiv textul, respectând semnele de punctuație.
O5 – să delimiteze textul (ghidat) în fragmente logice.
O6 – să răspundă corect la întrebările referitoare la conținutul textului.
O7 – să adopte un comportament adecvat activităților.
- Forme de organizare: frontal, invidual.
- Metode și procedee:
- Mijloace didactice: manualul.
Bibliografie:
https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_primare_05.09.2018.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/III_Limba%20si%20literatura%20romana%20(a.%202020)%20(1).pdf
- Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar clasele I-IV (2019), disponibil la:
https://mecc.gov.md/sites/default/files/mecd_1-4_15.11.2019_site.pdf

DEMERSUL DIDACTIC

1
STRATEGII DIDACTICE STRATE
ELEMENTE DE CONȚINUT GII

Timmpul
O DE
Activitatea învăţătorului Activitatea elevului EVALUA
RE
Forme Metode/ Mijloace
procedee
Evocare

10’
Stabilirea disciplinei necesare începerii lecției. Pregătesc cele necesare pentru Frontal
lecție.
O2
Elevii ascultă atent cerințele
jocului și îndeplinesc pe măsura
posibilităților.

Individual

Realizarea sensului

25’

O2 Frontal

Tabla clasei

Individual

Frontal

O2

Tablă, cretă

O4

2
Manualul
Frontal

Reflecție
Frontal
7’
Conversația

O3

Manualul
Extindere

3’

S-ar putea să vă placă și