Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 24.05.2021
Profesor: Fîţǎ Violeta
Scoala Gimnaziala Nr.1 Seimeni
Clasa a VI-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecției: Milostenia, manifestare a iubirii față de semeni
Tipul lecţiei: Comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Timp:50 de minute

Competenţa generală:
1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței;
2. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase;
3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității şi diversității religioase;

Competenţe specifice:
1.1Prezentarea cronologică a principalelor evenimente din viața şi activitatea Mântuitorului Iisus Hristos, pe baza textelor biblice ;
2.1. Prezentarea unor modele spirituale, pe baza textelor biblice, religioase, literare studiate;
3.1. Analizarea unor moduri de manifestare a diversității religioase în viața personală, a grupurilor de apartenență, a comunității ;

Obiective operaţionale
O1: să definească termenul de ,,milostenie,, ;
O2: să identifice modalităţile concrete prin care se realizează milostenia;
O3: să explice importanţa înfăptuirii faptelor de milostenie;
O4: să argumenteze importanța modelelor din pildele Mântuitorului în formarea caracterului moral-religios;

Metode şi procedee: conversația, explicația, exercițiul, problematizarea, joc de rol.


Mijloace de învăţământ: Manual,Manual digital, icoana din clasa, platformele: www.red-religie.ro și https://learningapps.org
Forme de organizare: activitate frontală/individual
Resurse:
 Programa şcolară pentru disciplina Religie Ortodoxă, clasa a VI-a
 Planificarea calendaristică , clasa a VI-a
 Proiectarea unităţii de învăţare, clasa a VI-a

2.Bibliografice: *** Biblia sau Sfânta Scriptura, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 2015;
2. *** Mica Biblie, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1993;
3. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice, Editura “ Polirom”, Iași, 2009;
4. Dorin Opriş, Monica Opriş, Metodica Predării religiei, Iaşi, 2005;
5. Cristian Alexa, Mirela Șova, Religie cult-ortodox, manual pentru clasa a VI- a, Editura Didactică și Pedagogică, Bucuresti, 2018;
6. https://learningapps.org
7. www.red-religie.ro
SCENARIUL DIDACTIC

Conţinutul instructiv – educativ Evaluare


Nr. Ob. Ti Metode şi Mijloace de Forme de
Etapele lecţiei
crt. op. mp Activitatea profesorului Activitarea elevilor procedee învăţământ organizare

- Salutul; Elevii salută profesorul.


- Rugăciunea Elevii rostesc împreună cu Conversaţia Activitate
Momentul - Notarea absenţilor profesorul rugaciunea. Icoana din
1. 2’ Frontală/
organizatoric Elevii comunică absențele clasa.
individuală
profesorului și se pregătesc
pentru oră.
2. Pregatirea a 3’ Profesorul dă citire unui citat: Anexa 1 Activitate
elevilor pentru “Cu un bănuţ dăruit, poţi Elevii ascultă explicațiile frontala
receptare a cumpăra cerul. Nu fiindcă profesorului şi oferă Explicatie
noilor cerul ar fi atât de ieftin, ci răspunsurile potrivite
cunostinte fiindcă Dumnezeu este atât de întrebarilor adresate. Problematizare
plin de iubire. Dacă n-ai nici
măcar acel bănuţ, atunci dă
un pahar cu apă rece!”
Sfântul Ioan Gură de Aur Aprecieri
( Anexa1) verbale
Pornind de la citatul sugerat
profesorul va cere punctul de
vedere al elevilor cu privire la
acesta, adresand întrebari şi
anume:
 Ați putea da exemple de
milostenie pe care le
puteti face cu colegul de
clasa, cu vecinul, cu
prietenii, cu batranii?
 Voi faceți astfel de
gesturi?
 Credeți că este important
să facem aceasta?
Profesorul notează titlul lecţiei
pe tablă: „Milostenia, Elevii ascultă explicațiile
Anunţarea manifestare a iubirii față de profesorului și își notează titlul Explicaţia Activitate
titlului/a semeni” şi precizează obiectivele lecțilei. frontala/
3 1`
obiectivelor lecţiei. individuală
lecţiei Profesorul notează titlul lecţiei pe
tablă și le prezintă obiectivele
lecției.
Profesorul îndeamna elevii să
lectureze, în şir textul lecției din
manual.
Elevii lectureaza textul lectiei.
Se cere elevilor sa răspunda la
Răspund la întrebări
întrebările:
corespunzător paragraful din
 Ce înseamnă să faci manual
milostenie? " Milostenia este facerea de
 De ce ne îndeamnă bine izvorâtă din dragostea de
Hristos să facem acte de Dumnezeu și de semeni."
binefacere? "nântuitorul îndeamnă adesea
Puteți răspunde identificând la ajutorare și promite dăruirea
paragraful corespunzător din Lectura Manual/ Activitate Aprecieri
milei divine celor ce fac astfel Manual frontală verbale
O1 manual.
Comunicarea/ de fapte: ,, Fericiți cei digital
O2 Profesorul îndreamna elevii să Problematizare
insusirea milostivi, că aceia se vor milui.
O3 scrie cateva idei importante in
4. 25` (Matei 5.7)"
noilor O4 caiet :
cunostinte Conversatie
 "Virtutea milosteniei
izvorăște din iubirea de
Dumnezeu și de semeni. Elevii notează în caiete
 Milostenia se arată prin ideile importante.
compasiune, ajutorarea
celor în nevoi, sfaturi
bune și rugăciuni pentru
ceilalți.
 Maica Domnului a
mijlocit începutul
minunilor Domnului
Hristos. "

Profesorul pune spre audiție un


Fixarea si
material audio ,, Povestea Elevii ascultă cu interes Audiţie Activitate Aprecieri
5. sistematizarea
O2 5’ milosteniei,, : materialul audio. Video- frontala/ verbale
cunostintelor
https://www.youtube.com/watch? Reflecţie proiector individuală
v=QqzAtKlcbGs

Profesorul proiectează pe tablă


exerciții interactive din platforma
digitală www.red-religie.ro si Platforma
https://learningapps.org și cere
O1 elevilor rezolvarea acestora : https://learni
Ascocierea, Conversatie Activitate
6. generalizarea
O2
10’ 1. https://learningapps.org/v Elevii rezolvă exercițiile. ngapps.org frontala/ Aprecieri
O3 iew12033838
si aplicara. Exercițiu individuală verbale
2. https://learningapps.org/ Video
watch?v=p5ep49etn20 proiector
3. https://learningapps.org/
watch?v=pfu4cfbnv20 

Profesorul va face aprecierile Activitate Aprecieri


7. Aprecierea generale şi individuale referitor la frontală/ verbale si
Elevii ascultă aprecierile
activitatii 1’ pregătirea elevilor pentru lecţie profesorului. individuala scrise
elevilor cat si implicarea lor in predarea
noilor cunoștințe.

Precizarea si Se anunță, se explică si se notează Activitate


explicarea tema. Elevii își notează tema pentru Manual frontală/
8. 1’ Elevii sunt rugaţi să rezolve Explicaţia individuala
temei pentru acasă.
acasa exercitiul 5 de la pagina 74.

Rostirea rugăciunii împreună cu Elevii rostesc rugaciunea. Activitate


Încheierea
9. 2’ elevii. Elevii saluta. Exerciţiul frontală/
activităţii
Salutul. individuala
OGLINDA TABLEI

 "Virtutea milosteniei izvorăște din iubirea de Dumnezeu și


de semeni.

 Milostenia se arată prin compasiune, ajutorarea celor în


nevoi, sfaturi bune și rugăciuni pentru ceilalți.

 Maica Domnului a mijlocit începutul minunilor Domnului


Hristos. "

Anexa 1
“Cu un bănuţ dăruit, poţi cumpăra cerul. Nu fiindcă cerul ar fi
atât de ieftin, ci fiindcă Dumnezeu este atât de plin de iubire.
Dacă n-ai nici măcar acel bănuţ, atunci dă un pahar cu apă
rece!”

Sfântul Ioan Gură de Aur

S-ar putea să vă placă și