Sunteți pe pagina 1din 5

Exerciţii şi aplicaţii

Comentați următorul citat:


1. Cât de importantă este activitatea organizată cu copiii preşcolari pentru
dezvoltarea armonioasă a personalităţii acestora încearcă să ne convingă şi
Robert Flughum: “Cel mai mult din ceea ce a fost nevoie să ştiu despre cum
să trăiesc, cum să fac, cum să fiu, am învăţat în grădiniţă”.

2. Analizaţi modul în care dezvoltarea cognitivă a copilului este influenţată de


mediu socio-cultural în care trăieşte.
3. Cunoașterea se dobândește prin…..Restul nu este decât informație.
4. Să descrie specificul educaţiei preşcolarilor în raport cu educaţia şcolarilor
mici;
5. Identificaţi mesajele pedagogice transmise de următorul citat: „În făurirea
omului este important mai întâi nu a-l instrui, ceea ce este ceva zadarnic
dacă ajunge doar o carte care merge; este nevoie să fie crescut, educat, pentru
a-l duce la înălţimea unde nu mai sunt lucruri, ci chipurile născute din nodul
divin care leagă lucrurile. Căci nu este nimic de aşteptat de la lucruri dacă ele
nu răsună unele în altele, aceasta fiind singura muzică pentru inimă" -
Antoine de Saint- Exupery
6. Organizarea informațiilor Jean Piaget: Stadiul:

senzoriomotor,

preoperator,

al operațiilor concrete și

al operațiilor formale
7 DOMENII DE DEZVOLTARE REFERITOARE LA EVOLUȚIA
COPIILOR:

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ A SĂNĂTĂȚII ȘI IGEENEI PERSONALE

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI FAȚĂ DE ÎNVĂŢARE

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII


ŞI SCRIERII

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII

8 DOMENIILE EXPERENȚIALE:

1. Domeniul limbă şi comunicare (DLC),


2. Domeniul ştiinţe (DȘ),
3. Domeniul om şi societate (DOS),
4. Domeniul estetic şi creativ (DEC
5. Domeniul psiho-motric (DPM),

9 Tipurile de activităţi de învăţare prezente în planul de învăţământ pentru


învățământul preșcolar sunt:

1. Activităţi pe domenii experiențiale (care pot fi activităţi integrate sau pe


discipline);

2. Jocuri şi activităţi liber-alese;

3. Activităţi pentru dezvoltare personală.


10. Forme de organizare a procesului instructiv-educativ din grădiniţă

11. CICLUL PRIMAR : ARIILE CURRICULARE

12. Educație preşcolară respectă principiile “adaptării şcolii la nevoile


elevilor”,

13. Organizarea spaţiului în centre ca: Biblioteca, Colţul căsuţei/Joc de rol,


Construcţii, Ştiinţă, Arte, Nisip şi apă şi altele

13. Nici o acţiune educativă nu are sens dacă nu este gândită astfel încât să
răspundă unor necesităţi individuale, nu poate fi eficientă dacă nu este adecvată sau
accesibilă celui căruia i se adresează. Cărui principiu se subscribe.?
14. Sugeraţi modalităţi de aplicare în practică a principiului abordării
interdisciplinare a conţinuturilor în activitatea din grădiniţă /şcoala primară.

15. Prezentați - Principiul învăţării active –

16. Descrieți un principiu care vizează cadrul didactic și unul care vizează
copilul

17. Structura unui Proiect de activitate

18. Care sunt elementele definitorii ale unei activităţi didactice/ situaţii de
învăţare care pot recomanda această situaţie drept o situaţie de joc didactic?

19. Descrieți un mediu educațional care să favorizeze interacțiunea copil –


copil/grup de copii.

20. Definiţi criterii de eficienţă a intervenţiei cadrului didactic pentru asigurarea


relaţiei cu familia

21. Scrieți despre cea mai importantă sau interesantă idee care v-a plăcut din
curs.
22. Metoda : CUBUL - este o metoda prin care se poate dezvolta abilităti: de
comunicare, cognitive: matematică și cunoașterea mediului, de dezvoltare fizică,
socio-emoționale, atitudini de învățare.

Analizați testul de mai jos după următoarele cuvinte:

Descrie,

Compară,

Aplică,

Argumentează,

Analizează,

Efectuează

Nici o acţiune educativă nu are sens dacă nu este gândită astfel încât să
răspundă unor necesităţi individuale, nu poate fi eficientă dacă nu este
adecvată sau accesibilă celui căruia i se adresează.

23. Modelul de operaționalizare elaborat de R.F.Mager


Se bazează pe următoarele trei condiții de operaționalizare:
1. Descrierea COMPORTAMENTULUI observabil final
2. Precizarea CONDIȚIILOR de producere și manifestare a comportamentului
3. Stabilirea CRITERIILOR de reusită/de acceptare a performanței standard
Formulaţi 5 obiective operaţionale pentru o lecţie de specialitate.

S-ar putea să vă placă și