Sunteți pe pagina 1din 2

EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ

EXIGENŢE ÎN ELABORAREA REFERATELOR​:

1. Se va realiza o riguroasă documentare științifică din surse scrise (bibliografie min.


recomandată) și surse electronice, cu precizarea lucrărilor științifice/ paginilor respective care
au fost consultate/site-urilor care au fost vizitate.
2. Textul referatului va fi riguros prelucrat de către student cu citări corespunzătoare conform
regulilor de autorat științific.
3. Se va prezenta un text structurat logic, coerent și bine articulat (minimum 4 pagini/referat).
4. Se va preciza obligatoriu bibliografia (minimum 4 surse).

BIBLIOGRAFIE:

1. Antonesei, L., (1996), ​Paideia. Fundamentele culturale ale educaţiei​, Editura


Polirom, Iaşi.
2. Ciolan, L., (2000), ​Paşi către şcoala interculturală​,Colecţia şanse egale, Editura
Corint, Bucureşti.
3.Cozma, T.(coord.), (2001), ​O nouă provocare pentru educaţie
–interculturalitatea​, Iaşi, Ed. Polirom.
4. Cucos, C., (2000), ​Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale​, Iaşi, Ed.
Polirom.
5. Dasen, P., Perregaux, C., Rey, M., (1999), ​Educaţia interculturalã. Experienţe.
Politici. Strategii​, Iaşi, Ed. Polirom.
6. Leroy, G., ​(1974), ​Dialogul în educație​, E.D.P., București.
7. Delors, J. (coord.), (2000), ​Comoara lǎuntricǎ, Raportul cǎtre Unesco al
Comisiei Internaţionale pentru educaţie în sec XXI​, Iaşi, Ed. Polirom.
8. Monteil, Jean-Marc, (1997), ​Educaţie şi formare. Perspective psihosociale,​
Editura Polirom, Iaşi.
9. Nedelcu A., (2004), ​Invăţarea interculturală în şcoală. Ghid pentru formarea
cadrelor didactice​, Humanitas.
10. Salade, D., (1996), ​Dimensiuni ale educaţiei,​ Bucureşti, EDP.
11. Philippe Gaudin (coordonator), (1995), ​Marile religii​, Bucureşti, Ed. Orizonturi.
12. Constantiniu, Florin, (2012), ​O istorie sinceră a poporului român​, Bucureşti, Ed. a II-a,
Ed. Univers enciclopedic.
13. Neculau, Adrian, (2001), ​O nouă provocare pentru educaţie: interculturalitatea,​ Iaşi, Ed.
Polirom.
14. Tănase, Alexandru, (1995), ​O istorie umanistă a culturii române​, vol. I, Iaşi, Ed.
Moldova.
15. Neculau, A. (2003), ​Manual de psihologie social,​ Iaşi, Ed. Polirom.

S-ar putea să vă placă și