Sunteți pe pagina 1din 42

Plan de afaceri

Intentie-proiect:
Acest studiu de fezabilitate nu va face altceva decât să analizeze ideea noastră de a ne
deschide propria afacere, şi anume de a avea o pensiune în comina Sapanta, Maramures. Această
pensiune va fi o structură de cazare pentru acei turişti care practică turismul rural si turismul
ecologic. În acelaşi timp, studiul ne va arăta dacă ideea noastră va fi profitabilă. Obiectul
studiului de fezabilitate consta in proiectul de investitii referitor la dezvoltarea unei pensiuni
turistice cu urmatoarele facilitati:
• pensiune turistica (de trei sau patru margarete) moderna si agreabila cu o capacitate de
gazduire de 10 de camere si un restaurant cu 50 de locuri;
• Diverse mijloace de recreere precum ATV-uri bicicleta
• Un hipodrom
• O scoala de echitatie, care va beneficia de experienta unor instructori
• Parcare cu o capacítate de 10 locuri
Tinta analizei este aceea de a prevedea factorii decizionali cu un set de informatii tehnice si
economice pentru asigurarea viabilitatii si profitabilitatii proiectului de investitii.

Date generale:

 Denumirea obiectivului de investiţi: Pensiunea "Ca la M.A.M.A. acasa"


 Elaboratorul studiuluii de prefezabilitate: Artenie Alexandra
 Ordonatorul principal de credite: European Investment Bank, 98-100, boulevard
Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg; accesarea Fondurilor europene de
Investitii si implicarea in initiativa JEREMIE (Joint European Resources for
Micro to Medium Enterprises)1
Accesarea fondurilor PHARE sauSAPARD
pentru turismul rural si ecologic
 Investitorii: SC ZAMMARK.S.A., Satu Mare
S.C. BIOMA AGRO ECOLOGY CO S.R.L.
COMPLEX TURISTIC HOLIDAY
Complex Suior Cota 1000
Complex Turistic Turist Suior
 Amplasament general: Maramures, Sighetu Marmatiei, Sapanta

1
JEREMIE (Resurse europene comune pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii) este o iniţiativă
comună lansată de Comisia Europeană (DG Regio), Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Fondul European de
Investiţii (FEI) pentru îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) în
Europa. JEREMIE oferă statelor membre ale UE, prin intermediul autorităţilor naţionale sau regionale de
gestionare, posibilitatea de a utiliza o parte a fondurile structurale ale Uniunii Europene (UE) pentru finanţare prin
aport de capital, împrumuturi sau garanţii, prin intermediul un fond "Revolving Holding" care acţionează ca un fond
umbrelă. Intermediarii vor oferi finanţare de capital pentru IMM-uri. Selecţia de intermediari financiari se va face
numai prin intermediul solicitării FEI pe baza unei adumari ad-hoc în aceste ţări şi regiuni care au semnat un acord
de finanţare JEREMIE.

5
1
ZONA VESTICA A MARAMURESULU

SIGHTUL MARMATIEI- SAPANTA

5
1
COMUNA SAPANTA

LOCATIA PENSIUNII CA LA M.A.M.A. ACASA

5
1
 Tema cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei: Prin acest proiect
dorim sa promovam turismul rural si ecologic in special, si de asemenea turismul
de nisa (cultural, de agrement, montan, balneo-climateric), avand un impact major
favorabil asupra turistilor si dezvoltarii regionale cu privire la acest aspect.
Oferta turistică rurală
Oferta turistică rurală este formată din ansamblul atracţiilor turistice din mediul rural care pot
motiva vizitarea lor. Acestea sunt specifice turismului rural şi se referă la elementele naturale şi
tradiţionale ale spaţiului, adică ale satului care poate constitui el însuşi un produs turistic.
Satul întruneşte toate condiţiile practicării unui turism rural de calitate superioară, întrucât el
constituie motivaţia principală a turistului. În cadrul acestuia se regăsesc cele două elemente ale
ofertei turistice – resursele turistice naturale şi resursele turistice antropice.
Elementului satului ca produs turistic sunt următoarele:
• gama largă de resurse naturale şi culturale;
• facilităţi şi experienţe turistice diverse;
• raport bun preţ/calitate;
• trăsăturile de specificitate şi unicitate ale spaţiului:
• oamenii (grupuri şi religii diferite);
• istoria (clădiri, evenimente, legende);
• cultura (scrieri, arta, costumele, muzica, dansul, teatrul, meşteşugurile, bucătăria,
deprinderile speciale);
• geografia şi topografia (formele diferite de relief, fauna şi vegetaţia diverse).
Având în vedere aceste aspecte, spaţiul rural permite organizarea desfăşurarea unei diverse game
de activităţi turistice:
• studierea naturii de aproape;
• pescuitul, vânătoarea, echitaţia;
• participarea la festivaluri, tradiţii, obiceiuri rurale;
• practicarea unor sporturi ce solicită mediul rural: orientarea turistică şi sportivă, ciclism;
• vizite în atelierele meşterilor populari;
• participarea la diverse activităţi şi munci casnice sau agricole, învăţarea de meşteşuguri;
• participarea la prepararea şi degustarea de produse gastronomice specifice zonei, băuturi
şi sucuri de fructe, conserve de legume şi fructe.
Turistul european este referinţa în ceea ce priveşte preferinţele pentru categoriile de produse
turistice rurale, deoarece turismul rural îşi are începuturile în Europa, unde a cunoscut o
dezvoltare constantă şi sigură. Se disting următoarele tipuri de produse turistice prioritar
solicitate:
• produsele turistice alcătuite de turistul însuşi. Pe baza elementelor constitutive ale
spaţiului şi timpului, turistul îşi creează propriul produs în funcţie de preferinţe şi nevoi.
• produsele turistice dinainte aranjate de către mediul de primire. Cel mai adesea se
întâlneşte în cazul fermelor care, pe lângă cazare, oferă posibilitatea practicării diferitelor
activităţi recreative specifice mediului rural: pescuit, vânătoare, activităţi agricole şi
meşteşugăreşti.
• produsele turistice alcătuite de un profesionist în turism. Este cazul sejururilor organizate
sau a circuitelor turistice.
• produsele turistice „totul inclus” – produsele forfetare.

5
1
Pentru alcătuirea ofertei se iau în considerare specificul zonei respective şi grupa de turişti
vizată. De exemplu, ca să se bucure din plin de vacanţă, o familie cu copii îşi doreşte următoarele
elemente rurale: animale cu care ar putea să se joace copiii (o gospodărie ţărănească cu multe
păsări şi animale domestice este adeseori atât de fascinantă pentru copii, încât jocurile trec pe
locul doi), o încăpere special amenajată pentru joacă atunci când timpul nu le permite să iasă
afară, cărţi şi jocuri de agrement atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari, organizarea unor
evenimente speciale (serbări pentru copii cu diverse concursuri, excursii cu picnic la pădure sau
lângă apă), dotarea cu paturi mici pentru copii, îngrijirea temporară a copiilor, dat fiind faptul că
mulţi părinţi ar dori să facă o drumeţie, să meargă la cumpărături sau să poată pleca într-o seară,
fără să aibă copiii cu ei.
Dorinţele grupurilor de turişti cărora le place foarte mult natura pot fi următoarele: să scape
pentru o vreme de lumea „tehnologică şi gălăgioasă” (pentru aceasta, cele mai potrivite sunt
pensiunile sau casele de vacanţă situate în afara localităţilor şi înconjurate de multă verdeaţă),
concediul să-l petreacă individual sau cu un grup la fel de interesat de apropierea de natură, să
poată să mediteze în linişte, să mănânce cât se poate de natural, iar gazdele şi oaspeţii să fie pe
aceeaşi „lungime de undă” în ceea ce priveşte apropierea de natură.
Generaţiile mai în vârstă îşi doresc o casă liniştită şi o grădină îmbietoare, camere bine aerisite, o
cameră specială destinată lecturii, vizionării programelor TV, camere cu grup sanitar propriu şi
prag de intrare la duş sau cadă cât mai accesibil, paturi apropiate de poziţia corpului (nu prea
joase) şi mobilier comod pentru şedere, lumini de orientare pe holuri şi la trepte, posibilitatea de
a aduce animale de casă cu ei.
Pentru turiştii cărora le place sportul, pensiunile trebuie să fie prevăzute cu locuri special
amenajate pentru călărie, locuri corespunzătoare pentru depozitarea rucsacelor, cizmelor,
schiurilor, bicicletelor, gospodăriile cu cai ar putea să ofere loc pentru călărie şi iniţierea în
călărie (trebuie avută în vedere şi costumaţia necesară).
În concluzie, produsele turistice rurale se pot constitui în două categorii:
1) Oferta „Vacanţa în gospodăria ţărănească”. Această ofertă devine tot mai rară, datorită
schimbărilor structurale survenite în agricultură, produsul constituindu-se într-o ofertă specială
de turism rural. Produsul trebuie să reflecte trăsăturile caracteristice gospodăriei ţărăneşti, fiindcă
turiştii, care optează pentru un sejur în acest cadru, doresc ca în gospodărie să găsească animale
mici şi pentru tracţiune, produse proprii, specialităţi regionale, relaţionare cu gazda, atmosferă
tipică gospodăriei ţărăneşti.
2) Oferta „Turism rural” înglobează toate ofertele din mediul rural, care nu sunt legate de
gospodăria ţărănească: sejururi în case de vacanţă, locuinţe de vacanţă, case particulare. Turiştii
doresc să cunoască tradiţiile rurale, cultura şi natura, vor să petreacă vacanţa într-un mediu rural
intact, să li se ofere produse şi specialităţi regionale. Ei caută liniştea, aerul curat şi doresc să
poată practica sportul şi drumeţia.
În cazul turismului rural realizarea produsului turistic nu constituie o problemă, ci
comercializarea lui, întrucât ofertanţii serviciilor turistice din mediul rural trebuie să ţină cont de
mişcările pieţei.
Un rol important îl reprezintă analiza ofertei turistice rurale. Aceasta cuprinde următoarele
aspecte:
• factorii naturali: poziţia geografică şi mărimea teritoriului vizat, poziţia geologică şi
climaterică, apa (mare, râuri, lacuri), peisajele, flora, fauna;

5
1
• factorii socio-economici: structura politică şi administrativă, structura economică
(importanţa diferitelor sectoare de activitate), structura socio-demografică (piramida
populaţiei, echilibrul migraţionist, distribuţia socio-profesională);
• infrastructura şi serviciile disponibile: facilităţi (apă, canal, gaz, electricitate, reciclarea
deşeurilor), transport (drumuri, reţele de căi ferate, transport public), servicii comerciale,
de sănătate;
• factorii culturali: istoria locurilor, tradiţii (port popular, datini, obiceiuri, produse de
artizanat, târguri), monumente şi locuri de interes turistic, divertisment, evenimente
culturale, planul general al aşezării;
• oferta de agrement: sport şi timp liber (echitaţie, ecoturism, vânătoare, pescuit, sporturi
acvatice, înot, golf), sănătate şi tratament (balneologie, diferite terapii, revitalizare);
• oferta de cazare: capacitatea actuală şi potenţială de cazare, distribuţia locală a cazării,
locuri pentru camping şi rulote, perspectivele de dezvoltare a ofertei de cazare;
• oferta de alimentaţie publică: capacitatea totală, distribuţia locală de restaurante, calitatea
în funcţie de servicii şi preţuri.
Anual, oferta trebuie să ia în calcul următorii factori: populaţia locală – cum poate turismul rural
contribui la dezvoltarea zonei şi dacă există un plan de dezvoltare turistică a zonei – şi sprijin,
ajutor, concurenţă – ce fel de ajutor e disponibil pentru dezvoltarea turismului rural şi dacă există
concurenţă în domeniul turismului în zona respectivă.
Marketingul şi politicile de marketing au implementaritate şi la nivelul turismului rural, deoarece
un sector în formare şi ascensiune cum este acesta are nevoie de o bază conceptuală stabilă care
să ducă la o dezvoltare practică de o calitate superioară.
Înfiinţarea unei structuri de primire pentru turismul rural din zona Maramuresului are ca
scop „deschiderea spre lume” a regiunii şi promovarea potenţialului turistic. Este nevoie de un
început, iar acesta se poate face prin practicarea turismului rural. Judeţul Maramures este la
început de drum în ceea ce priveşte practicarea turismului rural. Începutul poate fi promiţător
atâta timp cât iniţiatorii se vor respecta ca moştenitori ai unei culturi ţărăneşti impresionante.
Aceste început va fi cu atât mai promiţător cu cât factorii decizionali, instituţiile de specialitate,
specialiştii în domeniu îşi vor uni eforturile pentru a promova " satul maramuresean" pe piaţa
turistică internă şi internaţională. Zona Maramuresului are un pitoresc aparte, atât prin resursele
naturale de care dispun, cât şi datorită potenţialului antropic creat de-a lungul timpului. Judeţul
Maramures este o Românie în miniatură în ceea ce priveşte relieful, întrucât reuneşte cele trei
forme principale de relief: câmpie, deal şi munte repartizat echilibrat, cu treceri domoale.Zona
Maramureşului are o atât de bogată ofertă turistică, încât singurul lucru care nu este disponibil în
limitele acesteia e marea. În rest, regiunea acoperă totul, de la excursii pe munte şi sporturi
extreme la turism cultural şi religios, după preferinţele fiecăruia şi în funcţie de anotimp. Dacă
sunteţi un iubitor al naturii, cu siguranţă veţi iubi peisajele montane şi ale văilor, care vă lasă fără
respiraţie. Mai mult de 30 de zone naturale protejate, pajişti line, pline de iarbă în timpul verii şi

5
1
de zăpadă în timpul iernii, munţi acoperiţi de păduri veşnic înverzite, toate se oglindesc în ape
limpezi, de cristal, întinse pe toată regiunea. Aeastă regiune are un potenţial ridicat şi unic al
resurselor turistice, iar oamenii sunt receptivi şi dornici de dezvoltare. Analiza a evidenţiat că
valorificarea resurselor nu este maximă, ceea ce impune un plan de dezvoltare durabilă în interes
turistic. Investiţia necesară înfiinţării pensiunii turistice rurale se recuperează într-un timp
rezonabil, aduce profit, care formează sursa de extindere şi dezvoltare ulterioară. Dacă sunteţi un
iubitor al naturii, cu siguranţă veţi iubi peisajele montane şi ale văilor, care vă lasă fără respiraţie.
Mai mult de 30 de zone naturale protejate, pajişti line, pline de iarbă în timpul verii şi de zăpadă
în timpul iernii, munţi acoperiţi de păduri veşnic înverzite, toate se oglindesc în ape limpezi, de
cristal, întinse pe toată regiunea. Indiferent de anotimpul în care le veţi vizita, aceste locuri au
magia lor şi farmecul lor special şi vă veţi găsi astfel în mijlocul naturii pure şi a împrejmuirilor
de vis.Natura generoasă oferă posibilităţi extraordinare pentru pace şi recreare. Celor cărora le
place să exploreze, un şir lung de excursii poate fi făcut atât pe văile apelor, cât şi prin munţi.
Excursioniştii se vor bucura să afle că Maramureşul are o reţea complexă de marcaje forestiere şi
de cărări marcate, care oferă privelişti minunate ale satelor şi ale peisajelor incredibile: lacuri
mici, cascade, peşteri, rezervaţii naturale, faună rară. Turistul european este referinţa în ceea ce
priveşte preferinţele pentru categoriile de produse turistice rurale, deoarece turismul rural îşi are
începuturile în Europa, unde a cunoscut o dezvoltare constantă şi sigură In ultimii ani, turistii
straini aleg in numar tot mai mare Romania ca destinatie pentru vacantele de relaxare.De ce
prefera turistii straini pensiunile agroturistice din Romania? Ce anume cauta ei?Sa se bucure de
aer curat, nepoluat; sa se relaxeze ascultand mai degraba sipotul izvoarelor sau ciripitul
pasarelelor decat zgomotul cluburilor sau huruitul motoarelor; sa admire peisaje si locuri
pitoresti;sa guste preparate traditionale; sa cunoasca datini si obiceiuri stravechi, sa admire sau sa
achizitioneze obiecte de artizanat; sa faca drumetii sau sporturi adecvate zonei; sa se bucure de
traiul patriarhal oferit in zonele cu traditie. Primul segment al cererii turistice rurale din ţara
noastră îl reprezintă turiştii-părinţi care, stabilindu-se la oraş cu mult timp în urmă, sunt foarte
satisfăcuţi atunci când pot să arate propriilor copii meleagurile natale, obiceiurile tradiţionale ale
satului. Legătura cu satul este nostalgia tinereţii lor. Un al doilea segment îl formează copiii şi
tinerii în formare. Trăind în spaţiul urban, sunt dornici de a vedea animale, păsări domestice
trăind în realitatea rurală. Ei pot fi angrenaţi în activităţi precum: păscutul vacilor, adunatul
ouălor din cuibare, udatul florilor sau strânsul fânului. Un copil se va simţi astfel util şi

5
1
responsabil în acelaşi timp. Al treilea potenţial purtător al cererii este orăşeanul plictisit de ritmul
citadin, obosit de blocuri şi autostrăzi. Acesta doreşte să respire aer curat, să fie departe de
zgomot şi praf, să se poată bucura de un regim alimentar sănătos şi de un mediu relaxant, măcar
în concediu. Astfel, pentru orice persoană care doreşte să se odihnească, să se recreeze într-un
cadru natural, să participe la activităţi gospodăreşti, să-şi înveţe copiii o serie de lucruri având la
dispoziţia material didactic natural, există această posibilitate a turismului rural.Având în vedere
aspectele precedente, acest spaţiul rural permite organizarea si desfăşurarea unei diverse game de
activităţi turistice:studierea naturii de aproape;pescuitul, vânătoarea, echitaţia; participarea la
festivaluri, tradiţii, obiceiuri rurale; practicarea unor sporturi ce solicită mediul rural: orientarea
turistică şi sportivă, ciclism; vizite în atelierele meşterilor populari; participarea la diverse
activităţi şi munci casnice sau agricole, învăţarea de meşteşuguri; participarea la prepararea şi
degustarea de produse gastronomice specifice zonei, băuturi şi sucuri de fructe, conserve de
legume şi fructe. Din ce în ce mai mulţi turişti, atât din ţară cât şi din străinătate, preferă să-şi
petreacă vacanţele la pensiunile rurale, pentru că îşi doresc să uite de zilele obişnuite şi să
evadeze în natură, unde îşi găsesc liniştea dorită.
Întrucât segmentul de piaţă vizat este constituit din copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 12
ani, politica de produs este specifică. Copiii vor fi cazaţi la pensiune în grupuri organizate,
însoţite de cadre didactice. În momentul rezervării, grupul de copii va opta pentru unul dintre
produsele turistice oferite sau va dori să combine activităţi într-un produs turistic propriu.
Tipul de amenajare. Amenajarea ce va fi realizată este specifică zonei rurale, aşa cum va
fi detaliată în capitolele următoare. Din punct de vedere al caracteristicilor, dimensiunii
resurselor şi distribuţiei acestora în teritoriu, este plurivocă, adică este motivată de existenţa mai
multor resurse care se încadrează într-o zonă cu o anumită particularitate, iar din punct de vedere
al valorii resurselor şi distribuţiei lor în teritoriu, este complexă, reunind echipamente diverse
pentru o varietate de motivaţii.
Investiţia necesară înfiinţării pensiunii turistice rurale se recuperează într-un timp
rezonabil, aduce profit, care formează sursa de extindere şi dezvoltare ulterioară.
Aceste măsuri vor determina o creştere a numărului de turişti care vor sosi în judeţ pentru
practicarea turismului rural, pentru că majoritatea atracţiilor se află în zonele de sat. Nevoia de
structuri de primire specifice va creşte, resursele financiare pentru investiţii se vor înmulţi, iar
efectul multiplicator asupra ramurilor conexe va lua amploare

5
1
Evaluari pentru proiectarea studiului de prefezabilitate si a studiului de fezabilitate:

 Valoarea totala estimativa a obiectivului: 240 286 € din care:


o Pensiune turistica (inclusiv parcare): 160 375 €
o Teren pensiune: 23 405 €
o Constructii utilitare (instalatie termica ecologica, apa,
curent): 10 647 €
o Teren hipodrom: 5 121 €
o Proiectare: 2 560 €
o Publicitate: 1 934 €
o Scoala de echitatie: 1 645 €
o Capital de lucru: 11 333 €
o Asigurari: 5 266 €
*Nota:
Costul proiectului este apreciat ca orientativ in acest stadiu; aparitia unor costuri
mai mari sau mai mici pentru anumite capitole nu va schimba preconizarea totala cu mai
mult de 15%. Devierea va fi stabilita doar dupa elaborarea detaliilor de constructie si
obtinerea tuturor aprobarilor de la autoritati si de la antreprenorul desemnat.
Propunem un timp de executie al proiectului de maxim 16 luni, inclusiv faza
preparatoare.
 Cheltuieli pentru proiectarea studiului de prefezabilitate:
 Cheltuieli pentru proiectarea studiului de fezabilitate:
 Cheltuieli pentru obtinerea avizelor legale necesare elaborarii studiilor de
prefezabilitate si fezabilitate:
 Cheltuieli pentru pregatirea documentelor privind organizarea licitatiei,
prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiei:

Date tehnice ale investitiei:

 Suprafata si situatia juridica a terenului pe care urmeaza a fi situate obiectivul:


suprafata terenului destinat pensiunii este de 1600 m2 iar suprafata terenului
pentru hipodrom este de 200 m2. Terenurile apartin domeniului public al
Comunei Sapanta ( in urma verificarii la Primarie).

 Studiul geodezic al terenului:

 Caracteristicile principale ale constructiilor: aria construita: 240 m2 (teren


pensiune); 50 m2 (teren hipodrom)

aria desfasurata: 860m2 (teren


pensiune); 120 m2 (teren hipodrom)

numarul de nivele: pensiunea va fi


dispusa pe 4 nivele dupa cum urmeaza: demisol,
parter, etajul 1, mansarda Destinatia cladirii

5
1
pensiunii va fi pentru : demisol: anexe, camere
tehnice, camere de depozitare; parter: hol, birou de
receptie, restaurant, foaier, spatii de gazduire, sala
de biliard, alte spatii; etajul 1 si mansarda : spatii
de gazduire. Spatiul de gazduire contine diferite
categorii de spatii: 8 camere duble, 2 apartamente,
camere de servicii, hol;

Dimensiuni:
Parter:
- Recepţie = cca. 12,66 mp
- Hol = cca. 39,10 mp
- Casa scării = cca. 12,24 mp
- Sala mese / Restaurant = cca. 49,38 mp
- Oficiu = cca. 5,66 mp
- Vestiare + gr. sanitare = cca. 10,12 mp
- Spălător vase = cca. 5,15 mp
- Bucătărie = cca. 17,76 mp
- Preparări carne = cca. 3,09 mp
- Preparări legume = cca.3,07 mp
- Preparări peşte = cca. 3,09 mp
- Magazie marfă = cca. 15,22 mp
- Depozitare gunoi, ambalaje = cca. 5,58 mp
- Platformă descărcare marfă = cca. 6,09 mp
- Centrala termică = cca. 9,31 mp
- 2 camere cazare duble + gr. sanitar = cca. 24,05 mp + 4,00 mp
Etaj:
- Hol = cca. 35,51 mp
- Casa scării = cca. 12,24 mp
- Oficiu = cca. 5,57 mp
- Apartament cazare = cca. 56,65 mp, compus din:
- living = cca. 20,23 mp
- baie = cca. 7,43 mp
- hol = cca. 3,76 mp
- dormitor = cca. 25,23 mp
- Camera dublă cazare+ gr. sanitar = cca. 25,13 mp + 4,00 mp
Amenajările exterioare constau în:
- alei pietonale de acces la clădire;
- zone verzi amenajate, gratar în aer liber, s.a.;
- parcare parţial acoperită.
*Nota: Suprafeţele utile au fost stabilite de către beneficiar, în conformitate cu Ordinul
ministrului turismului nr. 510/ 2002, pentru o categorie de clasificare a pensiunii turistice
propuse la 5 margarete

 Rezistenta pensiunii turistice: Infrastructura: - fundaţii beton, elevaţii de beton şi


cărămidă tradiţională pe zona subsolului.

5
1
Suprastructura: - structura de zidărie portantă cu sâmburi
de b.a., zonele de portic - stâlpi de lemn.
Planşee: - planşee peste parter din b.a.;
Mansardă: - zidărie, şarpantă lemn;
Pardoseli: - gresie antiderapantă în zona diurna (băi,
bucătării, holuri); mocheta în apartamente şi camerele de cazare, în
sălile de petrecere a timpului liber
La interior, în camere, hol, recepţie, sala multifuncţională, se propun pardoseli calde din
duşumea de lemn. Se vor folosi pardoseli reci pentru băile modulelor de cazare, vestiar, bucătării
şi sala de mese. Pardoseala din portic se propune din gresie de exterior cu imitaţie de piatră şi
rugozitate accentuată. Subsolul propus pentru depozitare alimente va fi pardosit cu cărămidă
plină, montată pe pat de nisip.
Finisajele interioare la pereţi şi tavane:
- vopsea lavabila în încăperile de locuit, baie, bucătărie, holuri;
- placaj faianţa în bucătării şi băi.
La exterior se vor aplica tencuieli simple, driscuite, pe care se va aplica finisaj în
culori pastel.
Tâmplăria va fi propusă a fi din aluminiu cu geam termopan.
Pentru finisaje se încearcă folosirea cât mai multor materiale tradiţionale, cele moderne fiind
folosite doar în zonele în care cele tradiţionale nu corespund.
Pereţii şi tavanele încăperilor vor fi tencuite driscuit lis cu colţuri rotunjite şi zugrăviţi
cu lapte de var.
Pereţii şi tavanele mansardei vor fi lambrisate cu scândura geluită şi lăcuită în mai
multe straturi incolor.
La exterior, zona parterului va avea soclu din piatra aparentă, iar pereţii tencuiţi şi driscuit lis cu
colţuri rotunjite zugrăviţi cu lapte de var pigmentat. Zona de mansardă se propune cu scândura
aparentă montată în sistem solzi (pentru o bună scurgere a apelor din precipitaţii), tratata cu
grunduri pigmentate hidrofug şi antiparaziti. Învelitoarea va fi din ţiglă ceramica solzi. Coşul de
fum de la bucătărie, aparent pe faţadă, pentru posibilitatea legării la un cuptor în aer liber, este
din zidărie de piatră tratată aparent, eventual lăcuit pentru protecţie la intemperii.
Având ca scop izolarea termică şi hidrofugă se prevăd următoarele:
-stratificarea pereţilor exteriori: zidărie cărămida 25 cm + tencuială Termosistem de 5 cm
(polistiren + tencuială de fibră de sticlă);
- stratificarea planşeelor:
- finisaj 5 cm;
- polistiren 5 cm pentru planşeul de la subsol şi la intradosul planşeului de la parter;
- stratificarea şarpantei:
- învelitoare metalică din tabla profilată;
- carton asfaltat + astereală + căpriori+doli+popi+cosoroabe;
- termoizolaţie.
Izolarea la zgomotul de impact se asigură prin pardoseli amortizoare de zgomot:
- pachet pe duşumea oarbă la etaj;
- pardoseli de gresie + sapa + polistiren 24 mm la băi şi bucătării.
 Principalele utilaje de dotare a constructiilor: Sistemul hibrid de generare a electricitatii
este solutia ideala pentru un climat temperat-continental, precum cel din tara noastra.
Aceste sisteme sunt compuse din 1-2 turbine si cateva panouri fotovoltaice, acumulatori,

5
1
invertoare, alte accesorii si un panou electric comun. Un sistem hibrid reprezinta o solutie
de furnizare a electricitatii pentru locatii cu consum minim.

Pompe de caldura - tehnologie aer-apa: Aerul de


afara este o sursa de energie inepuizabila si gratuita chiar si pe timpul iernii. Incalzirea
aeroterma de tip aer-apa are ca principiu captarea energiei aerului si transformarea
acesteia in caldura prin intermediul unei pompe de caldura. Un sistem de incalzire
aeroterma este compus din captatorii externi, circuitul de incalzire din interiorul locuintei
(incalzire prin pardoseala, radiatoare), cele doua parti componente fiind interconectate
prin intermediul unei pompe de caldura.
Alimentarea cu apa: va fi conectata la retelele locale;
Canalizarea menajeră se va face într-o fosă
vidanjabilă, apele ce provin de la bucătărie fiind trecute printr- un separator de
grăsimi înainte de a fi evacuate la fosă.
*Nota: Din punct de vedere tehnic pensiunea va beneficia de tehnologii moderne de construcţii,
arhitectură adaptată la peisajul înconjurător, acces la toate utilităţile necesare unui astfel de
obiectiv şi nu în ultimul rând va genera un impact minim asupra mediului înconjurător.
Furnizorii pentru activele ce fac obiectul proiectului, cât si cei pentru materiile prime pentru
punerea în funcţiune a proiectului, vor fi aleşi pe baza celui mai bun raport calitate/preţ al
perioadei, plecând de la standardul cerut de cele 3 margarete şi de la poziţionarea pensiunii pe
piaţa sa specifică: categorie superioară de confort, beneficiind de dotări corespunzătoare
standardelor de 3 margarete.

Dotari

Sisteme de siguranta
Securitatea într-o pensiune include, atât siguranta clientului, cât çi cea a personalului. Înceea ce
priveste a doua categorie, departamentul de securitate are menirea så supravegheze dacå toate
regulile interne sunt respectate, apoi, pentru siguranta clientilor, usile camerelor sunt dotate cu
sisteme de închidere pe bazå de card, sunt instalate camere de supraveghere etc. În atributiile
acestui departament intrå si siguranta bunurilor clientului, fiecare camerå fiind dotatå cu un seif.
Sistemul video este compus dintr-un anumit numår de camere, amplasate numai în spatiile
publice si în exterior, parcare si alte anexe ale hotelului. În functie de suprafete si
compartimentare, cerintele se modificå conform solicitårilor clientului, un serviciu cât
mai personalizat fiind vital din acest punct de vedere. „Criteriul principal este crearea unui
nivel ridicat de securitate si control, nivel determinat în principal de suprafata si
configurarea spatiului. Urmeazå apoi criteria specifice, generate de nevoi dintre cele mai
diverse. Un client poate så doreascå fie supraveghere video, fie control acces, fie detectie
si preventie incendiu, fie detectie efractie. Înså, cei mai multi clienti recunosc importanta
tuturor acestor elemente, fapt pentru care solicitå sisteme integrate de securitate. Numårul
camerelor dintr-un hotel, suprafetele acestora, numårul nivelelor clådirii, spatiul din jurul
acesteia sunt elemente care stabilesc gradul de complexitate minim impus pentru o securizare
optimå a clientilor si angajatilor respectivei locatii. Arhitectura spatiului si compartimentarea lui
determinå, de asemenea, numårul de echipamente necesar supravegherii locatiei.

5
1
Pentru a avea siguranta unei alegeri inspirate, sunt verificate recomandårile care însotesc
ofertele, sunt vizitate locatiile în care firmele respective au instalat sisteme si, de cele mai multe
ori, clientii preferå så colaboreze cu firme cunoscute de mai mult timp în piatå. Pe lângå detaliile
tehnice si dupå obtinerea dovezilor de seriozitate, fiecare client este interesat de calitatea oferitå
de cåtre furnizor, de pret, garantie, post-garantie si alte servicii adiacente incluse. Sistemul video
trebuie så ofere o anumitå calitate a imaginii si, în functie de asta, se aleg mai multi furnizori si,
din ofertele lor se decide care este cea mai avantajoaså. Alte criterio foarte importante sunt
serviciile suplimentare oferite, training pentru tot personalul, service si întretinere pentru doi ani
cel putin etc. Totul este trecut în contract si se respectå. Trainingul este ideal så se facå periodic
deoarece existå acele inevitabile modificåri de personal care, mai ales în turism, sunt destul
de dese. Toate aceste asiguråri si verificåri sunt extrem de necesare nu numai din punct de
vedere al sigurantei oaspetilor si a personalului, dar si prin prisma faptului cå, odatå instalat, un
asemenea sistem este extrem de greu de înlocuit, el fiind de obicei implementat în faza de
constructie sau de renovare a clådirii.
Avantajele cardului
O parte importantå a sistemului de securitate din pensiune o reprezintå cardurile de acces, care
au înlocuit de ceva vreme clasicele si învechitele chei. Ele au adus cu ele o serie de avantaje
importante precum monitorizarea mai exactå a accesului în camerele din pensiune. Un alt
trend actual este punerea la dispozitia clientului a unui seif personal, chiar în spatiul pe care
urmeazå så îl ocupe. Astfel îsi poate påstra bunurile în sigurantå si mai aproape de el. În
vederea achizitionårii acestor elemente, se urmåreste o nouå serie de parametri tehnici si,
uneori, chiar estetici. În ceea ce priveste seifurile, printre criteriile de achizitionare se numårå
urmåtoarele: grosime, sistem de închidere/deschidere, volum, modalitate de prindere pe perete,
nivel complexitate cod acces si memorie. De asemenea, este de preferat ca eleméntele de
sigurantå så se integreze într-un tot unitar, completând designul si evitând astfel aparitia unor
discrepante de ordin estetic. Dupå ce contratele au fost încheiate, relatia furnizor-client ar trebui så fie
din ce în ce mai strânså si colaborarea cât mai apropiatå pentru rezolvarea oricårei probleme apårute.
Pentru a le preveni înså, sunt necesare verificåri periodice ale acestor sisteme vitale pentru buna
functionare a oricårei pensiuni, sisteme care, caracterizate de discretie, nu se observå atunci când merg
bine, dar li se simte lipsa atunci când nu existå.
Textile pentru pensiuni-confort la superlativ
Alegerea accesoriilor textile potrivite, fie ele draperii, cuverturi, lenjerii de pat sau chiar
prosoape, poate aduce un plus de avantaj unei camere de hotel. Spre exemplu, culoarea deschiså
a unei draperii poate crea iluzia de spatiu mai mare, iar grosimea ei poate atenua zgomotul dacå
ferestrele camerei sunt situate pe o stradå aglomeratå. În ultima perioadå, noile tehnologii au
permis designerilor så punå în valoare mai bine spatiul. Acest lucru poate fi realizat, spre
exemplu, prin folosirea tesåturilor tåiate cu tehnologie laser (laser cuts) sau a tesåturilor cu
insertii speciale de diferite metale. De asemenea, existå un trend ecologic de obtinere a firelor
din surse alternative regenerabile - bambus, lyocell (fibre celulozice, obtinute din bambus, din
lemn). La alegerea materialelor trebuie tinut cont în primul rând înså de tratamentele de
ignifugare, obturare, sterilizare etc. Mai mult, existå tesåturi tratate împotriva fumului de tigarå,
prin impregnare cu substante care neutralizeazå mirosul si fumul. Investitia initialå este mai
mare, dar exploatarea în timp mai eficientå, si la final costurile mai mici. Pe de altå parte, trebuie
luate în calcul si textilele cu tratamente speciale – antifungice, antialergice. Aceste tratamente nu
sunt foarte noi, dar sunt destul de scumpe, fiind de multe ori ocolite din acest motiv. În ultima
vreme costul acestora s-a redus mult înså, astfel fiind mult mai la îndemâna utilizatorilor.

5
1
Indiferent de tipul de tesåturå si de proprietåtile ei, la alegerea produselor trebuie tinut cont înså
de modul de utilizare, de garantia oferitå (media de viatå a tesåturilor este de trei-cinci ani).
Instructiunile pentru îngrijirea si påstrarea produselor sunt, de asemenea, importante çi, de
obicei, specificate cu atentie pe etichetele ce sunt atasate fiecårui produs, iar recomandarea
producåtorilor este ca aceste indicatii så fie urmate cu strictete. În ultima perioadå clientul este
mai sensibil decât de obicei la elementul cost. În acelasi timp înså nu este dispus så renunte la
nimic din calitatea produsului. Acest lucru este de multe ori destul de dificil de realizat, pentru cå
un produs si un serviciu personalizat are altå valoare decât un produs standard, de serie. De
asemenea, modalitåtile de întretinere ale produsului, si serviciile post garantie sunt un element
care conteazå din ce în ce mai mult.
Desi neglijat sau tratat cu usurintå, crearea unui brand este un aspect deosebit de important.
Patronii de pensiuni pot så-si creeze prin personalizarea textilelor folosite într-o camerå
de pensiune (lenjeria de pat, prosoapele, mocheta etc.) o imagine care så råmânå în memoria
consumatorului final. Tesåturile se pot personaliza prin imprimare sau brodare, multi producåtori
putând så realizeze mocheta sau draperia în desenul si culorile propuse de beneficiar, la un cost
rezonabil.
Pe lângå textile, ca si elemente decorative ale locatiei pensiunii, dar si absolut necesare, pot fi
luate în calcul si profilele de interior (plinte dure, brâuri, profile tavan, coloane etc.), tapetul,
piatra decorativå sau parchetul stratificat, dar si profilele de fatade si pardoseala de exterior.
Cel mai nou si inovativ produs din aceastå gamå îl reprezintå piatra decorativå cu
structurå polimericå. De asemenea, o noutate importantå o reprezintå productia profilelor de
fatadå la comandå, cât si gama diversificatå de profile decorative de interior. Multe din aceste
produse, la rândul lor, pot fi personalizate, gåsindu-se o gamå variatå de piatrå decorativå si
parchet pentru care existå diferite tipuri de finisaj.
Sisteme de igiena
Trendul ecologic manifestat la nivel mondial în toate domeniile se aplicå si în cazul dotårilor
moderne pentru pensiuni, ca de altfel în întreaga sferå horeca. Astfel, toti marii producåtori de
echipamente acordå o atentie deosebitå aspectelor ecologice, reciclårii, materiilor prime
regenerabile si biodegradabile si consumului cât mai scåzut de energie. Pentru ambalarea
produselor sunt utilizate majoritar materii prime regenerabile, evitându-se folosirea colorantilor
sintetici si a conservantilor persistenti. Produsele cosmetice sunt în proportie de 90%
biodegradabile, obtinute din ingrediente naturale conservate ecologic, multe dintre acestea
fiind produse certificate bio, având eticheta corespunzåtoare, iar în procesul de productie
sunt utilizate metode de economisire a energiei. Se utilizeazå resurse de materia primå reciclatå
în cazul hârtiei pentru uscåtoarele de mâini, polipropilenå reciclabilå pentru cårucioarele de
curåtenie, iar detergentii utilizati în spålåtoriile sau bucåtåriile pensiunii sunt complet
nedåunåtori sånåtåtii umane. Pentru echipamentele igienico-sanitare se folosesc sisteme cu
senzori pentru a ajuta la economisirea resurselor (robinetii cu senzori reduc cu pânå la 70%
consumul de apå al unui robinet standard). Printre noutåtile apårute în acest domeniu în
ultimul an se numårå eliminarea celor 42 de ingredienti din produsele cosmetice ce nu
corespundeau noilor norme. Nu se mai folosesc coloranti, samponul si gelul de dus au
devenit transparente, eticheta fiind cea care face diferenta între produse. Patronii de pensiuni sunt
interesati så achizitioneze echipamente de ultimå generatie, echipamente care så-i ajute la
cresterea confortului oferit clientilor, echipamente care så scadå consumul de materiale folosite
si så-i ajute în realizarea curåteniei çi igienei cât mai eficient. Dacå altådatå accentul se punea
foarte des pe pret, aståzi majoritatea hotelierilor analizeazå raportul calitate/cost al produselor.

5
1
Se acordå atentie întregului ansamblu, pornind de la spatiul destinat parcårii autovehiculelor,
intrarea în pensiune, holul si zona de receptie, toaletele comune si zona de restaurant, bucåtårie,
pânå la spatiile de cazare si spålåtorie. Toate aceste zone formeazå un întreg care dau imaginea
pensiunii.

Tactici de marketing

Politica de produs a firmei turistice


Element esenţial al mixului de marketing, produsul reprezintă materializarea eforturilor
întreprinderii în vederea satisfacerii nevoii turistice. Produsul turistic cuprinde şi combină
atractivitatea unei destinaţii date, facilităţile şi căile de acces, pe care turistul le cumpără ca o
combinaţie de activităţi şi aranjamente.
Elaborarea programului turistic rural constituie o latură esenţială a activităţii agroturistice, având
următoarele etape.
Prezentarea ofertei de cazare. Se vor urmări aspecte referitoare la posibilitatea de cazare şi la
serviciile ce pot fi prestate la nivelul gospodăriei sau al localităţii rurale. Capacitatea de cazare va
fi prezentată pe categorii de clasificare, cu următoarele elemente: dimensiunea încăperilor,
numărul acestora, grupul sanitar, posibilităţile de alimentare cu apă rece şi caldă, posibilităţile de
încălzire, etc. Este de preferat ca toate serviciile, atât cele de bază (masă, cazare), cât şi cele
opţionale să aibă precizat şi tariful.
Inventarierea atuurilor zonei. Acestea reprezintă „punctele forte” în atragerea turiştilor. Se pot
concretiza în următoarele aspecte: cadrul natural, resursele antropice, obiectivele istorice,
culturale, economice, obiceiurile specifice zonei.
Posibilitatea practicării de către turist a unor activităţi specifice zonei sau sezonului. În acest
cadru putem include activităţi de genul: cositul şi strânsul fânului, culesul fructelor de pădure,
prelucrarea laptelui şi a cărnii, hrănirea şi îngrijirea animalelor din gospodărie, activităţi
artizanale. Toate acestea au un caracter educativ deosebit pentru copii. Bineînţeles că turistul va
participa la aceste activităţi numai atunci când va dori şi când îi va face plăcere acest lucru.
Prezentarea activităţii recreative posibil de realizat. În funcţie de specificul zonei şi de
posibilităţile fiecărei gospodării, se pot desfăşura diverse activităţi recreative: activităţi sportive
specifice sezonului (drumeţii, schi), masă la stână, masă câmpenească, vânătoare, pescuit,
sporturi acvatice, turism ecvestru. Aceste activităţi constituie un motiv în plus pentru atragerea
turiştilor într-o anumită zonă.
Stabilirea elementelor de atracţie din zonele limitrofe. Obiectivele turistice din zonele limitrofe
pot constituie motivaţia pentru organizarea unor acţiuni, programe sau excursii pentru turişti.
Includerea în program a atelierelor meşteşugăreşti şi de industrie mică din zonă. Iniţierea într-un
anumit domeniu al artei populare sau într-un anumit meşteşug constituie o atracţie deosebită atât
pentru adulţi, dar mai ales pentru copii. Un astfel de program poate reprezenta atracţia principală
pentru anumiţi turişti sau grupuri de turişti.
Un produs turistic deosebit de atractiv este turismul rural itinerant. Existenţa unei organizaţii sau
a unui cadru organizatoric specializat care să faciliteze realizarea rezervărilor, confirmarea
acestora şi asigurarea prestării serviciilor în conformitate cu comanda acceptată este de o
deosebită importanţă. Pentru susţinerea şi încurajarea turismului itinerant, organizatorii şi
prestatorii vor ţine cont de necesitatea realizării unor materiale ca suport şi mijloc de promovare:
calendar al manifestărilor din lumea satului, ghiduri, hărţi, monografii ş.a.

5
1
Politica de preţ în sectorul turismului rural
Preţul este o variabilă de marketing care are o importanţă fundamentală în sectorul turistic. Preţul
unui serviciu, în general, sau a unui serviciu turistic, în special, păstrează o strânsă legătură cu
calitatea percepută în prestaţia sa. Nu contează că plăteşti o sumă mare dacă locaţia îndeplineşte
sau chiar depăşeşte aşteptările clientului, serviciul proprietarului a fost politicos, iar informaţiile
privind lucrurile pe care le poate face sau vedea în împrejurimi au fost valoroase. În cazul
serviciilor, preţul are o componentă de percepţie mai importantă decât în cel al bunurilor. Cu
bunurile este mai uşor să fii obiectiv în momentul evaluării, datorită bazei lor tangibile. În
schimb, atenţia acordată de proprietari sau decorarea unei locaţii pot fi bine evaluate de unii
consumatori şi rău de alţii, deoarece sunt consecinţa unor aprecieri foarte subiective.
În momentul fixării preţurilor pentru serviciile turistice, trebuie să se ţină seama de componenţa
spaţială sau temporală, componentă pe care nu o au bunurile tangibile. De exemplu, locaţiile
rural care se află pe o rază de 200 km de marile oraşe sunt mai scumpe decât altele similare mai
îndepărtate, deoarece, datorită localizării lor, este mai uşoară vânzarea lor la clienţii cu o putere
de achiziţionare medie ridicată, care reprezintă profilul de clienţi care solicită turism rural la
sfârşit de săptămână.
Caracterul temporar al preţurilor serviciilor se datorează faptului că nu se pot depozita. Astfel,
preţurile constituie un instrument al cererii. De exemplu, o locaţie de turism rural poate fixa
preţuri diferite dacă e vorba de zilele libere din săptămână sau de sfârşitul de săptămână, în
funcţie de exigenţele cererii.
În momentul fixării preţului, firma de turism rural va lua în considerare unele din criteriile
următoare: cost, concurenţă sau valoare percepută, după cum urmeaza:
1. Metode bazate pe cost. Preţul se calculează însumând costul de producţie şi costul
cheltuielilor generale pentru administraţie şi calitate, corespunzătoare beneficiului care se
doreşte să se obţină. Există anumite limitări deoarece, pentru servicii, este greu de stabilit
costul real faţă de cel anticipat şi ar fi un preţ rigid bazat mai mult pe produs decât pe
piaţă.
2. Metode bazate pe concurenţă. Conform acestei metode, punctul de referinţă pentru
stabilirea preţului este evoluţia concurenţei. Criteriul concurenţei este foarte mult luat în
seamă în sectorul turismului rural, în special în locaţiile sau întreprinderile care lucrează
în aceeaşi zonă geografică. Aceasta probabil fiindcă este mult mai dificil să diferenţiezi
produsele rurale care sunt localizate în aceeaşi zonă geografică, dacă se ţine seama de
faptul că baza turismului rural o constituie peisajul, obiceiurile, gastronomia şi
construcţiile tipice ale unei zone şi, de aceea, vor exista mici diferenţe în aceste aspecte,
ceea ce nu va permite preţuri foarte diferite de la o întreprindere la alta, exceptând situaţia
când există vreun element de diferenţiere.
3. Metode bazate pe piaţă sau cerere. Costurile determină nivelul cel mai scăzut la care se
pot stabili preţurile, în timp ce perceperea, de către consumator, a valorii unui produs
stabileşte nivelul cel mai ridicat la care putem fixa preţul.
Strategiile de preţuri sunt foarte diverse, însă, în turismul rural, se utilizează următoarele:
Strategiile de preţuri diferenţiate încearcă să exploateze eterogenitatea consumatorilor, în scopul
de a vinde acelaşi produs, la preţuri diferite, în funcţie de caracteristicile consumatorilor. Acest
tip de strategii se concretizează în utilizarea de preţuri fixe şi variabile, marcate de flexibilitate în
momentul fixării cuantumului serviciilor (exemple: stabilirea preţurilor pentru grupuri,
închirierea locaţiei în totalitate), reduceri pentru cantitate (de exemplu, în cazul vânzării cazărilor
la sfârşit de săptămână), reduceri aleatorii sau oferte, acordate în perioade sau locuri determinate,

5
1
fără ca şi cumpărătorul să aibă cunoştinţă prealabilă a momentului în care se va produce
reducerea (exemplu: diversele tarife practicate în plin sezon sau în extrasezon), reduceri
periodice – scopul acestora este atragerea clienţilor printr-o elasticitate deosebită a cererii,
reduceri pentru o a doua piaţă, care presupun o discriminare de preţuri în funcţie de
caracteristicile demografice, socio-economice sau de alt tip ale consumatorilor (exemplu: tarife
diferenţiate în funcţie de vârsta turiştilor);
Strategiile competitive presupun stabilirea preţurilor astfel încât să se profite de situaţiile
competitive posibile, stabilind preţuri egale, superioare sau inferioare, în funcţie de avantajele de
care se beneficiază.
Strategiile de preţuri psihologice se bazează pe modul în care piaţa percepe cuantumul preţurilor
şi pe asocierea acestora cu caracteristicile şi atributele produsului, asociere pe care o face
consumatorul. De exemplu, un preţ ridicat se asociază cu un produs sau serviciu de calitate.
Strategia preţurilor pentru linii de produse se referă la faptul că se poate stabili preţul pachetului,
care este mai mic decât suma preţurilor parţiale ale componentelor.
Strategii pentru produse noi. La început se percepe un preţ ridicat, pentru a atrage clientela,
coborând ulterior preţurile, pentru a capta noi segmente de piaţă mai sensibile la preţ.
Conceperea strategiei de preţuri a firmei turismului rural este o sarcină importantă pe care trebuie
să o realizeze cei responsabili de comercializarea turismului rural, răspunzând obiectivelor
întreprinderilor sau destinaţiilor, cerinţelor pieţei şi dând dovadă de flexibilitate pentru a se
adapta mediului.
Politica de distribuţie în turismul rural
Turismul rural este un concept luat în considerare de puţină vreme în strategia de comercializare
a operatorilor turistici. Operatorii nu sunt obişnuiţi să prelucreze problema cazării în zonele
rurale, ci numai în interiorul unui sistem clasic de hoteluri.
Distribuţia directă este utilizată pentru vânzarea produsului turistic rural, în care prestatorul
serviciilor turistice este cel care, prin resursele sale, îşi asumă diversele funcţii de distribuţie.
Există trei situaţii de distribuţie directă în sectorul turistic rural: distribuţia directă bazată pe
contactele produse chiar în locul prestării serviciului, distribuţia directă bazată pe contactele
produse în locul de origine al clientului şi distribuţia directă bazată pe contactele produse în
birourile care aparţin prestatorilor de servicii. Alte instrumente de distribuţie directă: centralele
de rezervări – proprietate a asociaţiilor de turism rural sau a organismelor publice, asociaţiile şi
noile tehnologii de informare (rezervări prin intermediul paginilor web).
Funcţiile distribuţiei pot fi preluate de intermediari sau pot fi asigurate de prestatori, însă ele sunt
de aceeaşi natură. Alegerea se face după ce am analizat funcţionarea diferitelor sisteme de
distribuţie (contracte, tehnici, oameni din finanţe, specialişti din legislaţie), caracteristicile
consumatorului şi natura pieţei vizate, ca şi caracteristicile produsului. Sunt posibile a fi utilizate,
în cadrul acestei acţiuni, numeroase combinaţii de circuite de distribuţie.
Politica de promovare a produsului turistic rural
Pentru întreprinderile de turism rural, publicitatea, relaţiile publice, târgurile şi Internet-ul
constituie principalele instrumente de comunicare cu piaţa.
Publicitatea este un mod foarte eficient de a ajunge la un număr mai mare de beneficiari.
Obiectivul unei campanii publicitare poate fi acela de a face cunoscut produsul / serviciul la un
număr cât mai mare de persoane pentru a-i incita să cumpere, de a mări notorietatea sau de a
schimba imaginea produsului şi de a informa mai bine publicul asupra caracteristicilor unui
produs.

5
1
Publicitatea la locul de vânzare foloseşte instrumente precum afişele sau posterele şi afişajele
electronice într-un punct de vânzare, de regulă birourile de turism şi locaţiile de turism rural.
Există diverse tipuri de publicaţii care se utilizează ca instrument de comunicare al
întreprinderilor de turism rural, ca de exemplu: ghidurile turistice, ghidurile de servicii, hărţile,
planurile, traseele turistice, publicaţiile specializate, pliantele.
Ghidul turistic şi de servicii este o publicaţie care se utilizează pentru pregătirea călătoriei şi a
locului de destinaţie. Acest tip de publicaţie sugerează lucruri interesante de făcut sau de văzut,
dar oferă şi informaţia practică pentru ca turistul să poată ajunge, să se cazeze şi să se desfăşoare
într-un ambient pe care nu îl cunoaşte.
Este indicat ca la nivelul fiecărei gospodării care practică turism rural să existe propriul ghid sau
pliant în care să fie prezentată atât gospodăria respectivă, cât şi împrejurimile, cu zonele de
atracţie. În materialul publicitar respectiv va fi prezentat pe scurt şi satul, comuna din care face
parte gospodăria, avându-se în vedere următoarele elemente:
situarea gospodăriei în vatra satului;
terenuri de sport şi agrement din apropiere sau din zonă;
câte mese pot fi asigurate (mic dejun, prânz, cină) şi felul meselor ce pot fi asigurate (aniversări,
banchete, mese liniştite în familie, mese oficiale, mese pentru evenimente familiale – nunţi,
botezuri, onomastice etc.);
informaţii despre bucătăria familiei (mâncăruri şi produse specifice);
pajişti pentru jocuri, şezlonguri;
dacă sunt admise animalele turiştilor;
informaţii despre gospodărie;
condiţii de cazare şi confort;
informaţii privind preţul cazării, al mesei şi al serviciilor, etc.;
schiţă cu amplasarea gospodăriei faţă de şosele, drumuri şi căi de acces cu toate informaţiile
necesare pentru identificarea gospodăriei în funcţie de mijloacele de transport cu care se
deplasează turistul;
alte elemente specifice de reclamă a gospodăriei (artizanat, meşteşuguri, produse agroalimentare
specifice).
La nivelul satului, comunei, zonei agroturistice, promovarea se poate face prin intermediul unui
material publicitar scris – ghid turistic, de exemplu. Materialul trebuie să inventarieze totalitatea
gospodăriilor care sunt amenajate pentru turism rural.
Valoarea hărţilor ca sursă documentară este foarte importantă, deoarece conţine informaţii
indispensabile orientării în teritoriu, nu numai datorită indicaţiilor referitoare la căile de
circulaţie, dar şi pentru faptul că acestea conţin informaţii privind principalele atracţii ale zonei.
Principalele tipuri de hărţi de uz turistic sunt următoarele: hărţi rutiere, hărţi-ghiduri turistice
(oferă informaţii privind reţeaua rutieră şi resursele turistice din teritoriu), planuri de oraş/sat
(prezintă detalii de amplasament teritorial şi turistic).
Revistele specializate sunt publicaţii de mare valoare datorită actualizării lor constante, deoarece
au, în general, o periodicitate lunară. Conţinuturile lor sunt foarte actuale şi le completează pe
cele oferite de ghiduri şi pliante.
Un pliant este un instrument publicitar şi comercial de care dispune profesionistul din sectorul
turistic pentru a comunica informaţia şi a vinde produsul/serviciul său. Pentru a trezi interesul, un
pliant trebuie să aibă următoarele caracteristici: cel mai important este designul coperţii, mesajul
trebuie să aibă forţă pentru a atrage consumatorul, conţinutul imaginilor trebuie să fie superior
textului, să fie un instrument util, pentru a facilita vânzarea produsului şi contactul cu firma.

5
1
Relaţiile publice au ca obiectiv să faciliteze cunoaşterea unei întreprinderi sau a unui produs, să
creeze o imagine bună şi o atitudine favorabilă faţă de acestea, departe de punctul de vânzare sau
prezentare. Relaţiile publice în turismul rural se pot referi la inaugurările de locaţii, organizarea
de şedinţe de lucru, şedinţe gastronomice, etc., când se pot oferi constant şi regulat informaţii
intermediarilor, comunităţii locale, turiştilor, presei, cu scopul de a obţine pe termen lung o
imagine pozitivă şi o atitudine favorabilă faţă de destinaţia de turism rural sau o locaţie.
Participarea la târguri este fundamentală în turismul rural pentru a stabili contacte comerciale şi
pentru a cunoaşte ce produse oferă competitorii şi ce mijloace de comercializare utilizează.
Prezenţa la un mare târg de turism implică un cost ridicat pentru întreprinzătorii de turism rural
şi, de aceea, se apelează la asociaţii pentru a reprezenta firmele de turism rural.
În turismul rural, strategiile de promovare trebuie aplicate astfel încât să materializeze
intangibilul şi multiplele atribute ale serviciului. Dincolo de instrumentele de comunicare
amintite anterior, se detaşează recomandările rudelor şi prietenilor drept cea mai relevantă sursă
de informare şi modalitate de publicitate. De aici reiese importanţa de a avea clienţi satisfăcuţi,
printr-o ofertă personalizată.

a. Metode şi tehnici folosite pentru a vinde serviciile noastre


În primul rând folosim strategia de diferenţiere - clienţii să fie mulţumiţi şi plăcut
impresionaţi de calitatea serviciilor oferite la preţuri accesibile. Determinarea clienţilor să
beneficieze de servicii diferenţiate faţă de ofertele concurenţilor. Diferenţierea constând în
oferirea la alegere a unui meniu dietetic şi punerea la dispoziţie a clienţilor pensiunii o piscină
acoperită.
Pentru început este bine să intrăm pe piaţă cu preţuri un pic mai mici decât concurenţa
pentru a câştiga măcar un sfert din clientela concurenţei, aplicând strategia preţului de
penetrare dar cu ajutorul diferenţierii chiar reuşim să atragem o parte considerabilă de
piaţă.

b. Efort promoţional necesar pentru susţinerea metodei de vânzare aleasă


- Reclama TV la emisiunile cu cel mai mare rating (Dansezi pentru tine, înainte
ştirilor de la ora 19.00 ) şi de obicei înainte de sezon apelam la reclama TV.
- Reclama radio în care sa prezentam exact serviciile oferite, dar mai ales prin ce ne
diferenţiem.
-Bannere atunci când avem oferte foarte bune, pliante si catalog de prezentarea
pensiunii.
- Un site special făcut în flash în care sunt prezentate toate produsele şi serviciile din
cadrul pensiunii, dar şi punctele de atracţie turistică din zonă.
- Colaborări cu agenţii de turism pentru a ne mări cât mai mult piaţa şi pentru a fi cât
mai cunoscuţi.

c. Serviciile oferite şi garanţiile post vânzare


Serviciile de bază sunt cazarea şi restaurantul cu specific naturist, asta nu înseamnă că nu
avem şi meniuri tradiţionale, ne adaptăm în funcţie de cerere. Alte servicii oferite pentru cei
cazaţi la pensiunea noastră sunt: salon spa cu tot ce include de la piscină, saună până la masaje
de relaxare. Garanţia calităţii serviciilor unei pensiuni se cunoaşte prin numărul de margarete pe
care le are, alte condiţii sunt la o pensiune de 3 margarete decât la o pensiune de 2 margarete.

5
1
Calitatea serviciilor dorim sa fie la cote destul de ridicat de aceea cu fiecare angajat înainte de
angajare face training special de amabilitate şi comportament cu clienţii.
O altă metodă ce poate fi folosită drept garanţie post-vânzare este marketing-ul direct: trimiterea
de mail-uri clienţilor cu ocazia diferitor sărbători, informare cu privire la noi servicii sau pachete,
oferte. Metoda poate servi şi la fidelizarea clienţilor. De asemenea, putem face poze clienţilor în
incinta pensiunii şi apoi să le trimitem prin poşta electronică, cu mulţumiri pentru că au ales
pensiunea noastră şi cu invitaţia de a veni din nou.

Modalităţi de cazare specifice mediului rural

Principalele soluţii pentru o locaţie în mediul rural sunt integrarea sa în mediul înconjurător şi
funcţionalitatea. Este important să se ţină cont de amplasarea locaţiei, de tipul construcţiei
(apropiindu-se cât mai mult posibil de arhitectura zonei), de design-ul interior, de căile de acces,
de tipul de găzduire (cazare / cazare şi dejun / demipensiune / pensiune completă) şi de
restaurant.
În Europa se întâlnesc următoarele structuri de cazare:
Gîte rural – amenajări respectând stilul local, constituite dintr-o casă sau o locuinţă independentă
situată în mediul rural. La sosire, proprietarii rezervă o primire personalizată.
Chambre et table d’hotes – turiştii sunt primiţi în casele particularilor, unde redescoperă
convieţuirea în spaţiul rural, traiul specific şi bucătăriile regionale.
Gîte d’enfants et Gîte pour adolescentes – în timpul vacanţelor şcolare, copiii sunt primiţi de
familii şi supravegheaţi de o persoană competentă. Ei petrec viaţa la ţară, beneficiind de odihnă
în aer curat.
Camping et l’aire naturelle – camping la fermă, amenajat cu 6 – 25 de instalaţii. Dispune de
instalaţii sanitare complete.
Gîte d’etape şi Gîte de sejour – destinat primirii de călători (pedeştri, călare, ciclişti) care doresc
să facă o mică oprire înainte de a continua itinerarul propus. Este situat în imediata apropiere a
traseelor de călătorie, permiţând găzduirea de familii sau de grupuri pentru sejururi sau week-
end-uri în mijlocul naturii.
Gîte de group – adăposturi rurale de mare capacitate, prevăzute pentru a primi familii sau grupuri
(în jur de 20 persoane) cu ocazia sejurului.
Chalets-loisirs (popasuri de recreere) – situate într-un spaţiu natural în grupuri de 3 până la 25 de
structuri de primire, prezintă amenajări pentru maximum 6 persoane.
Ferme pentru găzduire specializată. În Germania, Franţa, Italia, Olanda sunt o serie de astfel de
ferme specializate în primirea copiilor, persoanelor cu disabilităţi, grupurilor speciale de ştiinţe
naturale, pescarilor, vânătorilor, etc.
Această enumerare prezintă formele deja consacrate ale turismului rural european. Apreciem că
acest sector este deosebit de dinamic şi receptiv, ceea ce va determina cu siguranţă apariţia altor
modalităţi de cazare sau transformarea celor existente.
În România, Ordonanţa Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru
dezvoltarea turismului rural şi Legea nr. 187/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
63/1997 reglementează structurile de primire turistică.
„Pensiunile turistice sunt structuri turistice amplasate în mediul rural, având o capacitate de
cazare de până la 10 de camere, totalizând maximum 30 de locuri, funcţionând în locuinţele
cetăţenilor sau în clădiri independente, care asigură, în spaţii special amenajate, cazarea turiştilor

5
1
şi condiţii de pregătire şi servire a mesei. Pensiunile agroturistice sunt pensiunile turistice care
pot asigura o parte din alimentaţia turiştilor cu produse din producţia proprie.”
Amenajarea spaţiilor unei pensiuni turistice rurale. Conform prevederilor Ordinului Ministrului
Turismului nr. 510/2002, amplasarea pensiunilor turistice trebuie realizată în locuri ferite de
surse de poluare şi de orice alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau viaţa turiştilor.
Construcţia unei pensiuni turistice presupune obţinerea autorizaţiilor prevăzute de Legea nr.
50/1991 privind regimul juridic al construcţiilor şi Hotărârea Guvernului nr. 31/1996.
Pentru desfăşurarea activităţilor de turism o pensiune turistică trebuie să aibă următoarele
utilităţi: alimentare cu apă, racord la reţeaua de canalizare sau canalizare în sistem propriu,
alimentare cu energie electrică, sistem de încălzire (prin utilizarea de combustibil lichid, solid
sau gaz metan) are să asigure temperatura în spaţiile destinate cazării turiştilor de cel puţin 180C
în sezonul rece, sistem de evacuare a deşeurilor menajere. În vederea dezvoltării durabile,
amenajarea utilităţilor trebuie să ţină cont de principiile ecoturismului: sisteme de purificare a
apei şi a deşeurilor menajere, centrale electrice eoliene sau solare, iar pentru resturile menajere –
amenajări care să asigure degradare biologică şi folosirea ca îngrăşământ natural, ş.a.
Dotările din camerele şi din grupurile sanitare destinate turiştilor vor fi puse în exclusivitate la
dispoziţia acestora. În interiorul acestora nu se admit lucrurile personale ale locatorului. Structura
spaţiilor de cazare poate fi: camere, garsoniere, apartamente, suite.
Camera trebuie să asigure turistului odihnă şi posibilitatea de a desfăşura diferite activităţi. De
asemenea, în acest spaţiu turistul trebuie să îşi depoziteze bagajul în condiţii decente. În cameră
trebuie să existe în mod obligatoriu:
Un pat sau mai multe paturi. Patul poate fi simplu (lăţimea minimă de 0,90 m), matrimonial
(lăţimea minimă de 1,40 m) sau dublu (lăţimea minimă de 1,60 m). Lungimea minimă a patului
este de 1,90 m pentru 1 şi 2 margarete şi de 2 m pentru categoriile superioare. Pentru fiecare loc
de dormit, trebuie să existe o plapumă, pled sau pătură, câte două pentru fiecare persoană,
cearşaf pentru pat şi cearşaf plic pentru pled / pătură / plapumă. Începând de la două margarete
este obligatorie cuvertura pentru acoperirea patului, iar la 4 şi 5 margarete husa de protecţie.
Noptiere sau etajere;
Veioze sau aplice la capul patului (obligatoriu începând cu 2 margarete);
O masă, scaune (câte unul pentru fiecare loc de cazare);
Pahare (câte două bucăţi pentru fiecare loc de cazare);
Scrumiere (opţional);
Oglindă sau masă de toaletă;
Televizor, aparat radio, vaze cu flori, începând de la 3 margarete;
Cuier;
Spaţii amenajate pentru haine sau dulap cu umeraşe (cel puţin 4 bucăţi pentru fiecare loc de
cazare);
Suport pentru bagaje (opţional);
Prosoape pentru faţă;
Perdele obturante sau alte mijloace de obturare a luminii;
Perii pentru haine şi pantofi;
Prosoape pluşate pentru baie;
Perdele transparente;
Halat de baie (începând cu 4 margarete).
Garsonierele / apartamentele sunt spaţii de cazare în care zona de odihnă, lucru şi alte activităţi
este bine delimitată şi de mai mare amploare. În cazul garsonierei cele două zone sunt separate

5
1
prin amplasarea mobilierului sau printr-o draperie, glasvand, în timp ce în cazul apartamentului
acestea sunt despărţite printr-un perete despărţitor. Aceste spaţii se dotează suplimentar, în
funcţie de categoria de clasificare cu demifotolii, canapea, fotolii, frigider, set de pahare pentru
apă, băuturi spirtoase, etc.
Suita este compusă din două camere standard care pot funcţiona împreună sau separat, ce pot fi
despărţite printr-o uşă.
Spaţiile pentru prepararea şi servirea mesei, în cazul în care sunt destinate şi pentru consumatori
din afară, trebuie să aibă numărul locurilor la mese mai mare decât al celor de cazare, dar nu mai
mic de 20 de locuri. Ele se clasifică ca unităţile de alimentaţie pentru turism, potrivit normelor
prevăzute în Ordinului Ministrului Turismului nr. 510/2002. .
Categoria de clasificare a pensiunii turistice este determinată de îndeplinirea în totalitate a
criteriilor prevăzute în lege şi de realizarea următorului punctaj minim, rezultat din evaluarea
criteriilor suplimentare prevăzute: Pensiuni turistice rurale de 5 margarete ( 150 puncte; de 4
margarete ( 120 puncte; de 3 margarete ( 80 puncte; de 2 margarete ( 40 puncte.
Criteriile minimale de clasificare, conform Ordinului Ministrului Turismului nr. 510/2002, sunt
obligatorii pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare.
Dincolo de reglementările legale în vigoare, trebuie avute în vedere şi alte detalii de ordin
ambiental. O locaţie rurală are diferite caracteristici care o deosebesc de locaţiile urbane.
Păstrarea detaliilor, a design-ului interior corespunzător zonei, folosirea structurilor deja
existente, amenajările exterioare specifice sunt condiţii obligatorii pentru ca turistul să fie
satisfăcut.
Dacă există mai multe încăperi, este important ca fiecare dintre ele să fie decorată diferit, cu
produse şi materiale legate de viaţa rurală (mese de lemn rustice, şemineuri etc.). Toate acestea
trebuie completate de o atenţie personalizată din partea proprietarilor. Ferestrele şi uşile trebuie
să fie astfel orientate, încât peisajul şi resursele împrejurimilor să fie văzute în prim plan. Nu
trebuie uitat că peisajul este una din principalele atracţii pentru turişti.
Locaţia rurală trebuie să fie un loc plăcut de odihnă şi realizare a anumitor activităţi. Trebuie să
fie un loc de refacere a energiei sau de schimbare a activităţii, după efectuarea unei plimbări sau
a unui traseu cultural sau ecoturistic. Accesibilitatea şi semnalizarea locaţiei sunt elemente
exterioare care vor spori, de asemenea, valoarea acesteia.
Valoarea produsului turistic va creşte dacă se va pune accentul pe detaliu: un buchet de flori
proaspăt culese, cărţi de lectură privind zona, articole de baie în ambalaje rustice. În afară de
elementele tangibile, aspectele esenţiale ale produsului îmbunătăţit sunt reprezentate de
următoarele elemente intangibile: amabilitatea personalului, calitatea serviciilor, atenţia
personalizată şi gestionarea corectă a timpilor de aşteptare în restaurant, atmosfera, ambientul.
Caracteristicile cele mai importante ale calităţii în turismul rural sunt orientate spre atributele
prestării de servicii şi a atitudinii proprietarilor.
Cazarea este unul dintre serviciile turistice cele mai importante care trebuie oferite turiştilor.
Proprietarii locaţiilor turistice trebuie să fie acreditaţi pentru a oferi servicii protejate de eticheta
de calitate pe care consumatorii speră să o primească. Calitatea implică întreaga afacere, atenţia
acordată turistului fiind personalizată.

5
1
Servicii turistice oferite—Motto: "Clientii nostri- musafirii nostri"—

Deschisi si flexibili suntem gata sa facem fata tuturor cerintelor oaspetilor nostri. Dispunem de o
echipa cu caracter inovativ, ceea ce ne confera o specificitate aparte: modernizam si innoim
serviciile si ofertele noastre, pe zi ce trece, oferind clientilor noi si celor vechi surpriza noutatii
imbinate cu obisnuitul. Fiind prezenti non-stop in incinta pensiunii, ne asteptam vizitatorii in
toate anotimpurie anului.
Astfel, la sosirea clienţilor, le oferim fructe locale, sucuri naturale obţinute în condiţii casnice
sau materiale de prezentare a pensiunii. La plecare, le oferim clienţilor daruri din grădina
proprie de legume, în ambalaje inscripţionate cu numele pensiunii, eventual într-un coş împletit
care va putea fi folosit la piaţă pentru cumpărături, un borcan de dulceaţă cu fructe din zonă
preparat de dumneavoastră. Este important ca datele firmei să nu lipsească de pe nici un material
sau produs oferit. De aceea, este avantajos să avem o marcă înregistrată, care să asigure o
garanţie a calităţii ofertei dumneavoastră.
Principalele servicii pe care le punem la dispozitia clientilor nostri sunt urmatoarele:
gazduirea turistilor pentru o anumita perioada de timp;
pensiune completa (cazare + 3 mese/zi) sau demipensiune (cazare + 2 mese/zi);
servicii suplimentare (pescuit, excursii, participarea la diverse evenimente sau sarbatori locale).
Pensiunea Ca La M.A.M.A acasa va ofera cazare la standarde de 3 stele, in 8 camere
duble si 2 apartamente.
Camerele noastre sunt echipate cu pat dublu sau matrimonial. Dispunem de 8 camere cu
pat dublu, si 2 cu pat matrimonial. Pe langa acestea va puteti caza cu toata familia intr-unul din
cele doua apartamente, cu doua camere, echipate cu pat dublu, canapea si fotolii.
In camere gasiti televizor, cablu-Tv, minibar. Fiecare camera sau apartament dispune de
baie proprie, echipata cu cabina de dus. Apartamentele, si camerele au acces la terasa, de unde
puteti admira privelistea sau putet sa va bucurati de linistea si frumusetea muntelui.
Preturile practicate includ accesul la piscina, sauna, foisor si parcare.
Pretul unei camere cu pat dublu sau matrimonial este de 100 RON/noapte
Pretul unui apartament este de 160 RON/noapte.
Oferim reduceri de pret grupurilor mai mari de 10 persoane, care petrec la noi mai mult
de 2 nopti la rand. Administratia Pensiunii isi sustine dreptul de a acorda sau a refuza aceste
reduceri fara a oferi alte detalii legate de aceste decizii.
Preturile afisate nu includ regim de masa. Regimul demipensiune sau all inclusive poate
fi solicitat de catre oaspeti, contra cost. La cerere asiguram bucatar specializat in bucataria
specific romaneasca, dar nu numai.
Camerele noastre sunt de trei feluri: camere duble, camere duble cu pat matrimonial si
apartamente. Camerele duble au o suprafata de minim 17.5 mp pe cand cele doua apartamente
disponibile au o suprafata totala de 24 mp.
In functie de stil, camerele oferite sunt clasice si rustice. Camerele rustice au in
compozitie pereti din grinzi de brad nemascate, desigur tratate si pregatite corepunzator
cerintelor.
Toate camerele dispun de baie proprie, echipata cu cabina de dus.
In camere mai gasiti televizor cu cablu tv (74 canale), minibar, acces la terasa superioara,
fotolii, masute, noptiere.
Holul fiecarui nivel este dotat cu fotolii si masuta, pentru a va oferi o zona confortabila
de recreatie.

5
1
• piscina acoperita si incalzita
• sauna
• parcare 20 locuri in incinta curtii pensiunii
• restaurant
• bucatarie modern echipata disponibil in regim demipensiune sau all inclusive
• foisor pentru 15 pers echipat cu gratar incorporat
• solutii pentru timpul dumneavoastra liber
• curte de 1700 mp unde puteti desfasura orice activitatea impreuna cu copii dvs
• acces internet intru punct wireless
• snow-track-oldsmobile din 1968 vehicul cu senile pentru plimbarile prin muntii inzapeziti
• leagan pentru copii si adulti
• echitatie
• Plimbări cu caruţa sau şareta
• Iarna – plimbare cu sania trasă de cai\
• Teren de fotbal
• Teren de volei
• Teren de bedminton
• Tenis de masa

Piscina noastra este situata in interiorul cladirii pensiunii. Dimensiunea de 3x6 m, respectiv
sistemul de incalzire si iluminare nocturna, va permite sa va bucurati de aceasta facilitate zi si
noapte, in orice anotimp. In apropierea imediata a piscinei va punem la dispozitie jacuzzi si
sauna, toata zona fiind echipata cu sistem de sonorizare, pentru a asigura o muzica ambientala
adecvata gusturilor dumneavoastra. Piscina este gratuită pentru cei cazaţi în cadrul pensiunii iar
doritorii din afara pensiunii pot beneficia de aceasta plătind o taxă de intrare de 5 EURO

Sauna noastra este una personalizata, conceputa pentru a fi utilizata de 12 persoane, conform
cerintelor Pensiunii. Confectionat din esenta de lemn de pin finlandez, sauna noastra va ofera
conditii de top in ceea ce priveste relaxarea dumneavoastra. Utilizarea saunei este de asemenea
libera clientilor nostrii, fiind inclusa in pretul cazarii. Va invitam sa va simtiti bine la noi, sa va
distrati si sa va relaxati impreuna cu prietenii dumneavoastra.
Pensiunea oferă clienţilor lor DaySpa, masaj, pentru a se relaxa, a se destinde poate după o

5
1
săptămână stresantă. Clienţii pensiunii noastre pot beneficia de acest serviciu plǎtind o taxǎ de
10EURO/
Alături de aceste tratamente foarte relaxante, pot alege să facă puţină mişcare. Pe lângă excursiile
ce pot fi făcute, în cadrul pensiunii turiştii pot alege să joace tenis de câmp sau să meargă în sala
de fitness pentru a se elibera de stres sau a-şi îmbunătăţi tonusul. Atât pe terenul de tenis, cât şi
în sala de fitness, turiştii cazaţi la Ca La M.A.M.A Acasa pot beneficia de aceste servicii în mod
gratuit. În schimb, cei care sunt cazaţi în alte structuri pot beneficia de serviciile noastre,
însǎ,trebuie să plătească un anumit tarif: pentru sala de fitness – 3 EURO/h, iar pentru terenul de
tenis – 5 EURO/ persoană şi pentru închirierea rachetelor de tenis – 2 EURO/persoană. 9

Parcarea gratuita din fata pensiunii noastre va ofera intre 12-15 locuri. Iluminat si pazit de catre
angajatii nostrii parcarea ofera vehiculului dumneavoastra siguranta maxima ata pe timp de zi cat
si pe timp de noapte

Sala de mese, echipata modern, este transformabila in sala de conferinte. Puteti opta pentru
prezentari video sau videoproiector direct pe perete sau pe ecranul LCD de dimensiuni mari pus
la dispozitia dumneavoastra. Compus din 8 mese si 30 scaune, sala de mese va ofera posibilitatea
nu numai de a lua masa in cele mai elegante conditii, dar si de a organiza petreceri sau
evenimente, care sa va aduca satisfactie maxima.

Pensiunea "Ca la M.A.M.A. acasa" va ofera prin intermediul restaurantului propriu un


diversificat meniu traditional romanesc, la cerere si preturi competitive.
Bucataria, modern echipata, completeaza solutiile si posibilitatile oferite de sala de mese. Puteti
opta pentru servicii demipensiune sau "all inclusive". In cazul in care doriti organizarea unor
evenimente speciale, va punem la dispozitie si un bucatar specializat in bucate traditionale si
moderne

Foisorul din gradina pensiunii va ofera o zona de relaxare, unde puteti petrece clipe minunate
impreuna cu famili sau prietenii. Foisorul este dotat cu o masa de lemn masiv, care cuprinde un
gratar, oferindu-va posibilitatea prepararii "pe masa" a unor bucate delicioase.GRATIS lemnele
si carbunii pentru cele doua barbeque ce va asteapta in gradina pensiunii

ATRACTII TURISTICE
Zona Maramuresului este o regiune pitoreasca, oferindu-va o multitudine de puncte si elemente
care merita vizitate

5
1
Zona Maramures ofera un peisaj spectaculos si incantator pentru ochii oricarui turist. Masivul
Pietrosul din Muntii Rodnei adaposteste o rezervatie naturala cu numeroase urme glaciare,
declarata de UNESCO rezervatie a biosferei.
La poalele muntilor, se regaseste statiunea balneoclimaterica si de odihna - Borsa. Alta rezervatie
- geologica din categoria Maramures turism, este "Creasta Cocosului"(12 km de Baia Sprie) -
bloc de andezit. Valea Vaserului formeaza un defileu ingust cu numeroase izvoare minerale.
Alte vai si cascade: Valea Izei, Marei, Puzdrele si Cailor. In Maramures se poate schia si se poate
urca la altitudine cu teleski-ul sau cu telescaunul.
Exista o serie de vestigii istorice in Maramures care dateaza inca din secolul XIV: Turnul lui
Stefan, Bastionul Macelarilor din Baia Mare, Ruinele Cetatii Chioarului de langa Somcuta Mare,
Ruinele cetatii Bogdan Voda, Cladirea Monetariei - Muzeul Judetean. Localitatea Sapanta este
celebra datorita Cimitirului Vesel de la Sapanta .
Exista trei complexe turistice in Maramures: Izvoarele, Craciunesti, Mogosa. Un loc aparte si
semnificativ pentru zona il ocupa numeroasele edificii de cult din lemn.

Curtea noastra de 1000 mp va ofera pe langa terasa exterioara respectiv parcare, si un loc de
joaca excelent dedicat copiilor dumneavoastra.

Un serviciu absolut necesar clientilor nostrii este cel al accesului la internet. Pensiunea Silvanus
va oferaun punct de acces wireless, complet gratuit, prin care aveti posibilitatea sa va accesati
casuta cu e-mail, sau sa navigati pe internet.

Oldsmobilul nostru din 1968 - SNOW TRACK. echipat cu senile, va asteapta pentru drumetii de
vis in muntii inzapeziti din jurul Borsecului. Va asteptam sa participati la o calatorie de neuitat.

Leaganul construit din lemn masiv, va sta la dispozitie. Puteti sa va alintati copii, sau sa va
distrati cu toata familia impreuna.

ALTE ACTIVITATI
De asemenea, va oferim posibilitatea de a participa cu zboruri cu parapanta, trasee cu biciclete,
plimbari cu caruta cu cai (respectiv iarna: cu sania), paintball ,drumetii precum si alte activitati
sportive.
Având în vedere aspectele precedente, acest spaţiul rural permite organizarea si
desfăşurarea unei diverse game de activităţi turistice:
studierea naturii de aproape;
pescuitul, vânătoarea, echitaţia;
participarea la festivaluri, tradiţii, obiceiuri rurale;

5
1
practicarea unor sporturi ce solicită mediul rural: orientarea turistică şi sportivă, ciclism;
vizite în atelierele meşterilor populari;
participarea la diverse activităţi şi munci casnice sau agricole, învăţarea de meşteşuguri;
participarea la prepararea şi degustarea de produse gastronomice specifice zonei, băuturi şi
sucuri de fructe, conserve de legume şi fructe.
PROGRAMUL " Viaţa la ţară"
Acest produs turistic are ca principal obiectiv transmiterea cunoştinţelor despre viaţa la
ţară copiilor care doresc să o cunoască. Pe parcursul zilelor petrecute la pensiune, ei vor avea
ocazia de a observa şi de a participa la diversele activităţi cotidiene specifice vieţii la ţară: cositul
şi strânsul fânului, păscutul animalelor, tunderea oilor, mulsul vacilor, prepararea diferitelor
alimente specifice (brânză proaspătă, caş, brânză telemea, mămăligă, dulceţuri, compoturi,
gemuri, ş.a.), îngrijirea plantelor, iar în sezonul rece – îngrijirea animalelor şi a plantelor,
prepararea alimentelor, şezători.
În timpul participării la unul dintre programele organizate, copiii pot beneficia şi de facilităţile
sportive ale pensiunii: baza sportivă, jocurile de interior, precum şi alte activităţi în aer liber,
conform opţiunilor proprii. Unii copii se pot plictisi în cadrul unui program şi atunci trebuie să li
se ofere o alternativă care să fie conform cu preferinţele şi nevoile sale.
ALTE SERVICII DE PERSPECTIVA
Produsul turistic Servicii suplimentare incluse în preţ
Pe urmele meşterilor populari maramureseni participarea la cursuri de iniţiere în
meşteşuguri, 5 zile;
vizite la meşterii populari din zonă;
drumeţii cu ghid: 2 zile;
picnic: 1 zi.
Pe poteci maramuresene drumeţii cu ghid - destinaţie fixă sau pentru
recreere: 3 zile;
picnic: 2 zile;
vizite la meşterii populari;
concurs de orientare turistică: 1 zi.
acces la obiectivele turistice vizitate în cadrul
excursiilor şi enumerate anterior.
Arta populară maramureseana participare şi acces asigurat la toate serbările
folclorice din perioada rezervată;
picnic: în zilele serbărilor;
vizită la Muzeul Etnografic din Maramures

*Nota: Preturile pentru aceste servicii se vor stabili cu organizatorii acestora.


Calitatea serviciilor dorim sa fie la cote destul de ridicate de aceea cu fiecare angajat înainte de
angajare face training special de amabilitate şi comportament cu clienţii. De asemenea, putem
face poze clienţilor în incinta pensiunii şi apoi să le trimitem prin poşta electronică, cu mulţumiri
pentru că au ales pensiunea noastră şi cu invitaţia de a veni din nou

5
1
Situaţia principalelor calificări necesare

Pensiunea „Ca la M.A.M.A. acasa” oferă servicii diversificate ce pun accentul pe tradiţie
şi pe calitate.
În ceea ce priveşte organizarea pensiunii „Ca la M.A.M.A. acasa” aceasta este împărţită
în
patru departamente :
1.Recepţia : este una dintre cele mai importante părţi ale unităţii hotelului.
Principalele ei responsabilităţi sunt de a distribui camere turiştilor, de a face rezervări, de a
încasa banii de la clienţi, de a furniza datele necesare cameristelor pentru a-şi putea îndeplini
activitatea. Recepţia funcţionează în regim non-stop pentru a putea rezolva problemele ce apar
pe parcurs.
2.Personalul de întreţinere : de camerele pensiunii sunt responsabile cameristele. Acestea
se ocupă de efectuarea curăţeniei generale în momentul eliberării lor şi menţinerea în stare
optima pentru cazare în timpul când acestea sunt libere. Când turistul este plecat din camera
menajul constă în schimbarea prosoapelor, schimbarea lenjeriei, aprovizionarea cu
gel de duş, cu şerveţele parfumate sau golirea coşului de gunoi.
Pensiunea noastră este alimentată cu apă caldă în regim non-stop. Aceasta va fi furnizată de
propria centrală termică. Personalul de întreţinere se va ocupa de buna funcţionare a acesteia, de
întreţinere a piscinei, de reparaţiile generale în întreaga unitate.
3.Contabilitate : una din principalele responsabilităţi pe care departamentul
„contabilitate” o are este de a ţine o evidenţă clară privind încasările şi plăţile efectuate de
unitate. Astfel orice aprovizionare cu materiale, orice plată efectuată către un furnizor trebuie să
se evidenţieze în contabilitate.
4.Managementul : Principala sarcina pe care managementul firmei o va avea este de a
trasa sarcini precise subordonaţilor, fiind un exemplu pentru aceştia. El trebuie să motiveze
subordonaţii, să obţină rezultate maxime în funcţie de posturile ocupate în cadrul pensiunii.
Pentru aceasta obiectivele sale trebuie să fie bine identificate şi cât mai realiste. Rezultatele
obţinute vor fi cele aşteptate dacă reuşeşte să menţină o relaţie apropiată cu ceilalţi subordonaţi
pentru o colaborare de succes.

Cerinţele manageriale necesare şi responsabilităţile managerilor

Managerul sau administratorul pensiunii "Ca la M.A.M.A. acasa" se ocupă în principal cu


organizarea activităţii în cadrul pensiunii turistice, verificarea gestionării financiare, promovarea
imaginii pensiunii precum şi promovarea directă a produselor turistice, încheierea contractelor cu
clienţii, efectuarea operaţiilor specifice de cazare şi alimentaţie, asigurarea unui climat favorabil
turiştilor, oferirea serviciilor pensiunii către client, organizarea programelor turistice opţionale,
oferirea informaţiilor de interes turistic, precum şi rezolvarea reclamaţiilor clienţilor.
Calităţile pe care trebuie să le aibă managerul, pot fi structurate astfel:
• fermitate în decizii;
• aptitudini umane care să permită crearea unui climat favorabil cooperării şi
comunicării deschise între componenţii grupurilor de lucru ;

5
1
• aptitudini profesionale date de totalitatea cunoştinţelor de specialitate pe care managerul
este capabil să le aplice în efectuarea unor activităţi concrete sau în îndrumarea
personalului din subordine , care execută aceste operaţii şi are nevoie de sprijinul
managerilor;
• oportunitate;
• nu descurajează pe cei care au avut un eşec;
• este atent la modul de cheltuire a resurselor;
• ascultă opiniile şi se consultă cu specialiştii înainte de luarea deciziilor;
• inventivitate;
• capacitate de delegare a autorităţii;
• disponibilitate de asumare a riscului;
• acordă atenţie modului de fundamentare a deciziilor;
• capacitate de supervizare a salariaţilor;
• capacitate de motivare şi de obţinere a sprijinului subalternilor;
• loialitate faţă de firmă;
• integritate morală;
• rapiditate şi intuiţie în luarea deciziilor.
Responsabilităţile managerului depind de treapta ierarhică pe care se situează şi de
mărimea afacerii, astfel încât:
a. Managerul este răspunzător pentru activitatea sa şi cea a subordonaţilor. Acesta trebuie să
elaboreze obiective concrete şi criterii de evaluare pentru a face acţiunile lor cât mai eficiente .
De asemenea , managerii sunt responsabili de acţiunile subordonaţilor , pentru că realizările sau
nerealizările acestora din urmă sunt considerate o reflectare a succesului sau insuccesului
managerului .
b. Managerul trebuie să asigure un echilibru între scopuri şi priorităţi aflate în
competiţie . În situaţiile în care obiectivele organizaţionale , problemele şi necesităţile
pensiunii noastre nu sunt în concordanţă cu resursele de care dispunem , trebuie să-şi elaboreze o
ordine de prioritate , acordând atenţie , în primul rând , problemelor cele mai importante .
c. Gândesc analitic şi conceptual. Pentru a trata problemele ce apar pe parcursul
activităţii , trebuie să procedeze la “secţionarea” şi analiza problemelor în elemente componente ,
dar trebuie să nu piardă din vedere ansamblul problemei şi implicaţiile unei anumite soluţionări .
d. Acţionează că mediatori. Este important să existe o armonizare între interesele
individuale , de grup , şi cele ale organizaţiei , în ansamblul ei , deci să existe o comunicare
strânsă între manager şi restul salariaţilor pensiunii .
e. Aplică un stil adecvat fiecărei situaţii în parte. Managerul trebuie să asigure suportul
motivaţional al personalului pentru a-i încuraja în activitatea lor şi astfel , afacerea noastră să
fie mai profitabilă.
f. Reprezintă un simbol, de aceea, corectitudinea şi loialitatea acestuia faţă de firmă pot
fi insuflate şi celorlalţi salariaţi .
g. Iau decizii eficiente. În acest scop managerul, trebuie să analizeze şi să compare
ansamblul de informaţii şi să le treacă prin filtrul propriilor raţionamente . Managerii nu sunt
doar cei care rezolvă problemele care apar ci sunt cei care identifică oportunităţile pe care le
oferă mediul înconjurător.

5
1
Relaţiile organizaţionale şi potenţialul de dezvoltare organizaţională

Relaţiile organizaţionale între angajaţii pensiunii au la bază principiile de etică în afaceri


astfel încât mediul de muncă să fie plăcut iar randamentul lor să devină mai eficientă în atingerea
obiectivelor propuse. Managerul este cel care coordonează acţiunea în unitatea de cazare, astfel
încât este răspunzător şi de relaţiile dintre angajaţi, ţinând cont de faptul că factorul uman este
resursa vitală a unei organizaţii. Ne bazăm pe punctele forte ale afacerii şi al personalului angajat
urmărind valorificarea resurselor de care dispunem.
Managementul pe care îl promovăm pune mare accent pe latura motivaţională deoarece
calitatea muncii în domeniul serviciilor depinde în mare măsură de atitudinea personalului pentru
ca aprecierea clientului să fie favorabilă. Modalităţile de a răsplăti angajaţii iau mai multe forme,
fiind de natură financiară (prime de sărbători, bonusuri în funcţie de performanţe – exprimate în
funcţie de numărul de clienţi - pentru întreg personalul) dar şi din punct de vedere moral ( oferim
diplome pentru angajatul lunii sau angajatul anului).
Dezvoltarea organizaţională pe termen lung, în cadrul pensiunii Perla Moldovei se referă
la eventualele modificări ce pot apărea la nivelul structurii sistemului şi la nivelul personalului.
Vom începe cu extinderea spaţiului prin includerea unei săli de conferinţă în care se vor
desfăşura reuniuni pentru diferite ocazii ce va avea o capacitate de 45 de persoane precum şi cu
un spaţiu de joacă în aer liber destinat copiilor care să includă balansoare, topogane şi leagăne,
etc.
Suplimentarea personalului angajat încă nu reprezintă o necessitate dar este o opţiune pe
care noi o vom lua în calcul în momentul în care timpul de muncă va deveni o problemă în a
răspunde cererilor clienţilor noştri.

Specificaţii de producţie / modalităţi de prestare a serviciilor

Încă de la sosire turiştii sunt întâmpinaţi de ospitalitatea personalului şi gazdelor. Aceştia


sunt cazaţi în camerele curate şi primitoare.
Turiştii pot opta pentru excursii pe munte, la izvoarele cu apă minerală sau la obiectivele
turistice din zonă.
Restaurantul nostru va servi, pe lângă un meniu normal, un meniu specific zonei
Maramuresului, in special zonei Sapanta. În acest scop vom avea un bucătar specializat pe
produse traditionale maramuresene. Se va servi gratis apă minerală adusă de la izvoarele din
zonă.
Copiilor le este acordată o atenţie deosebită: sunt lăsaţi să se joace sub supravegherea
strictă a personalului pregătit în acest scop, se încurajează dezvoltarea relaţiilor de prietenie între
aceştia, sunt încurajaţi să socializeze şi să se ajute unii pe alţii.
În cadrul pensiunii există o relaţie client-personal directă, personalul este respectuos cu
turiştii, iar în cazul apariţiei unei probleme se intervine imediat în vederea soluţionării.
În cazuri de vârf de sarcină vom prelungi programul angajaţilor din diferite ture, pentru
a se suprapune în orele cele mai solicitante, şi aceştia vor fi plătiţi pentru ore suplimentare.

Planul HACCP si implementarea acestuia

5
1
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) este o abordare sistematica,
recunoscuta la nivel international, ce dovedeste ca riscurile legate de siguranta produselor
alimentare sunt identificate, evaluate si tinute sub control. Dovada implementarii acestui sistem
intr-o organizatie este certificarea acestuia. Exista o serie de standarde in functie de care se face
aceasta certificare.
HACCP este un sistem al sigurantei alimentare bazat pe prevenire. Evidentiaza o metoda
sistematica pentru analiza proceselor alimentare, determinand posibilele riscuri si desemneaza
Punctele Critice de Control (PCC) necesare pentru a preveni ca alimentele nesigure sa ajunga la
consumator.
HACCP se bazeaza pe Codul Alimentar (Codex Alimentarius) dezvoltat de catre
Organizatia ONU pentru Hrana si Agricultura si Organizatia Mondiala a Sanatatii.
Este recomandat ca sistemul HACCP sa fie folosit impreuna o cu buna practica de igiena
si buna practica de productie. Impreuna cu acestea formeaza elementele de securitate alimentara.
Este de asemenea recomandat sa fie combinat cu un sistem de management al calitatii – ISO
9001.
In Romania, organizatiile isi pot certifica sistemul de management HACCP conform
cerintelor ISO 22000 (primul standard international de certificare a sistemului HACCP).
Pentru organizatiile al caror sistem HACCP a fost certificat, se acorda un certificat valabil pe o
perioada de 3 ani.
Operatorii din afacerile cu alimente trebuie sa identifce orice pas in activitatile lor care
este critic pentru asigurarea sigurantei alimentare si sa se asigure ca proceduri adecvate de
siguranta sunt identificate, implementate, mentinute si revizuite pe baza urmatoarelor principii,
folosite pentru dezvoltarea sistemului:
-analiza pericolelorlor potentiale alimentare in operarea afacerilor cu alimente;
- identificarea punctelor in acele operatii in care pericolul alimentar poate sa apara;
- determinarea valorilor si limitelor critice ce trebuie mentinute pentru a asigura controlul
punctelor critice de control;
- identificarea si implementarea de proceduri de control eficiente si de monitorizare in acele
puncte critice;
- determinarea actiunii corective in cazul cand procesul este in afara controlului sau iese de sub
control;
- elaborarea procedurilor pentru a confirma ca sistemul HACCP (ISO 22000) lucreaza efectiv;
- determinarea documentatiei si a inregistrarilor necesare pentru a aplica aceste principii
HACCP.
Etapa 1 – Desemnarea Echipei HACCP
O companie care doreste sa implementeze un sistem HACCP trebuie sa fie sigura prin
faptul ca experienta si cunostintele despre un anumit produs sunt adecvate si disponibile pentru
elaborarea unui plan HACCP eficient. Compania trebuie sa fie constienta de faptul ca
implementarea unui sistem HACCP necesita implicarea întregului personal al companii având o
abordarea de echipa. O singura persoana nu va putea sa implementeze acest sistem.
Echipa HACCP este structura operaţională indispensabilă implementării sistemului
HACCP. Este necesară crearea unei echipe multidisciplinare formată din specialişti cu
experienţă. Acesta reuneşte participanţii dintr-o unitate de producţie ce au dobândit cunoştinţele
specifice şi o experienţă în controlul calităţii (managementul general, responsabilul de calitate,
experţii tehnici, maiştrii, muncitori etc.).
Echipa trebuie să fie alcătuită din maximum 5-6 persoane. Echipa HACCP va colabora cu

5
1
personalul de pe teren care se va ocupa de punerea în practică ulterior a sistemului HACCP.
Valoarea studiului va consta în cunoaşterea completă a produsului, procesului şi a pericolelor
luate în studiu.
Personalul selectat trebuie să posede cunoştinţe de bază legate de: utilaje (echipamente
utilizate în procesul de producţie), aspecte practice ale operaţiilor tehnologice şi de mentenanţă,
fluxul tehnologic, aspecte legate de microbiologia alimentelor, principiile şi tehnicile HACCP.
Din echipa HACCP pot face parte şi persoane din afara unităţii, în caz de nevoie.
Echipa defineşte scopul şi obiectivele studiului HACCP (analiza unei linii de fabricaţie şi
a unui produs precum şi considerarea unei categorii de pericole), apreciază limitele critice de
lucru şi stabileşte planul de lucru HACCP. Obiectivele trebuie să fie bine definite. Se stabileşte
clar dacă planul HACCP se limitează numai la securitatea clientului (pericole de ordin biologic,
chimic, fizic) sau include şi alte aspecte legate de specificaţia produsului finit. Informaţiile
necesare (lista de materii prime, materiale, diagrama de flux, date despre produs/proces) în acest
caz trebuie pregătite înaintea studiului.
Echipa va fi compusa din:
 Liderul de echipa: persoana care trebuie sa convoace adunarea grupului si sa se asigure ca
analiza este corect aplicata. Nu numai ca acesta trebuie sa cunoasca tehnica analizei, dar
trebuie si sa fie capabil sa coordoneze grupul, sa adere la ideile lor, sa permita tuturor sa
participe si sa mentina entuziasmul pe parcusul analizei.
 Specialistul în productie: Este imperativa pregatirea initiala a unei diagrame precise si
corespunzatoare a fluxului calitătii. Ideal este ca persoana ce pregateste aceasta diagrama sa aiba
cunostiinte detaliate asupra productiei, si sa faca parte din grupul HACCP.
 Specialistul tehnic: un individ capabil sa inteleaga riscurile si asocierile dintre riscuri
-este esential grupului. Acesta poate fi Managerul de Calitate, Microbiolog sau Chimist,
dupa caz. S-ar putea sa fie necesare mai multe persoane.
 Inginerul: În multe cazuri este necesar sa se ia în considerare operatiunile
mecanice/performantele liniilor de procesare, caz în care inginerul este o componenta
valoaroasa a echipei HACCP.
 Alti specialisti: Alti Specialisti, precum cei în achizitionarea materiei prime, cei în
ambalaje, cei în distributie, cei în vanzari sunt necesari. Acesti indivizi pot fi membri
temporari ai echipei de analiza.
 Secretara: O secretara tehnica poate fi folosita pentru a inregistra progresul si rezultatul
analizelor, daca se considera inadecvat ca unul dintre membrii grupului sa-si asume acest
rol.
Etapa 2 – Descrierea Produsului
În cazul serviciilor există o serie de încercări de definire a unor caracteristici ale calităţii, care să
reflecte cât mai bine specificul domeniului.
Parasuraman, Zeithaml şi Berry au identificat, de pildă, următoarele caracteristici (dimensiuni)
ale calităţii serviciilor: fiabilitate (reliability), capacitate de reacţie (responsiveness), competenţă
(competence), acces (access), curtoazie (courtesy), comunicare (communication), credibilitate
(credibility), securitate (security), înţelegerea/cunoaşterea clientului (understanding/knowing the
customer), tangibilitate (tangibles).
În opinia noastră, pentru a putea satisface cerinţele referitoare la un anumit serviciu, aceste
cerinţe trebuie clar definite prin caracteristici, care să poată fi observate şi evaluate de către
client. Pe de altă parte, trebuie clar definite şi cerinţele referitoare la procesele pe care le
implică prestarea serviciului, prin caracteristici ale proceselor respective. Aceste caracteristici nu

5
1
sunt întotdeauna observabile de către client, dar influenţează în mod direct calitatea serviciului.
componentele calităţii serviciilor sunt următoarele:
• calitatea prestării serviciului;
• disponibilitatea serviciului;
• calitatea accesului la serviciu;
• calitatea relaţiei cu prestatorul;
• calitatea informaţiilor furnizate clientului;
• calitatea sugestiilor făcute clientului:
• calitatea susţinerii satisfacţiei clientului.
a)Calitatea prestării serviciului este determinată de: calitatea personalului, a echipamentelor şi
a altor resurse utilizate, spaţiul disponibil, ambianţa în care se prestează serviciul.Pentru a obţine
rezultatele dorite, este necesar ca procesul de prestare a serviciului să se desfăşoare pe baza unor
proceduri scrise, care să asigure „o linie de conduită" precisă. De asemenea, trebuie definite prin
standarde caracteristicile de calitate care trebuie realizate, pentru serviciile prestate. Se preferă
furnizarea de servicii standardizate integral, „industrializate", după modelul producţiei „de serie".
Personalul implicat în procesul de prestare a serviciului are un rol hotărâtor pentru asigurarea
calităţii acestuia. Din acest motiv, întreprinderile prestatoare de servicii trebuie să acorde o
importanţă deosebită selecţiei (recrutării) personalului, instruirii şi motivării acestuia, astfel
încât să se asigure servirea ireproşabilă a clientului.
b) Disponibilitatea serviciului este condiţionată de respectarea termenelor stabilite pentru
livrare, de promptitudinea servirii clientului, de furnizarea serviciului la momentul potrivit etc.
Asigurarea disponibilităţii produsului implică o foarte bună coordonare a tuturor activităţilor,
astfel încât să se evite apariţia disfuncţionalităţilor, în relaţia cu clienţii. Coordonarea în timp este
deosebit de importantă în cazul în care prestarea serviciului principal implică furnizarea mai
multor „servicii elementare". Clientul apreciază calitatea serviciului în ansamblu, apreciere care
depinde de promptitudinea desfăşurării fiecărei activităţi de prestare a serviciului.
In cazul unei pensiunil, în funcţie de clasa de calitate în care este încadrat, se oferă o serie de
servicii (rezervarea unui taxi, acces la piscină, telefon, internet etc). În cazul în care clientul nu
poate beneficia de unul din aceste servicii, declarate disponibile, evident că el va fi nemulţumit
de calitatea prestaţiei în ansamblu.
c) Calitatea accesului la serviciu depinde de posibilitatea de a contacta operativ prestatorul, de
a-l întâlni fără dificultate, de a afla operativ toate informaţiile necesare privind serviciile oferite.
O importanţă covârşitoare au în acest sens mesajele publicitare, transmise prin mijloacele mass-
media, oferirea unor pliante de prezentare a serviciilor prin agenţiile de turism, asigurarea tuturor
informaţiilor necesare privind accesul la serviciile prevăzute, în cazul cazării la o pensiune etc.
De exemplu, nu este normal ca un client să fie nevoit să apeleze la recepţia pensiunii, pentru a
afla la ce oră şi unde va fi servit micul dejun. Aceste informaţii ar trebui să existe în camera în
care este cazat, alături de alte informaţii privind serviciile oferite gratuit sau contra cost.
d)Calitatea relaţiei cu prestatorul de serviciu este determinată de modul în care este primit
clientul, atenţia care i se acordă, modul în care îi sunt receptate doleanţele, solicitudinea
personalului, personalizarea relaţiei cu clientul etc. Această componentă a calităţii serviciului
este influenţată în mod hotărâtor de calitatea personalului care vine în legătură directă cu clientul
(recepţionerul - într-o pensiune, ospătarul - într-un restaurant). Astfel, percepţia serviciului de
bază pentru client poate fi puternic influenţată de relaţia cu personalul.
De exemplu, un client poate fi nemulţumit pentru că s-a comis o eroare în ceea ce priveşte
numele său, dar dacă personalul are grijă să-şi ceară scuze în mod politicos şi să explice din ce

5
1
cauză a apărut eroarea respectivă, percepţia globală a clientului privind calitatea prestaţiei poate
fi modificată favorabil.
e) Calitatea informaţiilor furnizate, respectiv a sugestiilor făcute clientului. Calitatea
informaţiilor furnizate depinde de claritatea, precizia şi pertinenţa acestora, de calitatea
documentelor prezentate clientului. Informaţiile furnizate trebuie să fie clare, precise, astfel încât
să nu dea naştere la ambiguităţi, interpretări diferite din partea clienţilor (de exemplu, în cazul
cazării la o pensiune trebuie furnizate clientului informaţii clare privind serviciile care sunt
gratuite şi cele de care poate beneficia contra cost). Ele trebuie să fie pertinente, în raport cu
serviciile furnizate, durata prestării acestora etc. De asemenea, întreprinderea prestatoare trebuie
să dea atenţia cuvenită calităţii documentelor prezentate clientului (documente conţinând
informaţii referitoare la serviciile oferite, chestionare de evaluare a satisfacţiei acestuia etc).
Calitatea sugestiilor făcute se poate evalua prin pertinenţa răspunsurilor date clientului, sfaturi
privind apelarea la anumite servicii, adaptarea acestora la situaţia concretă a unui anumit client
etc).
f) Calitatea susţinerii satisfacţiei clientului este deosebit de importantă, întreprinderile
prestatoare fiind mereu preocupate să găsească soluţii pentru a creşte numărul „clienţilor fideli",
deci a acelor clienţi care apelează la serviciile lor cu regularitate. Condiţia elementară pentru
atingerea acestui deziderat îl reprezintă identificarea nemulţumirilor clienţilor şi eliminarea
cauzelor care au generat aceste nemulţumiri. În acest scop, trebuie introdus un sistem permanent
de culegere a informaţiilor privind satisfacţia clienţilor, informaţii care să servească pentru
fundamentarea deciziilor privind îmbunătăţirea calităţii serviciilor.
În cazul prestării serviciilor pot să apară diferenţe în ceea ce priveşte percepţia calităţii între:
• aşteptările clienţilor şi percepţia conducerii întreprinderii;
• percepţia conducerii şi specificaţia calităţii serviciului;
• specificaţia calităţii serviciului şi comunicarea cu exteriorul;
• serviciul aşteptat şi serviciul perceput de client.
Dacă aceste diferenţe sunt mari, calitatea serviciului va fi puternic afectată. Se impune
diminuarea şi chiar eliminarea lor, astfel încât aşteptările clientului să fie satisfăcute în totalitate
prin serviciul oferit.
Etapa 3 – Descrierea Utilizarii Intentionate
Echipa HACCP trebuie sa determine utilizarea normala sau intentionata a produsului de
catre client sau consumatorii tinta carora le este destinat produsul. În anumite cazuri,
produsului corespunzator este destinat pentru anumite grupuri de consumatori, cum ar
fi furnizorii de alimente pentru restaurante, calatori, etc., cât si pentru grupurile
vulnerabile ale populatiei, inclusiv copiii, trebuie sa fie luate în consideratie.

Etapa 4 – Elaborarea Diagramelor Proceselor de Producere


Diagrama procesului de realizare a unui serviciu trebuie sa fie elaborata de catre
echipa HACCP. Diagrama trebuie sa cuprinda toate etapele de realizare a unui anumit serviciu.
Aceeasi diagrama a unui serviciu poate fi folosita pentru un numar de servicii care utilizeaza

5
1
etape similare derealizare. Atunci când HACCP este aplicat unui proces, trebuie sa se ia în
considerare etapele initiale si cele care urmeaza la procesul concert.
Indiferent de formatul selectat, toate etapele implicate în proces, trebuie sa fie analizate succesiv
si prezentate într-o diagrama detaliata a procesului de realizare împreuna cu informatia tehnica
relevanta. Etapele procesului pot include receptia materiilor prime, pregatirea, depozitarea si
utimizarea, livrarea si plasarea serviciului final pe piata; stoparile în timpul sau dupa fiecare
etapa trebuie sa fie, de asemenea, înregistrate.
Tipurile de informatie tehnica pot include dar nu se limiteaza la:
• planul spatiilor de cazare sau a cladirilor auxiliare;
• caracteristicile echipamentului si amplasarea lui;
• succesiunea tuturor etapelor procesului
• parametrii tehnici ai operatiilor (în special durata si temperatura, inclusiv întârzierile);
• fluxul de produse (inclusiv contaminare potentiala reciproca);
• separarea zonelor sanitare si a celor murdare (sau zone cu risc înalt/redus )
Urmatoarele cerinte ale GMP/SSOP sunt obligatorii numite programe de conditii esentiale si pot
fi integrate în sistemul HACCP:
• procedurile de curatare si dezinfectie;
• igiena mediul privind amplasarea organizatiei;
• instruirea personalului si bunele practici igienice;
Etapa 5 – Verificarea Diagramei Proceselor de Producere pe Teren
Diagrama proceselor de productie trebuie sa fie verificata pe teren pe parcursul tuturor etapelor
pentru a confirma ca toate etapele sunt incluse în diagrama si pentru a modifica diagrama daca
este necesar. Confirmarea diagramei proceselor de producere trebuie sa fie efectuata de catre o
persoana sau persoane care poseda cunostinte suficiente privind operatiunile de prelucrare, sau /
si de catre echipa multidisciplinara (HACCP) în dependenta de caz. Orice abatere constatata
trebuie sa fie urmata de modificarea diagramei proceselor de producere pentru a fi mai exacta.
Etapa 6 – Analiza Riscurilor
. Înainte de începerea procesului, echipa HACCP trebuie sa revada definitiile privind siguranta
serviciilor oferite.
Identificarea Pericolelor
Prima etapa în identificarea pericolelor, care pot fi asociate cu procesul de productie poate fi
considerata o sedinta de „Brainstorming”. Echipa HACCP trebuie sa utilizeze diagrama
proceselor de producere si descrierea produsului, si sa analizeze în mod sistematic, ce ar putea sa
se întâmple în timpul fiecarei etape a procesului.
În rezultatul identificarii pericolelor trebuie sa rezulte o lista de pericolele potentiale
posibile la fiecare etapa a procesului (utilizarea diagramei proceselor de producere din
planul HACCP), de la primirea materiei prime pâna la livrarea produsului final.
Toate riscurile potential semnificative trebuie sa fie examinate.
Riscuri şi probleme majore
Riscuri există şi vor exista întotdeauna în orice afacere. Acestea pot fi mai mari sau mai
mici, dar mai important este cum reuşeşti, ca antreprenor, să diminuezi aceste riscuri, cât mai
mult posibil.
Riscurile pe care societatea noastră le-ar putea întâmpina ar putea fi cu privire la piaţă,
proprietate, personal sau clienţi.

5
1
Riscurile privind piaţa pot fi generate de deteriorarea condiţiilor economice. Acest lucru
poate avea un efect negativ asupra afacerii, gestionarea riscului fiind deosebit de dificilă. În cazul
nostru reducerea veniturilor ne poate face vulnerabili.
Cele mai multe riscuri privind proprietatea pot fi asigurate. Acestea pot proveni din
incendii, calamităţi naturale, furturi. Aceste riscuri le vom reduce prin semnarea unei poliţe de
asigurare.
Riscurile privind personalul se datorează acţiunii salariaţilor. Acestea se datorează
angajării unor persoane, fără a le verifica atent înainte de angajare; obişnuinţei cu un nivel de trai
mai ridicat, politicii de personal neadecvată, care creează impresia salariaţilor că nu sunt plătiţi
suficient şi vor fura în completare; relaţiilor necorespunzătoare dintre întreprinzător şi salariaţi,
care vor crea o atmosferă de neîncredere; oportunităţii de a fura, prin lipsa unei metode de
prevenire a furturilor de către salariaţi; condiţiile economice, care fac imposibil un trai decent.
Împotriva furturilor se pot lua unele măsuri ca:
 separarea sarcinilor de plată, recepţie;
 ţinerea unei bune evidenţe şi verificarea ei periodică;
 plătirea corectă a salariaţilor;
 atenţie la cei mai de încredere salariaţi, care pot fura de fapt cel mai
mult;
 pedepsirea salariaţilor care au fost prinşi furând;
 nefolosirea a doi membri ai aceleaşi familii în acelaşi loc;
Împotriva fraudelor se poate lupta prin următoarele mijloace: în primul rând un proces de
recrutare şi selecţie detaliat pentru posturile cu mai multă responsabilitate, în al doilea rând
motivarea personalului atât financiar, cât şi non-financiar. Angajaţii care au furat trebuie
pedepsiţi pe măsura faptelor comise.
Clienţii sunt sursa principală de profit, însă prezintă şi anumite riscuri. În primul rând
preţul oferit pentru serviciile pensiunii „Ca la M.A.M.A. acasa” ar putea să nu fie pe placul
clienţilor, întrucât ei îl consideră prea mare. Acest lucru va fi contracarat prin serviciile de
calitate.Un risc posibil ar fi faptul că nu vom putea avea o creştere rapidă, datorită existenţei
unui număr ridicat de concurenţi atât direcţi cât şi indirecţi. Acest risc va fi atenuat prin
diversitatea serviciilor oferite de o singură pensiune, şi anume: spa, saună, teren de tenis, piscină
acoperită sau sală fitness.
Un alt risc ar putea fi cel al imposibilităţii realizării unei creşteri rapide a cotei de piaţă.
Acest lucru este determinat de faptul că suntem noi pe piaţă. Însă, prin calitatea superioară a
serviciilor, şi chiar prin unicitatea unora dintre ele, vom reuşi să ne câştigăm clienţii şi să-i facem
fideli pensiunii „Ca la M.A.M.A. acasa”. Însă nu trebuie să avem un supraoptimism asupra
planului nostru de afacere, întrucât acest lucru ne-ar putea determina să ne îndepărtăm de
realitate şi să pierdem din vedere lucruri importante.
Etapa 7 – Determinarea Punctelor Critice de Control

5
1
Determinarea Punctelor Critice de Control (PCC) este o etapa la care controlul poate fi aplicat si
în care este esential sa fie prevenit sau eliminat un pericol sau sa fie redus la un nivel acceptabil.
Pe parcursul elaborarii planului HACCP, echipa HACCP trebuie sa aiba deja identificate care
sunt riscurile. Pentru fiecare risc privind siguranta serviciilor care poate aparea, trebuie
identificate actiuni preventive. Urmatorul pas consta în stabilirea unui sau a câtorva etape în
cadrul procesului, la care ar putea fi aplicate aceste actiuni preventive. Identificarea unui punct
critic pentru controlul unui risc necesita o abordare logica. O astfel de abordare poate fi efectuata
prin utilizarea unui arbore decizional. Aplicarea arborelui decizional trebuie sa fie flexibila,
luând în considerare procesul tehnologic integru, pentru a evita, acolo unde este posibil, punctele
critice nenecesare.
Etapa 8 – Determinarea Limitelor Critice
Fiecare masura de control cu referire la un punct critic de control trebuie sa fie însotita
de o specificatie a limitelor critice. Limitele critice:
• corespund valorilor acceptabile referitoare la siguranta produsului;
• separa acceptabilitatea de neacceptabilitate;
• stabilesc valorile pentru parametrii vizualii sau cei masurabili, care pot demonstra faptul ca
punctul critic se afla sub control;
• trebuie sa se bazeze pe dovezi documentate, ca valorile selectate vor avea ca rezultat controlul
procesului.
În únele cazuri, pentru a reduce depasirea limite critice ale unui riscul din cauza variatiilor
procesului, poate fi necesar stabilirea câtorva niveluri riguroase (adica niveluri tinta) pentru a
asigura respectarea limitelor critice. Limitele critice pot fi acceptate din mai multe surse. Atunci
când limitele critice nu sunt luate din standarde normative sau din ghidurile de bune practici de
igiena, echipa trebuie sa stabileasca validitatea lor vizavi de controlul pericolelor identificate la
PCC.
Etapa 9 – Elaborarea Procedurilor de Monitorizare
O parte importanta a sistemului HACCP este elaborarea procedurilor de monitorizare si
masurilor planificate pentru fiecare punct critic, în scopul asigurarii respectarii limitelor critice
stabilite. Monitorizarea si masurarile trebuie sa poata detecta pierderea controlului asupra
punctelor critice si furniza la timp informatie pentru a întreprinde actiuni corective. În masura
posibilitatii, procesul trebuie sa fie ajustat atunci când rezultatele supravegherii indica tendinta
de pierdere a controlului asupra controlului unui PCC. Ajustarile trebuie realizate pâna la aparitia
devierilor. Datele rezultate din monitorizare trebuie evaluate de catre o persoana desemnata din
timp, cu cunostinte adecvate si autoritate necesara pentru a întreprinde actiuni corective, atunci
când este indicat. Monitorizarea sau masurarile pot fi realizate continuu sau intermitent. Daca
observatiile sau masurarile nu sunt continue, este necesar de stabilit frecventa monitorizarilor sau
a masurarilor, care ofera informatii relevante.
În concluzie, pentru toate PCC, procedurile de monitorizare trebuie sa :
• descrie metodele de monitorizare;
• stabileasca frecventa monitorizarii si a masurarilor;
• stabileasca procedura de înregistrare;
• desemneze persoana care va monitoriza si verifica;
• documenteze data efectuarii monitorizarii si verificarii;
• stabileasca modalitatea de efectuare a supravegherii si a verificarii;
• stabileasca parametrii pericolelor;
• actiunile corective în cazul tendintelor de pierdere a controlului.

5
1
Înregistrarile referitoare la monitorizarea PCC trebuie semnate de catre o persoana care a
efectuat monitorizarea, apoi înregistrarile sunt verificate de responsabilul din cadrul companiei
desemnat pentru revizuire.
Etapa 10 – Elaborarea Actiunilor Corective
Pentru fiecare PCC echipa HACCP trebuie sa stabileasca din timp actiuni corective astfel încât
acestea sa fie întreprinse fara ezitari în momentul în care monitorizarea indica o deviatie de la
limita critica.
Astfel de actiuni corective trebuie sa includa:
• identificarea exacta a persoanei (persoanelor) responsabile pentru implementarea actiunilor
corective;
• descrierea modalitatilor si actiunilor necesare pentru a corecta devierea aparuta;
• întreprinderea actiunilor vizavi de produsele care au fost fabricate în timpul perioadei în care
procesul a iesit de sub control;
• înregistrari documentate privind masurarile realizate, cu indicarea tuturor informatiilor
relevante (spre exemplu: data, durata, tipul actiunii, operatorul si responsabilul privind
verificarea ulterioara).
Monitorizarea (echipamentul de verificare, verificarea persoanei care manipuleaza produsele
alimentare, verificarea eficientei masurilor corective precedente întreprinse etc.) poate indica
necesitatea de aplicare a masurilor preventive, în cazul în care actiunile corective pentru aceiasi
procedura trebuie implementate în mod repetat.

Etapa 11 – Elaborarea Procedurilor de Verificare


Echipa HACCP trebuie sa specifice metodele si procedurile care vor fi utilizate pentru a
determina daca activitatea sistemului HACCP este eficienta. Metodele privind verificarea pot
cuprinde probe si analize aleatorii, însotite de analiza sau verificarea punctelor critice selectate,
analiza produselor semifabricate sau finale, studii privind conditiilor de depozitare a produsului,
distribuirii si vânzarii, si a utilizarii efective a produsului. Frecventa verificarii trebuie sa fie
suficienta pentru a confirma faptul ca sistemul HACCP functioneaza efectiv.

5
1
Frecventa verificarii depinde de activitatea întreprinderii (produsul finit, numarul angajatilor,
operatiunile de manipulare), frecventa monitorizarii, acuratetea angajatilor, numarul devierilor
depistate pe parcursul activitatilor si de riscurile asociate. Procedurile de verificare includ:
• auditurile HACCP si înregistrarile acestuia;
• inspectarea operatiunilor;
• confirmarea faptului ca PCC sunt mentinute sub control;
• validarea limitelor critice;
• revizuirea devierilor si a conditiilor produselor;
• actiuni corective întreprinse vizavi de produsul respectiv.
Frecventa verificarii va influenta considerabil numarul verificarilor repetitive sau a
rechemarilor necesare, în cazul în care va fi detectata o deviere ce va depasi limitele
critice.
Verificarea va cuprinde urmatoarele elemente, dar nu este necesar toate concomitent:
• verificarea corectitudinii înregistrarilor si analiza devierilor;
• verificarea persoanei care monitorizeaza activitatile de procesare, depozitare si/sau
transportare;
• verificarea fizica a procesului monitorizat;
• calibrarea instrumentelor utilizate pentru monitorizare.
Verificarea trebuie efectuata de catre o alta persoana decât cea responsabila de realizarea
monitorizarii si a actiunilor corective. În cazul în care actiunile de verificare un pot fi întreprinse
de catre specialisti interni, verificarea trebuie efectuata de catre expertii externi sau parti terte
calificate.
Daca este posibil, activitatile de validare trebuie sa cuprinda actiuni de confirmare a eficacitatii
tuturor elementelor planului HACCP. În cazul anumitor modificari este necesara revizuirea
sistemului, pentru a se asigura de faptul ca sistemul este valabil.
Exemple de modificari includ:
• schimbari privind cerintele de ambalare, depozitare sau distributie,
• schimbari privind cerintele consumatorilor;
• înregistrari privind noile informatii si riscuri asociate cu produsul respectiv.
Unde este necesar, o astfel de revizuire trebuie sa fie ca rezultat a modificarii procedurilor
documentate. Modificarile trebuie implementate în sistemul de documentare si de evidenta,
pentru a asigura disponibilitatea informatiei exacte si
actualizate.
Echipa HACCP trebuie sa decida asupra procedurilor implementate de întreprindere pentru a
verifica daca sistemul HACCP este eficient si cât de frecvent vor fi întreprinse aceste actiuni.
Verificarea se efectueaza prin metode, proceduri sau încercari suplimentare celor utilizate în
cadrul monitorizarii, pentru a vedea daca sistemul HACCP este în conformitate cu planul
HACCP sau planul HACCP necesita modificari. Exista trei tipuri de verificari.
Validarea este etapa initiala în cadrul careia se testeaza si se revizuieste planul. Activitatile
selectate în timpul lucrului de la etapele preliminare si principiile HACCP, trebuie verificate în
mod repetat si prezentate pentru a preveni sau controla riscurile identificate „real în companie”.
La aceasta etapa, pot fi efectuate în mod eficient încercarile microbiologice sau a reziduurile
pentru a verifica daca procesul se afla sub control si daca produsele realizate sunt acceptabile.
Astfel de încercari ofera dovezi evidente privind eficienta tehnicilor si metodelor adoptate de
catre companie pentru a controla riscurile si sunt nu numai teoretic efective dar si practic pot fi
utilizate în cadrul companiei.

5
1
Verificarea continua asigura faptul ca planul HACCP functioneaza în mod eficient zi de zi. Acest
tip de verificare include astfel de activitati cum ar fi calibrarea instrumentelor de monitorizare,
supravegherea activitatilor de monitorizare si a actiunilor corective, si revizuirea înregistrarilor
HACCP pentru a fi sigur ca sunt efectuate si mentinute conform planului.
Reevaluarea este o revizuire integrala a planului, care trebuie sa fie efectuata cel putin o data pe
an, sau oricând intervin schimbari ce ar putea afecta analiza riscurilor sau ar putea impune
necesitatea de introducere a modificarilor în planul HACCP. Reevaluarea este similara validarii,
în care se examineaza planul pentru a aprecia daca este adecvat, focalizându-se mai putin asupra
operatiunilor din agenda zilei. De asemenea reevaluarea este similara validarii deoarece trebuie
sa fie efectuata de catre o persoana instruita în domeniul HACCP.
Etapa 12 – Elaborarea Documentatiei si Pastrarea Înregistrarilor
Pastrarea eficienta si corecta a înregistrarilor este importanta pentru implementarea unui sistem
HACCP. Procedurile HACCP trebuie sa fie documentate. Procedurile documentate si
înregistrarile trebuie sa corespunda activitatii si marimii operatiunilor si sa fie suficiente pentru a
asigura întreprinderea privind verificarea daca controalele HACCP sunt efectuate si mentinute în
mod adecvat. Documentele si înregistrarile trebuie pastrate pentru o perioada de timp suficienta
pentru a permite organizatiilor competente de audit sa verifice sistemul HACCP. Documentele
trebuie sa fie semnate de catre un responsabil desemnat din cadrul companiei. Materialele
elaborate de expertii în sistemul HACCP (spre exemplu, Ghidurile HACCP pentru sectoare
specifice) pot fi utilizate ca parte a documentatiei, cu conditia ca aceste materiale reflecta
specificul operatiunilor de prelucrare a produselor în domeniul dat.
Documente:
• Analiza riscurilor;
• Determinarea PCC;
• Determinarea limitei critice.
Inregistrari:
• Activitatile de monitorizare a PCC;
• Devierile si actiunile corective întreprinse;
• Activitatile de verificare;
• Modificarile sistemul HACCP.

CONCLUZIE

Turismul rural ocupă o pondere mare ca importanţă în cadrul ramurii economice a


turismului viitorului, fapt care ar trebui să determine o prioritate deosebită în rândul strategiilor
economice ale României. Prin aplicarea unor politici de marketing individualizate în funcţie de
piaţă, turismul rural va genera dezvoltarea în rândul populaţiei rurale, iar dacă este legiferat cu
atenţie va determina păstrarea nealterată a specificului naţional în cadrul unei Europe unite.
Asociaţii naţionale şi internaţionale se ocupă de promovarea turismului rural pe pieţele interne şi
externe şi de acordarea asistenţei necesare asociaţiilor familiale, persoanelor fizice şi societăţilor
comerciale care au activităţi exclusiv în turismul rural.
Deşi produsul turistic rural este consacrat şi din ce în ce mai solicitat atât pe piaţa internă,
cât şi pe cea externă, el face încă parte din clasa noilor produse turistice. Satul românesc, ca
ofertă turistică, este încă insuficient valorificat la sară naţională, ceea ce se constată şi în cazul
localităţilor rurale din judeţul Maramures.

5
1
Singura formă de turism ce se pretează a fi practicată în acest secol în judeţul Maramures
este aceea de turism rural. Aceasta presupune o modernizare a infrastructurii şi a dezvoltării
rurale durabile, atât în ceea ce priveşte resursele naturale, cât şi cele antropice. Conservarea şi
revigorarea artei populare – obiceiuri, tradiţii, meşteşuguri, precum şi protejarea şi valorificarea
monumentelor naturii şi a celor antropice sunt condiţii de bază pentru practicarea turismului rural
în judeţul Maramures. În acelaşi timp, este nevoie de un marketing eficient, de o bună cunoaştere
a locurilor cu destinaţie turistică, o dezvoltare macroeconomică eficientă, care să evite
supraexploatarea unor zone, cu evitarea investiţiilor de mare anvergură şi a poluării active.
Aceste măsuri vor determina o creştere a numărului de turişti care vor sosi în judeţ pentru
practicarea turismului, mai ales cel rural, pentru că majoritatea atracţiilor se află în zonele de sat.
Nevoia de structuri de primire specifice va creşte, resursele financiare pentru investiţii se vor
înmulţi, iar efectul multiplicator asupra ramurilor conexe va lua amploare.
Turismul rural are încă o imagine defavorabilă, deoarece spaţiul rural apare ca puţin atractiv prin
lipsa de valorificare. Înfiinţare unei pensiuni turistice rurale în comuna Sapanta din judeţul
Maramures şi derularea programelor turistice propuse îşi vor găsi o poziţionare care să ţină
seama de formele actuale ale cererii. Este nevoie de profesionalizare pentru a satisface exigenţele
de calitate ale turiştilor, care să ducă la comercializarea produselor de turism rural.
Judeţul Maramures este la început de drum în ceea ce priveşte practicarea turismului rural.
Începutul poate fi promiţător atâta timp cât iniţiatorii se vor respecta ca moştenitori ai unei
culturi ţărăneşti impresionante. Aceste început va fi cu atât mai promiţător cu cât factorii
decizionali, instituţiile de specialitate, specialiştii în domeniu îşi vor uni eforturile pentru a
promova satul buzoian pe piaţa turistică internă şi internaţională.
Studiul de caz efectuat a relevat faptul că această regiune are un potenţial ridicat şi unic al
resurselor turistice, iar oamenii sunt receptivi şi dornici de dezvoltare. Analiza a evidenţiat că
valorificarea resurselor nu este maximă, ceea ce impune un plan de dezvoltare durabilă în interes
turistic. Investiţia necesară înfiinţării pensiunii turistice rurale se recuperează într-un timp
rezonabil, aduce profit, care formează sursa de extindere şi dezvoltare ulterioară.

5
1
Bibliografie:

1. Henche, B.G., - „Marketing în turismul rural”, Editura Irecson, Bucureşti, 2004


2. Nistoreanu, P. (coord.) – „Ecoturism şi turism rural”, Editura ASE, Bucureşti, 2003
3. Stănciulescu, G. – „Lexicon de termeni turistici”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2002
4. Mitrache, St., Manole, V., Stoian, M., Bran, Fl., Istrate, I. – „Agroturism şi turism rural”,
Editura Fax Press, Bucureşti, 1996
5. Cândea, M., Erdeli, G., Simon, T., Peptenatu, D. – „Potenţialul turistic al României şi
amenajarea turistică a spaţiului”, Editura Universitară, Bucureşti, 2003
6. Bran, Fl., Marin, D., Simon, T. – „Turismul rural – model european”, Editura Economică,
Bucureşti, 1997
7. Nistoreanu, P. – „Turismul rural: o afacere mică cu perspective mari”, Editura didactică
şi pedagogică, Bucureşti, 1999
8. Petre, R., Petrea, D. – „Turism rural”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,
2000
9. www.antrec.ro
10. http://www.infolapte.ro/documents/haccp_ro.pdf
11. http://www.standard-team.com/index.php?keret=haccp&lang=ro
12. http://www.magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=55

5
1

S-ar putea să vă placă și