Sunteți pe pagina 1din 6

Data: 22.03.

2022
Unitatea de învățământ: Grădinița „Piticot”, Craiova
Grupa: Mare B
Educatoare: Ghigă Marilena/ Ștefănache Alina
Tema anuală de studiu: “Când, cum și de ce se întâmplă?”
Proiect tematic: ”Primăvară, bine ai venit!”
Tema săptămânii: “Parfum de primăvară”
Categoria activităţii: DEC (Domeniul Estetic-Creativ)
Mijloc de realizare: Pictură
Tema activitatii: “Parfum de primăvară”
Tipul activităţii: Consolidare de priceperi şi deprinderi
Scopul activităţii: Consolidarea deprinderilor de a picta cu diverse obiecte: pensula,
furculiță de plastic, burete
Dimensiuni ale dezvoltării:
 Activare și manifestare a potentialului creativ;
Comportamente vizate:
 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice ;
 Integrează ajutorul primit pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină
dificultăți;

 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență


Obiective operationale:
 Cognitiv-formative:
o Să identifice materialele puse la dispoziţie, denumindu-le;
o Să picteze un câmp cu flori respectând indicațiile primite;
o Să folosească în mod corect ustensilele pentru a picta dozând
corespunzător culoarea pe hârtie;
 Psiho motorii:
o Să păstreze o poziţie corectă în timpul activității.
o Să realizeze corect exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai
mâinilor.
 Afectiv atitudinale:
o Să aprecieze propriile rezultate dar şi ale colegilor, discutând
lucrările după criteriile anunțate.

Strategia didactică:
 Metode şi procedee: - observaţia, explicaţia, conversaţia,
demonstraţia, exerciţiul, descrierea; expoziţia.
 Forme de realizare: frontal,pe grupe, individual.
 Mijloace de învăţământ: Planşe model, fişe individuale, tembera,
palete, tempera, tuburi cu sclipci, şerveţele.
Evaluarea:
o Continuă: prin observarea comportamentului copiilor, prin analiza acţiunilor,
stimulare verbală;
o Finală: realizarea unei expoziţii, prin analiza lucrărilor, aprecieri;
Locul de desfăşurare: Sala de grupă
Durata: 30 - 35 de minute
Material bibliografic:
o Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar, 2019;
o Aurelia Ana, Smaranda Cioflică „Proiecte tematice orientative”, , Ed. Tehno –
Art., 2003;
o Georgeta Botez, Dana Solovastru - “Atlas cu elemente de limbaj plastic-
îndrumător pentru educatoare”, Editura Aramis, 2007.

NR. EVENIMENTUL STRATEGIA evaluare


CRT. DIDACTIC CONŢINUTUL DIDACTICA (INSTRUMENTE
ŞTIINŢIFIC ŞI INDICATORI)
1. Moment Asigurarea condiţiilor
organizatoric optime pentru realizarea
activităţii. Deprinderea de a
Aranjarea mobilierului. - frontal; se pregăti pentru
Pregătirea materialului activitate.
didactic necesar.
Intrarea organizată a
copiilor în sala de grupă şi
aşezarea acestora în
semicerc.
2. Captarea atenţiei Introducerea în
activitate se realizează cu - frontal; Comportamentul
ajutorul Zânei Primăvara - conversaţia; copiilor
care le-a lăsat mai multe
surprize pe măsuțe. - elementul
Se poartă o scurtă surpriză. Răspunsurile
discuţie despre cele copiilor.
descoperite şi se aşează Deprinderea de
fiecare la măsuţă conform a-şi ocupa locul.
coronițelor primite încă de
la întâlnirea de dimineață.
3. Anunţarea Intuirea materialelor de
temei şi a pe măsuţe: fișe -frontal Gradul de interes
obiectivelor individuale de lucru -conversaţia, manifestat de
(Anexa 1), palete, tempera explicaţia. copii (privirea,
de culoare albă. atenţia)
Anunţarea temei
(« Parfum de primăvară !
») şi modul de realizare al
lucrării (pictură –cu
diverse ustensile).
4. Dirijarea Copiii sunt împărțiți în Analiza
învăţării trei grupe : - pe grupuri, mişcărilor.
Grupa 1 : Pictează lalele
folosind furculița de Modul de
plastic ; realizare al
Grupa 2 : Pictează sarcinilor.
zambile folosind tehnica
buretelui ;
Grua 3 : Pictează cu
pensula în contur lalele.
Se explică tehnica de
lucru,pentru fiecare grup,
demonstrând în acelaşi
timp.
Se execută câteva Participare activă
exerciţii pentru încălzirea
muşchilor mici ai mâinii. - Individual; Comportamentul
Se va da semnalul de - conversaţia, copiilor
începere al activităţii. explicaţia,
Se vor da indicaţii acolo demonstraţia
unde este cazul. exerciţiul;

5. Evaluarea Se va realiza o - frontal,


activităţii expoziţie a lucrărilor individual.
realizate, copiii spunându- - conversaţia, Autoevaluarea
şi propriile păreri, alegând observaţia,
cele mai frumoase lucrări analiza
şi motivând alegerea - expoziţia
făcută.
6. Încheierea Voi face aprecieri
activităţii individuale şi colective
asupra modului de - frontal Implicarea în
participare la activitate. -conversaţia. activitatea
Se strânge materialul gospodărească.
rămas şi se curăţă
măsuţele.

Anexa 1

S-ar putea să vă placă și