Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

“DE VORBĂ CU ZÂNA TOAMNA”


DATA:
EDUCATOARE: Prof. Zamfir Maria
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
GRUPA: MARE
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „CÂND/ CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,FRUCTE DE TOAMNĂ!”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL : ȘTIINȚE (ACTIVITATE MATEMATICĂ)
OM ŞI SOCIETATE (ACTIVITATE PRACTICĂ)
MIJLOC DE REALIZARE: JOC DIDACTIC/ LIPIRE
TEMA ACTIVITĂŢII: ,,DE VORBĂ CU ZÂNA TOAMNA!”
TIPUL ACTIVITĂŢII : VERIFICARE/ CONSOLIDARE DE PRICEPERI ŞI DEPRINDERI
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII


- Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și
cunoașterea mediului înconjurător
COMPORTAMENTE VIZATE:
- 2.1. Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și numerație;
- 2.4. Efectuează operații despre seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor;
- 2.5. Rezolvă situații- problemă, pornind de la sortarea și reprezentarea unor date.
DEZVOLTARE- CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE
- Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
- Finalizarea sarcinior și a acțiunilor (perseverență în activități)
- Activare și manifestare a potențialului creativ
COMPORTAMENTE VIZATE:
- 1.1. Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi
- 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
- 2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină
dificultăți
- 3.1. Manifestă creativitate în activități diverse

Activităţi liber alese 1


CONSTRUCŢII „Grădina cu fructe” /cuburi
Obiective operaţionale:
O1 – să construiască forme tridimensionale, cu diferite piese de construcţii;
ARTĂ „Fructele Toamnei” / colorare
Obiective operaţionale
O2 – să coloreze fructele de toamnă, respectând conturul;

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE


DOMENIUL ȘTIINȚE - ACTIVITATE MATEMATICĂ-„Zâna Toamna adună fructe!
– joc didactic
Obiective operaţionale
O3 – să formeze mulțimi de elemente cu aceeași formă,mărime, culoare;
O4-să numere crescător și descrescător, în limitele 1-5!
O5- să formeze o mulțime cu 3 elemente (elementele fiind reprezentate prin mere/ pere)
O6-să așeze cifra corespunzătoare numărului de elemente;
O7- să ordoneze perele, de la mic la mare;
O8- să precizeze locul perelor într-un șir dat, utilizând numeralul ordinal;
O9- să rezolve corect fișă de lucru
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE - ACTIVITATE PRACTICĂ „Coșul cu fructe de
toamnă”
Obiective operaţionale
O10 - să denumească materialele primite;
O11- să lipească coșul, mărul, para, prunele, strugurele;
O12- să aprecieze atât propria lucrare cât și a celorlalți.

Activităţi liber alese 2


„Zâna Toamna adună fructe”/joc distractiv
Obiective operaţionale
O13 - să execute corect deplasarea la comanda educatoarei;
O14- să respecte regulile jocului;

STRATEGII DIDACTICE :
a) Metode şi procedee: observația,conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exercițiul,
problematizarea

b) Mijloace de învăţământ: cuburi, pahare, fișe de lucru, macheta-labirint, creioane, coșulețe,


jetoane cu fructe de toamnă, cu cifre, flanelograf, coș, măr, pară, prune, strugure, șervețele,
recompense.

c) Forme de organizare : colectiv, individual, pe grupe


EVALUARE : orală, evaluare pe produs, evaluare pe proces.

Bibliografie:
- Curriculum pentru educaţia timpurie 2019;
- Cucoș C., Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 1996;
- Breben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M., Metode interactive de grup-Ghid metodic,
Editura Arves, 2002;
- Revista Învățământul Preșcolar , Nr. ¾, Număr tematic – proiectare integrată, București,
2009.
Întâlnirea de dimineață începe la sosirea în sala de grupă a copiilor care se vor
așeza în semicerc. Activitatea debutează cu salutul de dimineață, care se realizează prin tehnica
comunicării rotative. Salutul pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii grupei,
fiecare salutându-și colegul din partea dreaptă în timp ce-i adresează întrebarea „Ce fruct ai vrea
să fii?”. Atenţia acestora este îndreptată spre surpriza pregătită – Zâna Toamna. (Noutatea zilei).Se
realizezază prezenţa.
TRANZIȚIA către ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE LA CENTRELE DE INTERES se va
realiza prin jocul de mișcare ”Mâinile le ridicăm”.
Sunt prezentate apoi centrele la care copiii urmează să-şi desfăşoare activităţile. Fiecare copil are
libertatea să îşi aleagă centrul unde doreşte să îşi desfăşoare activitatea:
- CONSTRUCŢII „Grădina cu fructe” /cuburi
- ARTĂ „Fructele Toamnei” / desen, colorare
Împreună cu copiii vom trece pe la centrele de interes şi vom identifica materialele care le vom
utiliza.
La centru de interes Construcții copiii vor avea de construit grădina cu fructe, folosind cuburi.
La centru de interes Artă copiii vor colora fructele de toamnă, respectând conturul.
Voi face aprecieri generale și individuale referitoare la modul de realizare a lucrărilor, precum și
la comportamentul din timpul activităților.
După desfăşurarea activităţilor pe centre de interes, prin jocul de mișcare „Bat din palme clap,
clap”, folosit drept TRANZIȚIE, copiii vor părăsi sala de grupă și vor merge la baie.
La întoarcerea în sală apare macheta labirint. Astfel se începe ACTIVITATEA DE
MATEMATICĂ - “Zâna Toamna adună fructe”. Se explică regulile jocului: Zâna Toamna dorește
să adune fructe pentru iarnă, dar pentru a putea umple coșul trebuie să treacă peste obstacole.
Obstacolele sunt sub formă de fructe. Pentru a putea trece de aceste obstacole, voi trebuie să
rezolvați sarcinile aflate pe spatele fiecărui fruct. Fiecare răspuns corect îi aduce Zânei câte un
fruct , înaintând astfel spre cămara (căsuța) din machetă, iar fiecare răspuns incorect o reține pe
loc.
Se începe jocul de probă, apoi desfășurarea jocului propriu-zis.
Educatoarea va numi câte un copil din grupă să răspundă, pentru fiecare sarcină.
▪să sorteze fructele cu aceeași culoare
▪să formeze mulțimi de elemente cu aceeași formă;
▪să formeze mulțimi de elemente cu aceeași mărime;
▪să ordoneze perele, de la cel mare la cel mic;
▪să numere crescător în limitele 1-5;
▪să numere descrescător în limitele 1-5;
▪ să formeze o mulțime cu 3 elemente (elementele fiind reprezentate prin mere/ pere)

▪să așeze cifra corespunzătoare numărului de elemente;


▪să precizeze locul obiectelor într-un șir dat, utilizând numeralul ordinal;
În complicarea jocului, copiii vor rezolva probleme inspirate din imagini. Pentru a putea evalua
activitatea, copiii primesc fișe.
Voi face aprecieri generale și individuale referitoare la comportamentul copiilor din timpul
activității.
Prin TRANZIȚIA ,,Toamna, tu ne aduci” se realizează trecerea de la activitatea matematică la
activitatea de educație plastică.
Copiii sunt așezați la măsuțe pentru a desfășura ACTIVITATEA PRACTICĂ. Măsuțele sunt
împrăștiate, în așa fel încât să se păstreze distanța de 1 m între preșcolari. Se trece la intuirea
materialului de lucru așezat pe măsuță în dreptul fiecărui copil și la anunțarea temei.
Se prezintă copiilor lucrarea model.
Apoi voi explica și voi demonstra modul de lucru.
Se fac câteva exerciții pentru încălzirea mușchilor mâinii (închidem și deschidem pumnii, morișca,
batem palmele, cântăm la pian etc.), după care se urează spor la treaba copiilor, iar ei se apucă de
realizarea lucrării.
În acest timp îi voi supraveghea, oferindu-le ajutor și indicații individuale acolo unde este nevoie,
încurajând și apreciind activitatea lor.
După terminarea lucrărilor, acestea se vor expune, pentru a se face evaluarea și aprecierea lor.
Copiii de grupă mare vor face inter/auto evaluarea, iar la final vor fi recompensați.
În încheiere se va desfășura jocul de mișcare și atenție (ALA2) ”Zâna Toamna adună prune”.
Copiii vor fi aşezaţi unul în spatele celuilalt pe 2 coloane. Fiecare copil din fiecare echipă va primi
câte o prună și o lingură de plastic. Va trebui să pună în lingură(atunci când îi va veni rândul) ; iar
cu lingura întinsă, la semnalul meu (o bătaie din palme) cei 2 copii vor porni spre Zâna Toamna, îi
vor oferi pruna (o pun în coș) şi apoi se vor întoarce la coloana lor pentru a preda „ştafeta”, adică
pentru a putea pleca următorul copil. Nu au voie să scape pruna pe jos. Jocul se repetă până
participă fiecare copil.
ĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘȘȘȘȘȘȘddddddddd DEA DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
SFFGHJKK
Ob. Strategii didactice
Etapele activității op. Conţinutul învăţării Evaluare
Metode şi procedee Mijloace de Forme de
învăţământ organizare
C G I
1. Moment Asigurarea condițiilor optime pentru Observare
organizatoric desfașurarea activitații: Conversaţia Colectiv sistematică
- aerisirea salii de grupa;
- aranjarea scaunelelor in forma de
semicerc;
- pregătirea materialului didactic
2 .Captarea atenţiei ADP: Conversaţia Zâna Toamna- Colectiv Orală
Salutul se realizează prin tehnica siluetă
comunicării rotative.
Se realizează prezența.

Noutatea zilei se relizează prin apariția


Zânei Toamna.
3.Anunţarea temei şi a Prin intermediul Zânei este anunțată
obiectivelor tema și obiectivele zilei de astăzi.
Zâna Toamna le spune copiilor că Explicația Zâna Toamna- Colectiv Orală
începând de astăzi o să-și adune recolte siluetă
și ea pentru iarnă și are nevoie de ajutor.
Pentru a putea aduna cât mai multe
bunățăți pentru iarnă are nevoie de
ajutor din partea copiilor, dar are o
singură condiție și aceea ca pe parcursul
activităților să fie cât mai activi și să
demonstreze ce au învățat.
4. Dirijarea ȋnvăţării Prin tranziția ,,Mâinile le ridicăm Conversaţia Colectiv Orală
„ copiii sunt îndreptați către activitățile Cuburi
de la centrele de interes (ALA 1), unde
fiecare îşi poate alege activitatea dorită. Fişă
O1 Construcţii: „Grădina cu fructe” Explicaţia
O2 Artă: „Fructele Toamnei”-desen Culori
Tranziția ”Bat din palme clap, clap,
clap/Din picioare trap,trap, trap/
Ne-nvârtim, ne răsucim/Și spre baie Colectiv
noi pornim”. Orală
Copiii sunt așezați pe scăunele, în
semicerc.
ACTIVITATE MATEMATICĂ
- Astăzi, noi, grupa lui Minni și Mikey
Mouse, ne vom juca un joc. Jocul se Conversația
numește ”Zâna Toamna adună fructe!”.
Repet titlul jocului de două-trei ori
pentru fixarea acestuia.
Se explică regulile jocului: Colectiv
În sala de grupă se află o machetă- Macheta-labirint
labirint.
-Zâna Toamna dorește să rămână să Explicaţia Siluetă- Zâna
adune fructe pentru iarnă, dar pentru a Toamna
putea umple coșul trebuie să treacă
peste obstacole. Obstacolele sunt sub
formă de fructe. Pentru a putea trece de
aceste obstacole , voi trebuie să Siluete- mere
rezolvați sarcinile aflate pe spatele Conversația
fiecărui fruct. Fiecare răspuns corect îi
aduce Zânei câte un fruct, înaintând Siluetă-cămara din Orală
astfel spre cămara (căsuța) din machetă, casuță
iar fiecare răspuns incorect o reține pe Exercițiul
loc. Plicul cu sarcini Individual
Se începe jocul de probă, apoi se va
8
desfășoară jocul propriu-zis.
Educatoarea va numi câte un copil din
grupă să răspundă, pentru fiecare
sarcină.

O3 ▪ să sorteze fructe cu aceeași culoare.


▪ să formeze mulțimi de elemente cu
aceeași formă
▪să formeze mulțimi de elemente cu
aceeași mărime
O4 ▪să numere crescător în limitele 1-5!
O5 ▪să numere descrescător, în limitele 1-5! Jocul didactic
▪să formeze o mulțime cu 3 elemente
(elementele fiind reprezentate prin Plicul cu sarcini
O6 mere/ pere).
▪să așeze cifra corespunzătoare
O7 numărului de elemente. Exercițiul
▪ să ordoneze merele, de la cel mare la Individuală
cel mic Jetoane cu cifre
O8 ▪să precizeze locul numerelor în șirul
natural, utilizând numeralul ordinal (al Orală
câtelea măr lipsește?)

În complicarea jocului, copiii vor Jetoane cu măr/ pară


rezolva probleme cu și fără material Problematizarea
intuitive.
5. Obţinerea Copiii vor merge la măsuțe și vor
performanţei şi O9 rezolva sarcinile fișei de lucru:
asigurarea conexiunii -Formează mulțimea fructelor de același Conversaţia Fișă de lucru Individual
inverse fel.
-Numără fiecare mulțime, apoi unește-o
cu cifra corespunzătoare.
Tranziția-„Mâinile le ridicăm” Explicaţia

9
6. Asigurarea retenției Copiii se așează la măsuțele organizate Conversaţia Colectiv
și a transferului în așa fel încât să se poată respecta Imagine
distanța de 1 m dintre ei. Coșul cu fructe de
O10 Se trece la intuirea materialului de Observaţia toamnă
lucru așezat pe măsuță în dreptul Orală
fiecărui copil (Coș, măr, pară, prune,
strugure, lipici , șervețel umed).
Voi anunța copiii că astăzi la activitatea
practică vom realiza un coș cu fructe de
toamnă. Coșul
Se prezintă copiilor lucrarea model. Explicaţia Măr
Apoi se explică și se demonstrează Pară
modul de lucru (grupa nivel I). Strugure Colectiv
Vom da cu lipici pe partea maro a Prune
coșului, îl vom potrivi la locul
O11 corespunzător şi cu ajutorul palmelor
vom apăsa pentru a ne asigura ca se
lipeşte. Se procedează la fel și cu Lipici
celelalte elemente. Demonstraţia
Dacă este necesar vom folosi şerveţelele
umede pentru a curăţa palmele de lipici. Explicația

Se fac câteva exerciții pentru încălzirea


mușchilor mâinii (închidem și Colectiv
deschidem pumnii, morișca, batem
palmele, cântăm la pian etc.), după care
le voi ura spor la treaba copiilor, iar ei
încep lucrul.
În acest timp voi supraveghea copiii și Colectiv
le voi oferi ajutor și indicații
individuale acolo unde este nevoie,
încurajându-i și apreciindu-le Demonstraţia
activitatea.
Individual
10
O12 Explicația
După terminarea lucrărilor, acestea se
vor expune.
În final, copiii de grupa mare, vor face
inter/auto evaluarea lucrărilor.
Observaţia
O13 În încheiere se va desfășura jocul de Conversaţia
mișcare și atenție „Zâna Toamna adună Colectiv Evaluare pe
prune” (ALA2). Copiii vor fi aşezaţi produs
unul în spatele celuilalt pe 2 coloane.
Fiecare copil, din fiecare echipă va
primi câte o prună și o lingură de
plastic. Va trebui să o pună în lingură
(atunci când îi va veni rândul), iar cu
lingura întinsă, la semnalul meu (o
O14 bătaie din palme) cei 2 copii vor porni Explicaţia
spre Zâna Toamna, îi vor oferi pruna ( o
pun în coș) și apoi se vor întoarce la
coloana lor, pentru a preda „ștafeta”, Pe grupe
adică pentru a putea pleca următorul
copil. Jocul se repetă până participă
fiecare copil.

Echipa care oferă cele mai multe prune


Zânei este echipa câștigătoare.

Se fac aprecieri generale și individuale Colectiv Evaluare


7. Evaluarea asupra zilei didactice, iar copiii vor Conversaţia Recompense pe proces
primi recompense.

11

S-ar putea să vă placă și