Sunteți pe pagina 1din 19

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂLAZ (STRUCTURA BEREGSĂU MARE)

DATA:10.03.2022

CLASA:A II-A

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR: PEŢENCHIA MARIA CRISTINA

ARIA CURRICULARĂ: CONSILIERE ȘI ORIENTARE

DISCIPLINA: DEZVOLTARE PERSONALĂ

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ,,CĂLATOR PE ARIPILE IMAGINAȚIEI”

SUBIECTUL: ȘCOLARUL ȘI PROGRAMUL ZILNIC DE ACTIVITATE

TIPUL LECŢIEI: DOBÂNDIRE DE NOI CUNOȘTINȚE

TIMPUL ALOCAT: 50 MINUTE


COMPETENȚE GENERALE:
2. Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu copii și adulți cunoscuți;
3.Utilizarea abilităților și a atitudinilor specifice învățării în contextul școlar.

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situații simple, familiare;
2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară;
3.1 Realizarea unui program zilnic de activități cu sprijinul adulților;
3.2 Aplicarea unor tehnicin simple care sprijină învățarea și succesul școlar.

COMPETENȚE INTEGRATE:
 MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
3.1. Descrierea unor fenomene/ procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi
 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar
 ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare specifice artelor;
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - să recunoască activităţile specifice fiecărui moment al zilei;

O2 – să numească diferite activităţi potrivite pentru fiecare moment al zilei;

O3 - să completeze cu alte activităţile specifice;

O4- să argumenteze importanţa respectării programului zilnic;

O5– să ordoneze corect lista activităților zilnice ale școlarului.

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, observația, demonstrația, expunerea, exercițiul scris;
 MIJLOACE DIDACTICE: fișe de lucru, laptop, videoproiector, creioane colorate;
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.

BIBLIOGRAFIE:
 Cuciinic C., ,,Dezvoltare personală”, manual pentru clasa a II a, semestrul al II – lea, Ed. Aramis, București, 2015;
 Programa pentru disciplinele Dezvoltare personală, Comunicare în limba romană, Arte vizuale și abilități practice”, aprobată prin
ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013.
CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC
Ob. STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE Op. CONȚINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV AL METODE ŞI MIJLOACE FORME DE EVALUARE
LECȚIEI
LECȚIEI PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE
1. MOMENT Se asigură condiţiile necesare desfăşurării orei de
Dezvoltare personală: aerisirea sălii de clasă,
ORGANIZA-
amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii,
TORIC pregătirea materialului didactic.

2. CAPTAREA Se realizează prin citirea de către cadrul didactic a


ATENȚIEI unor ghicitori (Anexa 1).

2 minute Trece nevăzut, Conversaţia Activitate frontală Observarea


Repede, de necrezut,
Jocul didactic sistematică
Nu fuge, nu sare,
Rost mare în lume are.
(Timpul)
Am aici o jucărie,
Care cât e vremea ştie,
Dar nu face nici un pas
Dacă n-o învârt de nas.
(Ceasul)
Elevii vor răspunde la ghicitorile enunțate de
cadrul didactic.

3. Elevii vor fi anunțați că azi la ora de DP, îl vor Conversaţia Activitate frontală
ajuta pe Habarnam să afle care este programul
ANUNȚAREA
zilnic al unui elev.
TEMEI ȘI A
OBIECTIVE-
LOR
2 minute
O1 Se va proiecta pe tablă Programul zilnic al unui
4. DIRIJAREA elev în versuri. Se va citi fiecare strofă și împreună Conversația Activitate frontală
cu elevii, se vor purta discuții despre activitățile
ÎNVĂȚĂRII Observare
care fac parte din programul zilnic al unui școlar
25 minute (Anexa 2). sistematică

Pe parcursul discuțiilor, elevii vor putea Explicația


O2 completa cu alte activități pe care ei le desfășoară Fișe de lucru
frecvent. Laptop
O3
Se subliniază faptul că pentru menținerea stării Videoproiector
O4
de sănătate activitățile care solicită efort trebuie să Activitate
Observația
alterneze cu cele de relaxare.
individuală
Fiecare elev are o fișă de lucru (Anexa 3) cu
Exercițiul scris
intervalele orare ale zilei. Își vor nota pe aceasta
O5 activitățile pe care le fac ei în timpul unei zile. Expunerea
5. O1 Se solicită elevilor să asculte cu atenție Creioane Activitate frontală Observarea
ASIGURAREA O2 enunțurile ce trebuie respectate pentru alcătuirea Joc didactic colorate sistematică
unui program organizat. Ei vor avea ca sarcină să
FEED-BACK-
O3 identifice enunțurile adevărate și să ridice un
ULUI creion de culoare verde, iar pentru enunțurile false
10 minute O4 să ridice un creion de culoare roșie (Anexa 4).

5. O5 Se va face printr-un joc Wordwall : Joc didactic Activitate frontal Observarea


OBȚINEREA https://wordwall.net/ro/resource/3968095 Laptop, Activitate sistematică
PERFORMAN- Ei vor avea ca sarcină să recunoască și să aleagă Explicația videoproiector individuală
ȚEI corect activitățile zilnice ale elevului.
Exercițiul
10 minute

6. Se vor face aprecieri generale și individuale asupra Conversația Activitate Aprecieri


participării elevilor la lecție, precum și asupra
ÎNCHEIEREA frontală verbale
comportamentului lor pe parcursul orei.
ACTIVITĂȚII
1 minut
Anexa 3

PROGRAM ZILNIC AL ELEVULUI

7-

7 – 7 30

730 -8

8 -12

12 – 13

13 –14

14-15

15 – 19
19 -21

Anexa 1
Anexa 2

Programul zilnic al elevilor în versuri

Te trezeşti, de dimineaţă
Şi ca orice copil bun,
Speli dinţii, te speli pe faţă
Şi serveşti micul dejun.
Mergi la şcoală şi învaţă!
Fii atent, disciplinat!
Este important, în viaţă,
Să fii un om învãţat!
Te întorci, la prânz, acasă,
Te schimbi! Pe mâini te-ai spălat.
Te aşezi, frumos, la masă
Şi mănânci civilizat.
Dupã-amiază, să nu uiţi!
Trebuie să te-odihneşti!
După-odihnă, vei simţi,
Că vioi şi vesel eşti.
Apoi, este important,
Să îţi faci temele bine!
Nu uita nici de ghiozdan:
Pregăteşte-l pentru mâine!
Acum, este timp de joacă.
Să te joci mereu frumos!
Fă mişcare, mergi, aleargă,
Să creşti mare, sănătos!
După atâta joc și voie bună
Seara-n casă pe toți ne adună.
Mâinile bine le-am spălat
Și la masă toți ne-am așezat.
Când noaptea încet se aşterne,
Peste case, peste drum,
Agale vine Moş Ene,
Să-ţi aducă somnul bun.
Anexa 4

Pentru a avea un program organizat trebuie să...?

 te culci și să te trezești la ore fixe;


 mănânci în pat sau în fugă;
 acorzi timp pentru igiena personală atât dimineața cât și seara;
 ai trei mese principale și două gustări pe zi;
 dormi cel mult șapte ore pe noapte;
 după ce ai servit prânzul trebuie să te odihnești puțin;
 rezolvi temele după ce te-ai odihnit;
 petreci timp în fața televizorului pentru o bună dezvoltare fizică.

S-ar putea să vă placă și