Sunteți pe pagina 1din 38

1/43

I. Embriogeneza aparatului genital feminin

II. Gametogeneza

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
2/ 43

I. Embriogeneza aparatului genital feminin

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital. 3/43
Organizare.

• Aparatul reproductiv feminin este alcătuit din:


1. Gonade - Ovare.
Gametogeneză.
Funcţie hormonală.
2. Tractul reproductiv (tube uterine, uter, vagin).
Sistem de ducturi şi glande asociate.
Depozitare tranzitorie şi transport gameţi, nidare, dezv. sarcină.
3. Organe genitale externe + gl. anexe.
Reprezintă structurile reproductive vizibile.

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital – Origine. 4/43
Origine embriologică
• Ovarele au origine diferită de cea a uterului, trompelor şi vaginului.

• Trompele uterine, Uterul şi cele 2/3 superioare ale Vaginului se formează din
Canalele lui Müller.

• Vaginul 1/3 inferioară şi Vestibulul Vaginal se


formează din Sinusul Urogenital.

• Clitorisul, Labiile mici şi mari au origine diferită


de cea a 1/3 inferioare a vaginului din Tuberculul genital.
• Glandele mamare au origine din crestele embrionare cutanate axilo-inghinale.

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital – Ovarul. 5/43
Ovarul:
- se dezvoltă embriologic - separat de tractul genital - din mezoderm şi
endoderm [celulele germinale (gonocite)],
- În S5 pe faţa mediană a mezonefrosului celulele celomice şi celulele
mezenchimale proliferează => crestele gonadale,
- din endodermul din regiunea veziculei viteline spre crestele gonadale
migrează gonocitele primordiale => epiteliul celomic devine germinativ.
- din celomul germinativ ce acoperă viitoarea gonadă pătrund în mezenchim
celule sub formă de cordoane sexuale. Proces în 2 etape:
- I-a generaţie de cordoane sexuale situate medular – degenerează,
- a II-a generaţie de cordoane sexuale, cu localizare corticală. În S 18-20
se fragmentează => foliculi ovarieni primordiali alcătuiţi din 1 ovogonie
(celulă germinală 46 cromozomi) + celule foliculare (din celom). -> Apoi
ovarul migrează din reg. lombară spre pelvis.
   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital – Ovarul. 6/43
În S a 5-a pe fata mediana a mezonefrosului celulele celomice si mezenchimale
prolifereaza => creste gonadale. Acestea sunt situate de o parte si cealalta a
mezenterului.

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital – Ovarul. 7/43
1. Creasta gonadală este situată pe mezonefros.

2. Gonadele se dezvoltă din mezoderm (S5 - crestele gonadale) si endodermul


veziculei viteline (celule germinale primordiale). Celulele germinale migrează
dinspre vezicula vitelină şi pătrund în crestele genitale până la nivelul celomului
=> Celom germinativ.

1 2

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital – Ovarul. 8/43
Cordoane sexuale – generaţia I şi II
Din celomul germinativ ce acoperă gonada primitivă migrează celule germinale
în mezenchim sub formă de cordoane sexuale (I-a si a II-a generatie).
La acest moment gonada este indiferentă. În lipsa cromozomului Y caracterele
ovariene definitive apar în S12-S16.

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital - Gonadele 9/43
La sexul feminin prima generaţie de cordoane sexuale (medulare) degenerează
-> rete ovaris din hilul ovarian.
Ca urmare gonada se separă de mezonefros iar gonada învelită de seroasă
(epiteliul celomic) migrează spre pelvis.
Din cordoanele corticale -> foliculi ovarieni.

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital - Gonadele 10/43
Din cordoanele sexuale corticale -> foliculii ovarieni
Foliculii - alcătuiţi din 1 ovocit de ord. I şi celule granuloase (orig. celomice) si
tecale (orig. mezenchimală).
Foliculii proliferează – Nr. Maxim S20 (4 Milioane) -> 300 mii la 7 ani.
Folicul secundar
Folicul terţiar
Folicul primar

Folicul de Graaf

Pedicul
vascular

Corp
albicans

Corticală
Corp luteal matur
Corp haemoragic
(Folicul postovulator)
Coagul
Corp luteal (Stadiu precoce)
   
Secţia Reproducere Umană Asistată - Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital – Tractul genital. 11/43
Tractul genital feminin: trompe, uter, 2/3 superioare ale vaginului.
Se dezvoltă din canalele lui Müller ce se găsesc la extremitatea cranială
poziţionate lateral iar la cea caudală medial de canalele lui Wolff (încrucişare).
Acestea apar ca şi invaginaţii pe suprafaţa embrionului în S 5-7-a.
Sunt alcătuite din 3 porţiuni:
1 - cranială (verticală) – formează ostiul tubar şi trompele uterine – se
deschide în peritoneu;
2 - mijlocie (orizontală) – încrucişează ductele Wolf;
3 - caudală (verticală) – fuzionează în S 8-a, într-un canal unic (utero-vaginal)
la care septul median se resoarbe până în L III-a. => uter + 2/3 superioare ale
vaginului. Se deschide în sinusul uro-genital.
- canalul utero-vaginal se deschide în porţiunea anterioară a cloacei (în
sinusul uro-genital). Din celom => epiteliul tubar, endometru, endocervix.
- în L 4-a apare schiţa istmului uterin.
   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital - Tractul genital. 12/43
Tractul genital feminin

La embrion în stadiul
indiferent există două ducte
importante în acest stadiu
evolutiv:
- ductul Müller mai important
la sexul feminin,
- ductul Wolff mai important
la sexul masculin.
-Funcţie de sexul genetic şi
gonadic tractul genital se
feminizează sau
masculinizează (acţiunea
factorilor hormonali).

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital - Tractul genital. 13/43
Tractul genital feminin: canalele Wolff degenerează şi cele Muller se dezvoltă.

Müller

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital - Tractul genital. 14/43

Tractul genital feminin: Reminiscenţe ale canalelor Wolff.

Reminiscenţe: canale Wolff:
­ Epoophoron,
­ Paroophoron,
­ Ductul Gardner.

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital - Tractul genital. 15/43
Tractul genital feminin: embrion 11 săptămâni,

1 – trompe
2 – uter
3 ­ ovar

1
3
2
1

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital - Tractul genital. 16/43
Tractul genital feminin - Luna a IV-a.
- Formarea istmului şi colului uterin (S-17),
- Joncţiunea utero-tubară (S-20) – dispoziţie fibre musculare.

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital: 1/3 inferioară vagin şi vestibul 17/43

Cloaca - formaţiunea primară în care se deschid tractul digestiv şi


urogenital.

Cloaca - se separă prin pintenul perineal (sept uro-rectal) ce


coboară având acolate canalele lui Muller si Wolff în:
- sinusul uro-genital (anterior),
- si rect (posterior).

Sinusul uro-genital se separă în 2 porţiuni:


- anterioară: vezica, uretra şi vestibulul vaginal
- posterioară: partea inferioară a vaginului. Aceasta se
deschide la exterior prin resorbţia membranei cloacale.
Lipsa resorbţiei => Imperforare himenală.

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital: 1/3 inferior vagin şi vestibul 18/43

Sinusul uro-genital

Sinusul uro-genital se separă printr-un sept vertical şi transversal în:

- porţiunea anterioară - formează vezica, uretra şi vestibulul vaginal.

- porţiunea posterioară - formează 1/3 inferioară a vaginului în care

se deschide canalul utero-vaginal.

Vaginul se deschide la exterior datorită resorbţiei membranei cloacale.

Vaginul are origine dublă:

- 2/3 superioare din canalele lui Müller.

- 1/3 inferioare din sinusul uro-genital.

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital: 1/3 inferior vagin şi vestibul 19/43
Organele genitale externe se formează în jurul cloacăi.
Septul uro-rectal coboară şi împarte cloaca în sinusul uro-genital
şi rect/anus.

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital: 1/3 inferior vagin şi vestibul 20/43
• Atunci când atinge membrana cloacală - Septul uro-rectal împarte
cloaca în sinusul- uro-genital şi regiunea anorectală.
• Membranele anală şi uro-genitală încep să se resoarbă.
• Canalul utero-vaginal se deschide
în sinusul uro-genital -> comunicare.

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital: Organe genitale externe. 21/43
Dezvoltarea organelor genitale externe şi a glandelor anexe

Organele genitale externe se dezvoltă din

-Tuberculul genital – clitorisul.

- Pliurile urogenitale (Repliurile genitale) – labiile mici.

- Tuberculii labio-scrotali (Bureletul genital) – labiile mari.

Glandele anexe se dezvoltă din:

- Epiteliul sinusului uro-genital - glandele Skene.

- Mugurii epiteliali ai peretelui vestibulului vaginal – glandele Bartholin.

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital: Organe genitale externe. 22/43
Dezvoltare:

- tuberculul genital – clitoris

- pliurile urogenitale (repliuri


genitale) – labiile mici

- tuberculii labio-scrotali (bureletul


genital) – labiile mari

Glande anexe:

- glande Skene.

- glande Bartholin.

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital: Organe genitale externe. 23/43
Dezvoltarea organele genitale externe feminine:
- pliurile ureterale devin labiile mici
- tuberculii labio-scrotali devin labiile mari.

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital: Diferenţierea sexuală. 25/43
Sexul genetic: XX sau XY

Stabilit la momentul concepţiei de către cromozomul sexual al spermatozoidului.

Sexul genetic determină diferenţierea sexului gonadal.

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital: Diferenţierea sexuală. 26/43

Sexualizarea gonadelor
Faza precoce sau faza indiferentă a dezvoltării sexuale.

- La 6 săptămâni gonadele şi tractul reproductiv se găsesc

într-un status indiferent putându-se dezvolta spre oricare dintre sexe.

- Dezvoltarea divergentă începe în jurul săptămânii a 7-a

datorită cromozomului Y. Fără cromozomul Y există tendinţă nativă

spre dezvoltare ovariană.

- La 7 săptămâni apare morfogeneza testiculară iar cea

ovariană la 12 săptămâni.

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital masculin: Diferenţierea sexuală. 27/43

Sexul gonadal - Diferenţierea testiculară. Sexualizare - organe genitale interne.


XY 1. În prezenţa cromozomului Y, din gonada indiferentă se dezvoltă
gonada masculină (testicul) - săptămâna 6/7 a gestaţiei.
Genele pentru masculinizare au fost descoperite în 1990 --
şi se găsesc pe regiunea determinantă a sexului de pe cromozomul Y [Sex-
determining region of the Y chromosome (SRY)].
2. Din S8 - gonada masculină secretă testosteron (celulele Leydig sub
acţiunea hCG) şi factorul anti-Müllerian (celule Sertoli).
3. În prezenţa testosteronului şi factorului anti-Müllerian sistemul
reproductiv masculin (canalele Wolff) se dezvoltă şi cel feminin (canalele
Müller) involuează.
4. Gonada masculină migrează spre scrot. Spermatogeneza necesită
temperaturi mai joase.
   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital feminin: Diferenţierea sexuală. 28/43

XX

Sexul gonadal - Diferenţierea ovariană. Sexualizarea - organe genitale interne:

1. În absenţa testosteronului şi a factorului anti-Müllerian tractul

reproductiv feminin (canalele Müller) se dezvoltă fără alte intervenţii iar cel

masculin (canalele Wolf) regresează.

2. Ovarele se dezvoltă în absenţa cromozomului Y.

3. Ovarele nu produc estrogeni până la pubertate.

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital: Diferenţierea sexuală. 29/43
Diferenţierea organelor genitale externe: La S 8 sunt identice.

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital: Diferenţierea sexuală. 30/43
Embrion 8 (stânga) respectiv 10 (dreapta) săptămâni.
Organele genitale externe nu sunt vizibile în imaginea din stânga datorită
extremităţi caudale a embrionului.
Trebuie să treacă timp pentru aparţia diferenţelor fenotipice.

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital: Diferenţierea sexuală. 31/43
Diferenţierea
organelor genitale externe

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Gametogeneza 32/43

Gametogeneza: Spermatogeneza, Ovogeneza

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Gametogeneza 33/43

Mitoza şi meioza

Mitoza - păstrează numărul diploid de cromozomi (46) la următoarea


generaţie de celule.

Meioza este reducţională şi înjumătaţeşte numărul de cromozomi


la noua generaţie de celule. Set haploid de cromozomi (23).

Gameţii (spermatozoid şi ovul) deţin 23 de cromozomi. Prin fuzionare


rezultă zigotul cu 46 de cromozomi.

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Gametogeneza 38/43
Spermatogeneza Ovogeneza

Spermatogoniile –mitoze intrauterin, la naştere şi la pubertate. Pubertate ­> Spermatocit primar – 2n.
Spermatocit secundar – 2n 2 cromatide. Spermatide –  n cu cromatide simple. Maturare.

Ovogoniile – multiplicare S20 intrauterin. Incepe meioza intrauterin – Blocare în profaza I diviziuni
meiotice ­> Ovocit ordinul I la nastere (4n). Pubertate. Crestere.
Ovocit ordinul II (2n) eliberat la ovulaţie. Metafaza celei de a II­a diviziuni la fecundare ­> ovul (n).

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
II Gametogeneza 39/43

Diferenţe între Ovogeneză şi Spermatogeneză

• Dacă la sexul feminin numărul final al celulelor germinale se


stabileşte prin migrare şi mitoză în timpul vieţii embrionare, la
sexul masculin capacitatea mitotică a celulelor germinale se reia în
primele 6 luni după naştere şi apoi la pubertate.

• Momentul intrării în meioză este diferit la cele două sexe:


– la XX meioza începe în stadiile precoce ale
embriogenezei şi rămâne blocată în profază I diviziuni meiotice
(dictyotene),
– la XY meioza se realizează după pubertate.

• Numărul de gameţi rezultaţi dintr-o celulă primordială este diferit


la cele două sexe:
– la XX rezultă un ovul (celulă sexuale - haploide) şi 3
globuli polari.
– la XY rezultă 4 spermotozoizi (celule sexuale – haploide).
   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Embriogeneza aparatului genital feminin 40/43
Gametogeneza – Ovogeneza.
7,0

6,0
• Săptămâna 8 colonizarea gonadelor primitive
5,0
diviziunea mitotică a gonadocitelor. Număr foliculi primordiali [Mil]
4,0
• Număr maxim de ovocite 6 - 7 Mil.
3,0
(cca. 20. Săptămână fetală)
2,0
– la naştere cca. 450.000
– la pubertate cca. 300.000 1,0

0,6
• Ovulaţii per an cca. 13 0,3
3 6 9 5 10 20 30 40 50
– Nr. foliculi atretici per ovulaţie cca. 600-1000 Naştere
VârstăFetală [luni] Vârstă [ani]
– Ovulaţii totale cca. 400

• Vârsta medie a menopauzei = 51 Ani


–Menopauză precoce < 40 Ani

   
Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Fiziologia reproducerii – Gametogeneza - Meioza 41/43
Gametogeneza – Ovogeneza, Spermatogeneza

Peak LH

Ovulaţie – peak + 20h


Ovocit primar 46 cr bicromatidici
Fertilizare
1 Globul polar 2 Globul polar

Zygote
 (2n)

Metafaza I 1. Diviziune Metafaza II 2. Diviziune


meiotica meiotica
Ovul (23 cr)
Ovocit secundar 23 cr
Intrauterin – blocaj în I Metafază bicromatidici
După pubertate la fiecare ciclu menstrual

   
Secţia Reproducere Umană Asistată - Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Fiziologia reproducerii - Gametogeneza 42/43
Gametogeneza – Maturarea foliculară

Folicul secundar
Folicul terţiar
Folicul primar

Folicul de Graaf

Pedicul
vascular

Corp
albicans

Corticală
Corp luteal matur
Corp haemoragic
(Folicul postovulator)
Coagul
Corp luteal (Stadiu precoce)

   
Secţia Reproducere Umană Asistată - Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara
Fiziologia reproducerii - Gametogeneza 43/43
Gametogeneza – Maturarea foliculară

Folicul primar
25 µm
Folicul preovulator
Folicul secundar

200 µm

Folicul terţiar 160 µm

500 µm 20 mm

   
Secţia Reproducere Umană Asistată - Catedra de Obstetrică Ginecologie - UMF Victor Babeş Timişoara