Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” din Republica

Moldova

Tema : Tratamentul chirurgical al afecțiunilor


parodontale.

A efectuat: Cheltuitor Zinaida, gr. S1604, an. V


Pregătirea preoperatorie generală a pacientului: Determinarea unor
constante biologice și corectarea lor; Aprecierea gradului de
îmbolnăvire; Indicarea tratamentului antimicrobian; Pregătirea
psihologică a pacientului.
Pregătirea preoperatorie locală: Înlăturarea factorilor infecţioşi şi
iritativi locali, tratamentul cariilor și complicațiilor acesteia, înlăturarea
construcțiilor protetice compromise, detartraj.
Metodele de tratament chirurgical al afecțiunilor parodonțiului
marginal (suprimarea pungilor parodontale, regenerarea osoasă și a
țesuturilor moi gingivale, îndepărtarea hiperplaziilor gingivale, plastia
defectelor mucogingivale).
1.Pregătirea preoperatorie generală a
pacientului
 La examenul clinic al pacientului, pentru leziunile
parodontale vor fi observate diverse semne,
caracteristice fiecărei afecțiuni, însă cele mai dese
sînt retracția gingivală, migrările dinților restanți,
absența punctului de contract dintre unii sau a
tuturor dinților, prezența mobilității patologice a
dinților, a inflamației parodontale, a secreției
gingivale, a depozitelor de placă și a tartrului supra-
și subgingival ș. a.
• se vor face analize de laborator – VSH,
hemoleucograma, factori de coagulare a sîngelui,
sumar de urină, glicemie.
• se atașează toate rezultatele la dosarul medical al
pacientul.
• Corectarea afecțiunilor de sistem care pot influiența
evoluția postoperatorie.
 Antibioticoprofilaxia

Tratamentul stomatologic ambulator:


• Amoxacilina – 3 g per os cu 1 oră înainte
• Clindamicina – 600 g per os cu 1 oră înainte, la persoanele alergice la
betalactamine.
Tratamente în spital:
• Amoxacilina – 2 g iv. (30min.) în ora înaintea intervenției și după 6 ore
• Vancomicina – 1 g iv. (60 min.) la alergici la betalactamine.
 Pregătirea psihică
• Bolnavul este informat despre necesitatea intervenției chirurgicale, riscul,
eventualele complicații;
• Se fixează data intervenției;
• Se suprimă tot ceea ce ar putea produce bolnavului stare de neliniște. Bolnavului i
se creează o stare de confort psihic, oferindu-i-se un mediu ambiant plăcut.
• Se obține consimțământul scris al pacientului cu privire la intervenție.
Consimțământul este responsabilitatea medicului care efectuează intervenția, iar
asistenta medicală trebuie să se asigure că pacientul a înțeles informațiile primite.
• La indicația medicului, se pot administra sedative în seara dinaintea intervenției
pentru diminuarea anxietății și pentru o odihnă adecvată.
2 .Pregătirea preoperatorie locală

Tratamentul preoperator constituie prima etapă de tratament a parodontopatiilor


marginale cronice și constă în:
1. Înlăturarea factorilor infecţioși și iritativi locali prin introducerea unei igiene
bucodentare corecte, eliminînd și împiedicînd formarea depozitelor moi; detartraj
supra și subgingival minuţios; extracția resturilor dentare nerecuperabile;
suprimarea locurilor de retenţie a plăcii, tratamentul cariilor și complicațiilor
acesteia, refacerea punctelor de contact și a crestelor marginale; înlăturarea sau
corectarea obturațiilor în exces, a coroanelor de înveliș, punților sau protezelor
mobile necorecte, iritante și neigienice;
2. înlăturarea factorilor loco-regionali de disfuncționare a parodonțiului
marginal și restabilirea unei ocluzii dentare echilibrate prin șlefuire
selectivă a dinților, corectarea dizarmoniilor ocluzale și a parafuncţiilor,
combaterea obiceiurilor vicioase, tratamentul anomaliilor funcţionale ale
musculaturii orofaciale, tratamentul edentaţiilor parţiale dîndu-se
preferință protezelor fixe, imobilizarea provizorie sau de durată a dinţilor
mobili ș.a.;
3. tratamentul factorilor etiologici generali: a bolilor de sistem,
disfuncțiilor endocrine, diatezelor hemoragice, stărilor alergice,
tulburărilor de troficitate generală determinate de diabet, tulburări
hepatice, corectarea deficienţelor dietetice ș.a.
3.Metodele de tratament chirurgical al
afecțiunilor parodonțiului marginal
Tratamentul chirurgical curativ urmărește suprimarea pungilor parodontale supra și
intraalveolare, înlăturarea leziunilor constituite și, prin remodelarea parodonțiului marginal,
crearea condițiilor pentru ca o dată înlăturați factorii care au determinat boala, să se oprească
evoluția sa și să se obțină o stabilizare locală, un parodonţiu sănătos. Concomitent, prin
intervenția chirurgicală se urmărește o stimulare funcțională locală, activarea circulaţiei locale,
crearea unui echilibru biologic local, o modificare favorabilă a funcţiei nervoase periferice.
Tratamentul chirurgical curativ realizează în același timp profilaxia edentaţiei precoce şi a
infecțiilor de focar.
Metode operatorii. În aceeași ședință operatorie poate fi utilizată o singură metodă chirurgicală
sau asociate metode diferite pentru grupe diferite de dinți sau pentru acelaşi grup dentar.
Chiuretajul parodontal este o metodă chirurgicală conservatoare care urmărește
vindecarea sau ameliorarea parodontopatiilor marginale cronice cu minimum de
pierdere tisulară, prin înlăturarea cu multă minuțiozitate a tartrului seric, cementului
necrotic, epiteliului pungii și a țesutului de granulație subepitelial.

Gingivoplastia modelantă este o intervenţie chirurgicală corectoare a morfologiei gingivale prin


care se remodelează relieful fibromucoasei gingivale pentru a-l adapta condiţiilor
morfofuncţionale ale regiunii parodontale. Gingivoplastia modelantă este indicată în hiperplazii
sau fibromatoze gingivale, în dismorfii gingivale consecutive gingivitelor ulceroase sau unor
tratamente gingivale incorecte, cînd marginea liberă a gingiei, îngroșată, neregulată, este expusă
traumatismclor care pot determina decolarea sa și formarea de pungi parodontale și cînd
favorizează formarea și retenția de depozite moi și tartru.
Gingivectomia constă în excizia completă a peretelui gingival al pungilor parodontale
supraalveolare, îndepărtarea leziunilor de pe cementul radicular și modelarea conturului gingival
astfel încît să permită o bună igienă bucodentară.
Mulțumesc pentru atenție!

S-ar putea să vă placă și