Sunteți pe pagina 1din 31

CURSUL 9

Diagnosticul radioimagistic
al anomaliilor dentare
ANOMALII DENTARE
CLASIFICARE
 anomalii de poziţie
 anomalii de sediu
 anomalii de număr
 anomalii de formă
 anomalii de volum
 anomalii de structură
ANOMALII DE POZIŢIE
Dinţii erup la locul lor normal pe arcadă, dar prezintă:
• versii (înclinarea axului longitudinal al dintelui spre
mezial sau distal)
• vestibulo- sau oro-poziţie
• rotaţii
- cu incidenţă mai mare la incisivii laterali superiori şi
premolari.
ANOMALII DE SEDIU
• Anclavarea = dinte situat în osul maxilar după perioada
normală de erupţie, a cărui sac folicular comunică cu
cavitatea orală
• Incluzia = dinte situat în osul maxilar după perioada
normală de erupţie, a cărui sac folicular nu comunică cu
cavitatea orală, iar apexul este închis
ANOMALII DE SEDIU
• ectopia şi entopia = erupţia dintelui în dreptul locului său

normal de erupţie dar în afara continuităţi arcadei dentare

• heterotopia = dinte erupt într-un teritoriu anatomic


diferit (ovar, sinus maxilar, ram ascendent al mandibulei)
ANOMALII DE SEDIU
Transpoziţia = inversarea locului
de erupţie a doi dinţi vecini între ei
• se întâlneşte cel mai frecvent între
caninul superior şi primul premolar
sau între caninul superior şi
incisivul lateral
•poate fi - parţială/ totală
ANOMALII DE NUMĂR
Hiperdonţia = dinţi supranumerari = număr mai mare de
dinţi
- mai frecvent grup frontal superior
- la mandibulă mai frecvent în zona premolară
- pot fi: - dinţi eumorfi (au forma şi dimensiunile celor din
seria normală)
Hiperdonţie (dinţi supranumerari) :
Ortopantomografie – premolari supranumerari erupţi bilateral;
ANOMALII DE NUMĂR
- dinţi dismorfi (au volum redus şi forme atipice)
• dinţi sudaţi = fusiunea cel mai frecvent prin dentină
a doi muguri dentari în momentul formării
• congrescenţa = sudarea a doi dinţi prin cement
• dens in dente
ANOMALII DE NUMĂR
Hipodonţia = reducere totală sau parţială a numărului de dinţi ca
rezultat al ageneziei sau aplaziei unui mugure dentar
Hipodonţia= anodonţie parţială redusă- lipsesc mai puţin de patru
dinţi consecutivi
= anodonţie parţială întinsă- lipsesc mai mult de patru
dinţi consecutivi
ANOMALII DE NUMĂR

Oligodonţia = anodonţie parţială întinsă-


anodonţia terminală care cuprinde
şi caninul

= anodonţie parţială subtotală- 1-3


dinţi prezenţi pe arcadă

Anodonţia totală
Oligodonţia

Bait de 12 ani cu absenta dintilor pe grupuri diferite


ANOMALII DE FORMĂ
Anomalii coronare = cuspizi anormali, variaţii de
formă ale şanţurilor şi crestelor marginale sau
accesorii şi modificări morfologice ale coroanei
dentare
Anomalii radiculare
- de număr: frecvent la premolarii superiori- rădăcini
şi canale suplimentare
ANOMALII DE FORMĂ
Anomalii radiculare
- de formă:- frecvent la dintii maxilari
- rădăcini divergente se unesc la apex printr -o teacă
de cement
- dilaceraţii angulare - datorită unor traumatisme
ANOMALII DE FORMĂ
Anomalii radiculare
- taurodontismul- “dinte de rumegător”
ANOMALII DE FORMĂ

Anomalii corono-radiculare:
- perle de smalţ
-evaginaţia
- invaginaţia
- geminaţia
- fisiunea
- congrescenţa
ANOMALII DE FORMĂ
Perlele de smalţ = evaginaţia epiteliului adamantin
intern
- localizate la nivelul jocţiunii smalţ-cement sau în
vecinătatea furcaţiei
ANOMALII DE FORMĂ

Evaginaţia = evaginaţia epiteliului adamantin intern


= cuspid ovoid în foseta centrală a dinţilor laterali
ANOMALII DE FORMĂ

Invaginaţia =
evaginaţia
epiteliului
adamantin intern în
papila dentară-
“dens in dente”
ANOMALII DE FORMĂ

Geminaţia = clivarea incompletă a unui mugure


dentar în timpul morfodiferenţierii- coroană bifidă cu
o rădăcină
ANOMALII DE FORMĂ

Fusiunea= unirea a doi muguri dentari (coroană/


rădăcină)
ANOMALII DE FORMĂ
Congrescenţa = unirea a două unităţi dentare doar la
nivelul cementului
ANOMALII DE VOLUM
Microdonţia
- generalizată - reală (nanism dentar, cardiopatii congenitale,
sindrom Turner, Down)
- relativă- dimensiunea dinţilor e corelată cu cea
a maxilarelor
- localizată la unul sau mai mulţi dinţi (IL, Ms, supranumerari)
ANOMALII DE VOLUM
Macrodonţia
- coronară - generalizată - reală (sindrom Down)
- relativă (corelat cu dimensiunea
maxilarelor)
- localizată la un dinte/ o hemiarcadă
- radiculară - mai frecvent la canin
ANOMALII DE STRUCTURĂ
Amelogeneza imperfecta
*hipomineralizare a smalţului, uneori cu hipoplazie
ANOMALII DE STRUCTURĂ
Dentinogeneza imperfecta
*dinţi gri-albăstrui, cu smalţ dispărut şi dentină
remaniată (transmitere autosomal dominantă)
ANOMALII DE STRUCTURĂ
Odontodisplazia
*aspect bizar al dinţilor asociat cu întârzierea sau
absenţa erupţiei

S-ar putea să vă placă și