Sunteți pe pagina 1din 40

58

CAPITOLUL3
Statulicultura:
Concepte,valoriijustificri
alepoliticiiculturalenRomnia
postcomunist
DanEugenRaiu

ODAT cu inventarea politicii culturale n anii 1950 (Urfalino


2004)saureinventareaacesteia,ntructntrunsensmailargalterme
nuluiexistantecedenteistorice,sadezvoltatianalizapoliticiicultu
rale, un domeniu emergent de cercetare situat la intersecia frontierelor
tiinelor politice, sociologiei, economiei i filosofiei, care au ca obiect
cultura,arteleipoliticilepublicecelevizeaz.Astfelnct,nrileocci
dentale, astzi exist o literatur de specialitate pe ct de abundent pe
att de diversdespre politica cultural, principiile i justificrilesale,i
impactulmsurilordesusinerepublicaculturiiiartelor.
naintedeanii1980,ideeacexistoresponsabilitatepublicfade
culturiarteerafoartepuincontestat,celpuinnspaiuleuropean.Ca
urmare,diferitestrategiidesprijinire publicaculturii,arteloriartitilor
au fost puse n practic de ctre statul bunstrii, Welfare State sau ltat
Providence.Strategiademocratizriiculturale,bazatpeoconcepieuni
versalist despre cultur i pe reprezentarea unui corp social unificat
(Menger 1987), comport dou mari direcii de aciune public, nc de la
sfritulanilor1950:pedeoparte,conservareaidifuzareactmailarga
formelormotenitealeculturiinalteaumanitii,iarpedealta,susine
rea creaiei artistice n formele sale actuale. n urma micrilor sociale din
1968, care au contestat privilegiile culturii nalteelitiste n numele unei
59
Statulicultura
concepii relativiste i pluraliste despre cultur, a fost formulat strategia
alternativ a democraiei culturale: reabilitarea culturilor specifice unor
grupuri sociale infra/extranaionale, prin oferirea unor oportuniti egale
tuturorcetenilordeaficulturalactivinpropriilortermeni,irevizuirea
ierarhiilor artistice stabilite, prin includerea de activiti i forme artistice
mai populare (Moulin 1997: 9092; Mulcahy 2006b: 323325). Generosul
sprijin public pentru cultur i arte a dus ns la creterea dependenei
instituiilorartisticeiaartitilorfadeguvernsaualteautoritipublice,
precum i la influena crescnd a acestora asupra activitilor culturale
(Mokre 2006: 305306). n acest context, intervenionismul statului i reli
gia politicii culturale n special n Frana au fost supuse unor critici
radicale,formulatedindiferiteperspectivefilosoficeiideologice.ntimp
ce unii chestionau eficiena mijloacelor specifice ale politicii culturale, res
pingndinterveniaguvernamentalsauroluldirijistalunuistatpaterna
list i elitist precum Dworkin (1985) care propunea n schimb o a treia
cale de sprijin pentru cultur, dincolo de culturocrai dar i de pia ,
critica guvernamentalitii formulat de Foucault (1978/1993), legat de
concepte ca bioputere i puterecunoatere (1979/2004), punea sub
semnulntrebriinmodradicalnunumaiinterveniaidominaiastatului
ndomeniul cultural,cii modulncareacestacontroleazviaaindivizi
lor. Oricum, concluziile mai multor filosofi, sociologi, istorici sau econo
miti ai culturii convergeau nspre ideea c politicile intervenionis
tedirijiste i sistemul protecionist asociat sunt factori generatori de criz,
pricinuind mai multe probleme dect pot rezolva. Astfel, chiar dac au
permis o oarecare ameliorare a condiiei sociale a artitilor, aceste politici
au generat efecte secundare negative n funcionarea lumilor artei i n
privina creativitii artistice, contribuind la sterilizarea creaiei de ctre
statulcultural(Fumaroli1991),latransformareaartitilornasistaisoci
ali, nepregtii pentru competiia pe o pia a artei liber i mondializat
(Clair1997),lafuncionareadebusolatauneilumiartisticefuncionarizat
iruptdepublic(Michaud1989),ilaatotputerniciauneibirocraiicultu
ralemultmaisensibillapropriilesalerentedectladezvoltareaarmoni
oasasectoruluicultural(Benhamou1996/2004).
1

Anii1990auadus schimbri majorenfilosofia politicii culturalei


legitimarea sau justificarea sprijinului public pentru cultur i arte n
direciaunordiscursuriimodeleneoliberale,careaunlocuitperspecti
vabunstriiilogicaguvernriicuperspectivadezvoltriiilogica
guvernanei. Este vorba, pe de o parte, de reducerea rolului statului n
sectorulculturalinfinanareaacestuia,nfavoareasectoruluiprivat,iar
pedealtparte,deoorientarepragmaticapoliticiiculturaledirijatde
principiile eficienei i eficacitii, care condiioneaz sprijinul pentru
60
DANEUGENRAIU
activitileculturaleiartisticedebeneficiile(externalitipozitive)pe
care acestea lear putea oferi, cele economice devenind chiar prioritare
fadecelesociale,urmritenanii19701980.Dariaceastnoupoliti
c cultural a fost supus unor critici referitoare att la principiile sale
directoare,ctilarezultateleateptate.Studiirecenteajunglaconcluzia
c,nmare,prognozeleoptimisteasuprabeneficiilorliberalizriinsecto
rulculturalnusaumplinit(Mulcahy2006a;Mockre2006).Seargumen
teaz,deasemenea,cabordareaievaluareaculturiiiapoliticiicultu
rale n termeni economicicantitativi ncurajeaz producia cultural do
minant i cea comercial, descurajnd formele inovative ale produciei
culturaleartelemarginale,artitiiemergeniicriticasocial(Goffand
Jenkins2006).Altestudiiabordeazdinperspectivcriticprocesulhe
gemonicalglobalizriineoliberaleiimplicaiileacestuiaasupracultu
riii politiciiculturale. Argumentul principal esteacela castzicultura
este saturat de o mentalitate orientat spre pia, care blocheaz cile
alternativedeagndiiaimagina(McGuigan2005).
Disputelesuccesiveasupraprincipiiloristrategiilorpoliticiiculturale
augeneratomutaiesemnificativinprivinaprincipalelorjustificriale
sprijinuluipentruculturiarte.nrezumat,cumobservMulcahy(2006b:
326327), aceste dispute au condus nu doar la tensiuni ntre democraia
cultural i democratizarea cultural sau la opoziii precum populism
versuselitism,ciilaoopoziientreargumentulvaloriiintrinseciiargu
menteleutilitiiartelor.nceldinticaz,sprijinulpublicpentruculturi
arteestejustificatdevaloarealorintrinsec,altfelspusvizeazartacascop
nsine,artapentruart,desigurfraiexcluderolulnprocesulmpli
niriiumaneicaelementesenialaluneivieicaremerittrit.Opoziie
apropiat de argumentul valoriiintrinseciesteceaaideologieibunurilor
meritorii(meritgoods),careargumenteazcarteletrebuiesprijinitedeoa
recesuntmeritorii,susinereapublicfiindlegitimatnacestcazdinper
spectiva bunstrii generale. n cazul din urm, argumente utilizate sunt
instrumentale, ceea ce nseamn c politica cultural nelege i vizeaz
cultura i artele mai ales ca mijloace sau instrumente pentru obinerea
anumitorefecteexterne,nbeneficiulindivizilorsaucomunitilor.Astfel,
ideologia utilitarismului cultural urmrete efectele sociale i mai ales
economice ale activitilor culturaleartistice, precum incluziunea i coezi
unea social, dezvoltarea economic, regenerarea urban etc. Opoziia
major, prin urmare, este cea ntre ideea valorii intrinseci sau
noninstrumentaleaculturiiiarteloriceaavaloriilorutilitarecainstru
mentealepoliticiipublice(culturaleinunumai).
n Romnia postcomunist, elaborarea unor politici i strategii cul
turale coerente a nceput doar n 1997, la cererea i sub influena Consi
61
Statulicultura
liuluiEuropei(CE),iarprimulraportnaionaldepoliticculturalafost
publicat de Ministerul Culturii (MC) abia n anul 2000. De asemenea, a
lipsitorefleciecriticattasupraprincipiiloriscopurilorpoliticiicultu
rale, ct i asupraaplicrii irezultatelor/efecteloracesteia. Cei care sau
angajatndezbatereapoliticiiculturaleadeseaignoratdectremediul
academic
2
au fost mai degrab administratorii i managerii culturali,
experii i animatorii unor organizaii nonguvernamentale culturale.
Analizeale practicilor culturaleiale participrii/consumului cultural n
scopul fundamentrii politicii culturale au lipsit mult timp, printre pri
mele cercetri empirice fiind cele iniiate sau realizate de ctre IMAS
(1999), Fundaia Concept (2000), i ARCULT (2002). Astfel de cercetri
specializateaufostdesfuratenmodsistematicabiadupnfiinarean
2005,ncadrulministeruluiculturii,aCentruluideStudiiiCercetrin
DomeniulCulturii(CSCDC,transformatn2009nCentruldeConsultan
iCercetrinDomeniulCulturii,CCCDC)care,printrealtele,aoferit
IndicelevieiiculturalenRomnia(19982004/2007)ioseriedeBarometre
aleconsumuluicultural(20052010).Cercetareaacademicapoliticiicultu
raleaintratnorizontuldeinteresabiadup2000,maialesgraieiniia
tivelor precedente din cadrul programelor ECUMEST (19952001) i
Policies for Culture (20002007), care au pus n joc i analiza comparat a
diferitelor politici culturale regionale i evaluarea lor n termenii mana
gementului cultural. Ct despre problema raporturilor ntre autoritile
publiceilumeaarteiirolulacesteiantropoliticcultural,abordrile
au fost adesea fragmentare i limitate la articole n reviste de art sau
culturale (Arta, Artelier, Balkon/Idea, Dilema, Observator cultural, Cuvntul,
suplimentele Politici culturale ale revistei 22, etc.). Demersurile inter
disciplinare care asociaz istoria i teoria artei cu sociologia sau tiinele
politice sunt fie rarisime (e.g. Crneci 2000), fie nu chestioneaz n mod
expresprincipiileijustificrilediverselormodalitidesprijinirepublic
aarteloriartitilorsauimpactulacestoraasupralumiiarteidinRomnia
i a statutului socioprofesional al artitilor. Chiar i primele ncercri de
teorieapoliticilorpublice(precumMungiuPippidiiIoni2002)auigno
rat domeniul culturii i artelor. n general, discuiile i analizele au fost
formulate ntrun limbaj tehnicmanagerial care a tins s elimine orice
reflecieprivitoarelavaloritaxatcaideologic,decideevitat,ntimp
ce justificrile politicii culturale sau conceptele ei operaionale cultur,
art, artist, creaie, etc. au fost considerate ca evidente, iar formularea
lorexplicitsauoricedefinirealorcafiindlipsitedeutilitate.
Or, nici justificarea interveniei statului n domeniul cultural nici
sensulacestorconceptenuindeordinulevideneiinusuntindiscutabi
lesauinocente.Pedeoparte,deoarecentrunsistemdemocraticopiu
62
DANEUGENRAIU
nilepoliticiipublicetrebuiejustificatenfaacetenilor.Pedealtparte,
deoarececoerenailegitimitateauneipoliticiculturaledepindderapor
tuldintrejustificriiaranjamenteleinstituionalesaumijloacelefinanci
arepusenjoc,precumidesensulatribuit(explicitsauimplicit)acestor
concepte fondatoare. Prin urmare, acest studiu contrapune limbajului
tehnic dominant pn acum n analiza politicii culturale din Romnia o
analizfilosoficcevizeazvalorilefondatoareijustificrile,dilemelei
contradiciile politicii culturale n perioada postcomunist, altfel spus
cadrele de gndire (viziunile politiceideologice) care au orientat aciunea
statuluindomeniulcultural.
Aceastabordarepornetedelactevaasumpiidebaz.nprimul
rnd, de la asumpia conform creia politica cultural este inseparabil
devaloriideschisspreinveniaconceptual,principalasacomponent
fiinddenaturideologic(Urfalino2004:386).nsenslarg,politicpu
blic este tot ceea ce guvernele decid s fac sau s nu fac drept rs
puns la o anumit problem (Dye 2005: 1, citat de Mulcahy 2006b: 320),
definiiareferinduseaadarattlaaciune,ctilainaciune,cucondiia
caaceastasfiealeasdeliberatdeautoritilepublice(Pal2002:21).Dar
aciunilesauinaciunileautoritilorpublicereprezintalegeribazatepe
valori, iar aceste alegeri sunt politici publice, determinate politic sau
ideologic. nacord cu Urfalino,utilizez aici termenul depolitic cultural
(la singular) ntrun sens restrns, ca un aliaj [mise en cohrence] reuit,
adicacceptat,ntreoreprezentarearoluluipecarestatullatribuieartei
n schimbarea sau consolidarea societii i un ansamblu de msuri pu
blicenominalizri,finanri,creareadediversedispozitiveiaezmin
te[tablissements].Politicacultural,nacestsensdeconcepiecoerent
a statului despre aciunea cultural, de natur ideologic, poate fi dis
tinsdepoliticileculturale(laplural),nelesecaansambluridemsurisau
politici publice ale culturii (Urfalino 2004: 385). Dei aceast distincie
este introdus de Urfalino pentru a situa n mod clar specificitatea fran
cezaintervenieistatuluindomeniulartelor,afinitilecelordouspa
iiculturalepoliticeofacoperaionalincazulRomniei.
3

naldoilearnd,aacumobservDeVereaux(2006),estenevoies
examinm din punct de vedere filosofic utilizarea conceptelor din sfera
politicii culturale sau a artelor, deoarece clarificarea cuvintelor i ideilor
confuze conduce la mbogirea cunoaterii noastre. Aici este vorba mai
alesdesprenelegereaideilorsaureprezentrilorparticularedesprecul
turiartcarefundeazpoliticaculturaliregizeazraporturilestatu
lui cu cultura, precum i a modului n care acestea afecteaz aplicarea
politicii culturale n Romnia. Ipoteza mea este c, departe a fi inocente
saulipsitedepertinen,diferiteleideideculturiartivalorileataate
63
Statulicultura
acestorajoacunrolcentralnelaborareapoliticiiculturale,iarfluctuaii
le i conflictele lor genereaz constrngeri asupra politicii culturale, per
turbndaplicareaacesteiaimodificndefecteleestimate.
Perspectivaadoptataiciesteapropiatdeteoriaschimbriiinstitui
onale propus de North (1990, 1994). Acesta, pornind de la asumpiile in
certitudinii, complexitii i incompletitudinii informaiei cu care se con
frunt indivizii n alegerile lor (choicemaking) altfel spus abandonnd
asumpia raionalitii instrumentale a teoriei economice neoclasice n
favoareaasumpieiraionalitiiproceduralesauimperfecte,argumen
teazcideileiideologiileconteaz,lafelcainstituiile:toateacestea
ghideaz/constrngalegerileindivizilor,structureazinteraciunileumane
i, n continu interaciune cu organizaiile, fasoneaz evoluia sistemelor
politiceeconomiceiasocietilor,direciaschimbriifiinddeterminatde
path dependence (dependena de calea trasat). n acest cadru de analiz,
modelele mentale sunt reprezentri interne create de fiecare individ
pentruaconferisenslumiidinjurulsuialuadecizii,ideologiilesunt
cadrul mprtit de modele mentale ale grupurilor de indivizi, oferind
att o interpretare a mediului, ct i o prescripie cu privire la modul n
careacestatrebuiestructurat,iarinstituiilesuntmecanismeleexterne
regulilejoculuintrosocietate:constrngeriformaleiinformaleconstrui
tedectreindivizipentruastructuramediuliaordonarelaiileinterper
sonale(North1990:3,1994:23,78,1617).
Majoritatea actorilor politici, cei care au conceput politica cultural
(policymakers)sauauaplicato(policytakers),maialespnn2005,cai
majoritatea actorilor din sectorul cultural din Romnia (mai puin cei
independeni sau freelance), au mprtit o ideologie paternalist, res
pectiv asistenial: cultura este o responsabilitate a statului, care trebuie
s promoveze valorile culturale i artistice ale Romniei, acas i n
lume. Aceast formulare generic nu spune ns nimic despre raiunile
sau justificrile politicii culturale, cu alte cuvinte rspunsul public la n
trebarea de ce cultura i artele trebuie sprijinite de ctre stat. Astfel de
justificriaufostrareoriformulatenmodexplicit,darelepotfideduse
dinrolurilepecareguvernrilesuccesiveautinssleatribuieculturiii
artelor.
nacestscop,voianalizadiscursulpublicdinultimeledoudecenii,
respectiv discursuri, dezbateri, strategii i rapoarte formulate de ctre
responsabiliisauadministratoriculturalidincadrulautoritilorpublice,
precumMinisterulCulturiinfiinatndecembrie1989ireorganizatn
2001caMinisterulCulturiiiCultelor(MCC),n2009caMinisterulCul
turii,CulteloriPatrimoniuluiNaional(MCCPN),iarn2010caMiniste
rul Culturii i Patrimoniului Naional (MCPN). Astfel, corpusul politicii
64
DANEUGENRAIU
culturale supus analizei cuprinde: n primul rnd, strategii i politici ela
borate de responsabilii ministeriali (19972000, 20012004, 20052008,
20092012) sau de un grup de experi strini n cadrul programului
PHARE Consolidare instituional (19972000); n al doilea rnd, ra
poartedeevaluarerealizatefiedeexperiromnisauaiConsiliuluiEuropei
ncadrulprogramuluieuropeandeevaluareapoliticilorculturalenaio
nale (19971999) care ulterior au fost reunite n rezumat n Cultural
Policies in Europe: A Compendium of Basic Facts and Trends (2003; profilul
Romnieiafostactualizatmaiconsistentn20062007i20102011),fie
de ctre ministerul culturii nsui (ntre 20002004 n mod regulat i n
formtiprit,dup2005nmodaleatoriuimaialesnformelectroni
c). La acest ansamblu documentar se adaug intervenii la dezbateri i
seminarii organizate n cadrul unor programe naionale i europene
printre cele mai importante fiind Forumul culturii iniiat de Preedinia
Romniei n 2000 i continuat n 2002 ca Forumul Cultural Naional, pro
gramele MOSAICManaging an Open and Strategic Approach in Culture
(19982001/2003)alConsiliuluiEuropei,PoliciesforCulture(20002007)al
asociaiei culturale ECUMEST i Cultural European Foundation , sau
iniiate de fundaii/instituii artistice private, precum Fundaia pentru
Dezvoltarea Societii Civile (FDSC), Centrul Internaional pentru Art
Contemporan (CIAC) i Fundaia Concept, Arhiva de Art Contempo
ran (aac), Fundaia Proiect DCM, Fundaia AltArt etc., unele dintre ele
reuniten2010nCoaliiaSectoruluiCulturalIndependent(CSCI).
4

n regimul comunist, cultura a fost considerat ca un domeniu de


prim importan al schimbrii revoluionare i utilizat ca instrument
ideologic major n furirea omului nou i construcia societii socia
liste multilateral dezvoltate, aa cum se preciza n programul politic al
Partidului Comunist Romn (1975: 160161). Dup 1989, se poate obser
va,desigur,otransformaresaunormalizareamisiuniiculturiiiartelor,
acestea fiind eliberate de vechea povar a sarcinii revoluiona
repropagandistice. Cu toate acestea, guvernrile postcomuniste nu au
renunat la a atepta anumite rezultate n schimbul finanrii culturii i
artelor. Noi roluri le sunt atribuite acum, traducnd de aceast dat o
nou viziune asupra rostului artei i culturii n construcia societii de
consum [sic] (Caramitru 2000: 5), dup cum se formula n Cuvntul
nainte la primul raport postcomunist de politic cultural, hibridnd
limbajuldelemnalaaziseiEpocideAurcunouljargonalereicapita
liste. n cele ce urmeaz, voi determina justificrile politicii culturale n
Romnia postcomunist, valorile fondatoare precum i tensiunile ntre
diferite concepii concurente, pornind de la termenii n care cultura i
arteleaufostnelese,irolurileatribuiteacestora.
65
Statulicultura

OJUSTIFICAREGRANDILOCVENTASPRIJINULUIPENTRU
CULTUR:INTERESULNAIONALIPRESTIGIUL
INTERNAIONAL
Discursuldepoliticculturaldedup1989nuaoperatnmoduni
tar cu termenul cultur. n primul profil al Romniei din Compendiu
mul Politici culturale n Europa (1999) se noteaz c nu exist o definiie
naionalaculturii[i.e.unconceptoperatoriualpoliticiiculturalenaio
nale],carespoatconstituiuninstrumentmetodologicunic.nschimb,
acel document de politic cultural menioneaz (cu aproximaie) dou
posibile sensuri ale culturii, cel antropologic, ca mod de via al unei
societisaualunuigrup,icelartistic,ncareculturaesteidentificat
cuartele:
Definiiaculturiipoateaveanvederedouaccepiuni,carecircumscriu:un
cadrugeneralnperspectivantropologic,altotalitiiaspectelorintelectua
le [sic] ale unei civilizaii; un domeniu specializat al activitii culturale, care
formeaz obiectul Ministerului Culturii [sic] i al instituiilor culturale din
Romnia i care cuprinde: literatura, dansul, teatrul, filmul, artele plastice,
arhitectura,etc.(MC,CE1999:8).
Aceastformulareoarecumambiguarmascaatarenprofilulde
politicculturalaRomnieipnn2006/2007,cndafostnlocuitdeo
alta mprumutat din Planul Naional de Dezvoltare 20072013 care ur
mrea fundamentarea accesului Romniei la fondurile structurale i de
coeziune ale Uniunii Europene, dup data aderrii (IEN/INCE 2004: 1;
CE/ERICArts 2007: 13; vezi mai jos nota 12) , dei un alt document al
MCC, Capitolul I Politici culturale din Planul Naional de Dezvoltare
20042007, fcuse apel la accepiunea asumat n raportul conferinei
UNESCO din 1982 privind politicile culturale, pentru a fundamenta o
viziunenou,pluralist,asupraculturii:
ntroaccepiuneunanim,culturareprezintntregulcomplexdeelemen
tedistinctivespirituale,materiale,intelectualeiemoionalececaracterizea
zosocietatesauungrupsocial.Culturaincludenunumaiarteleilitera
tura,ciimoduridevia,drepturilefundamentalealeomului,sistemelede
valori,tradiiiicredine(UNESCO,RaportulConferineiMondialeprivindPo
liticileCulturale,1982,MexicoCity)(MCC2004b:1).
Asumarea unei definiii largi, plurale, a culturii, este o opiune de
politic cultural ntlnit n multe ri europene, fie din perspectiva
universalitii fie a diversitii culturale.
5
Totui, tipul efectiv de politic
culturaldepindedeactualizrilepermanentealeuneiastfeldeconcepii
deschise,flexibiledarvirtualdesprecultur,putndexistaundeca
lajsemnificativntrediscursipunereasanpractic.
6

66
DANEUGENRAIU
Ocureneletermenuluiculturndiscursuldepoliticculturaldin
Romnia traduc, n mod constant, preeminena unei concepii identitare
despre cultur. Primul rol, n ordinea importanei, pe care statul romn
larecunoscutiatribuitculturiiesteceldesursiexpresieaidentitii.
Toateguvernelepostcomunisteauczutdeacordasupraacestuisubiect.
Cu toate acestea, respectiva identitate a fost neleas n termeni foarte
diferii de la identitatea cultural la identitatea naional , care
nsnucorespundntrutotulideologiilorasumateexplicitdectreparti
dele aflate la guvernare, ci au depins adeseori de credinele lor intime
sau,ncondiiileunuisistemncputerniccentralizatipersonalizat,de
modelulmentalivoinaministruluiculturii.
n primii ani dup revoluie, autoritile publice nu iau expus n
mod explicit cadrele de gndire (viziunile politice) n privina culturii.
Dacpeparcursulguvernrilor19901992aleFrontuluiSalvriiNaiona
le(FSN),MinisterulCulturiiancercatsiredefineascrelaiacucultu
ra n termenii normalitii postcomuniste, guvernarea de stnga (1992
1996) a Frontului Democrat al Salvrii Naionale (FDSN), transformat n
Partidul Democraiei Sociale din Romnia (PDSR), a fost dominat de o
concepiecentralistipaternalistetatistasupraculturii(cf.MC2000:
22),tensiunisaudilemeleidentitaretransprnddinviziuneaautohtonis
tiprotocronistmprtitdeuniidintreceiaseminitriisuccesiviai
culturii. n perioada guvernrii de centrudreapta (19972000) a coaliiei
formatdinConveniaDemocratdinRomnia(CDR,compusdinPar
tidul Naional rnesc Cretin Democrat, PNCD, i Partidul Naional
Liberal,PNL),PartidulDemocrat(PD)iUniuneaDemocrataMaghiari
lor din Romnia (UDMR), artitilor li se recunotea explicit rolul n
promovarea identitii i a dezvoltrii culturale a societii (MC i
ANUC 1998: 5), dup cum se statua n Declaraia comun a Ministerului
Culturiiiprincipaleloruniunidecreatori,adoptatsubnumeledeStatu
tulcreatorilordeartiartitilorinterpreidinRomnialancheierealucrri
lor simpozionului Alianei Naionale a Uniunilor de Creatori (ANUC)
din1998.
Ideea rolului primordial al culturii ca purttoare i creatoare de
identitate (Iliescu 2002) a fost reiterat i ntrit n noua guvernare de
stnga(20012004)aPDSR,redenumitPartidulSocialDemocrat(PSD)n
urmafuziuniisalecupartidulistoricavndacestnume.Deiacestpartid
iasumaodoctrinpoliticsocialdemocrat,deaceastdatidentitatea
oferit de cultur era neleas ca identitate naional. Astfel, n iunie
2002 a fost organizat Forumul Cultural Naional Starea i perspectivele
culturii romne la nceput de mileniu, care urmrea conturarea unei
strategii naionale n domeniul culturii, sintez a dezbaterilor anterioare
67
Statulicultura
din cadrul forumurilor culturale zonale. n discursul su la acel forum,
preedintele Iliescu afirma: Cultura, ca parte a fiinei noastre naionale,
estemenitsafirmeidentitateanoastrntroviitoarelumeglobalizat
(Iliescu2002:1).
n acest context ideologic, n special ntre 19921996 i 20012004,
sprijinul public pentru cultur i arte a fost justificat n mod prioritar n
termeniigrandilocveniaiinteresuluinaionaliaiprestigiuluicarearfide
ctigat, mai ales la nivel internaional artitii meritnd susinere n
calitatealordegaraniaiidentitiiculturalenaionale,idatoritfap
tului c asigur participarea Romniei la dialogul internaional de va
lori,afirmareacudemnitatenlumeiimpunereaculturiiromnepe
scenainternaional(Iliescu2002:23).
Desigur,concepiaidentitardespreculturitacticilecoresponden
te ale producerii consensului (i.e. identitate naional) prin intermediul
culturiinusuntcevaspecificpoliticiiculturaledinRomnia,cisuntlarg
mprtite i n alte ri, precum Frana (de Waresquiel, 2001: 141142).
Nici dilemele identitare, de altfel, nu sunt specifice spaiului cultural
romnesccisuntlargrspnditenceleuropean,maialesnrileestice
unde, dup cderea comunismului, ncercrile de recuperare a valorilor
tradiionalesauaceloroccidentalemoderneauluatformafieauneivio
lente revendicri identitare fie a unei internaionalizri instantanee
(uteu2003:11;veziicapitolulsemnatdeKevinMulcahynvolumulde
fa). De aceea, pentru a nelege specificul politicii culturale din Rom
nia, trebuie determinate elementele constitutive ale postulatei identiti
i,implicit,aleculturii:suntinclusenaceastamaialesmemoriaiurme
le trecutului cultura tradiional nalt i cea popularfolcloric, i.e.
patrimoniulculturalsauicreaiavie,contemporan?Oaltntrebare
privete natura identitii conferite de ctre cultur: este ea neleas n
termeniindividualiculturalisauntermenicolectivinaionali?
n perioada guvernrii PNCDPNLPDUDMR (19972000), res
ponsabiliiculturalinuauconsideratcaprioritarpreocupareareferitoare
la identitatea naional, n mod oarecum paradoxal pentru o coaliie
politic de centrudreapta, care includea dou partide naionale i o
organizaiepoliticoculturaletnic.Dupcumseafirmnintroducerea
(Questcequelacultureroumaine?)laraportulnaionaldeevaluarea
politiciiculturaleelaboratpentruConsiliulEuropei(1999),cutareaunui
compromis ntre identitatea naional i apartenena european (n
sensul distinciei naionaluniversal) este o fals problem a culturilor
numite naionale din Europa. Identitatea cultural cunoate alte ca
dre dect frontierele i criteriul naiunii, specificitatea culturii romne
fiind echivalat cu ceea ce deja Nicolae Iorga desemnase ca sinteza ro
68
DANEUGENRAIU
mn,capacitateadeaintegrainfluenediversentromanifestareartis
tic coerent (CE 1999a: 1213). Politica Ministerului Culturii din acea
perioad, fr a ignora dimensiunea identitar, urmeaz n linii mari
acestcadrudegndire.Eaaremaidegrabonuanutilitaristorientat
spre individ, alturnd dezvoltrii sociale dezvoltarea personal ne
leascapotenareacreativitiiculturale,nscopulmbuntiriicali
tii vieii pentru toi membrii societii (MC 2000: 1718) , i punnd
accentul pe participarea cultural a individului: Ministerul Culturii
acordprioritatedreptuluifundamentalalfiecruiindividlaaccesulila
participarea la viaa cultural i la mbuntirea n ansamblu a calitii
vieii(MC,UE2000b:3).
nschimb,nguvernareadestnga20012004aPDSR/PSD,noubo
tezatulMinisteralCulturiiiCultelorapromovatlafeldeparadoxal
o viziune identitar a culturii neleas ca surs a identitii naionale,
dei n trecere a fcut apel i la nelegerea culturii n accepiunea mo
dern de instrument de dezvoltare care contribuie la ridicarea nivelului
generalalcalitiivieii(MCC2001:43).Caurmare,politicaculturala
fost pus explicit sub semnul dezideratului major al renaterii culturii
naionale (Theodorescu 2001: 3): accentul strategic cade pe identitatea
naionalimotenireacultural(MCC2001:129130),pedimensiu
nea naional a culturii (MCC 2003: 91), prioritile fiind stimularea
creaieipopularefolcloriceiprotejareaculturiitradiionalenaltene
lesecasemnealeidentitiicomunitare(romneti).Acestdezideratma
jor, formulat n termeni eroici, mascheaz de fapt o reacie de repliere
naionalfadeceeacenguvernareaanterioaraprusecadeschidere
internaional, taxat acum ca manifestare la nivel naional i internai
onalaunortendinedeminimalizareaimportaneiidentitiinaionale
(MCC2001:4344).ntromaniersemnificativpentrumodelelementa
leiideologiacelorcareguvernauculturanaceaperioad,instalarean
2003 a MCC n noua cldire din Muzeul Satuluia fost asumat simbolic
caovenirelamatcacivilizaieiruraleiauroralearomnilor(Theodo
rescu2003:5).nmodsimilar,discursulpreedinteluiIliesculaForumul
Cultural Naional, dup ce formulase teza conform creia misiunea cul
turiiestedeaafirmaidentitateanaional,postulacaceastidentitatear
fi generat n special de satul romnesc [care] a fost dintotdeauna ps
trtorul tradiiilor, al patrimoniului de creaie spiritual i al identitii
naionale (Iliescu 2002: 4). O astfel de abordare n termeni identi
taricolectivi a culturii naionale nu fcea dect s reactiveze o viziune
paseist asupra culturii, cu nuane idilice i naionaliste: valorile sale
forte sunt nostalgia originilor, tradiionalismul, i specificul naional al
crui orizont este ntotdeauna cel al trecutului eroizat. De altfel, chiar n
69
Statulicultura
acelai cadru forumist, primministrul Nstase avertiza c un asemenea
discurs poate cu uurin ceda tentaiei unui oarecare sentimentalism
uor semntorist, dup cum implic i riscul unei alunecri ntro
paradigm naionalist a culturii, tentaie adeseori ncercat n istoria
culturiiromneti(Nstase2002:1).
Aadar,atributelenaionalsauromn,ataatetermenuluicul
tur,nuauunnelesunicnperioadaanalizat.Sensullorsenscriepe
oaxcaremergedelaunpolslabsauneutru(simplateritorialitate),de
semnnd cultura produs pe teritoriul Romniei i ntlnim astfel n
Introducerea la raportul Politici i strategii culturale 19972000 (MC
2000:78),pnlaunpoltare,identitar,darcaretrimitefielaidentita
tea cultural a individului fie la identitatea naional colectiv, ne
leas uneori pe linia naionalismului cultural ca specific naional rom
nescopusculturilorstrine/globale(precumnrapoarteleMCCdin2001
2004).nconsecin,ndiscursulpublicinpoliticaculturaldinultime
le dou decenii subzist nc att vechiul conflict ideologic ntre tradiia
naionalimodernitate,ctiotensiunesauchiaropoziie(laextreme)
ntreoviziuneasupraculturiimaidegrabutilitaristindividualist(cen
trat pe individ) i o viziune naionalistcolectivist (centrat pe fiina
naional).
Pelngviziuneaidentitarinstrnslegturcuaceasta,conce
pereapoliticiiculturale(iaplicareaacesteia)aufostdirijateideovizi
une patrimonialist asupra culturii, n sensul n care extensiunea acestui
termenincludenprimulrndformelepatrimonializatealeculturiitradi
ionalenalteifolclorice.Aceastconcepieexplicaccentulpecarepoli
ticaculturallapuspepatrimoniulcultural,acruipreeminennueste
doar teoretic ci i practic.Aceastidee despre culturafost transpus
n prioritatea acordat protejrii i conservrii patrimoniului naional
neles ca factor identitar i de legitimitate istoric fa de susinerea
pentrucreaiacontemporansauculturavie.
Dei aceast politic patrimonialist sa impus n special n guver
nrile PDSR/PSD dintre anii 19921996 i 20012004 (asumate ca soci
aldemocrate), ea transcende n fapt clivajele politice i ideologice de tip
stngadreapta. St mrturie evoluia bugetului Ministerului Cultu
rii,maiexactpondereacheltuielilorlegatedepatrimoniunbugetultotal.
Spre exemplu, ntre anii 19961998, pentru protejarea patrimoniului a
fostalocatotreimedinbuget,reprezentndocreteremasiv,de20de
ori, fa de anii anteriori, n pofida faptului c la nivel de principii
administraia cultural proclamase necesitatea meninerii echilibrului
ntrediferiteleelementealevieiiculturale,creativitateipatrimoniu(CE
1999c:17).
7
Aceacreteresadatoratnudoarstriiprecareapatrimoniu
70
DANEUGENRAIU
lui cultural, ci i ideii c acesta este esenial pentru crearea identitii
naionale, dup cum se afirma ntrun alt capitol din raportul naional
depoliticcultural(carelasnslocipentruameliorareademocraiei
culturale,promovareacreativitiiiaccesulmaselorlaviaacultura
l)(CE1999a:131).Concepiapatrimonialistdespreculturacondusi
lamodificareastructuriidepartamentaleaministerului,precumiapro
gramelorsale.n2001,DireciadeArteVizuale(DAV,nfiinatn1996)
aveasfiecomasatcuDireciaMuzeeiColecii,ncadruluneiDirecii
Generale a Patrimoniului, iar programele de expoziii i de achiziii de
opere de art au fost puse sub semnul valorificrii patrimoniului, n ca
drul unui Program Naional de Valorificare a Patrimoniului Cultural.
Maimult,nurmareorganizrilordin2009i2010,PatrimoniulNaional
ajunge s fie inclus n titulatura ministerului (MCCPN, MCPN). Ca ur
mare, promovarea creaiei artistice a fost subordonat de facto patrimo
niuluiiinterpretatcaunactpatrimonial.nmodcorespunztor,strate
gia n sectorul artelor vizuale a fost orientat nspre susinerea i pro
movarea evenimentelor cu caracter naional i achiziionarea de opere
valoroase pentru ntregirea patrimoniului naional (MCC 2003: 88,
9192), n timp ce susinerea creaiei artistice contemporane dispare ca
obiectivexplicitdepoliticcultural.
Desigur, atenia acordat patrimoniului cultural i proteja
rea/conservareaacestuiaesteoopiunelegitimauneisocieti,ncazul
Romniei fiind impus de urgena interveniei n urma neglijrii i de
gradriisaleaccentuate n timpul regimului comunist i chiar dup. Ca
racterul problematic sau discutabil al acestei opiuni/aciuni de politic
culturaline,pedeoparte,delipsadetransparenadeciziilorialoc
rilorfinanciarei,maiales,deineficienalorrecurentipatent,semna
lat de toate evalurile succesive realizate fie de ctre pres fie de ctre
niiresponsabiliiculturali.Astfelnct,dupaproape20deanidepri
oritate patrimoniu, Programul deguvernare 20092012n domeniul Cul
turicultencmaiaveaaipropunecaprimobiectivOprireaproce
sului de degradare a patrimoniului cultural naional i elaborarea stra
tegiilornecesarepentruaceasta(GuvernulRomniei2008:59).Pedealt
parte,sepoateobiectaiprivitorlaideea/politicapatrimoniuluicapriorita
tesauzondominantapoliticiiculturale:aacumserecomandnrapor
tulunuigrupdeexperieuropeni,ntermenidepoliticcultural,odirec
iefundamentaldeaciunenuartrebuisfieprivilegiatnraportcualte
le, nici pe plan politicul, nici pe planul resurselor financiare, ci acestea ar
trebuimaidegrabmeninutenechilibru(CE1999c:89,28).
Justificareasprijinuluipentruculturntermenideinteresnaionali
prestigiuinternaionalpareafifoartegeneroasdinperspectivafinaliti
71
Statulicultura
lorsale.Seridic,totui,oproblemserioas,ianumeceaaevaluriipoli
ticii culturale: efectele unei politici de promovare a culturii i artelor n
scopulgarantriiidentitiiculturalenaionalesuntfoartegreu,dacnu
imposibil,decuantificat.Aceastalaslocarbitrariuluinaciuneacultural:
autoritilepublice,odatscutitedegrijaunorefectemsurabilealepoliti
cilor lor, de care ar fi responsabile (accountable), pot dirija resursele dup
bunullorplac.Pedealtparte,peplaninternaional,efectelerealealeunei
politiciculturaledetipimperialavndcascopimpunereaculturiiromne
pe scena internaional (Iliescu 2002: 2) depind de resursele alocate, pre
cumidecapacitatearecunoscutainstituiilorstatuluideaoferilegitimi
tate cultural. Rezultate pot aprea cu adevrat doar atunci cnd sunt in
vestite resurse financiare considerabile i acolo unde sunt implicate cadre
instituionale puternice i influente (este cazul Franei, spre exemplu, dar
niciacolonulipsescsurprizele).Or,attslbiciuneainstituiilorculturalei
resurselefinanciareinfimepusenjocdestatulromnnacestscop,cti
naturaarbitraradeciziilorsaulipsade transparen cucareresurseleau
fost adeseori gestionate, nu au putut dect s condamne aciunile publice
fundatepeargumentulprestigiuluiinternaional,precumiactelecultura
le subsumate acestui scop, la un impact public limitat i la irelevan din
punctdevederecultural.
8

Fr a avea aici pretenia unei evaluri exhaustive a politicii de pro


movareaculturiiromnenstrintate,osumartrecerenrevistaaciu
nilor culturale desfurate n acest scop ntre anii 20012004, precum i a
discursuluipublicfondator,nepoateoferiobunsugestiedesprecaracte
rul acestei politici i (in)eficacitatea aciunilor publice puse sub semnul
promovriiculturiiiartelornnumeleinteresuluinaionalialprestigiu
luiinternaional.ModulncarediscursulpublicirapoarteleMinisterului
Culturii i Cultelor din acei ani au pus accentul pe promovarea imaginii
arteiromnetinlume[s.m.]ipemizelefestivealeartei(MCC2003:
92) st mrturie pentru subordonarea politicii culturale fa de o retoric
avnd ca miz prioritar imaginea, nu substana cultural propriuzis.
Totodat, i expune caracterul festivistomagial i oficial, att prin natura
oferteiculturale,supusmaidegrabrigorilordiplomaticedectexcelenei
artistice,ctiprinlocurileidestinatariiei.Audienaafostadeseorilimi
tat la comunitatea diplomatic sau la comunitile romneti,
ignornduse publicul larg din rile respective. Locurile desfurrii au
fost nu att spaii culturale consacrate ct sediile ambasadelor i centrelor
culturale romneti sau ale unor instituii oficiale guvernamentale sau
internaionale,precumministereleafacerilorexterne,ConsiliulEuropeidin
Strasbourg, Parlamentul European din Bruxelles, Palatul Naiunilor din
Geneva etc. Manifestrile culturale favorite au fost cele de tipul Zilele
72
DANEUGENRAIU
culturii romneti, Anul Romniei, centenare sau celebrri de crtu
rariiartiti,toatepusesubpatronajministerialprezidenialibeneficiind
deprezenaoficialilorMCCsauapreedinteluiRomniei.
9
Toatemanifes
trileculturaleexternedetipulAnulRomnieisauZileleculturiirom
neti din acea perioad au stat sub semnul unei geste patrimoniale cele
bratoare, voit exhaustive dar extrem de compozite, astfel nct expoziiile
de art modern sau contemporan (de grup sau de tip centenar: Ion
Irimescu,AlexandruCiucurencu,VictorBrauneretc.)dincentreleculturale
romnetisaudinaltespaiimaimultsaumaipuinconsacratecoexistcu
celedearheologie,istorie,artpopulariartizanat,patrimoniutehnicetc.
De altfel, prezena internaional a creatorilor romni de la meterul i
cntreulpopularla[...]reputaiplasticieni(Theodorescu2002b:7)afost
asumat n mod programatic n discursul oficial al ministrului culturii i
cultelordinanii20012004.
Freneziacomemorativiacelebrrii,carecaracterizeazpoliticacul
tural a Romniei din acea perioad nu doar pe plan internaional ci i pe
plan intern, arat c aceasta sa dorit a fi o main de produs consens, i.e.
culturnaional,ntroaraflatndublcutareidentitar,naionali
internaional.Desigur,concepiaidentitardespreculturitacticilepoliti
cecorespondentenusuntdecondamnatnsine.Culturaiartele,ncalitate
de componente ale unei moteniri comune, au constituit dintotdeauna i
pentruoricecomunitateunliantioparteimportantaidentitiisale,ju
cndunrolimportantnprocesulconstruiriisimboliceipoliticeastatelor
naionale n Europa Central i de Est, inclusiv n Romnia. Dar aceast
identitateculturalcomunnuestecevastaticiimuabil,fixatodatpentru
totdeauna ntrun moment al trecutului, ci ceva dinamic, n permanent
dezvoltare prin dialogul i confruntarea cu prezentul i deschiderea spre
orizontulviitorului.Datefiindambiguitile termenului,probabilarfimai
bine,aacumsugereazMokre(2006:314),svorbim maidegrab despre
identificri ce se schimb n timp, dect despre identitate, cu conotaiile
saledeimuabilitate.Trebuieobservatc,ncazulpoliticiiculturaledinRo
mnia,extensiuneatermenuluicultur naionalainclus maialesurmele
patrimonializatecanonicealetrecutuluifolclorul,culturanalttradiiona
l sau operele culturale de azi care le reproduc, lsnd deoparte creaia
contemporan, expresie a realitii globale, internaionale. Aceast con
cepie paseist i politicile culturale aferente, dominante ntre 19921996 i
20012004,auindusotensiuneconsiderabilntreformeletradiionale(folc
loricesaunalte)aleculturii,pedeoparte,ipracticilecontemporane(po
pulare/demassaunaltenoncanonice),pedealta,ajungndchiarmai
aleslanceputulanilor1990,daridup2001sleopuncaceeaceeste
autenticautohtonfadeceeaceesteinautenticstrin.nfapt,aacumsa
73
Statulicultura
remarcat i n cazul politicii din anii 20032004 a Institutului Cultural Ro
mn (ICR) organismul naional autonom nfiinat n 2003 pentru promo
vareaculturiiromnenstrintate,succesoralFundaieiCulturaleRom
ne,nfiinatn1990,ofertaculturalsprijinitdestati,implicit,identi
tatea naional astfel propus au fost marcate de un dezechilibru ntre
formele tradiionalidentitare i cele modernesincronice ale culturii, n de
favoareacelordinurmiadiversitiiculturale.nacelaitimp,prezena
emfatic la evenimentele culturale de marc a Ministerului Culturii i
Cultelorcareaacionatmaidegrabcaproductordirectdeculturdect
ca mediator ntre cererea i oferta cultural , a transformat promovarea
arteloriculturiiromnenlumentrundemersdeautoreprezentare;altfel
spus,oficialiiministeruluiiadministratoriiculturaliaufostpreocupaimai
degrab de creterea propriului lor status dect a celui al artitilor nii.
Acesttipdepoliticculturalanceputsseschimbeodatcuinstalarean
2005aunornoiconducerilaMCCilaICR.Onouconcepiedesprecultu
rpluralist
10
imarcatmodern,sincronicdinpunctdevederetema
tici,deci,capabilsseangajezentrundialogdezinhibatculumeaocci
dentaladuslareorientareaobiectivelorstrategicealepoliticiiculturale
nspre meninerea echilibrului ntre simul identitii i deschiderea euro
pean,[i]schimbareaprincipiuluideselecieaautoriloriproduselorcul
turalenbeneficiulformelormodernizateisincronicealeculturiiromne
(ICR2005:12).

OJUSTIFICAREPRAGMATICAFINANRIIPUBLICEPENTRU
CULTURIARTE:BENEFICIILESOCIALEIECONOMICE
Unaltrolpecareguvernelepostcomunistelauatribuitculturiiiar
telor este cel instrumental de mijloace sau factori ai dezvoltrii socia
le/economice.Acestrolestesubsecventceluiidentitardinpunctdevedere
cronologic i mai puin important n retorica legitimrii finanrii publice
pentru cultur i arte din Romnia (dei n rile occidentale constituia
legitimareamainstreamncdinanii1970/1980).Defapt,autoritilepublice
deaiciaudescoperitdestulderecentideeaconformcreiaculturatrebuie
snumaifieprivitcaunconsumatordefonduri,cicageneratoareadez
voltriieconomicedurabileiacoeziuniisociale,aacumsemenioneaz
n primul raport de politic cultural al Ministerului Culturii (2000: 7).
Ceva mai nainte, Declaraia comun (1998) a MC i ANUC cu privire la
StatutulcreatorilordeartiartitilorinterpreinRomniacarearemeritul
stabilirii unui prim acord sau parteneriat ntre structurile asociative ale
creatorilor i decidenii politicii culturale recunotea rolul culturii n
proceseledetransformaresociali,hibridndlimbajulEpociideAur
cunouljargonalepociiinformaionale,asumarolulcheiealcreaieiartis
74
DANEUGENRAIU
tice contemporane n construcia societii informaionale (MC i ANUC
1998:910).
Perspectiva pragmatic sa impus n discursul public abia dup in
trareaRomnieinprogramulConsiliuluiEuropeideevaluareapolitici
lorculturalenaionale(19971999)i,apoi,ncepereanegocierilordeade
rare la Uniunea European. Acest tip de argumente pentru finanarea
publicaculturiifuseserdejaformulatenRaportulgrupuluideexperi
europeni din 1999. Acolo erau specificate, n afara motivelor propriuzis
culturale,treiraiunialeinvestiieipublicencultur:oraiuneeconomi
cCulturaestefactordecretereicreeazlocuridemunc:ainvesti
nculturnseamnainvestineconomie,unademocraticCultura
este un factor de legtur social, de dialog ntre grupurile sociale, de
dezvoltare a unei societi civile autonome i dinamice , i alta legat
deapartenenaeuropeanaRomnieiculturafiindocheieaintegrrii
europene (CE 1999c: 6). Un alt impuls a venit din partea Uniunii Euro
pene prin proiectul PHARE Consolidarea instituional a Ministrului
Culturii din Romnia (19972000), care a permis elaborarea de ctre
Asistena Tehnic (coordonat de Philip Dracodaidis) a primei Strategii
culturale consistente i coerente, demne de acest nume. Formula de mai
susdinraportulnaionaldepoliticculturalseregsetecaatarenacea
strategie de orientare liberal, care plasa cultura n cadrul economiei de
pia:
Misiune. Pornind de la patrimoniu, tradiii i aportul cultural al tuturor
grupurilor etnice i sociale, ca i de la infrastructura i monumentele exis
tente,Romniavadezvoltaivasprijiniviaaculturalipecreatoriidear
t i cultur, concentrnduse pe integrarea n Uniunea European, n con
textuluneisocietidemocraticeideschise,orientatspreeconomiadepia
.Deaceea,culturatrebuie sfieprivitnucaunconsumatordefonduri,
ci ca generatoare a dezvoltrii economice durabile i a coeziunii sociale
(MC,UE2000c:4).
Pe aceast baz, argumentelor formulate n termenide interes nai
onalsauprestigiuinternaionallisaadugatnmodexplicitojustificare
pragmaticafinanriiculturiidinfonduripublice.Aceastnoujustifi
careafostformulatfientermenideimpactsaubeneficiisocialecoe
ziune iincluziune social,luptmpotrivainegalitilori adiscrimi
nrii fie n termeni de beneficii economice, evaluate iniial n termeni
generali precum ridicarea general a rii i dezvoltare economic
durabil(MC2000:7;MC,UE2000b:3,4;MCC2001:3,1516).
Dei aceast strategie cultural a fost conceput n perspectiva pre
gtirii aderrii la Uniunea European i intea pe termen lung, politica
culturaldedup2000nuiaurmatnmodconstantliniiledirectoarei
75
Statulicultura
argumentele.Lafelcancazulconcepieiidentitaredesprecultur,carea
stat la baza justificrilor n termeni de prestigiu i de interes naional,
ntlnimiaicioscilaiiidiscontinuitialeformulrii(iaplicrii)poli
ticiiculturale.Nouaperspectivpragmaticnfinanareapublicacultu
riiiniiaticodificatnspaiulautohtonprinStrategiaculturalformu
latncadrulprogramuluiPHAREiaprobatdeMCnmartie2000a
fostpreluatdoarlaniveldiscursivdectreguvernareaPDSR/PSDinsta
lat dup alegerile din noiembrie 2000. n contextul Forumului Cultural
Naional Starea i perspectivele culturii romne la nceput de mileniu
din iunie 2002, discursul preedintelui Iliescu reafirma potenialul eco
nomic al culturii ca mijloc de ridicare general a rii, i faptul c ea
nuestedoar un consumator nerentabil de resurse, ci, dimpotriv, poate
itrebuiesfiecreatoarederesurse[s.m.].iaduga:
Cultura este o form superioar de libertate; ea contribuie esenial la pro
gresul ntregii societi. Vreau, prin aceast succint ncercare de definiie,
s subliniez valoarea n plan umansocial a culturii i impactul ei n lumea
valorilor reale, practice ale democraiei, inclusiv n sfera economic i a con
struciei statului de drept, a spiritului civic, comunitar [s.m.] (Iliescu 2002:
23).
n acest caz, ns, prezena adverbului restrictivdelimitativ doar,
caiseparareaimplicitaculturiidevalorilereale,practice,caretrans
paredinformulareaprezidenial,traducfrvoieoopoziientrecultu
r i lumea real, opoziie asociat mai degrab vechii dialectici mar
xiste a suprastructurii i infrastructurii dect dialecticii cererii i ofertei
culturaleneconomialiberdepia.
Defapt,aceastrategieculturalaveasfieabandonat,accentulpoli
ticii culturale fiind mutat pe dimensiunea identitar a culturii. Manifesta
reaforumistreluatdeIonIliescu,revenitcapreedintealRomniei,ur
mreanmodexplicitconturareandomeniulculturiiauneistrategiinai
onale alternative renaterea culturii naionale (Theodorescu 2002: 1),
caredealtfelaveasfiepusnpracticnaceiani.
11
Justificareapragmati
c,ntermenisocialiieconomici,afinanriipubliceaculturii,caiorien
tarea liberal a politicii culturale, au revenit n primplan dup alegerile
din decembrie 2004, n noua guvernare a coaliiei de centrudreapta ntre
Aliana Dreptate i Adevr (PD i PNL), UDMR, i PUR/PC. Politica n
domeniul culturii din Programul de Guvernare 20052008 i Strategia MCC
20052008 de participare a sectorului culturii la dezvoltarea pe termen
lung, parte a Planului Naional de Dezvoltare a Romniei, au (re)adusn dis
cursul politic n mod explicit justificrile pragmatice folosite n politica
culturaldinrileoccidentalencdinanii1990,ianumebeneficiileeco
nomiceisocialeprecisepecareprezenaculturiilepoateprocuracomuni
76
DANEUGENRAIU
tilor: atragerea investitorilor, revitalizare economic urban sau rural,
dezvoltareaturismuluiculturaletc.(IEN/INCE2004:1;GuvernulRomniei
2005;MCC2005a,2005b)
12
.Faptulc,nnoulcicludeguvernarenceputn
2009,noulministrualCulturii,CulteloriPatrimoniuluiCulturalncmai
dorea s schimbe perspectiva, transmind la prima sa conferin de
pres din februarie 2009 c domeniul cultural nu este doar un consuma
tor,ciiunproductordebani,cuargumentuldimensiuniieconomicea
sectorului creativ (CSCDC 2009b: 1), arat dificultatea asumrii depline a
acesteiperspectivedectretoateautoritilepublicedinRomnia.
Oastfeldejustificarepragmaticntermenisocioeconomici,consi
derat n contextul local, are meritul de a repune activitatea cultural n
relaie cu publicul cruia i se adreseaz i cultura n genere n relaie cu
societatea(relaiipecareadeseadecideniipoliticiiculturaleleauignorat
mainainte).Deasemenea,aceastjustificarepresupunecaocondiiesine
qua non evaluarea rezultatelor i efectelor politicilor culturale n termeni
de eficien (efficiency) i eficacitate (effectiveness), ceea ce implic o res
ponsabilizare crescut a aciunii publice din domeniul cultural, nu doar
ntermenidecosturi,ciintermeniiraportuluintreobiectiveledeclara
te i rezultatele imediate (output) i efectele finale (outcome) obinute.
ntruncadrumailarg,eaareimerituldeareconciliaartaieconomia,
dup ruptura provocat de ideologiile artistice romantice i apoi avan
gardiste.
Cutoateacestea,ijustificareantermenisocialiieconomiciafinan
rii publice a culturii aduce cu sine unele probleme. Pe de o parte, este
vorba de riscul supraestimrii posibilului impact societal al activitilor
culturaleiartistice,carepoatefiurmatdedecepiichiariacoloundeli
sealocresursefinanciareconsistente.Aceastapoateducenceledinurm
lapunereasubsemnulntrebriiansuisprijinuluipublicpentrucultur
iarte.CazulFraneicarea(re)inventatpoliticaculturaln1959odat
cuministeriatulluiAndrMalraux(Urfalino:2004),statulintervenindapoi
masivfinanciariinstituionalnfavoareaarteloriaculturiiattdinper
spectivademocratizriiculturale,cti,maitrziu,dinceaademocra
iei culturale este ct se poate de relevant n aceast privin. Pentru
Michaud, pretinsa criz a artei contemporane este de fapt o criz a repre
zentrii artei i o criza reprezentrii funciilor acesteia. Diagnosticul pus
de filosoful francez situaiei actuale este cel de sfrit al utopiei artei,
neleasprintrealtelecautopieacomunicriiicomunitiiculturalecon
stituite n jurul operelor de art (Michaud 1997/2005: 241244, 253). Un alt
autor vorbete despre sfritul mitului politicii culturale (Dijan 2005).
nsnudoarfilosoficaredespicfirulnpatrusauartatfoartescepticin
ceeaceprivetecapacitateaartelordeaproduceefectesocialeglobalepre
77
Statulicultura
cumcoeziuneaiincluziuneasaueliminareainegalitilor.icercetrilede
sociologieaculturiiaudezminitasemeneapreteniiglobaleiauncetats
mai ia drept evident ideea unui astfel de impact social al artelor (Chazel
1987:13),rezultateleintervenieipublice,nspecialcelealepoliticiidemo
cratizrii culturale, fiind recent obiectul unor dezbateri aprinse (vezi
KrebsiRobatel2008,istudiulsemnatdePierreMichelMengernvolu
muldefa).Defapt,ceeaceestepussubsemnulndoielii,esteconcepia
(romantic)aputeriisocialeaartelor.Spreexemplu,Urfalino(2004)chesti
oneaznsiideeauneicauzalitisociale,carearlegaartelecaocauzde
ostareasocietiicaefect,considerndolipsitdepertinenpentrufun
dareapoliticiiculturale:
Decenunedecidemsadmitemcdiferiteleavatarurialeesteticiiromanti
ce, c toate variaiunile pe tema puterii sociale a artelor sunt fundamente
greitepentru agndiaciuneapublicndireciaarteloriaculturii?Tre
buie s ne decidem s recunoatem lucrurile simple. Ideea c statul poate
transforma sau mbunti n mod semnificativ societatea prin utilizarea
prghieiartelorestefals[...]Maiexact,nsiideeauneicauzalitisociale
careleagartelecaocauzadeostareasocietiicaefectestelip
sitdepertinen(Urfalino2004:394).
Deaceea,ateptrileautoritilorpublicetrebuiesfiefoartebineca
librate, iar efectele/rezultatele activitilor culturale i artistice trebuie ur
mrite mai degrab la nivel microsocial dect la nivel global. Mai mult,
aceste ateptri sau rezultate nu pot fi separate nici de un anumit nivel al
participriiculturaleapubliculuiialconsumuluicultural,carelecondii
oneaz. Or, cele cteva sondaje efectuate n scopul msurrii acestora n
Romniancepndcusondajulrealizatn1999deIMASicontinundcu
barometreledeconsumculturalrealizatedin2005pnn2010deCSCDC/
CCCDC indic un nivel sczut al participrii culturale i, ca tendin
medie, declinul consumului cultural ntre 19901998
13
, aceast dinamic
negativ persistnd cu unele fluctuaii i n intervalul 20032010. Studiul
Piaa culturii n Romnia (2000) al Fundaiei Concept, realizat pe baza Dia
gnozei Calitii Vieii 19931997 i a Barometrului de Opinie Public FSD
19982000, indic o dinamic negativ a consumului cultural ntre anii
19932000,procentulcelorcarenucitesccri,inumerglacinema,teatru,
oper, concerte, fiind n continu cretere (FC 2000: 4043). Indicele vieii
culturale n Romnia 19982004/2007 i Barometrele de consum cultural 2005
2010aleCSCDC/CCCDCconstatotendinmediedescresctoareaparti
cipriiculturale,iaceastanpofidauneiuoarecreteriaproducieicultu
raleiarelativeistabilitiainfrastructuriipublicepentruactiviticultura
le: astfel, o oarecare cretere a consumului i participrii culturale ntre
19992003afosturmatdenoiscderintre20032006idin2008ncoace,
78
DANEUGENRAIU
n condiiile recesiunii economice, cu o cdere maxim n 2009 i un mic
revirimentn2010.Consumulculturalpubliccontinussemeninlaun
nivel extrem de sczut n sectoarele cinematografului, teatrului, operei,
concertelor, n schimb participarea i consumul fiind mult mai ridicate la
categoria srbtori, precum evenimente locale sau festivaluri (43% din
populaie n 2005, cel mai mare scor din toate sectoarele culturale, datele
fiindsimilarepentruanii20062009).Deasemenea,dateleindicioreori
entare masiv a consumului cultural de la infrastructura public (cinema
tograf, teatru, muzeu, bibliotec etc.) la resursele private (televizor, vi
deoDVD, PC etc.), precum i de la cultura nalt la divertisment sau
srbtori(CSCDC20052010;CSCDC2005/2007).
14
nacestecondiii,este
greu de imaginat succesul unei politici culturale care justific i condiio
neazfinanareaculturii,iacreaieiartisticenparticular,prinefectepre
cumasigurareacoeziuniiiincluziuniisocialesaueliminareainegalit
iloriadiscriminrii.
Pedealtparte,justificareafinanriiculturiintermenidebeneficii
socioeconomice implic riscul antrenrii unei atitudini birocratice sim
plistutilitariste n raport cu creaiaartistic i al instrumentalizrii artei.
Aa cum declara energic un important administrator cultural (de nivel
regional) n cadrul primei ediii a Pieei de dezbateri De ce i cum finan
m cultura. n Romnia (2005), artitii trebuie s neleag c exist
doarpentrusatisfacereanevoilorpublicului[s.m.](Rceanu2005).Acest
tipdeaseriunetare(dincolodeafirmareainteraciuniiartistpublic)ates
tcuneoriadministraiaculturaldinRomnia,ncutaredenoimode
ledepoliticculturaldarncataatdecomandasocialideaccen
tulpeartaamatoaredinanii19701980,tindesconfundecreaiaartistic
cu animaia cultural, iar pe artiti cu animatorii culturali. Fr a
dezvolta aici argumentaia, trebuie spus c respectivele categorii ale
muncii socioculturale au aprut n anii 19601970 n Frana nu pentru a
le nlocui termenii de art sau artist i practicile/profesiile corespon
dente,cipentruaapropiaunanumitpublic(muncitoresc,rural)deactul
cultural, precum i pentru a gestiona un surplus de aspirani la intrarea
n profesia artistic, excedent aprut i ca efect (nedorit) al unei politici
culturalecentratepeinterveniilebugetareiadministrativealeunuistat
aflatnateptareabeneficiilorsocialealefinanriiculturii.

OJUSTIFICAREETICAINTERVENIEISTATULUINFAVOAREA
CULTURII:CORECTAREAINECHITILORSAUEECULUIPIEEI
Aacumammenionatmaisus,nRomnia,ceicareauconceputi
aplicatpoliticaculturalnuaufostpreocupai,deregul,sexplicitezen
mod public raiunile i justificrile deciziilor i aciunilor lor politice.
79
Statulicultura
Unul dintre rarele discursuri oficiale de justificare a interveniei statului
nfavoareaculturiiafostprilejuitdeprimulepisodalproiectuluiPiaade
dezbateriDeceicumfinanmcultura.nRomnia,lansatdeAsociaia
culturalECUMESTnfebruarie2005.Scopulproiectuluierapromovarea
dialogului ntre administraia public i societatea civil din domeniul
cultural(artiti,ONG,instituiiartistice)cuprivirelareformasistemului
de finanare a culturii. ntrebarea cheie a fost aceea dac, n contextul
globalizrii, Romnia ar fi sau nu n situaia de a urma tendina actual
de dezetatizare, de reducere a implicrii statului n sectorul cultural i,
implicit, a finanrii publice a culturii. Rspunsul ministrului de stat co
ordonatoraldomeniilorculturii,educaieiiintegrriieuropene(itoto
dat scriitor), Marko Bla, a oferit o justificare a interveniei statului n
domeniul cultural n termenii corectrii inechitilor pieei i chiar ai
decuplrii complete de aceasta, justificare ce a fost reafirmat recent, n
ianuarie2010,dinposturadeviceprimministru:
Statultrebuiessprijinecultura,creatorii,ntructculturanutrebuiesfie
abordatcaomarf,ncondiiidepia[]Arfiogreealscredemc
putemsupuneculturacondiiilorpieei(Marko2005).
n aceast privin am o convingere foarte ferm, i anume c regulile eco
nomieidepianutrebuiessereferelacreaiacultural,lacreaiaartistic
saucealiterar.Cualtecuvinte,trebuiesncercmsocrotimartitii,crea
torii,devitregiileeconomieidepia,maialesdacneaflmntrosituaie
decriz(Marko2010).
Considerndcondiiasocialprecaraartitilorinivelulextremde
redus al finanrii provenite din sectorul privat, ideea conform creia
statulromntrebuiescontinuessprijinefinanciarculturaiartitiieste
binevenit. n schimb, justificarea sprijinului public n termenii de mai
sus impune unele rezerve. Aparent, aceasta este legat de opinia larg
rspndit conform creia sprijinul public este legitimat de corectarea ee
culuipieei(marketfailure)nsectorulartelorialculturii.Esteopresupozi
ie ce a subntins timp ndelungat politica cultural a statuluibunstrii,
care a pus accentul pe temele egalitii culturale i ale echitii sociale
(Toepler & Zimmer 2002: 3031). Aa cum sa observat referitor la politica
culturalaStatuluiprovidennFrana,dealungulbilanurilorsuccesive
ale Ministerului Culturii, obiectivele comune ale guvernrii tuturor artelor
suntnudoarconsolidareacurentacondiiilorproducieiidifuzriiartis
tice, ci i n mod mult mai simbolic mblnzirea solidar a presiunilor
pieei asupra creaiei i reducerea obstacolelor la democratizare (Menger
1987:30).RegsimaceastpresupoziieideologicinRaportulgrupuluide
experieuropenicareaevaluatpoliticileculturaledinRomniancadrulpro
80
DANEUGENRAIU
gramului Consiliului Europei, conform cruia ntrun cadru instituional
democratic, existena unui spaiu public nesupus legii pieei (a cererii i
ofertei)faciliteazlibertateadeexpresieidecreaie,caiaccesullacultur
al unui public larg (CE 1999b: 6; CE 1999c: 7). Dar modul n care a fost
formulat la noi aceast justificare are mai puin dea face cu problemele
egalitiiculturaleiaccesuluilacultursauextinderiiparticipriiculturale;
maidegrab,arelegturcuideeadespreartist(scriitor)cauncreatoreroic
alidentitiinaionale.Deasemenea,aremaipuindeafacecuargumentul
dimensiuniisocialeabunuriloriserviciilorculturale,fiecsuntsaunu
bunuri publice, care le face s nu fie la fel cu alte forme de mrfuri,
precumnRecomandarea3.12adoptatcuprilejulConferineiInterguver
namentaleprivindpoliticileculturalepentrudezvoltare(UNESCO,Stoc
kholm, 1998), menionat ntrun alt document de politic cultural
(MCC 2004b: 7). Justificarea sprijinului public pentru cultur, citat mai
sus,afostformulatnudoarntermeniieticiaiintervenieistatuluipentru
corectareainechitilorpieeisaupentruoferireaunuiserviciusocial/public,
ci, mai mult, n termenii protejrii artitilor de risc i de concuren, prin
decuplarealorcompletdesistemul pieei.Or, o astfel de justificare a in
tervenieiguvernamentalealecruiinstrumentefavoriteaufostdealtfel
subveniile publice directe i ajutorul de stat risc s produc efecte
contrare celor dorite, dac scopul politicii culturale este susinerea i
promovareacreaieiartisticesau,aacumamvzutmaisus,promovarea
culturiipescenainternaional.
Douargumentepotficontrapuseaiciacestuitipdejustificareoferi
tdediscursuldepoliticculturaldinRomnia,carenuselimiteazlaa
corecta eecul pieei, ci merge pn la decuplarea producerii i difuzrii
culturiiiartelordemecanismelepieei.Pedeoparte,experienanuprea
ndeprtatsimilarcuceaaaltorrifostullagrcomunistaartat
c preul pltit de ctre artiti pentru aazisa eliberare de sub tutela
capitalului privat i evitarea riscurilor i a competiiei a fost subordona
realorfadesistemulbirocraticaluniunilordeartititotaldependente
destat,i,nunelecazuri,chiarsupunerealordectrepartidulstati
transformareanartitidestat,fieoficialiangajai,fiepasivi,cumenta
litate de asistai (Haraszti 1987: 95119,129141; Crneci 2000: 181183).
Or, scopul actualei politici culturale nu este i nu poate fi birocratizarea
vieii artistice i reproducerea fotilor artiti de stat sau producerea, n
locullor,deasistaisocial.
Pe de alt parte, intervenionismul statului i sistemul protecionist
astfel creat pot provoca distorsiuni n lumile artei chiar ntrun regim
democratic, dup cum o dovedete (i) experiena francez a ultimelor
decenii.Unelecercetrisociologiceausemnalatdistanasauinadecvarea
81
Statulicultura
dintre justificrile intervenionismul statului i consecinele acestuia,
precum constituirea unui sistem protecionist. Aa cum arat cercetarea
luiMenger(1987)asuprapoliticiiculturaleastatuluiprovidenfrancez,
tentativa acestuia de mblnzire a presiunilor pieei asupra creaiei i de
reducereaobstacolelorlademocratizareaavutcarezultatfinanareadar
icontrolulunorveritabilesegmenteasistatealepieelorartistice,deveni
teadevratedomeniiprotejate,ncarelogicavoluntarismuluiculturalal
statuluiaantrenatcretereaexcesivapopulaieicandidailorlaprofesi
onalizareartisticianumruluiinstituiilorcuvocaiecultural,precum
i a produciei artistice asistate (arta oficial), genernd n cele din ur
mocrizdesuprapopulaieidesupraproducieartistic(Menger1987:
3440). Alte cercetri au demonstrat c efectele conjugate, chiar dac nu
voite,alegrijiideacompensaeeculpieeiaufostmodificareasistemului
deorganizareavieiiartisticeiamodalitilorderecunoatereaartiti
lor, precum i promovarea unei arte situate n opoziie cu gusturile pu
blicului,darimpuscaparadigmesteticdominant(Moulin1997:88).
Mai mult,un raport publicat recent (Quemin2002) elaborat lasolicita
rea Ministerului francez al Afacerilor Externe, care a dorit s obin in
formaii i analize despre rolul rilor prescriptoare n materie de art
contemporan,aratnmodclarcpoliticadedecuplareaarteifrance
zecontemporanedelasistemulpieeideartaconduslaratareascopu
luipropus,celdeaopropulsanprimplanullumilorarteicontempora
ne. Aceast sentin e dovedit de slaba poziionare a artitilor contem
poranifrancezisubvenionaidectrestat,nraportcuartitiiamericani,
germani,engleziiitalieni,attnclasamenteleinternaionalealemarilor
instituiiartistice,ctipepiaainternaionaldeart:
Slbiciuneapieeiprivatecareuneoritrebuienlocuitdeachiziiilepubli
ce este motivul principal pentru care Frana este suspectat de promova
reauneiarteoficialentotdeaunabnuitdemediocritate,maialesntroa
rprecumStateleUnite,susintoareajoculuiliberalpieei(Quemin2002:
183191).
Eecul acelei politici culturale intervenioniste, n pofida uriaelor
fonduri publice alocate artei contemporane, dovedete c existena unei
politici publice de susinere financiar nu este o condiie suficient pen
tru ndeplinirea unor obiective precum sprijinirea creaiei artistice i
promovarea ei pe plan internaional, dac mecanismele prin care e pus
npracticnusuntadecvatecondiiiloractualealeuneipieedeartlibe
reiglobalizate.

82
DANEUGENRAIU
OJUSTIFICAREAPRIORI:VALOAREAINTRINSECACULTURIII
ARTELOR
Aacumam artat,ndezbaterileasuprapoliticii culturaledinrile
occidentale a fost formulat i un alt argument, de natur diferit de cele
anterioare,nfavoareasprijinuluipublicpentruculturiarte:valoarealor
intrinsec n procesul mplinirii umane i ca elemente eseniale ale unei
vieicaremerittrit.Aceastjustificareapriori,legatdenaturansia
bunurilorprodusedectreartiti,nuafostnsperceputcaintuitivevi
dentsauimperativdinpunctdevedrepolitic.Deaceea,justificareapoli
ticii culturale pe baza ideii c arta este un bunnsine a rmas marginal,
fiindpreferatinclusivdectresectorulculturalideeacartagenereaz
alte rezultate/efecte bune (Mulcahy 2006b: 326327). O versiune apropiat
este argumentul bunurilor meritorii, conform creia producia i consu
mul artelor trebuie sprijinite public deoarece sunt meritorii, chiar dac
consumatoriinulerecunoscncmeriteleinerenteivaloarea(Netzer1978:
16). Dar i conceptul de bun meritoriu este oarecum discreditat n aria
finanelorpubliceiaeconomieineoclasice,deoarecenesocoteteasump
iasuveranitiiconsumatorului(Toepler&Zimmer2002:45).
nRomnia,unargumentsimilarestecellegatderolulatribuitartei
sau creativitii culturale ca surs esenial a progresului uman i fac
tor al mbuntirii calitii vieii, dup cum se statueaz n Declaraia
comunaMCiANUC:
Semnatariirecunoscurmtoareleprincipii:1.Creativitateaculturalesteosur
saprogresuluiuman.Politicileculturaletrebuiesrecunoascaportulesen
ialalcreatorilordeartiartitilorinterpreilambuntireacalitiivie
ii, la promovarea identitii i a dezvoltrii culturale a societii (MC i
ANUC1998:5).
Strategiaculturaldinanul2000reitereazaceastjustificareaspriji
nului public pentru cultur i arte din perspectiva bunstrii generale
(MC i UE, 2000c: 3). La aceasta se adaug misiunea educa
tivintelectualaculturii,asupracreiainsistspreexempluraportulde
politicculturaldin2002(MCC2002:1314).
Merituluneiasemeneajustificriafinanriipubliceaculturiiiar
telor, fundat pe contribuia prin natura lor nsi la binele public,
ine de caracterul su dezinteresat: n acest caz, statul ar aciona nu att
ca sponsor, care ateapt servicii sau beneficii determinate n schimbul
intervenieisalefinanciarensprijinulculturiisaualcreaieiartistice,ct
camecena,ungenerosbinefctoralartelor.
15

Cutoateacestea,ijustificareafundatpevaloareaintrinsecacul
turii i artelor ridic unele probleme. Dup cum remarc Urfalino n
83
Statulicultura
PostfaacriisaleLInventiondelapolitiqueculturelle(2004),pertinena
constatriiconformcreiaartaiculturaparticiplaceeacefavorizeazo
via mai bun, ndeplinindui promisiunea mplinirii umane, tinde s
devinincert,deoareceastziestedincencemaidificilsfixmrefe
reniincontestabilipentrutermeniiculturiart.Transformarearadi
cal a practicilor artistice, a semnificaiei i frontierelor a ceea ce se ne
lege prin oper de art i care n Frana a generat cearta asupra artei
contemporane din anii 1990 , a readus n dezbatere ceea ce Urfalino
numetentrebareafilistinului,dejainvocatdeTolstoineseulsuCe
este arta? din 1898: Facem aceste sacrificii, ni se spune, pentru art, iar
arta este un lucru important. Dar este adevrat c aceasta este art i c
arta este att de important nct s putem face asemenea sacrificii pen
tru ea? (Tolstoi 1971: 4). Aceast ntrebare ar putea oca pe cei pentru
care rspunsul este evident. Dar, aa cum adaug Urfalino, riscul este
inerentpoziieicelorcarenuconsidertradiionalantrebareajustificrii
arteicafiindrezolvatapriori,respectivconsidercimportanaacorda
t artei trebuie permanent chestionat, chiar dac interogaiile nu pot
aveacaobiectlegitimartangeneral,cidoarunanumecurent,oanume
inovaie, un anume ansamblu de opere, sau o anumit oper (Urfalino
2004:401403,405).
Dacideeaconformcreiaculturaiartatrebuiesfiesprijiniteprin
politici publice este incontestabil, se poate pune totui, n mod legitim,
ntrebarea:carecultur,careart?Trebuiespusdendatcnustatulsau
autoritilepublicesuntcelechematesrspund.Dacinstituiileartis
tice, teoreticienii, criticii,artitii i publicullor pot fisupuin mod legi
timexigeneidearspundentrebriifilistinului,dupcumargumen
teazUrfalino,statulnupoatefisupusacesteiexigene:statultrebuies
gndeascisacionezenmare(Urfalino2004:406),altfelspusnmod
neutru, ncercnd s evite angajarea excesiv de partea unor anume cu
rentesauformeartistice.
DiscursulpublicdepoliticculturaldinRomnianuofernmod
explicit(cuosingurexcepie)odefiniieaartei.Cutoateacestea,oscur
t examinare a rapoartelor i discursurilor oficiale poate oferi suficiente
indiciipentruaschiaconcepiadespreartdominantnultimeledou
decenii, care nu este ns scutit de ambiguiti, tensiuni sau chiar con
tradicii.
n prima parte a anilor 1990, spaiul public din Romnia a fost do
minatoconcepietradiionalistdespreart,vzutcaoactivitatesepa
rat de societate. Drept urmare, politica cultural a neglijat legturile
arteicualtesectoarealeactivitiisociale,cairaporturileeicupublicul,
limitnduselazonelesauformeletradiionalealeartei.Raportulexperi
84
DANEUGENRAIU
loreuropenidin1999remarcaattignorareaindustriilorculturale,asec
torului media, ct i a expresiilor artistice noi sau nontradiionale, n
bunpartedinaniisupuianalizei,19901997(CE1999c:78,1516).
Politicaartelordinanii19972000aparecaoexcepiedelaaceastpo
litic restrictiv, dar n sens oarecum invers. Contrar tendinei precedente,
Direcia de Arte Vizuale (DAV) din cadrul Ministerului Culturii, nfiinat
de noua administraie cultural la sfritul anului 1996, asuma n mod ex
plicitmisiuneadesusinereipromovarecuprioritateadiscursuluivizual
contemporan,profesionist,carepoatenscrieculturaromnncircui
tul mondial de valori (DAV 2000: 1) i aspir la redefinirea identitii
naionale prin raportarea la timpul occidental actual (MC 2000a: 68). Dar
aceast strategie de susinere a creaiei contemporane avea s fie treptat
marginalizat i apoi abandonat odat cu reinstalarea guvernrii
PDSR/PSDlasfritulanului2000.DAVafostdizolvat,iarpoliticacultu
ralaasumat,aacumamartat,misiuneadeapromovarenatereacultu
rii naionale, atributul naional desemnnd mai ales formele folclorice
ale culturii, alturi de cele nalte tradiionale, canonice. Acea nelegere a
culturiinaionalenuafcutdectsreinducvecheatensiunedintrepro
fesioniti i amatori, deja exploatat de regimul comunist. Spre exemplu,
strategia cultural formulat la Forumul Cultural Naional din 2002 urm
rea mai degrab s promoveze arta popular, i.e. folcloric sau amatoare,
artelevizualefiindsinguruldintresectoareleartistice ncarecreatoriipo
pularisuntmenionaialturiilaegalitatecuartitiiprofesionitiicare
zervornesecatalcreativitiiromneti(Iliescu2002:4,7).
Pe de alt parte, atunci cnd arta a fost neleas preponderent n
termeni elitari i ai contemporaneitii, extensiunea acestei noiuni se
ntindedelaformelemultimedialaopereledetiplaboratorsocial,dar
cu excluderea n schimb a mediilor sau formelor tradiionale. Spre
exemplu, cele cteva consideraii teoretice din raportul Politici i strategii
culturale19972000definescartasaucreaiacontemporancafiind
oproducieculturalncareobiectulartistic[...]sesustrageformei,deve
nind un limbaj contemporan de comunicare, care are la baza apariiei sale
trecerea, de la o art fcut n tehnici tradiionale, la o art care i asum
tehnologiile nalte [i care] integreaz socialul i politicul n scopul su
(MC2000:65).
Caurmare,DAViaprecizatprioritilestrategiei20002001desus
inere a creaiei contemporane, ca i condiiile finanrii publice, n felul
urmtor: Primeaz iniiativele de interes naional, ce impun: creaia
original, creaia n viziune contemporan, eliminnd tipul de viziune
neorealistsocialist i academic desuet (DAV 2000: 8). Selecia i
85
Statulicultura
promovareaaufostpreponderentdirijatedeprincipiulexcelenei,impli
catdenelegereaarteintermenielitari.Cutoateacestea,criteriilecalit
ii artistice originalitatea demersului artistic i inovaia au fost
suplimentate prin discriminarea pozitiv n favoarea unor categorii
nonartistice, prezena unor participani aparinnd minoritilor naio
nale i prezena femeilor n realizarea proiectului (DAV 2000: 1315)
aflnduseprintrecriteriiledeselectareidefinanareaproiectelorartis
tice. Astfel, n interiorul artei profesioniste nsi, apare o tensiune ntre
mediile/formele tradiionale i cele contemporane, creaia n viziune
contemporan opunnduse nu doar realismului socialist sau artei aca
demice, ci i tradiiei moderne a obiectului artistic. n mod similar, la
nivelul principiilor de selecie i de promovare emerge o tensiune ntre
criteriiledenaturartistic(valoareaintrinsecaoperei)iceledenatur
social,precumapartenenaartitilorlaominoritateetnicsauocatego
riedegen.
n cazul politicii culturale recente, n pofida angajamentului ministe
ruluiculturiideaadoptaopoziieneutr,demedierenraportcudiverii
actori i diferitele practici din sectorul cultural, o tensiune persist nc
ntre obiective strategice precum cel de favorizare a noilor forme de ex
presieipracticiculturale,aacumseproclamnProgramuldeguvernare
20052008(GuvernulRomniei2005:108),iceldemeninereaunuiechi
libru ntre tradiie i inovaie, dup cum i propune Strategia MCC
20052008, prezentat ulterior n Parlament de ctre ministrul liberal al
culturii,MonaMusc(MCC2005a).
Deasemenea,discursulpublicdinRomniaapromovatnmodcon
stantioconcepielimitatdespreart,nsensulncarescrisul,cartea,sau
bucuratntotdeaunadepreeminennraportcucelelalteformedeexpre
sieartistic,celevizualenspecial,dariuneleperformative,precumdan
sulcontemporan.Unexemplurelevantpentruaceastconcepielimitatl
oferstrategiaculturalformulatlaForumulCulturalNaionaldin2002.
Astfel,ndiscursulprezidenial,accesullaculturafostdefinitcaaccesla
carte,laeducaie,prinaceastanelegnduseiarinmodrestrictiv,
maialesformeleliterarecanonice(canonulcolar).Culturascris,produc
ia de carte i difuzarea ei, deine o proporia zdrobitoare n raport cu
celelaltesectoareartisticemenionateacolomicareateatral,cinema
tografia naional, coala muzical, coregrafia, artele plastice, i
arhitectura (Iliescu 2002: 45). Lectura a rmas o prioritate major a
politicii MCC i dup schimbarea administraiei culturale la nceputul
anului2005,oaltformdeparticipareculturalceaamelomanilorio
altartmuzicactigndprimplanulnadouajumtateaanuluidoar
datoritpersonalitiiunuinouministru alculturii,caresantmplatafi
86
DANEUGENRAIU
compozitor;caurmare,n2005,bugetulalocatFestivaluluiEnescuafostde
3orimaimaredectbugetulanualalFonduluiCulturalNaional,proaspt
nfiinat(Szakts2008:2).
O astfel de reprezentare limitat a artei i ierarhia implicit pe care o
impuneauavutimplicaiipracticenmecanismelesusineriipublicepentru
diferitelearte.Aufostpromovateprogramespeciale,nbeneficiulexclusiv
alculturiiscrise,deajutorsaucomanddestatpentrueditareadecriide
reviste(literarenspecial),deachiziiipentrubibliotecietc.Astfel,anumite
formedeexpresieartisticisectoareaufostfavorizate:scrisulfadevizu
al, tradiionalul fa de nontradiional (contemporan), canonicul fa de
alternativ, instituionalul fa de independent. ntre anii 20012004, spre
exemplu,finanareaalocatdelabugetsectoruluiartelorvizualereprezint
doar 2% din finanarea total a aciunilor culturale, n condiiile n care
aceastfinanareaavutlarndulsuoponderededoar1722%dintotalul
cheltuielilor bugetare ale Ministerului Culturii i Cultelor.
16
Discriminarea
vizualului fa de scris, precum i ignorarea interesului real al publicului
suntimaiflagrante,daccomparmnivelulfinanriialocateartelorvizu
ale cu ponderea deinut de programele din acest sector n cadrul progra
melortematicealeministeruluiidireciilorjudeenepentrucultur care
sesitueazconstantlaunprocentntre11,2%i11,8%dintotalulprograme
lor culturale , precum i cu ateptrile publicului evideniate anterior de
sondajul Piaa culturii n Romnia (2000): pe o scal de la 1 (minim) la 10
(maxim),interesulpublicpentruofertadeproduseculturalereprezentative
laniveldejudesesitueazla8pentruartelevizualeila7,78pentrulitera
tur,notmedienaional(FundaiaConcept2000:38).
Aceast concepie limitat despre art, ca i politica artelor cores
pondent,senrdcineaznpreeminenaistoricafiguriiscriitoruluin
culturaromniacontribuieiliteraturiilaforjareaidentitiinaionale.
Cutoateacestea,persistenasandiscursulipoliticapublicactualnu
sejustific,datfiinddisproporiapatentpecareoproducentrediferi
tele sectoare artistice, precum scrisul i vizualul. Paradoxul acestei con
cepiilimitate,caialpoliticiiculturaledominantenRomnia(careaci
oneaz prin mecanisme etatistbirocratice precum ajutorul sau comanda
de stat), const n absena rezultatelor la nivelul participrii sau al con
sumuluicultural:npofidaorientriisusineriipublicepreponderentspre
culturascrisilectur,sondajeleindicoscdereconstantanumrului
decititoridecri,chiarmaiabruptdectscdereanumruluidespecta
toriaiexpoziiilorsaumuzeelor.
17

Or, spaiul cultural european ofer astzi exemplul unei concepii


mult mai largi i echilibrate despre art/cultur, dac ar fi s ne referim
doarlaaciunilediferitelorcentreculturale(francez,german,englezetc.)
87
Statulicultura
careactiveaznaranoast.Maimult,nzilelenoastre,condiiileideolo
gicesaumodificatradical,nspreceeaceUrfalino(2004:406)desemnea
zprinsintagmalaprspolitiqueculturelledublaepuizareasacerdoiu
luiintelectualuluiscriitorialstatului(cultural),isfrituluneifilosofii
a istoriei i al cultului artei, care au fundat politica cultural eroic la
franaise, cea care a constituit n bun msur modelul politicii culturale
dinRomnia.nacestecondiii,rmneojustificaremaipuinexaltanta
susinerii publice pentru arte: existena nsi a unei viei artistice auto
nome. Aciunea public ar trebui s aib, ca linie directoare, asigurarea
precondiiilor economice ale vieii artistice. n ultim analiz, politica
artelor poate aspira doar la salvgardarea i dezvoltarea condiiilor eco
nomicenecesarepentruacreaartnmodliber.

CONCLUZIE
nperioadapostcomunist,statulromniajustificatintervenian
domeniulculturalisprijinulpublicpentruculturiarteprinargumen
tediferite,denaturinstrumentalsauintrinsec:nprimulrnd,ojusti
ficaregrandilocventntermenideinteresnaionaliprestigiuinternai
onal;subsecvent,ojustificarepragmaticntermenidebeneficiisocialei
economice;ocazional,ojustificarentermeniieticiaicorectriiinechiti
lor sau eecului pieei, sauchiar n termeni ideologici ai decuplrii com
pleteaculturiiiartelordemecanismelepieei;i,nmoddifuz,ojustifi
carecvasiintrinsec,ntermeniibunstriiindividualesaugenerale.Dar
toateacestejustificridepinddereprezentarearoluriloratribuiteculturii
iartelor:creareaisalvgardareaidentitiinaionale,contribuialadez
voltarea economic i la coeziunea social, educarea i luminarea popo
rului,generareaprogresuluiumaniabunstriipublice.
Departedeafiirelevante,ideileparticularedeculturiartmprt
ite de guvernrile succesive au jucat un rol central n elaborarea politicii
culturale.Dup1989,npofidaunuiprogresrealizatmaialessubimpul
sulinstituiiloriprogrameloreuropenendireciauneipoliticiculturale
pragmatice n acord cu spiritul timpului, discursul public din Romnia a
fosthrnitdeoideologieinstrumentalpersistent,careconsidercultura
iartelemaialescauneltepentrucreareaiafirmareaidentitiinaionale,
i care continu aplecarea politicii culturale din regimul comunist spre
instrumentalizarea valorilor i sentimentelor naionale (Vasile 2011: 344).
Caatare,politicaculturalacontinuatsfiedominatdeoconcepielimi
tat i paseist despre cultur i art, n conflict cu alte concepii mai mo
derne. Nucleul politicii culturale e constituit de o concepie identitar i
patrimonialist despre cultur: neleas ca surs a identitii naionale
(perene), extensiunea sa include mai ales folclorul i formele artistice
88
DANEUGENRAIU
patrimonializate, tradiionalcanonice, n particular literatura, lsnd deo
parte explorrile artistice contemporane, expresie a sensibilitii globale
actuale.Aceastareveleazremanenavechiuluiconflictntrevalorisociale
precumconservatorismulipaternalismul,caresubntindparadigmanai
onalistaculturii,ivalorilemodernitiioriginalitatea,inovaia,iexpe
rimentarea.Oexcepieoconstituie,n bunmsur,politicaculturaldin
perioada19972000iceadedup2005.
Acestecadredegndireaumodelatiaciuneapublicndomeniul
culturii. Dar, n funcie de ideile dominante despre cultur i art, pre
cumidemodelelementalealeresponsabililorculturali,politicacultu
ral a oscilat ntre sprijinirea celor dou mari tipuri de practici cultura
leartistice, favorizndule succesiv fie pe unele fie pe altele. n mod pa
radoxal, aceast politic fluctuant i intervenia conflictual a statului
reprezintconstantapoliticiiculturaledinRomniapostcomunist,carea
generat constrngeri asupra acesteia, perturbndui aplicarea i
alterndui efectele estimate. Constrngerile sunt, aadar, att de natur
economic insuficiena resurselor financiare , ct i de natur istoric
i conceptual tradiia etatistdirijist dar i naionalist motenit din
regimul comunist (trziu), din care supravieuiesc astzi unele presupo
ziii ideologice antipia i naionalismul cultural. Politica cultural sa
doritafiomaindeprodusconsens,i.e.culturnaional,ntroar
aflatncutareaidentitii,naionaliinternaional.Cutoateacestea,
oferta cultural susinut de stat i, implicit, identitatea naional astfel
propusaufostmarcatededezechilibrulntrepracticileculturaletradii
onaleparticulariste (favorizate ntre 19901996 i 20012004) i practicile
contemporaneuniversaliste ale culturii (susinute ntre 19972000 i, n
oarecare msur, dup 2005). Anumite sectoare sau forme de expresie
artistic au fost privilegiate instituional versus independent, canonic
versusalternativ,scrisversusvizual,darfrrezultatenotabilendina
mica participrii i a consumului cultural. Dimpotriv, sau meninut
vechitensiunisauauaprutnoitensiunintreformelefolcloriceiartisti
ce tradiionale, pe de o parte, i formele contemporane ale artei, pe de
alta,ntreprofesionitiiamatori,sauatuncicndconcepiacontempo
ran a fost cea dominant n interiorul artei profesioniste nsi, ntre
formeletradiionale,moderneicelecontemporane.
Or, pentru ai atinge obiectivele asumate, o politic cultural cu
prinztoareiresponsabiltrebuiesdepeascacestelimitriisian
considerarediversitateaformelordeexpresiecultural,pluralitateaacto
rilor implicai n activiti artistice, diversitatea i pluralitatea practicilor
artistice tradiionale, moderne, contemporane aflate n concuren
unele cu altele, precum i mutaiile considerabile legate de industriile
89
Statulicultura
creativeemergente.Unnoucadruconceptualestenecesarpentruopoli
tic cultural mai eficace, adaptat noului regim al culturii i artei con
temporane,icapabilsrspundprovocrilorglobalizriiissusin
creativitatea.Plecnddelapremisaconformcreiacreativitatea,diversi
tateaculturalipluralismultrebuiesfieefectelepreeminente,dezirabi
le,ale politicii culturale, justificareasprijinului public n favoareaartiti
lornupoatederivadingrijadeaiscutideriscurilecompetiieiideine
chitilepieeisaudincapacitatealor(prezumat)deaproducecoeziune
social, de a elimina inegalitile sociale ori din rspunsul lor la nevoi
culturale predeterminate, ci tocmai din ceea ce i definete n mod fun
damental: capacitatea de inovaie, originalitatea, nonconformismul, chi
ar anarhia creatoare, de care societatea nsi are nevoie. Artitii nu
trebuiepriviinicicaasistaisocial,nicicaasistenisociali,cicaacelnu
cleucreativ,inovativ,frdecaresocietateansiarfimaisrac.

Acknowledgments
Acest studiu a fost realizat cu sprijinul CNCSISUEFISCDI, proiectul PNIIIDEI
cod 2469/ 2008 Cultur i creativitate n epoca globalizrii: Studiu privind interaciunile
ntre politica cultural i creativitatea artistic, i al programului GENEC 20042005,
NewEuropeCollege(NEC)Bucureti.

NOTE
1
Pentru o analiz mai detaliat a acestor critici i a raportului dintre politica cultural i
statutulartistuluinFrana,veziRaiu(2004).
2
Pentru o prim versiune a acestei analize a politicii culturale din Romnia, vezi Raiu
(2005).
3
Pentru analiza politicilor culturale (la plural) din Romnia, vezi cellalt capitol din
prezentul volum, Sistemul de sprijinire a artelor ntro societate de tranziie: Romnia
19902006.
4
Pentru o succint prezentare a istoriei participrii organizaiilor neguvernamentale, a
manageriloriartitilorindependeniladezbatereaiformulareapoliticiiculturale,precum
iaevaluriiretrospectivedectreuniidintreactoriiimplicai,veziRevista22plus,nr.327,
25 octombrie 2011. Supliment CSCICultura Activ: Pop, Raluca & Ferchedu, tefania (ed.)
Cartografiesubiectivaculturiiindependente,iCompletare,
http://coalitiasectoruluiculturalindependent.wordpress.com/culturaactiva/publicatiecscicu
lturaactiva/.
5
Spreexemplu,nprofiluldepoliticculturalaFranei,larubrica3.2.Definiianaional
a culturii, se menioneaz c, n contextul politicilor culturale ale guvernului francez,
culturaestedefinitntrunsensmultmailargdectcelsugeratdedefiniiastrictaacestui
cuvnt, care, dac ar fi adoptat, ar fi exclusiv, elitist i totalitar. Dimpotriv, politicile
culturale ale Franei sunt bazate pe o misiune mult mai extins i pe o viziune universal
asuprafenomenuluicultural(CE/ERICarts2005a:14).nprofilulMariiBritanii,semenio
neaz c Nu exist o definiie a culturii oficial, a Marii Britanii. Cultura britanic, cu
caracteruleidistinctregionalilingvisticidiversitateasamulticultural,nuesteprivitca
oentitateunic;astzi,estemaipotrivitreferinalaculturileMariiBritaniipentruareflec
taarialargaacesteidiversiti(CE/ERICarts2005b:9).
6
nc n decembrie 2008, unul dintre cei mai activi actori ai sectorului neguvernamental,
90
DANEUGENRAIU
Szakts Istvn, acuza ntrun apel lansat ctre noul ministru al culturii asumarea unei
definiiireduseaculturiinpoliticaculturaldinRomnia,careaprivitculturadoardin
punct de vedere umanist (concretiznduse n artefacte culturale) i fcnd abstracie de
latura antropologic a acesteia (de proces care definete moduri de via sau sisteme de
valori). Pentru a nelege i elibera potenialul social al actului cultural, preedintele Fun
daiei AltArt propunea imperativ lrgirea cadrului conceptual al accepiunii culturii n
direciadefiniieiUNESCOmaisusmenionate,inelegereasacaocomponentstructura
laorganizriisociale(Szakts2008:12).
7
Pentru repartiia pe categorii de cheltuieli a bugetului Ministrului Culturii n perioada
19901999,veziMCiCE(1999:1314);MC(2000:4547).
8
Autoevaluarea activitii din anii 20032004 a Institutului Cultural Romn (ICR) nu face
dect s confirme acest diagnostic. Iat ce se menioneaz n Strategia Institutului Cultural
Romnpentruperioada20052008,lansatn2005denouaconducereaICR:Promovarean
strintateaculturiiromneansemnat,naniidinurm[20032004],transferulpatologiei
instituionaleiproceduraleasistemuluipublicdinRomnia.Centrele(institutele)cultura
leromnetidinstrintateaufostdoarecoulservilaldeficieneloradministraieiculturale
i,ntrooarecaremsur,alecorpuluidiplomaticpostcomunist:lipsadeorizontstrategic,
politizarea sau personalizarea funciei publice, deruta axiologic, slbiciunea pentru viziu
nile particulariste i nchise ale culturii naionale, capacitatea limitat de comunicare i
relaionare, recrutarea arbitrar a personalului, opacitatea la iniiativa privat, competena
managerial echivoc sau simulat. Circulaia ideilor, valorilor, a artefactelor sensibilitii
romneti mai este nc blocat ntrun ambuteiaj cronic, iar succesele externe nu sunt
rezultatul unor politici cursive dublate de aciuni eficiente, ci se datoreaz mai curnd
abnegaieiprivatesauaccidentului(ICR2005:1).
9
Ctevaexempledeaciunidepromovareaculturiiromnenstrintatesuntctsepoate
de relevante n acest sens. n 2002, cele mai importante evenimente culturale romneti n
Germaniaaufost,conformraportuluiMCC,ZileleculturiiromnetinBavariaiFesti
valulrilordunrene,lacareMinisterulCulturiiiCulteloraavutoprezenademarc
printrodelegaiecareacuprinsmeteripopulari,standInfo,standde preparateculinare
tradiionale i spectacolele teatrului Masca, sub conducerea unui secretar de stat (MCC
2002:21).Anul CulturalalRomnieinSuedia,gnditcauna dintrecelemaicomplexe
aciunialeMinisteruluiCulturiiiCultelor,safinalizatnfebruarie2003printrunturneu
itinerantconsideratcafiindunadintrecelemaiapreciateaciunidepromovareaRomniei
lanivelde stat.Svedem:Turneulacuprinsdeplasareauneidelegaiideartitipnn
Suedia, care a susinut concerte de jazz cu influene de muzic popular n fiecare centru
cultural al Romniei sau ambasad din rile occidentale strbtute de caravan. Simultan
au fost oferite CDROMuri Eminescu, Brncui i UNESCO, cri, albume etc. pentru dia
sporaromneasc.Aciuneaaavutca[...]punctculminantconcertuldelaGeneva,laPala
tulONUnprezenaPreedinteluiRomniei,domnulIonIliescu(MCC2004:910).Proiec
tulAnuluiculturalalRomnieinMareaBritanie,prevzutpentru2004,includeaprintre
aciunile prioritare, pe lng o expoziie Brncui la Tate Modern Gallery (organizat de
fapt de ctre englezi) i una de pictur (Victor Brauner), expoziii cu vnzare de creaie
popularcontemporan,deartnaiv,prezentaredevinuriiproduseculinaretradiiona
le,spectacoledemuzictradiionalitarafdelutari(MCC2003:8485).
10
PlanulNaionaldeDezvoltare20042007,CapitolulIPoliticiculturale:nelaborareapoliti
cii i a strategiilor culturale se impune o viziune nou, pluralist, asupra culturii: *Cultura
esteunfactordedezvoltaresocialicomunitar;ncontextuldezvoltriidurabile,cultura
aremultiplefunciuniiimplicaii.*Culturaesteunfactoralcalitiivieii;oriceevaluarea
standardelor de calitate a vieii individului, a colectivitii i a societilor trebuie s ia n
considerare acest indicator. *Cultura trebuie privit ca mod de via al individului i al
societilorun elementprincareacesteasedifereniaz.*Culturaesteexpresiaidentitii
(individuale, de grup, regionale, naionale etc.) i miz a diversitii i diferenei, valori
esenialecaretrebuieasumateisusinuteprindemersuriiprogrameproactive.*Cultura
contribuielastructurareasocietiiiapersonalitiiumane.*Culturaareunrolimportant
91
Statulicultura
nrealizareaintegrriisocialeinrespingereaoricreiformedeexcluziuneimarginaliza
re.Culturaesteofordecoeziunesocial(MCC2004b:12).
11
VeziMCC(2001:129),cap.5StrategiaMCCnanul2002.Peaceasttem,veziiPro
iectul cultural RO 970901. O strategie cultural pltit i abandonat, Cuvntul, nr. 2,
februarie2005.
12
Astfel, n Planul Naional de Dezvoltare 20072013. Seciunea Cultur, Culte, Cinematografie,
Capitolul1Principiiireperealedezvoltriiculturii,sefceaapellanelegereaculturii
caunfactordedezvoltaresocial,inudoarcaunsectorconsumatorderesursefinanciare
publice.nacestsens,culturadevineuninstrumentpentrurealizareaaltorobiectivesociale
ieconomice(e.g.,ocupare,beneficiieconomiceieducaionale,coeziunesocial,reducerea
fenomenelor de devian social) i trebuie neleas ca avnd valoare i dinamic
transsectorial (IEN/INCE 2004: 1). Formularea a fost preluat n 2006/2007 n profilul
Romniei din Compendiumul european de politici culturale, pentru a susine perspectiva
instrumentalasupraculturii,curentnriledezvoltate(CE/ERICArts2007:13).
13
Spre exemplu, n 1998, o familie cheltuia anual pentru activiti culturale n medie 3,50
USD; n acelai timp, 52% din cetenii romni citeau mai puin, 40% la fel i doar8% mai
multdectn1997;ncazulvizitriiexpoziiiloriinstituiilormuzeale,reprezentnddoar
2%dintimpulacordatculturii,pentru77%dinromnifrecventareaarmasaceeai,pentru
22%asczutidoarpentru1%acrescutnraportcu1997(CE/ERICArts2003:2021).Vezi
iCE1999a:6470(frecventareaspectacolelor),95119(cumprareadecarte i frecventarea
bibliotecilor publice); CE 1999c: 910 (instituiile culturale); MC 2000a: 10812 (distribuia
vizitatorilorpetipuridemuzee).
14
Astfel,attresurseledetimp,ctiresurselefinanciarealocatedeceteanulromnpen
truactiviticulturalesunttotlaunnivelextremdesczut.Spreexemplu,n2005,ntimpul
liber, doar 5% ar prefera n primul rnd activiti culturale (s citeasc ceva agreabil),
doar 7,5% au alocat n ultima lun (noiembrie 2005) peste 10 procente din bugetul familiei
pentru activiti culturale, n timp ce 28% au alocat ntre 510 procente, 35% ntre 05 pro
cente,iar29%nutiusaunuaurspuns.Dintreceteniiromni,61%(2005),63,7%(2006),
66,7% (2007) nu merg deloc la muzeeexpoziii, iar 38% (2005), 21,3% (2006), 21,8% (2007)
mergodatpelunsaumairar.Procentajelesuntsimilareipentrualtesectoareculturale,fie
elenaltesaupopulareprimeledouprocentajeindicnumergdeloc,iarultimelemerg
odatpelunsaumairar:lacinematograf:74%(2005),75%(2007)i23%(2005),21%(2007);
lateatru76%(2005),72%(2007)i21%(2005),24%(2007);laoper:88%(2005),83%(2007)i
10,5% (2005), 15% (2007). Date sunt asemntoare pentru anii 20082010. Vezi
CSCDC/CCCDC Barometrele de consum cultural 20052010, CSCDC Indicele vieii culturale n
Romnia19982004/2007,iCE/ERICArts2010:4547.
15
Potrivit legislaiei din Romnia, mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoan
fizic sau juridic, numit mecena, transfer, fr obligaie de contrapartid direct sau indi
rect,dreptulsudeproprietateasupraunorbunurimaterialesaumijloacefinanciarectreo
persoanfizic,caactivitatefilantropiccucaracterumanitar,pentrudesfurareaunoractivi
ti n domeniile: cultural, artistic, medicosanitar sau tiinific (Add BUSINESS CHANCE
ONART2004:106107).
16
VeziMucic(2005:4);pentrustructurabugetuluiministeruluiculturiiiceaaprograme
lortematicelaniveljudeean,veziCE/ERICarts(2003:1012,17)pentruperioada19962000,
iMCC(2001:102,123);MCC(2002:70,7982);MCC(2003:7982,88100);MCC(2006:51).
17
Spre exemplu, ntre 19932000, a crescut ponderea celor care nu citesc deloc cri de la
39%la48%,acelorcarenumerglacinemadela79%la87%,acelorcarenumerglateatru,
oper,concertedela75%la87%(FundaiaConcept2000:40).Sursanuoferdateipentru
frecventarea expoziiilor i muzeelor n acea perioad, dar, n aceast privin, ponderile
respectivesepotcomparacudatelepentru1998fade1997,menionatemaisuslanota14
(CE/ERICArts 2003: 2021). Declinul participrii i al consumului cultural a continuat i
dup 2003 n ceea ce privete cititul i cultura scris, tendina medie regresiv (cu unele
fluctuaii) fiind confirmat de sondajele CSCDC/CCCDC, Indicele vieii culturale n Romnia
19982004/2007iBarometreledeconsumcultural20052010.
92
DANEUGENRAIU
REFERINE
Add BUSINESS CHANCE ON ART. 2004. Sponsorizarea n cultur. Atitudinea
comunitiideafaceridinRomnia.Bucureti.
Benhamou,Fr.1996/2004.Lconomiedelaculture.Paris:LaDcouverte.
Crneci,M.2000.ArteleplasticenRomnia19451989.Bucureti:Meridiane.
Chazel, Fr. 1987. Introduction. In: Pratiques culturelles et politiques de la culture,
edit par Fr. Chazel. Bordeaux: Maison des Sciences de lHomme de
lAquitaine.
Clair,J.1997.Esthtiqueetpolitique.LeMonde,8mars:19.
DeVereaux,C.2006.Anywaythewindblows:ChangingdynamicsinAmerican
artspolicy.JournalofArtsManagement,Law,andSociety36(3):168180.
de Waresquiel, E. (ed.). 2001. Dictionnaire des politiques culturelles de la France
depuis 1959. Paris: CNRS/Larousse Bordas/HER: Commmorations:
141142.
Dijan,J.M.2005.Politiqueculturelle:Lafindunmythe.Paris:Gallimard.
Dworkin, R. 1985. Can a liberal state support art?. In: Dworkin, R. 1985. A
MatterofPrinciple.Cambridge:HarvardUniversityPress.
Dye, T. R. 2005. Understanding public policy. 11
th
edition. Upper Saddle River, NJ:
PearsonPrenticeHall.
Foucault, M. 1978/1993. La gouvernementalit (cours du 1/2/1978).In: M. Fou
cault.1993.DitsetcritsT.III:635657.Paris:Gallimard.
Foucault, M. 1979/2004. Naissance de la biopolitique (cours du 10/1/1979). In:
M. Foucault 2004. Naissance de la biopolitique. Cours au Collge de France
19781979.Paris:GallimardSeuil.
Fumaroli,M.1991.Ltatculturel.Essaisurunereligionmoderne.Paris:Fallois.
Goff, P., & Jenkins, B. 2006. The new world of culture: Reexamining Canadian
culturalpolicy.JournalofArtsManagement,Law,andSociety36(3):181196.
Haraszti,M.1987.The Velvet Prison: Artists under State Socialism.New York: Basic
Books.
Kerbs, A., Robatel, N. (ed.) 2008. Dmocratisation culturelle: Lintervention publique
endbat.Paris:LaDocumentationfranaise.
McGuigan, J 2005. Neoliberalism, culture and policy. International Journal of
CulturalPolicy11(3):22941.
Menger, P.M. 1987. LEtatProvidence et la culture. Socialisation de la cration,
proslytismeetrelativismedansla politique culturellepublique.In:Pratiques
culturelles et politiques de la culture, edit par Fr. Chazel: 2952. Bordeaux:
MaisondesSciencesdelHommedAquitaine.
Michaud,Y.1989.Lartisteetlescommissaires,quatreessaisnonpassurlartcontemporain
maissurceuxquisenoccupent.Nmes:JacquelineChambon.
Michaud,Y.1997/2005.Lacrisedelartcontemporain.Paris:PUF.
Mokre,M.2006.Deregulationanddemocracy:TheAustriancase.JournalofArts
Management,Law,andSociety35(4):30516.
Moulin,R.1997.LArtiste,linstitutionetlemarch.Paris:Flammarion.
Mucic, D. 2005. Un nou mecanism de finanare public a culturii. Bucureti.
(Online.) http://www.ecumest.ro/pdf/delia_mucica_fin.pdf (accesat 20.03.
2005).
Mulcahy,K.2006a.Introduction.JournalofArtsManagement,LawandSociety35
(4):25962.
Mulcahy, K. 2006b. Cultural Policy: Definitions and Theoretical Approaches.
JournalofArtsManagement,LawandSociety35(4):31930.
MungiuPippidi,A.&Ioni,S.(ed.)2002.Politicipublice.Teorieipractic.Iai:Poli
rom.
Netzer,D.1978.TheSubsidizedMuse.PublicSupportfortheArtsintheUnitedStates.
Cambridge:CambridgeUniversityPress.
93
Statulicultura
North, D. C. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Perfromance.
Cambridge:CambridgeUniversityPress.
North,D.C.1994.InstitutionalChange:AFrameworkofAnalysis.(Online.)
EconomicHistory,EconWPA.
http://ideas.repec.org/p/wpa/wuwpeh/9412001.html(accesat10.04.2011).
Quemin, A. 2002. LArt contemporain international: entre les institutions et le march
(Lerapportdisparu).Nmes/Paris:JacquelineChambon/Artprice.
Pal,L.2002.Analizapoliticilorpublice:teorieipractic.n:Politicipublice.Teoriei
practic,editatdeA.MungiuPippidi&S.Ioni:2049.Iai:Polirom.
Pop,R.&Ferchedu,.(ed.)2011.Cartografiesubiectivaculturiiindependen
te. Revista 22 plus, nr. 327, 25 octombrie: Supliment CSCICultura Activ.
(Online.)
http://coalitiasectoruluiculturalindependent.wordpress.com/culturaactiva/p
ublicatiecsciculturaactiva(accesat02.11.2011).
Raiu,D.E.2004.Politicaculturalicondiiileconsacrriiartistice:subveniei
sincronizare?StudiaUniversitatisBabesBolyai.Philosophia49(12):12334.
Raiu, D. E. 2005. Cultural Policy in Romania: Justifications, Values and
Constraints.APhilosophicalApproach.JournalfortheStudyofReligionsand
IdeologiesIV(12):101123.
Szakts,I.2008.Vomfiiariceamfost?Observaiilacapitolulculturalpro
gramuluiguvernamental.(Online.)
http://media2.gruprc.ro/document/122008/950d24f050eb4e5d1f9e96c9779f6f6
6.rtf(accesat22.12.2008).
uteu,C.2003.OverviewonculturalpolicyincentralandEasternEuropebetween
1990/2003. Policy paper UNESCO, Policies for Culture online Journal (Winter).
(Online) http://www.policiesforculture.org/articles&reports (accesat 10.02.
2005).
Toepler,S.&Zimmer,A.2002.SubsidizingtheArts.GovernmentandtheArtsin
Western Europe and the United States. In: Global Culture. Media, Arts, Policy,
and Globalization, edited by Crane D., Kawashima N., & Kawasaki, K: 2948.
NewYork,London:Routledge.
Tolstoi,L.1971[1898].Ecritssurlart.Paris:Gallimard.
Urfalino, Ph. 2004. Linvention de la politique culturelle. Deuxime dition. Paris: Ha
chette.
Vasile, C. 2011. Politicile culturale comuniste n timpul regimului GheorghiuDej.
Bucureti:Humanitas.
*** Proiectul cultural RO 970901. O strategie cultural pltit i abandonat,
Cuvntul,nr.2,februarie2005.

Surse
Caramitru, I. 2000. Cuvnt nainte, n Ministrul Culturii, Politici i strategii cul
turale.19972000:5.Bucureti:cIMeC,InstitutuldeMemorieCultural.
Centrul de Studii i Cercetri n Domeniul Culturii. 2005. Barometrul de consum
cultural 2005. (Online.) http://culturadata.ro/Cercetari%20finalizate.html (ac
cesat19.01.2006).
CentruldeStudiiiCercetrinDomeniulCulturii.2005/2007.Indicelevieiicultu
ralenRomnia.Analizalongitudinalpentruperioada19982004/2007(Online.)
http://culturadata.ro/Cercetari%20finalizate.html.(accesat19.01.2006/10.02.
2008).
Centrul de Studii i Cercetri n Domeniul Culturii. 2006. Barometrul de consum
cultural 2006. (Online.) http://culturadata.ro/Cercetari%20finalizate.html (ac
cesat16.09.2007).
94
DANEUGENRAIU
Centrul de Studii i Cercetri n Domeniul Culturii. 2007. Barometrul de consum
cultural 2007. (Online.) http://culturadata.ro/Cercetari%20finalizate.html (ac
cesat10.02.2008).
Centrul de Studii i Cercetri n Domeniul Culturii. 2008. Barometrul de consum
cultural 2008. (Online.) http://culturadata.ro/Cercetari%20finalizate.html (ac
cesat12.06.2009).
Centrul de Studii i Cercetri n Domeniul Culturii. 2009a. Barometrul de consum
cultural 2009. (Online.) http://culturadata.ro/Cercetari%20finalizate.html (ac
cesat12.11.2009).
Centrul de Studii i Cercetri n Domeniul Culturii. 2009b. Dosar de pres
21.02.2009: Ministrul Paleologu a prezentat primul studiu despre dimensi
unea economica a sectorului creativ. Bucureti. (Online.)
http://culturadata.ro/articole/9.pdf(accesat22.02.2009).
Centrul de Consultan i Cercetri n Domeniul Culturii. 2010a. Barometrul de
consumcultural2010,etapa1.Bucureti.(Online.)
http://culturadata.ro/PDFuri/Barometrul_de_Consum_Cultural_2010_etapa
1.pdf
Centrul de Consultan i Cercetri n Domeniul Culturii. 2010b. Barometrul de
consumcultural2010,ediiaa2a.Bucureti.(Online.)
http://culturadata.ro/PDFuri/Barometrul_de_Consum_Cultural_2010_etapa
2.pdf(accesat02.11.2011)
Council of Europe. 1999a. La politique culturelle en Roumanie. Rapport national
(Coordination:M.Berza,versionfranaise:R.Valter).ProgrammeEuropen
dexamen des Politiques Culturelles Nationales, CCCult (99) 33A (French
only).Strasbourg.(Online.)
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Source/Policies/Reviews/CCCULT
(99)33A_FR.pdf(accesat02.11.2004).
CouncilofEurope.1999b.CulturalPolicyinRomania:ReportofaEuropeanGroupof
Experts (compiled by J. Renard). European Program of National Cultural
PolicyReviews,CCCult(99)33B.(Online.)
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Source/Policies/Reviews/CCCULT
(99)33B_EN.pdf(accesat02.11.2004).
Council of Europe. 1999c.PoliticaculturalnRomnia.Raportalunuigrupdeexperi
europeni (preedinte: T. Sandell, raportor: J. Renard). Programul european de
evaluare a politicilor culturale n Romnia. Strasbourg. (Online.)
http://www.eurocult.ro/politici/prezentare.htm(accesat02.11.2004).
Council of Europe, European Institute for Comparative Cultural
Research/ERICarts. 2003. Cultural Policies in Europe: a Compendium of Basic
Facts and Trends. Romania. (Supervision: V. Simon). (Online.)
http://www.culturalpolicies.net(accesat10.02.2004).
CouncilofEurope,ERICarts.2005a.CompendiumofCulturalPoliciesandTrendsin
Europe.France.6
th
edition.(Online.)
http://profiles.www.culturalpolicies.net/down/france.pdf (accesat 15.07.
2005).
CouncilofEurope,ERICarts.2005b.CompendiumofCulturalPoliciesandTrendsin
Europe.UnitedKingdom.6
th
edition.(Online.)
http://profiles.www.culturalpolicies.net/down/unitedkingdom.pdf (accesat
15.07.2005).
Council of Europe, ERICarts. 2007. Compendium of Cultural Policies and Trends in
Europe. Romania. 8
th
edition (Supervision: D. Mucic). (Online.)
http://profiles.www.culturalpolicies.net/down/romania.pdf (accesat 05.05.
2007)
95
Statulicultura
Council of Europe, ERICarts. 2010. Compendium of Cultural Policies and Trends in
Europe. Romania. 11
th
edition. (Supervision: L. Chelcea, A. Becu). (Online.)
http://www.culturalpolicies.net(accesat13.12.2010).
Direcia Arte Vizuale. 2000. Strategia 20002001 (concepie: S. Tnsescu). Bucu
reti:MinisterulCulturii.
FundaiaConcept.2000.PiaaculturiinRomnia.(Online.)
http://www.concept.ro/index.php?/filename=Piata_culturii_in_Romania(ac
cesat24.11.2004).
Guvernul Romniei. 2005. Programul de Guvernare. Capitolul 22 Politica n dome
niulculturii.(Online.)
http://www.gov.ro/obiective/afisdocdiversepg.php?iddoc=266 (accesat 09.
03.2005).
GuvernulRomniei.2008.Programuldeguvernare20092012.Capitolul27Cultur
iculte:5960.
InstitutulCulturalRomn(ICR).2005.StrategiaInstitutuluiCulturalRomnpentru
perioada20052008(Online).http://www.icr.ro(accesat18.08.2005).
Institutul de Economie Naional/ Institutul Naional de Cercetare Economic al
AcademieiRomne.2004.PlanulNaionalUnicdeDezvoltare20072013.Seci
uneaCultur,Culte,Cinematografie.Bucureti.
Iliescu,I.2002.DiscursulpreedinteluiRomniei,IonIliescu,ForumulCultural
Naional.Bucureti,19iunie2002.(Online.)
http://www.presidency.ro/discursuri/2002/mes020619ForumCultBuc.htm
(actualizat30.07.2002/accesat10.02.2005).
Marko, B. 2005. Intervenie oral la Piaa de dezbateri De ce i cum finanm
cultura.nRomnia.Bucureti:AsociaiaECUMEST.
Marko, B. 2010. Regulile economiei de pia nu trebuie s se refere la creaia
cultural.(online)Hotnews.ro,9ianuarie2010.(Online.)
http://www.hotnews.ro/stiripolitic6798863markobelaregulileeconomiei
piatanutrebuiereferecreatiaculturala.htm(accesat09.01.2010).
Ministerul Culturii, Aliana Naional a Uniunilor de Creatori (ANUC). 1998.
Statutul creatorilor de art i artitilor interprei n Romnia. Declaraie comun,
Bucureti.
Ministerul Culturii din Romnia, Consiliul Europei. 1999. Politica cultural n Rom
nia.ExtrasdinCompendiumulPoliticiCulturalenEuropa.(Coordonator:V.Si
mon). (Online.) http://www.eurocult.ro/politici/prezentare.htm (accesat
02.11.2004).
MinisterulCulturii.2000.Politiciistrategiiculturale.19972000.Bucureti:cIMeC,
InstitutuldeMemorieCultural.
Ministerul Culturii, Uniunea European. 2000a. Cultural Strategy. Final Report
ProjectRO970901.PHAREProgramme2000.(Online.)
http://www.eurocult.ro/politici/prezentare.htm.
Ministerul Culturii, Uniunea European. 2000b. Strategia cultural. Raport final
Proiect RO970901. Programul PHARE. Traducere din limba englez (Onli
ne.)http://www.eurocult.ro/politici/prezentare.htm(accesat21.09.2004).
MinisterulCulturiiiCultelor.2001.CulturaiCultele2001.Bucureti.
Ministerul Culturii i Cultelor 2002. Cultura i Cultele 2002. Evaluri, proiecte,
strategii.Bucureti.
Ministerul Culturii i Cultelor 2003. Cultura i Cultele 2003. Evaluri, proiecte,
strategii.Bucureti.
MinisterulCulturiiiCultelor.2004.Politiciistrategiindomeniulculturii:Refor
ma2003,Obiective20032004(Online.)www.ministerulculturii.ro(accesat
15.12.2004).
96
DANEUGENRAIU
MinisterulCulturiiiCultelor.2004b.PlanulNaionalDezvoltare20042007.Capito
lulIPoliticiCulturale.(Concepie:D.Mucic.)
Ministerul Culturii i Cultelor. 2005a. Strategia Ministerului Culturii i Cultelor
pentruperioada20052008.PrezentareinutdednaMinistruMonaMuscn
faaComisiilordeCulturdinCameraDeputailoridinSenatnsptmna
711 martie 2005. (Online.) http://www.cultura.ro/News.aspx?ID=514 (acce
sat06.04.2005).
Ministerul Culturii i Cultelor. 2005b. Planul Naional de Dezvoltare a Romniei.
ParticipareasectoruluiculturiiladezvoltareapetermenlungaRomniei.(Concep
ie:D.Mucic.)Bucureti.
Ministerul Culturii i Cultelor. 2006. Raportul de activitate pe anul 2006. (Online).
http://www.cultura.ro/Files/GenericFiles/MCCRaportActivitate2006.pdf
(accesat17.04.2007)
Ministerul Culturii i Cultelor. 2007. Raportul de activitate pe anul 2007. (Online).
http://www.cultura.ro/Files/GenericFiles/MCCRaportActivitate2007.pdf
(accesat29.03.2008)
Ministerul Culturii i Cultelor. 2007. Planul strategic al Ministerului Culturii i
Cultelor20072009(Online).
http://www.cultura.ro/Files/GenericFiles/MCCPlanStrategic20070730.pdf
(accesat29.03.2008).
Ministerul Culturii i Cultelor. 2008. Cartea alb a guvernrii. Cultur i Culte
20052008.(Online).
http://www.cultura.ro/Documents.aspx?ID=323(accesat28.03.2010).
Nstase, A. 2002. Intervenia primului ministru al Romniei, Adrian Nstase,
Forumul Cultural Naional. Bucureti, 19 iunie 2002. (Online.)
http://www.ecumest.ro/arcult/stire07.30.htm(accesat10.02.2005)
Partidul Comunist Romn. 1975. Programul PCR de furire a societii socialiste
multilateral dezvoltate i de naintare a Romniei spre comunism. Bucureti: Edi
turaPolitic.
Rceanu, C. 2005. Intervenie oral la Piaa de dezbateri De ce i cum finanm
cultura.nRomnia.Bucureti:AsociaiaECUMEST.
Theodorescu, R. 2001. Cuvnt introductiv, n Ministerul Culturii i Cultelor,
CulturaiCultele2001:34.Bucureti.
Theodorescu, R. 2002a. Discursul ministrului culturii i cultelor, Rzvan Theo
dorescu, Forumul Cultural Naional. Bucureti, 19 iunie 2002. (Online.)
http://www.ecumest.ro/arcult/stire07.30.htm(accesat10.02.2005).
Theodorescu,R.2002b.Cuvntnainte,nMinisterulCulturiiiCultelor,Cultu
raiCultele2002:78.Evaluri,proiecte,strategii.Bucureti.
Theodorescu,R.2003.Cuvntnainte,nMinisterulCulturiiiCultelor,Cultura
iCultele2003.Evaluri,proiecte,strategii:56.Bucureti.