Sunteți pe pagina 1din 26

ECONOMIA

NTREPRINDERII
- SELECIA RESURSELOR
UMANE -

Obiective:

Ce reprezinta procesul de selectie a candidatilor?

Care sunt etapele procesului de selectie a candidatilor?

Scrisoarea de intentie

Curriculum vitae

Contractul de munca

Procesul de selectie a
candidatilor

Conditia succesului unei companii este atragerea si retinerea celor mai


buni specialisti din ramura unde concureaza.

Selectia este alegerea potrivit anumitor criterii, a celui mai potrivit


candidat pentru ocuparea unui post in cadrul unei institutii/
organizatii.

Selectia se realizeaza prin intermediul unor examene de selectie


profesionala care sondeaza si evalueaza caracteristicile unui candidat
intr-o profesie data.

Procesul de selectie a
candidatilor

Procesul de selectie a candidatilor trebuie sa parcurga urmatoarele


etape:

Stabilirea nevoii de resurse umane;


Analiza cererii de resurse umane;
Prospectarea interna a posibilitatilor de angajare;
Prospectarea externa a posibilitatilor de angajare;
Preselectia candidatilor;
Testarea candidatilor;
Intervievarea candidatilor;
Adoptarea deciziei finale.

Procesul de selectie a
candidatilor
Stabilirea nevoii de resurse umane:

la diferite nivele a structurii organizatorice a intreprinderii


(sectie, atelier de productie, serviciu, birou)
este determinata de :

crearea unui post nou (ca urmare a dezvoltarii)

aparitia unui post vacant ca urmare a plecarii angajatului


este stabilita si comunicata de seful respectivului element al
structurii organizatorice sefului ierarhic superior, solicitandu-se
incadrarea unei noi persoane.

Procesul de selectie a
candidatilor

Analiza cererii de resurse umane:

se face de catre elementul ierarhic superior din structura


organizatorica a intreprinderii si departamentul de resurse umane
se verifica o serie de parametrii in vederea aprobarii noului post
sunt aprofundate elemente prezentate in documente (nivel de
cunostinte, experienta, calitati psihologice)

Procesul de selectie a
candidatilor

Prospectarea interna a posibilitatilor de de


angajare:

posturile vacante sunt prioritare pentru salariati


sunt informati prin diverse mijloace (afisaj, note de serviciu,
publicare in ziarul intreprinderii)

Procesul de selectie a
candidatilor

Prospectarea externa a posibilitatilor de angajare:

se bazeaza pe mai multe ratiuni:

compararea candidaturilor interne cu cele externeposibilitati


mai mari de selectie si imbunatatirea acestui proces
necesitatea cunoasterii situatiei existente pe piata munciio
imagine de ansamblu prin intermediul candidaturilor externe

imbunatatirea personalului prin aducerea altor specialisti


imposibilitatea de a gasi o persoana compatibila printre
salariatii deja existenti

Procesul de selectie a
candidatilor

Prospectarea externa a posibilitatilor de angajare:

prospectarea externa se bazeaza pe:

depunerea directa a candidaturilor

anunturi in mass-media

apelarea la serviciile unor firme specializate in plasarea fortei


de munca

Procesul de selectie a
candidatilor

Preselectia candidatilor:

prima faza: analiza cv si scrisoare de motivatie (se elimina 60


80% din candidati)
a doua faza: acceptarea si respingerea de candidaturi (cu o
motivare solida)

Procesul de selectie a
candidatilor

Testarea candidatilor:

aflarea punctelor slabe ale candidatului, care pot constitui restrictii


pentru postul respectiv;
ierarhizarea aptitudinilor candidatului, evidentiindu-se cele cerute
de postul vacant.
tipuri de teste:

psihometrice (aptitudini particulare)


psihosociologice (personalitate)

de situatii

Procesul de selectie a
candidatilor

Intervievarea candidatilor:

informeaza candidatul asupra intreprinderii


intreprinderea este informata cu privire la candidat

Procesul de selectie a
candidatilor

Adoptarea deciziei finale:

discutii- interviu
decizia finala este luata de responsabilul ierarhic al postului
vacant

TEMA!
Cititi cu atentie studiul de caz. Plasati-va, pe rand, pe
pozitia celor trei membri ai juriului de selectie si pregatiti
intalnirea cu cei doi candidati retinuti in urma publicarii
unui anunt in presa de specialitate. Pentru a va fundamenta
alegerea, ca membru al juriului, va trebui sa formulati
intrebari si, pe baza raspunsurilor oferite (raspunsurile vor
avea la baza aspectele cuprinse in autobiografiile celor doi
candidati), sa stabiliti un inventar de puncte forte si puncte
slabe pentru fiecare candidat. La sfarsitul intrevederii, ca
Director de Resurse Umane, membru al juriului de
selectie, trebuie sa recomandati echipei de conducere
numele candidatului pe care il considerati apt sa
indeplineasca exigentele functiei.

Scrisoarea de intentie

Reguli in editarea unei scrisori de intentie:

O scrisoare de intentie trebuie sa fie concisa.

O scrisoare de intentie trebuie sa fie corect scrisa.

O scrisoare de intentie trebuie sa reflecte interesul tau pentru firma


la care vrei sa te angajezi.

Curriculum vitae
Continutul general al unui curriculum vitae:

OBIECTIVUL: mentionarea obiectivului ofera angajatorului datele necesare cu


privire la locul de munca de care esti interesat.
STUDIILE: in cadrul acestui indicativ este important de mentionat anul absolvirii
liceului/facultatii si, bineinteles, daca te avantajeaza media generala de la
bacalaureat/licenta.
EXPERIENTA: aici vor fi mentionate toate functiile detinute, daca ai avut personal
in subordine, cursurile de specializare si calificare.
ABILITATI SI DEPRINDERI: acest indicativ pune in valoare toate calitatile tale
care vor putea aduce o contributie pozitiva intereselor angajatorului.
REALIZARI SI PREMII SPECIALE: acestea demonstreaza competenta ta si pot
avea un impact deosebit asupra angajatorilor; acestia isi doresc persoane de valoare.
ASOCIATIILE PROFESIONALE DIN CARE FACI PARTE
HOBBY-URI: desi aparent fara importanta, ele pot fi un avantaj; de exemplu, daca
este mentionat sahul ca hobby, cel care angajeaza poate concluziona ca ai o gandire
ordonata si precisa.
RECOMANDARI: acestea vor contine numele, functiile, adresele si numerele de
telefon ale persoanelor care te recomanda.

Curriculum vitae
Sfaturi pentru intocmirea unui curriculum vitae:

nu scrie mai mult de doua pagini;


nu scrie pe hartie de proasta calitate sau pe hartie colorata;
nu face corecturi cu mana - nu doar ca arata neprofesional, dar este i
greu de citit;
nu relata despre vechile locuri de munca fara nicio semnificatie
pentru situatia prezenta;
evita repetitiile;
fii sincer si nu inventa povesti fabuloase despre performantele tale;
nu mentiona n CV salariul pe care doresti sa il ai;
nu folosi propozitii si paragrafe prea lungi care ofera prea putine
informatii;

Contractul de munca

Contractul individual de munca:

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o


persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca
pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau
juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.*

*Codul Muncii, Art. 10

Contractul de munca

Contractul colectiv de munca:

Contractul colectiv de munca este convenia ncheiat n form


scris ntre angajator sau organizaia patronal, de o parte, i
salariai, reprezentai prin sindicate ori n alt mod prevzut de lege,
de cealalt parte, prin care se stabilesc clauze privind condiiile de
munc, salarizarea, precum i alte drepturi i obligaii ce decurg
din raporturile de munca.*

* Codul Muncii, Art 236

Contractul de munca

Drepturi si obligatii generale ale partilor

1. SALARIATUL are, in principal, urmatoarele DREPTURI:


a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.

2. SALARIATULUI ii revin, in principal, urmatoarele OBLIGATII:


a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii
revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

Contractul de munca

3. ANGAJATORUL are, in principal, urmatoarele DREPTURI:


a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare,
potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

4. ANGAJATORULUI ii revin, in principal, urmatoarele OBLIGATII:


a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca,
din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea
normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc
desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a
solicitantului;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

ORA URMATOARE!

INTEGRAREA RESURSELOR UMANE


NOU - ANGAJATE