Sunteți pe pagina 1din 4

Hemoglobin

Structura tridimensional a hemoglobinei

Structura tridimensional a hemului. Ionul de Fe2+ este reprezentat de sfera gri central ; N albastru, O ro u, C
bleu, H alb
Hemoglobina este pigmentul respirator (pigmentul ro u), a tuturor vertebratelor, fiind prezent n eritrocite,
unde are rol n transportul oxigenului[A] (oxihemoglobin ), i a CO2 (carbohemoglobin ). Constituit dintr-o
component proteic numit globin [B] i o component prostetic , colorat , hemul, un nucleu porfirinic cu 11
duble leg turi conjugate. Molecula hemoglobinei este un ansamblu alc tuit din 4 subunit i proteice, formate
dintr-un lan proteic strns asociat cu grupul hemic. Fiecare lan proteic adopt o conforma ie de alfa helix
identic cu globina din alte proteine (mioglobina de exemplu).
Hemoglobina reprezinta componentul principal al eritrocitelor (95 % din proteinele citoplasmatice
eritrocitare) si serveste ca vehicul pentru transportul oxigenului si dioxidului de carbon. Hemoglobina este o
proteina conjugata constand dintr-un tetramer format din 2 perechi de lanturi polipeptidice (globine), fiecare
dintre acestea fiind conjugat cu un grup hem, un complex al unui ion de fier cu pigmentul rosu, porfirina, care
confera sangelui culoarea rosie. Fiecare gram de hemoglobina poate transporta 1.34 mL oxigen per 100 mL
de sange.
Hemoglobina serveste de asemenea ca tampon in lichidul extracelular. In tesuturi, la pH scazut, oxigenul se
disociaza de Hb; Hb deoxigenata se leaga de ionii de hidrogen; in eritrocite anhidraza carbonica converteste
dioxidul de carbon in bicarbonat si ioni de hidrogen. Pe masura ce ionii de hidrogen se leaga de hemoglobina,
ionii bicarbonat parasesc celula; pentru fiecare ion bicarbonat care paraseste celula intra un ion de clor.
Formele de hemoglobina prezente in mod normal in circulatie includ: deoxihemoglobina (HHb),
oxihemoglobina (O2Hb), carboxihemoglobina (COHb) si methemoglobina (MetHb), toate acestea fiind
determinate impreuna in sangele total. In anumite situatii clinice diferitele forme de Hb pot fi determinate
individual.

Structur
Gruparea hemic are un atom de fier cuplat cu inelul porfirinic. Atomul de fier
realizeaz o leg tur puternic cu proteina globular prin intermediul nucleului
imidazolic al unei molecule de histidin [C], protein situat de obicei n planul
inferior comparativ cu planul hemul.
Complexul are structur octaedric
Planul superior este ocupat de o leg tur reversibil cu oxigenul din heterociclu,
configura ia compusului format fiind cea de tip octaedric . Atunci cnd oxigenul nu

este legat, locul s u este luat de o molecul de ap , conforma ia fiind a unui octaedru neregulat. Fierul are 2
ioni : Fe2+ i Fe3+, ns Fe3+ nu poate lega O; legarea O se face i cu oxidarea de c tre oxigen a Fe la Fe3+, deci
fierul trebuie s existe n forma de oxidare +2 pentru a lega oxigenul. La om hemoglobina are o conforma ie
de tetramer, numit hemoglobina A, format din 2 lan uri i 2 lan uri , formate fiecare din 141, respectiv
146 aminoacizi. Hemoglobina A se numeroteaz
2, subunit ile fiind legate prin pun i de sare, leg turi de
hidrogen i interac ii hidrofobe astfel:
1
2. Ionii de Fe2+ i Fe3+ con in respectiv 24 25 e- (configura ia
electronic este [Ar]3d6 4s2, [Ar]3d5 4s2d).

Configura ia ionului de Fe
Din punct de vedere magnetic oxihemoglobina este diamagnetic ,[D] dar configura ia electronilor de joas
energie att la nivelul oxigenului ct i a fierului denot caracter paramagnetic. Oxigenul triplet cu cea mai
joas energie, are 2 electroni n orbitali moleculari de antileg tur . Ionul de Fe2+ are tendin a de a adopta o
configura ie de spin nalt, electronii neparticipan i aflndu-se de asemenea n orbitali de antileg tur . Fe3+ are
de asemenea electroni neparticipan i. Toate aceste molecule au caracter paramagnetic i nu diamagnetic cum
ar trebui n mod teoretic. Exist dou explica ii pentru acest lucru:
Fe2+ se leag de oxigenul singlet. Amndou speciile sunt diamagnetice.
Spinul nalt al Fe3+ detremin legarea de O22- (anionul superoxid), manifestndu-se
antiferomagnetismul care aliniaz electronii neparticipan i, determinnd propriet i diamagnetice.
Fe2+ cu configura ie de spin jos se leaga de O22-. Amndou speciile sunt diamagnetice.
Spectroscopia electronica cu raze X sugereaz c starea de oxidare a fierului este de aproximativ 3,2, spectrul
n infrarosu a leg turii O-O sugereaz un tip de leg tur foarte asem toare cu configura io ionului
superoxid. Starea de oxidare corect este +3 pentru fier i 1 pentru oxigen. Diamagnetismul acestei
configura ii este dat de electronii ionului superoxid care au o aliniere antiferomagnetic , n sensul opus
alinierii electronilor de Fe2+, op iune nefiind deloc surprinz toare deoarece singletul oxigenului precum i
larga separa ie a nc rc rii sunt nefavorabile st rii de energie nalt . Schimbarea valen ei de Fe2+ la Fe3+
determin sc derea m rimii atomului i permite acestuia s intre n acela i plan cu ciclurile pirolice, putnd
astfel coordina restul de histidin , ini iind schimb ri alosterice m lan ul globulinic. De fapt se pare c
structura adoptat este una de echilibru ntre aceste 3 forme.

Complexarea liganzilor
Atunci cnd oxigenul se leag de ionul de Fe, are loc o contrac ie a atomului de Fe determinnd mutarea n
interioriul planului porfirinic, concomitent cu ndep rtarea de atomul de oxigen i apropierea de restul
histidinic. La hemoglobina uman legarea oxigenului este de tip cooperativ. Hemoglobina are afinitate pentru
oxigen, afinitate crescut de saturarea moleculei cu oxigen; primul atom de oxigen legat influen eaz forma
site-ului de legare pentru urm torul atom. Acest lucru este posibil, cnd datorit oxigen rii hemoglobinei,
subunit ile proteice ale acesteia sufer modific ri, modific ri ce se traduc prin schimb ri n ntregul complex
hemoglobinic determinnd ca altor subunit i s le creasc afinitatea pentru oxigen.
Datorit procesului de legare de tip cooperativ, curba de legare a
oxigenului de Hb are o form sigmoid
Drept consecin , curba de legare a oxigenului de hemoglobin
este de tip sigmoid sau S, opus curbei de tip hiperbol asociat
cu legarea de tip noncooperativ. Legarea oxigenului de
hemoglobin este sc zut n prezen a monoxidului de carbon,
deoarece acesta intr n competi ie pentru site-urile de legare,
monoxidul legndu-se de preferin n acelea i locuri ca i
oxigenul. Dioxidul de carbon are un alt situs de legare,

neafectnd formarea complexului HbO. Sub infleun a anhidrazei carbonice, dioxidul de carbon se scindeaz n
acid carbonic instabil care se descompune imediat punnd n libertate ionul carbonat HCO3- i un proton H+.
CO2 + H2O

H2CO3

HCO3- + H+

Sngele nc rcat cu dioxid de carbon are un pH acid, i din acest motiv poate lega protonul i dioxidul de
carbon determinnd transform ri conforma ionale n partea proteic i la nivelul capacit ii de legare i de
eliberare a oxigenului. Protonul poate fi legat n diferite locuri de-a lungul lan ului proteic, dar dioxidul de
carbon se poate lega doar de gruparea amino din pozi ia alpha formnd ionul carbamat. Atunci cnd nivelul de
dioxid de carbon scade (de exemplu n capilarele pulmonare), CO2 i H sunt elibera i de la nivelul
hemoglobinei, crescnd afinitatea proteinei pentru O2. Acest control al hemoglobinei pentru oxigen prin
legarea i eliberarea CO2 i acidului poart denumirea de efectul Bohr. Monoxidul de carbon afecteaz
legarea oxigenului de hemoglobin , datorit afinit ii de circa 200 de ori mai mare fa de oxigen. Acest lucru
este tradus prin aceea c o cantitate extrem de mic de CO (provenit de exemplu din fumul de igar ,
apamentul automobilelor), reduce foarte mult capacitatea de legare a O2 de c tre hemoglobin . Monoxidul
formeaz carboxihemoglobina, un compus extrem de stabil, de culoare ro u str lucitor. Asem tor cu
monoxidul de carbon se comport i ionii CN- (cian), SO (monoxidul de sulf), NO2 (dioxid de azot), S2(sulfit). To i ace ti compu i manifest afinitate crescut pentru ionul de Fe de care se leag f a-i schimba
starea de oxidare, i mai grav neinhibnd legarea oxigenului, determinnd intoxica ii grave. Oxidarea Fe2+ la
Fe2+ deteremin conversia hemoglobinei la hemiglobin saau methemoglobin , compus care nu poate lega
oxigenul. n sngele normal hemoglobina este protejat printr-un sistem reduc tor de aceast transformare.
ns anumi i anioni de tipul oxidului nitros N2O, sau dioxidului de NO2, sunt capabili s transforme o frac ie
foarte mic de hemoglobin n methemoglobin , acest lucru neavnd importan medical (NO2 este nociv
prin alt mecanism, n timp ce N2O este folosit n anestezii de scurt durat , ceea ce nu permite afectarea
hemoglobinei. La popula iile aclimatizate la n imi mari concentra ia de esterului glicerin-2-3-difosfat
sanguin este mult crescut , ceea ce permite transportul unor cantit i mai mari de oxigen la nivelul esuturilor
n condi iile unei presiuni a oxigenului sc zut . Acest fenomen n care o molecul Y afecteaz legarea
moleculei X pentru transportul moleculei Z.

Degradarea hemoglobinei
Atunci cnd are loc moartea hematiilor, membrana lor se rupe, hemoglobina este hidrolizat iar Fe recuperat.
Ciclul porfirinic se desface iar fragmentele sunt metabolizate de ficat. n urma procesului rezult o molecul
de CO pentru fiecare molecul de hemoglobin metabolizat . Procesul este unul natural i reprezint o surs
de CO pentru corpul uman, monoxid care se elimin prin aerul expirat. Produsul de metabolizare final este
bilirubina, un pigment de culoare galben a c rui nivel semnific distrugerea hematiilor. Dac ritmul de
degradare a hemoglobinei este prea rapid, ea poate bloca anumite capilare mai ales capilarele din rinichi
determinnd apari ia unor boli. Sc derea hemoglobinei neasociat cu sc derea num rului de hematii poart
denumirea de anemie; anemia are drept principal cauz deficien a de Fe. Ca urmare a acestei deficien e,
scade sinteza de hemoglobin , hematiile vor fi de tip hipocrom (s race n pigment) i microcitic (mai mici
dect n mod normal). n hemoliz (distrugere a hematiilor mai rapid dect sinteza), icterul asociat este cauzat
de metabolitul bilirubin i de hemoglobina circulant care poate determina blocaj renal.
Hemoglobinopatiile sunt muta ii la nivelul lan ului globinei, cele mai des ntlnite fiind anemia falciform
(siclemia) i talasemia; tot n cadrul globinopatiilor sunt i porfiriile, caracterizate de erori n sinteza hemului.
La nivel mai mic se pare c hemoglobina A se combin cu glucoza, pe care o leag ntr-un anumit situs,
formnd compusul HbA1c (hemoglobina glucosilat , sau glicat ). Pe m sur ce concentra ia glucozei cre te ,
procentul de HbA trasnformat n HbA1c cre te i el. La diabetici, unde glucoza are valori foarte mari, i
compusul tinde c tre valori mari, procentul s u fiind reprezentativ pentru nivelul glucozei sanguine datorit
timpului de via a hematiilor 50-55 zile.

surare (teste de laborator)


Hemoglobina este urm rit n permanen n cadrul testelor sanguine, (num rarea hematiilor), rezultatele fiind
exprimate n unit i de concentra ie masic : g/L, g/dL, mol/L (1g/dL = 0,621mmol/L). Dac concentra ia Hb
totale scade sub acest punct, este vorba de o anemie. Determinarea Hb se face prin analiz sanguin i
urm rirea valorii hematocritului care reprezint volumul ocupat de hematii n cadrul volumului sanguin.
Datorit leg rii glucozei la Hb cu formarea complexului HbA1C, a c rui nivel este direct propor ional cu
cantitatea glucozei sanguine, se poate monitoriza mai precis cantitatea glucozei sanguine care ar fi relativ greu
de efectuat din cauza varia iilor orare ce ar da rezultate ce nu pot fi semnificative i pot da erori la
interpretare. Pentru acest motiv se urm re te complexul HbA1C. De obicei o valoare mai mic sau egal cu
6% reprezint un nivel normal al glucozei sanguine, n timp ce valori de peste 7% indic un nivel ridicat al
glucozei (diabet). Urm rirea valorii complexului se poate face doar la subiec ii s to i care au un ciclu al
hematiilor normal. La indivizii cu deregl ri ale acestui ciclu cum ar fi bolnavii cu anemie falciform , unde se
pot ntlni alte tipuri de hemoglobina (Hb S), ciclul de via este mult mai scurt. Din acest motiv se folose te
testul nivelului de fructozamin , test care are la baz m surarea gradului de legare a glucozei de albumina
seric , detereminndu-se astfel nivelul sanguin al glucozei. Concentra ia sanguin a hemoglobinei poate fi
surat cu hemoglobinometru electronic.[E]

Tipuri de hemoglobin
Hemoglobin uman
1. La embrion: Gower 1 ( 2 2)
Gower 2 ( 2 2) [F]
Hemoglobina Portland (
2. La fetus: Hemoglobina F (

2 2)

2 2)

[G]

3. La adult:
Hemoglobina A ( 2 2) [H] - Tipul cel mai des ntnit.
Hemglobina A2 ( 2 2) - Lan urile se sintetizeaz cam din al III-lea semestru de sarcin i al adul i
reprezint cam 2,5%.
Hemoglobina F ( 2 2) - La adul i hemoglobina F este restrns la o popula ie limitat de hematii
numite celule F.
Hemoglobina S - Tipul de hemoglobin ntlnit la hematiile n form de secer (anemia falciform ).

Alte tipuri de (hemo)globin


Mioglobina: Este identificat n mu chi, ntlnindu-se la toate vertebratele, unde coloreaz mu chii n ro u
sau cenu iu nchis. Este foarte asem toare cu hemoglobina, ns difer de aceasta prin faptul ca nu prezint
unit i tetramerice. De regul stocheaz oxigenul pentru a fi transportat mai departe.
Hemocinina: Este al 2-lea transportor de oxigen din mediul animal, identificat la artropode i molu te, avnd
heteroatom ionul de Cu, iar culoarea sa datorit acestui fapt este albastr atunci cnd leag oxigenul.
Hemeritrina: ntlnit la unele nevertebrate marine i anumite specii de anelide, avnd heteroatom ionul de
Fe, culoarea sa este roz/violet cnd este oxigenat , incolor cnd oxigenul nu este legat.
Clorocruorina: Identificat la multe anelide, asem toare cu eritrocruorina, ns grupare hemic este
diferit . Cnd nu leag oxigenul are culoarea verde, n timp ce oxigenat are culoare ro ie.
Vanabina: ntlnit la urocordate, se pare c heteroatomul este ionul de vanadiu (ipotez neconfirmat ).
Eritrocruorina: Identificat la multe anelide, este un complex proteic cu masa de peste 3,5 milioane daltoni.
Pinaglobina: Identificat doar la molusca Pinna squamosa, heteroatomul fiind ionul de Mn.
Leghemoglobina: Identificat la specii de leguminoase (lucern , soia), bacteriile fixatoare de azot sunt
protejate de aceast protein care are drept heteroatom ionul de Fe.