Sunteți pe pagina 1din 3

JOCURILE DE SPARGERE A GHEŢII / ICE BREAKING

Tehnici de spargere a Explicare Motive


gheţii
• Prezentarea Fiecare participant îşi spune numele şi - cunoaşterea numelor;
numelui şi a un semn (gest) specific. Participanţii - memorarea numelor;
semnului următori îşi spun numele şi semnul şi - diferenţierea persoanelor
numele participanţilor anteriori.
• Eticheta la gât Pe o bucată de hârtie, fiecare îşi scrie - reţinere numelor;
numele şi desenează ceva care să-l - diferenţierea după simbol;
reprezinte pozitiv. Fiecare îşi pune - autoprezentarea
eticheta la gât şi explică ce reprezintă
simbolul său.
Sunt vedetă Participanţii colecţionează unul de la - cunoaşterea colegilor
celălalt cât mai multe autografe timp de
5 minute. Cel care reuşeşte să identifice
cât mai multe autografe cu persoanele
respective, va fi adevărata vedetă.
Lista cu definiţii Fiecare scrie pe un bileţel o - găsirea a ceva specific pentru
caracteristică a sa pe care presupune că fiecare;
lumea nu o cunoaşte, fără a-şi scrie - formarea unei imagini de
numele. Se face o listă mare cu toate ansamblu asupra grupului;
caracteristicile, numerotate. Prin - recunoaşterea/identificarea
convorbiri directe, fiecare încearcă să celorlalţi;
identifice persoanele cărora le aparţin - realizarea unei comunicări
caracteristicile. După 15-20 de minute, directe
se numără numărul persoanelor
identificate. Cei care nu au fost
identificaţi de nimeni ăşi spun ei
caracteristica.
Cine sunt? Fiecare participant primeşte 2 - autocunoaştere
cartonaşe: Autoportret şi Ce îmi place.
Pe faţa goală a cartonaşului
Autoportret, fiecare oferă amănunte
despre propria persoană: vârsta,
înălţimea, numărul de la pantof,
culoarea ochilor etc. Pe faţa goală a
cartonaşului Ce îmi place, va face o
listă a preferinţelor sale privitoare la
sport, cărţi, cântece, filme, culori,
animale etc.
Participanţii se aşază în cerc şi fiecare
citeşte cartonaşele cu glas tare cele 2
cartonaşe. Cartonaşele se strâng în 2
teancuri, se amestecă şi se aşază cu
scrisul în jos. Pe rând, fiecare va trage
câte un cartonaş din fiecare teanc, pe
care îl citeşte cu glas tare. El trebuie să
ghicească cui îi aparţine. Dacă ghiceşte
capătă o boabă de fasole, dacă nu,
cartonaşuş se pune la loc, ultimul în
teanc şi jocul continuă. Câştigă cel care
a strâns mai multe boabe de fasole.
Scara vieţii Pe un panou se desenează o scară, pe - autocunoaştere
care se notează, în funcţie de vârsta
participanţilor, diferiţi ani. Pe rând,
fiecare participant va nota în dreptul
unui singur an evenimentul pe care îl
consideră cel mai important din viaţa
sa.
Cum te simţi azi? Constă în distribuirea fiecărui - exprimarea sentimentelor şi a
participant la activitate a unei fişe ce stărilor într-un anumit moment
cuprinde expresiile faciale posibile
pentru ilustrarea unei trăiri afective de
un anume tip şi pentru un anumit
moment.
Fiind numerotate, profesorul cere
fiecăruia să indice numărul mimicii pe
care o consideră potrivită pentru starea
lui sufletească şi le consemnează pe
tablă.
Jocul cu scaunele Iniţial, toţi participanţii stau pe câte un - relaxare;
scaun. Fiecare participant spune o - implicare în jocul grupului;
caracteristică şi se aşază pe scaunul din - stimularea imaginaţiei;
stânga sa. Cei care îndeplinesc această - acceptarea şi suportarea
caracteristică se mută şi ei cu un scaun celorlalţi
la stânga. Cei care nu îndeplinesc
această caracteristică rămân pe scaun.
Dacă scaunul este ocupat, participantul
se aşază pe genunchii celui care stă pe
scaun. După 10 persoane, se scot
scaunele libere şi se continuă jocul.
Oglinda Se formează perechi. Un participant se - reflectarea celuilalt;
mişcă, iar celălalt încearcă să fie - parafrazare;
oglinda lui. - empatie
Caleidoscop Se formează grupuri de 6 persoane. - intercunoaştere
Fiecare echipă urmează să realizeze un
personaj simbolic care să prezinte o
caracteristică a fiecărei persoane
aparţinând echipei respective. De
exemplu: ochi albaştri ca ...., cercei
ca ..... etc. După 15 minute, fiecare
echipă îşi va prezenta desenul urmând
ca ceilalţi participanţi să ghicească cui
aparţin caracteristicile personajului
respectiv.
Atenţie la partener Partenerii, spate în spate, îşi schimbă 5 - testarea spiritului de
amănunte din îmfăţişare. Faţă în faţă, observaţie
trebuie să identifice cele 5 modificări.
Se mai adaugă 5 schimbări.
„Simon sais” Un conducător de grup dă comenzi la - realizarea faptului că sfaturile
care grupul trebuie să răspundă numai nu sunt întotdeauna bune şi nu
dacă sunt precedate de „simon said” sunt întotdeauna executabile
(„Simon a spus să ...”). Între comenzi sau acceptabile
uzuale, se intercalează comenzi care să-
i pună pe participanţi în situaţii ridicole.
La sfârşit, se dă o comandă absurdă (de
neacceptat).

S-ar putea să vă placă și