Sunteți pe pagina 1din 8

CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE PE TERMEN LUNG ,MEDIU SI SCURT

NOTIUNI GENERALE Creditele sunt sume imprumutate de catre banci persoanelor fizice si juridice si care trebuie rambursate ( restituite ) la un anumit termen numit scadenta . Creditele bancare sunt purtatoare de dobanzi.

1.1 CREDITELE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU


Creditele bancare pe termen lung ( peste 5 ani) si pe termen mediu ( 1-5 ani ) sunt destinate finantarii investitiilor . La acordarea creditelor , bancile solicita entitatilor economice garantii care trebuie sa depaseasca cu 20-30 % valoarea creditului si a dobinzilor . De asemenea , entitatile trebuie sa intocmeasca un dosar de creditare , care trebuie sa contina informatii privind sediul societatii , obiectul de activitate , destinatia creditului , posibilitatile de rambursare , studiu de fezabilitate , bugetul de venituri si cheltuieli , fluxul de trezorerie , bilantul , balanta conturilor. Daca dosarul se aproba , se intocmesc actele de ipoteca sau gaj asupra garantiilor . Contractul de credit incheiat intre banca si debitor stipuleaza volumul si obiectul creditului , termenul de rambursare , dobanda , comisionul.

CONTURI UTILIZATE Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung se realizeaza cu ajutorul contului sintetic de gradul I 162 Credite bancare pe termen lung , care se detaliaza pe urmatoarele conturi de gradul II , in functie de natura creditelor angajate : Contul 1621 Contul 1623 Contul 1624 Contul 1625 Contul 1626 Contul 1627 Credite bancare pe termen lung Credite externe guvernamentale Credite bancare externe garantate de stat Credite bancare externe garantate de banci Credite de la trezoreria statului Credite bancare interne garantate de stat

Dupa continutul economic sunt conturi de surse imprumutate , iar dupa functia contabila sunt conturi de pasiv care tin evidenta creditelor bancare pe termen mediu si lung primate de la institutiile bancare si de la alte personae juridice . In CREDIT se inregistreaza : creditele pe termen mediu si lung primate ( 5121, 5124 ) diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creditelor in valuta la sfarsitul exercitiului financiar ( 665 )

In DEBIT se inregistreaza : creditele bancare pe termen mediu si lung rambursate ( 5121 , 5124 )

diferentele favorabile de curs valutar afferent creditelor in valuta , stabilite la incheierea exercitiului financiar si la rambursarea creditelor (765 )

SOLDUL creditor al conturilor reprezinta creditele bancare pe termen mediu si lung nerambursate .

CONTUL 1622

Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta

Dupa continutul economic este un cont de surse imprumutate , iar dupa functia contabila este un cont pasiv , care tine evidenta creditelor bancare pe termen mediu si lung nerambursate la scadenta .

In CREDIT se inregistreaza : creditele pe termen mediu si lung nerambursate la scadenta (1621 , 1623 si 1627 ) diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creditelor restante in valuta la sfarsitul exercitiului financiar ( 665 )

In DEBIT se inregistreaza : creditele bancare restante rambursate ( 5121 , 5124 ) diferentele favorabile de curs valutar aferente creditelor restante in valuta la incheierea exercitiului financiar si la rambursarea creditelor restante in valuta ( 765 )

SOLDUL creditor al contului reprezinta creditele bancare pe termen mediu si lung nerambursate la scadenta . CONTUL 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung Dupa continutul economic este un cont de surse atrase , iar dupa functia contabila este un cont de pasiv , care tine evidenta dobanzilor datorate , aferente creditelor bancare pe termen lung . In CREDIT se inregistreaza : dobanzile datorate , aferente imprumuturilor si datoriilor pe termen mediu si lung ( 666 ) diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea dobanzilor datorate in valuta la sfarsitul exercitiului financiar ( 665 )

In DEBIT se inregistreaza : dobanzile platite ( 5121 , 5124 ) diferentele favorabile de curs valutar aferente dobanzilor datorate in valuta , constatate la incheierea exercitiului financiar si la achitarea dobanzilor in valuta ( 765 )

SOLDUL creditor al conturilor reprezinta dobanzile datorate si neachitate . OPERATII PRIVIND CREDITELE BANCARE PE TERMEN MEDIU SI LUNG

1. O societate comerciala contracteaza si primeste in contul de disponibil un credit pe 4 ani , in suma de 24.000 lei , care se ramburseaza in transe lunare egale. Dobanda anuala de 15 % se calculeaza si se achita lunar . Se inregistreaza in contabilitate operatiile efectuate in primele 2 luni. Incasarea creditului in contul disponibil : 5121 Conturi la banci in lei 24.000

1621

Credite bancare pe termen lung

24.000

Calcularea si inregistrarea dobanzii in prima luna ( 24.000 x 15% : 12 luni) : 666 Cheltuieli privind dobanzile 300

1682

Dobanzi aferente cred.bancare pe termen lung

300

Achitarea dobanzii din prima luna : 1682 Dobanzi aferente cred.bancare pe termen lung 300

5121

Conturi la banci in lei

300

Rambursarea primei rate lunare a creditului ( 24.000 : 48 luni ) 1621 Credite bancare pe termen lung 500

5121

Conturi la banci in lei

500

Calcularea si inregistrarea dobanzii in luna a doua ( 23.500 x15 % :12 ) 666 Cheltuieli privind dobanzile 293, 75

1682

Dobanzi aferente cred.bancare pe termen lung

293,75

Achitarea dobinzii din luna a doua : 1682 Dobanzi aferente cred.bancare pe termen lung 293,75

5121

Conturi la banci in lei

293,75

Rambursarea ratei a 2-a creditului : 1621 Credite bancare pe termen lung 500

5121

Conturi la banci in lei

500

NOTA : Dobanzile achitate la scadenta se pot inregistra si fara a utilize contul 1682 :

Achitarea dobanzii din a doua luna : 666 Cheltuieli privind dobanzile 293, 75

5121

Conturi la banci in lei

293,75

2. Se inregistreaza transferul la credite restante a sumei de 200 lei , reprezentand credite pe termen lung nerambursate la scadenta . Ulterior , se ramburseaza rata restanta .

Transferul creditului current la credite nerambursate la scadenta : 1621 Credite bancare pe termen lung 200

1622

Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta 200

Rambursarea creditului restant 1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta 200

5121

Conturi la banci in lei

200

3. O entitate primeste un credit bancar in valuta pe 2 ani in valoare de 10.000 euro la cursul de 3,60 lei/euro , care se restituie in doua transe egale la sfarsitul fiecarui an. Dobanda anuala este de 5% si se achita la sfarsitul ficarui an. La sfarsitul primului an cursul era de 3,50 lei / euro , iar la sfarsitul anului doi cursul era de 3,70 lei/euro . Primirea creditului : 10.000 x 3,60 = 36.000 lei 5124 Conturi la banci in valuta 36.000

1621

Credite bancare pe termen lung

36.000

Inregistrarea si achitarea dobanzii in primul an ( 10.000 x 3,50 x 5% ) : 666 Cheltuieli privind dobanzile 1. 750

5124

Conturi la banci in valuta

1.750

Rambursarea creditului la sfarsitul primului an: 1621 5124 765 Credite bancare pe termen lung Conturi la banci in valuta Venituri din diferente de curs valutar 18.000 17.500 500

Diferentele de curs valutar la 31 decembrie aferente creditului nerambursat : 1621 Credite bancare pe termen lung 500

765

Venituri din diferente de curs valutar

500

Inregistrarea si achitarea dobanzii din al doilea an ( 5000 x 3,70 x 5 % ) : 666 Cheltuieli privind dobanzile 925

5124

Conturi la banci in valuta

925

Rambursarea creditului la sfarsitul anului doi : 1621 665 5124 Credite bancare pe termen lung Cheltuieli din diferente de curs valutar Conturi la banci in valuta 17.500 1.000 18.500

1.2 CREDITELE BANCARE PE TERMEN SCURT

Entitatile care nu au resurse financiare suficiente pot apela la credite bancare pe termen scurt acordate prin conturi distincte . Atunci cand creditele sunt acordate in valuta , pot aparea diferente favorabile sau nefavorabile de curs valutar , in functie de evolutia cursului valutar . CONTURI UTILIZATE Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt se realizeaza cu ajutorul contului 519 Credite bancare pe termen scurt , care se desfasoara pe urmatoarele conturi de gradul II : Contul 5191 Contul 5193 Credite bancare pe termen scurt Credite externe guvernamentale

Contul 5194 Contul 5195 Contul 5196 Contul 5197 Contul 5198

Credite externe garantate de stat Credite externe garantate de banci Credite de la trezoreria statului Credite interne garantate de stat Credite aferente creditelor bancare pe termen scurt

Dupa continutul economic sunt conturi de datorii pe termen scurt , iar dupa functia contabila sunt conturi de pasiv , care tin evidenta creditelor pe termen scurt si a dobanzilor aferente . In CREDIT se inregistreaza : creditele bancare pe termen scurt acordate de catre banci ( 5121.5124 ) dobanzile datorate aferente creditelor bancare pe termen scurt ( 666 ) diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creditelor in valuta , stabilite la inchiderea exercitiului financiar (665 ) creditele furnizori acordate de banca pentru plata unei datorii (401 , 404 )

In DEBIT se inregistreaza : -

creditele bancare pe termen scurt restituite bancii ( 5121 , 5124 ) dobanzile bancare achitate ( 5121 , 5124 ,666 ) creditele bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta (5192 ) diferentele favorabile de curs valutar aferente creditelor in valuta , stabilite la rambursare sau la inchiderea exercitiului financiar

SOLDUL creditor al conturilor reprezinta creditele pe termen scurt si dobanzile aferente , nerambursate , respective neplatite . CONTUL 5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta

Dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt , iar dupa functia contabila este un cont pasiv , care tine evidenta creditelor pe termen scurt nerambursate la scadenta . In CREDIT se inregistreaza : creditele bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta ( 5191 , 5193 la 5197 ) diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creditelor in valuta restante , stabilite la inchiderea exercitiului financiar (665 )

In DEBIT se inregistreaza : creditele bancare pe termen scurt restituite bancii ( 5121 , 5124 ) diferentele favorabile de curs valutar aferente creditelor in valuta restante , stabilite la rambursare sau la inchiderea exercitiului financiar ( 765 )

SOLDUL creditor al contului reprezinta creditele pe termen scurt nerambursate la scadenta . OPERATII PRIVIND CREDITELE BANCARE PE TERMEN SCURT 1. Se primeste un credit bancar pe 2 luni in suma de 9.000 lei , care trebuie rambursat in doua rate lunare egale . Dobanda este de 10 % pe an si trebuie achitata lunar . Din cauza unor dificultati financiare , rata si dobanda aferente ultimei luni se achita in luna urmatoare .

Primirea creditului pe 2 luni in suma de 9.000 lei : 5121 Conturi la banci in lei 9.000

5191

Credite bancare pe termen scurt

9.000

Achitarea dobanzii in prima luna :9.000 x 10 : 12 luni = 75 lei : 666 5121 Cheltuieli privind dobanzile Conturi la banci in lei 75 75

Rambursarea primei rate a creditului : 9.000 : 2 = 4500 lei 5191 5121 Credite bancare pe termen scurt Conturi la banci in lei 4.500 4.500

Dobanzi neachitate la scadenta aferente ultimei luni : 4.500 x 10 : 100 : 12 luni = 37.5 lei 666 5198 Cheltuieli privind dobanzile Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt Inregistrarea creditului restant : 5191 Credite bancare pe termen scurt 4.500 37 ,50 37,50

5192

Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta 4.500

Achitarea in luna urmatoare a dobanzii restante : 5198 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt 37 ,50

5121

Conturi la banci in lei

37 ,50

Rambursarea ratei restante : 5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta 4.500

5121 Concluzii:

Conturi la banci in lei

4.500

Indiferent de modalitatea de finantare aleasa de catre o societate sa-si acopere deficitul de lichiditate trebuie sa-si ia in calcul si riscul de credit,adica de a nu fi in imposibilitatea de a rambursa creditul si dobanzile aferente. Mai exista si riscul legat de evolutia neprevazuta a ratelor dobanzii,avand un impact nefavorabil asupra profitului firmei.