Sunteți pe pagina 1din 4

Dermatoze profesionale

DEFINIŢIE
 Afecţiuni cutanate provocate de contactul cu diverse substanţe şi materiale în timpul
exercitării profesiunii
CLASIFICARE
1. După criteriul patogenic: dermatoze:
 otoergice (DO)
 alergice (DA)
2. După criteriul clinic: dermatoze:
 otoergice (DO)
 eczematiforme (DE)
CARACTERISTICI
Localizare Caracter Aspect Evoluţie
DO La zona de contact Colectiv Eritem -se vindecă după
nedureroasă Nu există o Veziculaţie suprimarea cauzei
predispoziţie Zemuire -nu recidivează
individuală Necroză -tendinţă de scădere a
cazurilor
DA -debut la locul de contact Individual, Eczemă -recidivează
-se extind apar la acută, -nu dispar după
-pruriginoase sau senzaţie subiecţii subacută sau întreruperea contactului
de arsură predispuşi cronică -tendinţă de creştere a
frecvenţei
DE Debut la locul de contact - nu au Eczemă -ameliorare după
după luni-ani (mâini, întotdeauna la deshidrozică întreruperea expunerii
facies, organe genitale) bază alergia Eczemă -recidivă după reluarea
rubrum lucrului
Eritematobul
oase sau
forma tipică
acută

3. După NGPM privind bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat


 Dermatită alergică de contact
 Dermatită iritativă de contact
 Dermatitiă de contact mixtă (alergică şi iritativă)
 Urticarie
ETIOLOGIE
I. DO (datorate agenţilor biologici)
– de origine microbiană
 piodermită
 impedigo
 foliculită
 furunculoză
 onyxis microbian
 cărbunele cutanat
 sifilis profesional (şancru moale al degetului la moaşe)
 tuberculoza profesională (şancru de inoculare)
1
 pasteruloza cutanată
– de origine micotică:
 sporiotricoză
 actinomicoză
 epidermoniaze superficiale
– de origine virotică: vaccina, nodulii mulgătorilor
– scabia de cereale, scabia animalelor
DO datorate agenţilor fizici
- microtraumatisme: ragade, ulceraţii, calozităţi
- expunere la microclimat foarte cald sau foarte rece
- radiaţii ionizante, UV, infraroşii
DO datorate agenţilor chimici
- substanţe anorganice:
– acizi, alcooli
– metale şi săruri
- substanţe organice:
– acizi şi anhidride organice
– baze organice
– solvenţi organici
– fenoli, crezoli
– uleiuri esenţiale
– substanţe care provoacă acnee
- plante
II. DE
 substanţe chimice sensibilizante
- baze şi intermediari pentru coloranţi
- coloranţi
- revelatori fotografici
- acceleratori şi antioxidanţi
- săpunuri cu exces de alcooli, parfumuri ,
antiseptice
- cosmetice
- uleiuri
- răşini
- grundul de huilă şi derivaţii săi
- explozibili
- plastifiante
 plante
 antibiotice
 produse animale
III. Dermatite alergice de contact:
 amfiboli, conservanţi, arbori, plante
 antiseptice, cauciuc, vopsele
 adezivi, metale, cosmetice
IV. Dermatite iritative de contact:
 Săpunuri, detergenţi
 Solvenţi
 Uleiuri şi lubifrianţi
 Produse petroliere
2
 Acizi, baze
 Ciment, săruri metalice
 Zgură, vată de sticlă
V. Urticarie:
 Cauciuc natural (latex)
 Produse alimentare (făină, fructe, legume, temperaturi extreme)
 Epitelii animale
ALGORITM DE DIAGNOSTIC ÎN DERMATOZELE PROFESIONALE
 EXPUNEREA PROFESIONALĂ:
 anamneză profesională:
o profesiunea
o ruta profesională
o vechimea profesională
o descrierea procesului tehnologic
o reacţii tegumentare în timpul sau la sfârşitul zilei de
muncă
o folosirea echipamentului de protecţie
o modalităţi de igienizare a tegumentelor la sfârşitul
schimbului de lucru
 documente oficiale (noxe, concentraţii)
 vizita la locul de muncă (proba locului de muncă)
 TABLOUL CLINIC:
• Debutul afecţiunii în relaţie cu munca (imediat sau după luni-zile)
• Sediul, aspectul
• Evolutivitatea (dacă după 2 luni de la încetarea expuenrii persistă leziunile
cutanate se infirmă diagnosticu lde profesionalitate)
 EXAMENELE DE LABORATOR ŞI PARACLINICE
• Teste pentru depistarea sensibilizării alergiei faţă de o substanţă de contact:
o teste epicutanate - Patch test, Open test, Fotopatch test (cu baterii
standardizate de antigene)
o teste funcţionale cutanate, imunologice şi perspective au valoare limitată
• Examene dermatologic efectuat de dermatologul specializat în patologia
profesională
 FINALIZAREA DIAGNOSTICULUI
 Aspect clinic
 Evolutiv
 Topografic
 Agent cauzal
Exemplu: eczemă profesională fisurată cronică a minerilor prin expunere la ciment
 TRATAMENTUL DERMATOZELOR PROFESIONALE
 Măsuri tehnico-organizatorice
 MM
• Întreruperea contactului
• Combaterea inflamaţiei
• Creme protectoare:
o hidrofile (apă-ulei) SILODERM

3
o hidrofobe (ulei-apă) (BENTODERM)
• Controlul medical corect la încadrare şi periodic conform
legislaţiei în vigoare
• Educaţia sanitară

S-ar putea să vă placă și