Sunteți pe pagina 1din 5

Drept procesual civil

Andrei Balan
03 septembrie.
Acte normative:

Constitutia
Codul de procedura civil
Codul de executare din 24.12. 2004
Legea contecniosului administrativ din 10.02.2000
Legea taxei de stat din 03.12.1992
Legea privind executoria judecatoresti din 17.06.2010

Literatura>
Prisac A. DREPT PROCESUAL CIVIL.PARTEA GENERALA.chisinau 2013
Pisarenco O. Drept procesual civil. Chisinau 2012
Dorfman Ina. Drept procesual civil. Chisinau 2010
Cojocari Alexandru si altii. Drept procesual civil. Chisinau 2009.
Poalelungi Mihai si altii. Manualul judecatorului pentru cauze civile. Chisinau 2013

Tema1: Notiuni introductive in studiul dreptului procesual


civil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Notiunea si clasificarea drepturilor, intereselor legitime ale persoanei


Trasaturile caracteristice si importanta formei judiciare de aparare
Notiunea dr procesual civil
Izvoarele dr procesual civil
Notiunea si clasificarea normelor de procedura civial
Notiunea si clasificarea felurilor de procedura civil
Notiunea si clasificarea fazelor procesului civil

1. Notiunea si clasificarea drepturilor, intereselor legitime ale


persoanei
Una dintre saricinile de baza ale statului este garantarea si apararea dr si
intereselor legitime ale persoanei. In vederea realizarii acestea sarcini, statul
stabileste o serie de principii fundamentale care permit realizarea in practica a
apararii drepturilor si intereselor legitime ale persoanei, astfel art 20 din Constitutia
RM stabileste ca orice persoana are dreptul la satisfactie efectivadin partea
instantelor judecatoresti competente impotriva actelor care violeaza drepturile ,
liberatile, si interesele sale legitime. Totodata art 26 din CRM garanteaza dreptul la
aparare, fiecare om avind posibilitatea sa actioneze independent prin mijloace
legale la incalcarea drepturilor si intereselor sale. Prin urmare principiile garantarii
acceseului liber la justitie si a dr la aparare servesc drept garantii juridice a apararii

dr si intereselor legitime ale persoanei de catre stat. In caz de incalcare a unui drept
subiiectiv apare necesitatea de aplicare de catre persoana a unor masuri de
protectie a dreptului care poarta denumirea de mijloc de aparare a dreptului
subiectiv.
Mijlocul de aparare a dreptului reprezinta o categorie de drept material si constituie
acele masuri de protectie care necesita a fi intreprinse in vederea apararii unui
drept subiectiv incalcat sau contestat avind drept scop inlaturarea impedimentelor
de realizarea a dr respectiv. Mijloacele de aparare a dr civile sint prevazute de art
11 Cod Civil. De ex recunoasterea dreptului, reestabilirea situatiei anterioare,
declararea nulitatii actului juridic civil si altele. In dependenta de faptul la care
organe se adreseaza persoana interesata si ce tip de norme reglementeaza
activitatea acestor organe , se deosebesc mai multe forme de aparare a drepturilor
si intereselor legitime ale persoanei .
Forma de aparare a dreptului reprezinta o categorie de drept procesual care consta
dintrun anumit tip de activitate a organelor competente IN VEDEREA APARARII UNUI
DREPT SAU INERES legitim al persoanei, activitate reglementata de norme juridice.
Se deosebesc 3 forme de aparare a dr legitime ale persoanei:

Forma judiciara acea forma de aparare a dr si intereslor legitime ale


persoanei care este realizata de catre instantele judecatoresti si
reglementata de normele de procedura civila.
Forma administrativa acea forma de aparare a drepturilor si intereselor
legitime ale persoanei care este realizata de catre autoritatile publice si
reglementata de acte normative speciale. Acest tip de forma de aparare
inlude activitatea autoritatilor tutelare, organelor de stare civila si altor
organe.
Forma privata este realizata de catre anumite persoane , organe, sau
organizatii private si este reglementata de norme ce se contin in acte
normative speciale. Un exponent tipic al acestei forme de aparare este
arbitrajul care are functia de a solutiona litigii ce apar intre persoane fizice si
juridice.
Forma medierea o modalitate de solutionare a litigiilor cu ajutorul unei terte
persoane specializata in calitate de mediator in conditii de impartialitate si
egalitatea partilor .

2.Trasaturile caracteristice si importanta formei judiciare de aparare


Forma judiciara ocupa locul dominant din multitudinea formelor de aparare.
Trasaturile caracteristice FORMEI JUDICIARE:
1. Prima trasatura este realizata de anumite institutii de stat specializate
numite instante de judecata.
2. Este reglementata in exclusivitate de norme juridice concrete numite
norme de procedura civila care se contin cu preponderenta in codul de
procedura civila si alcatuiesc in ansamblu o ramura de drept drept
procesual civil
3. Este realizata intr-o ordine strict prestabilita de normele de procedura
civila dispunind de un caracter imperativ atit pentru instanta cit si pentru
participantii la proces

4. Este unica pentru toate categoriile de cauze de un anumit gen parcurgind


succesiv mai multe etape, numite faze ale procesului civil.
5. Este universala stabilind ordinea examinarii si sollutionarii cauzelor civile
in toate categoriile de proceduri si la toate etapele procesului.
6. Este realizata de regula cu participarea in sedinta de judecata a
personaleor interesate care sint inzestrate cu un sir de drepturi si obligatii
procesuale.
Sarcini:
1. Apararea intereselor statului si societatii
2. Consolidarea legalitatii si a ordinului de drept si prevenirrea cazurilor de
incalcare a legii

3.Notiunea dr procesual civil


In literatura de specialitate notiunea procesc civil este susceptibila din mai multe
interese:

ca
ca
ca
ca

ramura de drept
disciplina de studiu
activitate a instantei de judecata cu privire la examinarea cauzei civil
pricina civila concreta examinata in instanta de judecata

Pentru o mai buna intelegere a notiunii dreptului procesual civil urmeazasa facem
distinctia dintre notiunea de drept procesual civil si proces civil.
Procesul civil o modalitate de realizare a justitiei. Continutul procesului civil este
format din instanta de judecata si a participantilor la proces. Cuvintul proces
provine de la cuv latin (procedere) ce inseamna a merge inainte, a inainta. Astfel
procesul civil reprezinta prin sine derularea succesiva a unui ansamblu de actiuni
numite actiuni procesuale . existenta unui anumit drept procedural . Nu presupune
realizarea de la sine acestui procedeu ci este nevoie ca titularul acestui drept sa
interprinda careva masuri prevazute in acest sens de normele procesuale adica sa
intrepprinda o actiune procesuala. In cadrul realizarii actiunilor procesuale intre
insatna de judecata si participantii la proces se stabilesc raporturi juridice-procesual
civile. Unii autoru definesc procesul civil fiind un ansamblu de actiuni
procesuale si raporturile juridice legate de acestea relementate de nomele dr
procesual civil intreprinse de instanta de judecata si participantii la proces in
legatura cu examinarea si soluionarea cauzelor civile si executarea hotaririlor
judecatoresti . in viziunea altr autori dreptul procesual civil o ramura autonoma
de drept constituita din ansamblul normelor si princiipiilor de drept care
reglementeaza initierea si derularea procesului civil , pecum si finalizarea sa prin
executarea hotaririi judecatoresti . in alta viziune dreptul procesual civil- consta
dintro totalitate de norme juridice care reglementeza relatiile sociale ce apar intre
instantele de judecata si participantiii la proces in cadrul examinarii si solutionarii
cauzelor civile si executarii hotaririlor judecatoresti.
Articolul 1 al Codului de Procedura Civila (CPC) STABILESTE DEFINITIA OBIECTULUI
de reglementare a dr procesual civil si anume raporturile sociale referitoare la

raporturile procesuale civile ce apar la infaptuirea justitiei de catre instantele


judecatoresti de drept comun si de cele specializate in cadrul judecarii pricineleor in
actiuni civile precum si altor pricini date in competenta lor de acest cod si de alte
legi.
Metoda re reglementare a dr procesual civil poarta un caracter mixt constituind o
unuine dintre caracterul dispozitiv si cel imperativ. Prezenta instantei de judecata ca
organ de stat in cadrul raportului juridic procesual civil precum si pozitia de
subordonare a participantilor la proces fata de instanta de judecata denota
caracterul imperativ al metodei , totodata existenta principiului disponibilitatii ii
atribuie metodei si caracterul dispozitiv.
Sistemul dr procesual civil este cconstituit de normele si institutiile de drept care
reglemeneteaza activitatea instantei de judecata si a participantilor la proces in
legatura cu examinarea si solutionarea cauzelor civile si executarea hotaririlor
judecatoresti. Conventional sistemul poate fi divizat in : partea generala si speciala.
Partea generala se rasfringe asupra tuturor procedurelor si fazelor procesului
civil si include:

sarcinile si principiile procesului civil ,


izvoarele dr procesual civil
organizarea judecatoareasca
participantii la proces
cheltuielile de judecata si altele

Partea speciala cuprinde normele si instituiile de drept are reglementeaza in


detaliu toate fazele procesului civil si felurile de proceduri.

4.Izvoarele dr procesual civil


Izvoarele dr procesual civil constituie acetele normative care contin reglementari
ale dr proesual civil. Confrm art 2 din CPC procedura de judecare a cauzelor civile In
instantele jud este stabilita in constitutie de acest cod si de alte legi organice. Asfel
legile ordinare si actele normative subordonate legilor nu constituie izvoare ale dr
procesual civil. Un rol important in sistemul izvoareleor dr procesual civil il au actele
internationale , de ex: declaratia universala a dr omului, conventia europeana ptr
apararea dr si libertatilor fundamentale din 1950, conventia rivind executarea si
cunoastrea sentintelor arbitrale straine. Din categoria izvoarelor nationale a dr
procesual civil fac parte: constitutia, codtul de procedura civil din 30 mai,2003,
codul de execuatre din 24.12.2004, legea contenciosului administrativ din
10.02.2003, legea taxei de stat din 03.12.2003.
In sistemul judiciar al RM precedentul judiciar nu constituie sistem de drept.
Conform art 17, ptr aplicarea corecta si uniforma a legislatiei, curtea suprema de
justitie generealizeaza din oficiiu practica examinarii de catre instantele
judecatoresti, a unar anumite categorii de pricini adopta si da publicitatii hotariri
explicative privin aplicarea corecta a nordului de drept si solutionarea justa a
pricinilor civile.
5. Notiunea si clasificarea normelor de procedura civila

Norma de procedura civila masura de reglementare a conduitei instantei de jud


si participantilor la proces in legatura cu examinarea si solutionarea cauzelor civile
si executarea hotaririlor judecatoresti.
1 clasificare>In functie de obicetul normelor se disting :
1

2
3

Norme de organizare judecatoreasca care reglemeneaza organizarea si


functionarea instantelor judecatoresti si procedura (denumire a
judecatoriloe) .
Norme de competenta reglementeaza competenta instantelor judecatoresti
in materia cauzelor civile
Norme de procedura prorpiu zisa reglementeaza esfasurarea procesului civil
precum si punerea in executarea a hotaririlor judecatoresti.

2 Clasificare>.Dupa intinderea de aplicare la o anumita materie se deosebesc:

norme generale ce se aplica la solutinarea tuturor litigiilor indifirent de


materie
norme speciale ce se aplica in mod limitat la o anumita materie determinata
de lege

Cu privire la aplicarea normelor de procedura civila in spatiu mentionam ca se


aplica principiul teritoarialitatii potrivit caruia legile RM sunt aplicabile pe intreg
teritoriul tarii. La rindul sau aplicarea de nomrmelor de procedura civila asupra
persoanelor are loc sun incidenta principiului egalitatii, astfel cetatenii si persoanele
straine au aceleasi drepturi si obligatii ca si pers fizice sau juridice ale RM.

6. Notiunea si clasificarea felurilor procedurii civile


In conformitate cu art 2 alin 4 din CDP, Legislatia procedurala civila stabileste
modalitatea de judecare a pricinelor in actiuni civile , ce rezulta din raporturi juridice
civile familiale, de munca, locative, funciare, ecologice si din alte raportui juridice a
cauzelor cu procedura speciala si cu procedura in ordonanta precum si a celor care
apar In legatura cu executarea actelor instantei judecatoresti si actelor altor
autoritati. Astfel litigiile ce se examineaza pe cale judiciara sin duferite dupa natura
lor juridica , ceea ce determina stabilirea unor reguli speciale de judecrae a
acostora, . din aceste connsderente legislatia prevede pentru anumite categorii de
cazuri reguli de examinare distincte. Astfel procedura civila cunoaste mai multe
feluri de proceduri: Felul de procedura constituie- ordinea procesuala de intentare :
examinare si solutionare a anumitor categorii de cazue, determinata de natura
juridica diferita a acestora.

S-ar putea să vă placă și