Sunteți pe pagina 1din 5

S.C.

LACTA PROD STANDARD DE FIRMÃ


LAPTE BATUT SF 06 / 2006

1.GENERALITĂTI

1.1. Obiectul si domeniul de aplicare


Prezentul Standard de Firmă se referă la produsul lapte batut obtinut din lapte
de vaca pasteurizat si fermentat lactic cu adaos de culturi de bacterii lactice
liofilizate..

1.2. Clasificare
Lapte batut - cu continut de grăsime de 2%

2.CONDITII TEHNICE DE CALITATE

2.1. Materii prime si auxiliare


Laptele si materiile auxiliare folosite la fabricarea laptelui batut trebuie să co-
respundă normativelor de calitate si legislatiei în vigoare:
 STAS (SR) 2418-61 - Lapte crud integral
 STR 661-91 - Smântână - materie primă din lapte crud in-
tegral
 Ordinul 975/1998 - Ordin al Ministrului Sănătătii privind aprobarea
Normelor igienico-sanitare pentru alimente.

2.2. Produsul se fabrică conform tehnologiei stabilite de producător, cu respecta-


rea reglementărilor sanitare, sanitar-veterinare si a regulilor de bună practică de fa-
bricatie în vigoare.
Nu se admite adăugarea substantelor conservante si neutralizante.

2.3. Proprietăti organoleptice


Metode de verificare: conform STAS 6345
Tabelul nr. 1
CARACTERISTICI CONDITII DE ADMISIBILITATE
Aspect Coagul fin, compact sau cu o consistenta fluida, de smantana
proaspata;
Se admit particule vizibile de coagul.
Culoare Alba, uniformă în toată masa
Gust Plăcut, de fermentatie lactica, fără miros străin
Miros Placut, caracteristic, acrisor, racoritor, fara miros strain

Elaborat de DATA APROBÃRII DATA INTRÃRII ÎN VIGOARE


S.C. LACTA PROD 16.02.2006 16.02.2006
STANDARD DE FIRMÃ - LAPTE BATUT

2.4. Proprietăti fizico-chimice


Tabelul nr. 2
CARACTERISTICI CONDITII DE METODA DE
ADMISIBILITATE ANALIZĂ
Lapte batut

Grăsime (%) 2  0.1 STAS 6352/1 - 83


Subst. proteice (%), min. 2.8 STAS 6353 - 85
Aciditatea laptelui batut (oT), 120 STAS 6353 - 85
max
Temperatura de livrare (oC), 8
max.
Arsen (mg/kg), max. 0.25 STAS 8342/6 - 89
Cadmiu (mg/kg), max. 0.05 STAS 13012 - 91
Cupru (mg/kg), max. 3.0 STAS 8342/3 - 88
Plumb (mg/kg), max. 1.0 STAS 8342/4 - 84
Zinc (mg/kg), max. 25 STAS 8342/5 - 90

2.5. Proprietăti microbiologice


Tabelul nr. 3
CARACTERISTICI CONDITII DE METODA DE
ADMISIBILITATE ANALIZĂ
Număr total de germeni aerobi me- 10.000 STAS 6349/3 - 80
zofili /g produs, max.
Bacterii coliforme /g produs, max. absent STAS 6349/4 - 80
Escherichia coli /g produs, max. absent STAS 6349/4 - 80
Salmonella / 25g produs, max. absent STAS 6349/11 - 83
Stafilococ coagulază pozitiv /g pro- absent STAS 6349/12 - 83
dus, max.
Bacillus cereus /g produs, max. absent STAS 6349/9 - 82
Bacterii sulfito-reducătoare /g pro- absent STAS 6349/5 - 80
dus, max.

2.6. Continutul de pesticide


Conform reglementărilor în vigoare.
Metode de verificare: conform STAS 12587 si STAS 12788

PAG. 2/6
STANDARD DE FIRMÃ - LAPTE BATUT

3.REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂTII

3.1. Verificarea calitătii laptelui batut se face prin verificări de lot si verificări
periodice.

3.2. Verificări de lot

3.2.1.Prin lot se întelege cantitatea de max. 3000 kg lapte batut, de acelasi tip, în
acelasi fel de ambalaj si realizat în aceeasi zi de fabricatie.

3.2.2.La fiecare lot se verifică:


 ambalarea si marcarea
 masa
 proprietătile organoleptice
 proprietătile fizico-chimice, cu exceptia continutului de proteine, de
arsen, metale grele si pesticide, care se verifică periodic
 proprietătile microbiologice.

3.2.3. Esantionarea se face conform STAS ISO 5538 – 92.

3.2.4 Verificarea calitatii se face conform SR 13438 – 1999.

3.2.5. La luarea probelor pentru examenul organoleptic si fizico-chimic se vor


respecta regulile din STAS 9535/1,2 - 87.

3.2.6. Probele pentru analizele microbiologice se iau separat din ambalajele de


desfacere deschise pentru examenul organoleptic, înainte de luarea probelor
pentru celelalte analize, cu respectarea prevederilor STAS 6349/1 - 80.

3.2.7. Toate rezultatele determinării proprietătilor fizico-chimice si microbiologice


trebuie să corespundă conditiilor impuse de prezentul standard. În caz contrar lotul
se respinge.

3.3. Verificări periodice

3.3.1.Verificările periodice constau în verificarea continutului de arsen, metale grele


si pesticide si se execută trimestrial.

3.3.2.Probele pentru verificările periodice se iau conform articolului 3.2.4. cu


respectarea prevederilor STAS 9535/1,2 - 87.

PAG. 3/6
STANDARD DE FIRMÃ - LAPTE BATUT

3.3.3.Pe baza rezultatelor obtinute la verificările periodice, se garantează ca


-racteristicile respective la fiecare lot de livrare. Dacă rezultatele sunt necorespun
-zătoare, lotul se respinge.

4. METODE DE ANALIZĂ

4.1. Pregătirea probelor pentru analiză - conform STAS 6343 - 81.

4.2. Verificarea proprietătilor organoleptice - conform STAS 6345 - 88.

4.3. Analizele fizico-chimice se efectuează conform standardelor indicate în tabelul


2.

4.4. Analizele microbiologice se efectuează conform standardelor indicate în ta-


belul 3.

4.5. Determinarea continutului de pesticide se efectuează conform metodelor


agreate de Ministerul Sănătătii.

5. CONDITIONARE, AMBALARE SI MARCARE

5.1. Produsul se ambaleaza în folie de polietilena prin termosudare,o punga


avand o greutate neta de 500 gr ± 5 gr produs.
De asemenea produsul mai poate fi ambalat in peturi care contin 900gr ±10 gr
produs. Peturile se ambaleaza apoi in folie din polietilena, rezultand baxuri de 9
bucati.
Laptele batut se mai ambaleaza in cutii de carton cu capacitatea de 0.5l.
Produsul mai poate fi ambalat si in altfel de recipienti : bidoane de aluminiu
sau P.V.C.,caserole din polipropilena de diferite gramaje.

5.2. Ambalajele cu produs si caserolele, stantate , sunt asezate in navete de


P.V.C.

5.3. Marcarea se face astfel:

Pe ambalaj se imprimă data de fabricatie, si de asemenea sunt specificate


urmatoarele:
 denumirea producătorului si sigla;
 denumirea si tipul produsului;
 masa netă de produs/pungă si toleranta;
 compozitia pentru 100g produs finit;
 conditiile de păstrare;
 termen de valabilitate: 15 zile

PAG. 4/6
STANDARD DE FIRMÃ - LAPTE BATUT

6. DEPOZITARE SI TRANSPORT

6.1. Laptele batut se depozitează în camere frigorifice curate, dezinfectate, fără


mirosuri străine. Temperatura de păstrare este de max. + 2....4oC.

6.2. Transportul produsului se face cu mijloace de transport izoterme curate, fara


miros strain cu mentinerea temperaturii de depozitare.

6.3. La manipularea, depozitarea, transportul si desfacerea produsului se vor


respecta instructiunile sanitare si sanitar-veterinare în vigoare.

6.4.Fiecare lot va fi însotit pe lângă documentele de transport de documentul de


certificare a calitătii întocmit conform dispozitiilor legale.

7. TERMEN DE GARANTIE

7.1.Termenul de garantie pentru laptele batut este de 15 zile.

7.2. Acest termen se referă la produsul fabricat, ambalat, depozitat si transportat


în conditiile prevăzute în prezentul standard si decurge de la data fabricatiei.

IN CADRUL UNITATII NOASTRE DE PRODUCTIE SE RESPECTA PREZENTUL


STANDARD DE FIRMA DE LA DATA DE 16.02.2006

Director general,
Ing. Petrea Mihai

PAG. 5/6

S-ar putea să vă placă și