Sunteți pe pagina 1din 5

S.C.

LACTA PROD STANDARD DE FIRMÃ


IAURT SF 03 / 2005

1.GENERALITĂTI

1.1. Obiectul si domeniul de aplicare


Prezentul Standard de Firmă se referă la produsul obtinut din lapte de vaca
pasteurizat si fermentat lactic cu adaos de culturi de bacterii lactice liofilizate.

1.2. Clasificare
Dupa continutul de grasime produsul se imparte in urmatoarele tipuri:
Iaurt dietetic - cu continut de grăsime de 0.1%
Iaurt gras - cu continut de grăsime de 2.8%

2.CONDITII TEHNICE DE CALITATE

2.1. Materii prime si auxiliare


Laptele si materiile auxiliare folosite la fabricarea iaurtului trebuie să corespundă
normativelor de calitate si legislatiei în vigoare:
 STAS (SR) 2418-61 - Lapte crud integral
 STR 661-91 - Smântână - materie primă din lapte crud in-
tegral
 Ordinul 975/1998 - Ordin al Ministrului Sănătătii privind aprobarea
Normelor igienico-sanitare pentru alimente.

2.2. Produsul se fabrică conform tehnologiei stabilite de producător, cu respecta-


rea reglementărilor sanitare, sanitar-veterinare si a regulilor de bună practică de fa-
bricatie în vigoare.
Nu se admite adăugarea substantelor conservante si neutralizante.

2.3. Proprietăti organoleptice


Metode de verificare: conform STAS 6345
Tabelul nr. 1
CARACTERISTICI CONDITII DE ADMISIBILITATE
Aspect Coagul de consistenta potrivita, fara bule de gaz, cremos, la rupere
cu aspect de portelan;
Se admite eliminare de zer.
Culoare Alba sau slab galbuie, uniformă în toată masa
Miros Plăcut, de fermentatie lactica, fără miros străin
Gust Placut, caracteristic, acrisor, fara gust strain

Elaborat de DATA APROBÃRII DATA INTRÃRII ÎN VIGOARE


S.C. LACTA PROD 1.08.2005 1.08.2005
STANDARD DE FIRMÃ – IAURT

2.4. Proprietăti fizico-chimice


Tabelul nr. 2
CARACTERISTICI CONDITII DE METODA DE
ADMISIBILITATE
Iaurt dietetic Iaurt gras ANALIZĂ

Grăsime (%), min 0.1 2.8  0.1 STAS 6352/1 - 83


Subst. proteice (%), min. 3.2 3.2 STAS 6355 – 81
Aciditatea iaurtului (oT), max 75....120 75....120 STAS 6353 – 75
Substanta uscata, %, min 7.5 10.5 STAS 6344 - 68
pct 4.3
Temperatura de livrare (oC), 8 8
max.
Pct 4.2
Zer, %, max. 5 5
Arsen (mg/kg), max. 0.25 0.25 STAS 8342/6 - 89
Cadmiu (mg/kg), max. 0.05 0.05 STAS 13012 - 91
Cupru (mg/kg), max. 3.0 3.0 STAS 8342/3 - 88
Plumb (mg/kg), max. 1.0 1.0 STAS 8342/4 - 84
Zinc (mg/kg), max. 25 25 STAS 8342/5 - 90

2.5. Proprietăti microbiologice


Tabelul nr. 3
CARACTERISTICI CONDITII DE METODA DE
ADMISIBILITATE ANALIZĂ
Drojdii si mucegaiuri /g produs, 100 STAS 6349/3 - 80
max.
Bacterii coliforme 0.01 g produs, absent STAS 6349/4 - 80
max.
Escherichia coli la 0.1 g produs, absent STAS 6349/4 - 80
max.
Salmonella / 50g produs, max. absent STAS 6349/11 - 83
Stafilococ coagulază pozitiv la 0.1 absent STAS 6349/12 - 83
g produs, max.
Bacillus cereus /g produs, max. absent STAS 6349/9 - 82
Bacterii sulfito-reducătoare /g pro- absent STAS 6349/5 - 80
dus, max.

2.6. Continutul de pesticide


Conform reglementărilor în vigoare.
Metode de verificare: conform STAS 12587 si STAS 12788

PAG. 2/6
STANDARD DE FIRMÃ – IAURT

3.REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂTII

3.1. Verificarea calitătii iaurtului se face prin verificări de lot si verificări periodice.

3.2. Verificări de lot

3.2.1.Prin lot se întelege cantitatea de max. 1000 kg iaurt, de acelasi tip, în acelasi
fel de ambalaj si realizat în aceeasi zi de fabricatie.

3.2.2.La fiecare lot se verifică:


 ambalarea si marcarea
 masa
 proprietătile organoleptice
 proprietătile fizico-chimice, cu exceptia continutului de proteine, de arsen,
metale grele si pesticide, care se verifică periodic
 proprietătile microbiologice.

3.2.3.Ambalajele se iau conform următorului tabel:


Tabelul nr. 4
NUMĂRUL AMBALAJE- NUMĂRUL AMBALAJE-
LOR DE TRANSPORT NUMĂRUL AMBALAJE-
LOR DE TRANSPORT LOR DE DESFACERE
DIN CARE ESTE CONS- CARE SE IAU DIN LOT
TITUIT LOTUL
Până la 20 2 3
21 - 50 4 2
51 - 100 5 2
Peste 100 6 2

Toate ambalajele de transport si de desfacere verificate trebuie să corespun-


dă conditiilor prevăzute pentru ambalare si marcare.

3.2.4.Examenul organoleptic se efectuează la 1/2 din numărul ambalajelor de


desfacere prelevate conform tabelului 4.
Lotul se consideră corespunzător dacă toate probele examinate corespund
prevederilor articolului 2.3.

3.2.5.Pentru analizele fizico-chimice se ia din ambalajele de desfacere deschise


pentru examenul organoleptic câte o portiune de produs, astfel încât să se obtină o
probă medie de laborator de 200g.

3.2.7 Verificarea calitatii se face conform SR 13438 – 1999.

3.2.6. La luarea probelor pentru examenul organoleptic si fizico-chimic se vor


respecta regulile din STAS 9535/1 - 74.
PAG. 3/6
STANDARD DE FIRMÃ – IAURT

3.2.7. Probele pentru analizele microbiologice se iau separat din ambalajele de


desfacere deschise pentru examenul organoleptic, înainte de luarea probelor
pentru celelalte analize, cu respectarea prevederilor STAS 6349 - 80.

3.2.8. Toate rezultatele determinării proprietătilor fizico-chimice si microbiologice


trebuie să corespundă conditiilor impuse de prezentul standard. În caz contrar lotul
se respinge.

3.3. Verificări periodice

3.3.1.Verificările periodice constau în verificarea continutului de arsen, metale grele


si pesticide si se execută trimestrial.

3.3.2.Probele pentru verificările periodice se iau conform articolului 3.2.5. cu


respectarea prevederilor STAS 9535/1 - 87.

3.3.3.Pe baza rezultatelor obtinute la verificările periodice, se garantează ca


-racteristicile respective la fiecare lot de livrare. Dacă rezultatele sunt necorespun
-zătoare, lotul se respinge.

4. METODE DE ANALIZĂ

4.1. Pregătirea probelor pentru analiză - conform STAS 6343 - 81.

4.2. Verificarea proprietătilor organoleptice - conform STAS 6345 - 88.

4.3. Analizele fizico-chimice se efectuează conform standardelor indicate în tabelul


2.

4.4. Analizele microbiologice se efectuează conform standardelor indicate în ta-


belul 3.

4.5. Determinarea continutului de pesticide se efectuează conform metodelor


agreate de Ministerul Sănătătii.

5. AMBALARE SI MARCARE

5.1. Iaurtul se livreaza in caserole de polipropilena care sunt inchise cu capace din
aluminiu prin termosudare, avand urmatoarele gramaje:
 Iaurt dietetic – 175  5%g
 Iaurt gras – 175  5%g
 Iaurt gras 400  4%g

Sau in galetuse de polipropilena cu capac presat


 Iaurt gras 1000  4%g
PAG. 4/6
STANDARD DE FIRMÃ – IAURT

5.2 Pentru distributie se ambalează în navete de PVC un numar de:


 11 galetuse de 1000 g
 23 caserole de 400 g
 46 caserole de 200 g

5.3 Marcarea se face astfel:


Pe folia metalizată se imprimă prin stantare data fabricatiei
Inscriptionarea caserolelor se face prin imprimare, cu următoarele specificatii:
 denumirea producătorului si sigla;
 denumirea si tipul produsului;
 masa netă de produs/pungă si toleranta;
 compozitia pentru 100g produs finit;
 valoarea energetică a 100g de produs finit ;
 conditiile de păstrare;
 termen de valabilitate: 21 zile

5.4 Ambalajele de transport trebuie sa fie intregi, bine curatate si dezinfectate.

6.DEPOZITARE SI TRANSPORT

6.1. Iaurtul se depozitează în camere frigorifice curate, dezinfectate, fără mirosuri


străine. Temperatura de păstrare este de max. + 2....4oC.

6.2. Transportul produsului se face cu mijloace de transport izoterme curate, fara


miros strain cu mentinerea temperaturii de depozitare.

6.3. La manipularea, depozitarea, transportul si desfacerea produsului se vor


respecta instructiunile sanitare si sanitar-veterinare în vigoare.

6.4.Fiecare lot va fi însotit pe lângă documentele de transport de documentul de


certificare a calitătii întocmit conform dispozitiilor legale.

7.TERMEN DE GARANTIE

7.1.Termenul de garantie pentru iaurt este de 21 zile.

7.2. Acest termen se referă la produsul fabricat, ambalat, depozitat si transportat


în conditiile prevăzute în prezentul standard si decurge de la data fabricatiei.

IN CADRUL UNITATII NOASTRE DE PRODUCTIE SE RESPECTA PREZENTUL


STANDARD DE FIRMA DE LA DATA DE 01 AUGUST 2005.

Director general,
Ing. Petrea Mihai
PAG. 5/6