Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Bratovoești


Data: 25.10.2018
Clasa: a IV-a
Propunător: Vîță Florentina-Ștefania
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Geografie
Unitatea tematică:Vorbim pe săturate
Subiectul: Orizontul local
Tipul lecției: mixtă

COMPETENŢE SPECIFICE:
Geografie
1.1. Identificarea unor termeni geografici în texte/contexte/situaţii de învăţare
diferite
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute
3.4. Utilizarea unor reprezentări grafice şi cartografice simple
4.1. Dezvoltarea curiozităţii de cunoaştere a elementelor geografice
caracteristice orizontului lcal ,ţării şi lumii contemporane
Limba și literatura română
1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
Cognitive
- să localizeze pe harta județului și a țării ,localitatea natală;
- să realizeze harta comunei Siliștea –Gumești după sablon ;
- să stabilească trasee imaginare pe harta localității , după anumite
repere;
- să formuleze enunturi corecte și complete despre relieful , vegetația,
fauna și populația localității ;
- să completeze corect fișa de caracterizare a localității.
Psiho-motorii
- să adopte poziția corectă în bancă ;
Afectiv-atitudinale
- să îndrăgească localitatea natală și să-și dorească protejarea patrimoniului
acesteia.

STRATEGII SIDACTICE :
Metode și procedee :
Conversația , explicația , modelul , exercițiul , problematizarea, lucrul
independent, lucru cu fișe, ciorchinele,copacul ideilor, aprecierea.

Mijloace didactice:
Manualul ,harta României ,,harta localității ,cărți de Marin Preda, fișe de
evaluare ,șabloane,globul pământesc.

Forme de organizare:
Frontal , individual , în perechi.

RESURSE :
Umane: colectivul clasei
Spaţiale: sala de clasă
Temporale: 45 minute

BIBLIOGRAFIE:
 Programa pentru disciplina Geografie,aprobată prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale nr. 5003 /2.12.2014
 Manuela Popescu,Ştefan Pacercă-Manual pentru Geografie,Editura Intuitext
Demersul didactic

Nr. Etapele Conținuturile învățării Metode Material


crt Lecției și e
. procedee didactice
1. Captarea Se prezintă elevilor o planșă care reprezintă un buchet de conversatia Planșă cu
atenției flori , conturat în forma hărții României. harta
Se solicită elevilor să denumească ceea ce văd. României
2. Reactualizare Se solicită elevilor să răspundă la întrebări din lecția
a cunoștițelor precedentă
1. Ce este o harta?
2. Ce este un plan? Harta
3. Care este diferența dintre o hartă și un plan? Planul clasei
Prezentați planurile realizate la partofoliu! Conversația Planul
4. La ce ne ajută harta? camerei
5. Care sunt elementele componente ale unei hărți?
Se citesc titlurile hărților prezente în clasă ; se
explică legendele acestora.
6. Ce culori sunt folosite pe harta fizică a României?
Ce semnificație au acestea? Identificați pe hartă
țările vecine ale României și pozițiile acestora.
7. Ce sunt punctele cardinale?Care sunt acestea? Dar
punctele intercardinale ?
8. Ce este linia orizontului? Ce este orizontul?

3. Ancora Se prezintă un fragment din „Delirul” de Marin Preda


didactică „Când mama lui Parizianu ,sora mai mare a primei
neveste a lui Moromete, se întoarse de la Paris
Însărcinată, mulți crezuseră că va ieși din asta un copil
care n-avea să semene deloc cu cei din sat ; fiindcă ce Romanul
deosebire ar mai fi fost atunci între Paris și „Delirul”de
Siliștea_Gumești? Boieroaica,doamna Guma ,îl boteză ea Lectura Marin Preda
insăși,iar Moromete îl porecli Parizianul.Dar nici nu se
putea un copil mai șters și mai siliștean …”
Se solicită elevilor să răspundă la întrebări
- Cărui scriitor aparține acest text?Cum v-ați dat Harta
seama? Globul
- Se prezintă romanul „Delirul”. pământesc
- Cine este Parizianul? De ce i se spunea așa?
- Cum se aștepta Moromete să arate? De ce?
- Cine sunt siliștenii?Cine era boieroaica Guma? Ce Conversația
legătură este Între Maria Guma și Siliștea –
Gumești?
Cum se numește județul nostru?
Identificați pe hartă județele vecine.
Cum se numește țara noastră? Dar continentul?
Ce înfățișează globul pământesc?
4. Anuntarea Am făcut o călătorie imaginară de la localitatea noastră la
temei și planetă și acum vom făcea drumul înapoi pentru că astăzi
enunțarea vom discuta despre caracteristicile orizontului local, vom
obiactivelor identifica localitățile vecine , cele mai apropiate orașe ,
vom realiza harta localității și vom analiza componentele
acesteia.
5. Dirijarea a)Se prezintă harta localității. Explicația Harta
învățării Se identifică localitățile vecine. localității
Se scrie pe tablă titlul lecției și informațiile obținute. Sabloane
b) Se prezintă harta județului ,se solicită elevilor să Lucrul în
localizeze pe harta , comuna natală,poziția acesteia ,în perechi Harta
nordul județului, precum și cele mai apropiate orașe. judetului
c)Se prezintă harta României și se localizează atât județul Modelul
cât și localitatea. Harta
d) Care culoarea predominantă a zonei în care este României
comuna noastră?Ce forma de relief indică culoarea
verde?
Se discută despre relieful comunei.
e) Ce ape traversează comuna noastră? Unde se varsă
acest pârâu?Câte poduri sunt construite în comuna
noastră ,peste aceasta apă?
Se solicită elevilor măsuri de protejare a acestei ape.

d)Ce plante cultivă părinții voștri la câmp?


Ce plante spontane combat părinții voștri prin folosirea
ierbicidelor?
Ce păduri există în jurul comunei noastre?
Conversația
e)Ce animale trăiesc în zona localității noastre?
Explicația
f)Ce părere aveți despre oamenii localității noastre? Cu ce
se ocupă ei?

Estimați câți locuitori are comuna noastră !


g) Care sunt personalitățile de seamă ale localității? Pe
cine ați întâlnit? Prin ce v-au impresionat?
h)Se citește o scrisoare adresată de un francez unui copil
siliștean
„ Dragă Emil,
Am primit felicitarea din partea ta și m-am bucurat tare
mult. Eu sunt bibe, am luat note mari la informatică
,pasiunea noastraă.Te anunț că la vară voi veni în vizită
pentru câteva zile .
L a revedere!
Cu drag, al tău amic,
Jean”
Ce i-ați prezenta unui astfel de turist dacă ați avea
ocazia? Cartea
„Imposibila
Se citește fragmentul din Marin Preda întoarcere”
« O tara care nu stie sa-si apere poetii, va fi invinsa sau M.Preda
va supravietui lamentabil la coada altor natiuni , fiindca
poezia e sangele unui popor care curge subteran prin
vreacuri si il face nepieritor. »
Se citesc toate enunțurile din « Copacul Ideilor »

6. Realizarea Se dă elevilor câte o fișă si se solicită completarea Fise de


feed-back-ului acesteia. evaluare
7. Încheierea Se fac aprecieri generale și individuale și se anunță aprecierea
activității încheierea activității.
Caracterizarea orizontuluin local

Localitate:
Tipul localității:
Județul:
Țara:
Continentul:

Forma de relief:
Vegetația : a)plante cultivate:
b)plante spontane:
Fauna: a)animale domestice:
b)animale sălbatice:
Ape:
Locuitori:
Ocupații:
Obiective turistice:
Personalități marcante:

Alte observații: