Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
DATA:
CLASA: Pregătitoare
PROPUNĂTOR:
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în Limba Română
UNITATEA TEMATICĂ: “Preocupările noastre”
SUBIECTUL: Litera ,,ș” mic de tipar
TIPUL LECŢIEI: însușire de noi cunoștințe

SCOPUL: însușirea literei ș mic de tipar și consolidarea sunetului ș

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.1. Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar și rar;

1.3 Identificarea sunetului inițial și/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din propoziții rostite clar și
rar;

3.1. Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari și mici de tipar;

4.1. Trasarea elementelor grafice și a contururilor literelor, folosind resurse variate;


COMPETENȚE INTEGRATE:

DP

2.1.- Recunoașterea emoțiilor de bază în situații simple, familiare;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

CLR

1.1.1- să aprecieze ca adevărate sau false enunțuri formulate pe baza unei ilustrații ( obiectivul se consideră atins dacă
fiecare elev apreciază cel puțin enunțurile adevărate);

1.3.1- să localizeze sunetul ,,ș” la începutul sau la sfârșitul unui cuvânt ( obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev
localizează sunetul la începutul cuvântului);

3.1.1- să recunoască literele mici / mari de tipar învățate ( obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev recunoaște cel
puțin literele mari de tipar);

4.1.1- să scrie, după contur, litera ,,ș” mic de tipar ( obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev trasează pe contur litera);

DP

2.1.1.- să identifice emoțiile de bază ale unor personaje din imagini ( obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev
recunoaște cel puțin personajele care sunt bucuroase);
RESURSE: umane – 28 elevi
temporale - 45 minute

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic;

b) Mijloace didactice : planşă cu litera ,,ș” , laptop, videoproiector, jetoane verzi/ roșii, Caietul elevului- CLR, ed.
Intuitext, creioane, creioane colorate, , plastilină, carton colorat, picături de apă( din carton);

c) Forme de organizare : frontală, individuală, în perechi;


Momentele C. s. OB. Elemente de Metode Mijloace Forme de Evaluare
lecţiei conţinut organizare

1. Moment - Se asigură un climat frontală


organizato- educaţional favorabil.
ric
(1min.)
Se propune desfășurarea observarea
2. Captarea jocului ,,Telefonul fără fir”( un frontală sistematică a
atenţiei elev va transmite denumirea comportamentului
(3 min.) unui fenomen al naturii ). de vorbitor/
ascultător

3. Anunţarea - Li se comunică elevilor explicaţia frontală


subiectului şi că în cadrul acestei ore vor
a obiectivelor învăța litera ,, ș” mic de tipar,
urmărite vor scrie litera ,,ș”, vor
(1min.) recunoaște literele ,,Ș” și ,,ș” în
cuvinte și
vor răspunde la câteva
întrebări cu A/F.

4.Dirijarea - Elevii sunt invitați să conversația auxiliare frontală aprecieri verbale


învăţării privească imaginea mare și
(25 min.)
să identifice fenomenul
naturii existent în aceasta.

- Li se propune desfășurarea jocul jetoane de


jocului ,, Adevărat/ Fals”- didactic culoare verde/ frontală aprecieri verbale
1.1. 1.1.1 formulez enunțuri roșie
adevărate/ false pe baza
imaginii, iar elevii ridică
jetoanele verzi pentru cele
adevărate și jetoanele roșii
pentru cele false.
- Tot folosind jetoanele, le
solicit elevilor să le
folosească pentru a indica
emoțiile pe care le transmit
personajele din imagini;

1.3. 1.3.1 - Elevii sunt așezați în cerc. jocul frontală observarea


Li se propune desfășurarea didactic sistematică a
jocului ,, Povestea lui Ș”. capacității de
Ei se vor ghemui când vor recunoaștere a
auzi cuvinte care încep cu sunetelor
sunetul ,,ș” și se vor răsuci
când vor auzi cuvinte care
se termină cu sunetul ,,ș”.
- Se arată planșa cu litera conversația planșă
,, ș” și se explică forma
acesteia, apoi se
conturează, în aer.

3.1. 3.1.1 - Solicit elevilor să sublinieze explicația auxiliare individuală tema de lucru în
literele ,,Ș” și să încercuiască Comunicare clasă
literele ,,ș” în cuvinte date. ( ex. în lb. română
6, pag.67). – caietul
elevului
pentru CP –
Ed. Intuitext

- Li se cere elevilor să conversația plastilină în perechi aprecieri verbale


modeleze literele ,,Ș, ș”.

4.1. 4.1.1. - Se amintește poziția corectă exercițiul individual tema de lucru în


în timpul scrisului. clasă
- Se realizează exerciţii de
încălzire a muşchilor mici
ai mâinii;
- Se cere elevilor să traseze,
pe contur, litera ,,ș” mic de
tipar.

5. Obținerea 4.1. 4.1.1. - Propun elevilor să conversația picături de individuală aprecieri verbale
perfomanței personalizeze litera ,,ș”. ploaie din
( 5 min) carton colorat
6. Activități Elevii desfășoară activități materialele individual, observarea
recreative liber-alese: jocuri, răsfoirea existente în pe grupe, sistematică a
(10 min) unor cărți, realizarea unor clasă în perechi comporta-
mentului
desene, etc.
participativ
7. Aprecieri și - Se fac aprecieri globale
recomandări şi individuale, cu caracter
(1min) motivant, privind participarea
elevilor la lecţie.