Sunteți pe pagina 1din 2

OC Raport de audit Cod: F25

Organism de certificare Fişa de neconformitate Ediţia: 3/2008 Pag. 1/2


sisteme de management

FIŞA DE NECONFORMITATE
Nr. ________
Nr. dosar OC/ Nr. audit: Sistem de referinţă/Ediţie:

Perioada auditului: _________

AUDITOR
Neconformitatea constatată: Încadrare: majoră  minoră  observaţie 

cu privire la aplicare  cu privire la documentaţie 


Numele auditorului: Semnătura: Paragraf standard:

ORGANIZAŢIA
Neconformitate  Acceptată
Cauze

Numele şi semnătura reprezentantului organizaţiei:  Neacceptată


Justificare:

ORGANIZAŢIA
Corecţie propusă:

Numele responsabilului pentru aplicarea acţiunii: Semnătura: Termen prevăzut pentru


aplicare:
Reprezentantul organizaţiei: Semnătura

Comentariul auditorului şef Semnătura


 Acceptată  Necceptată
OC Raport de audit Cod: F25
Organism de certificare Fişa de neconformitate Ediţia: 3/2008 Pag. 2/2
sisteme de management

ORGANIZAŢIA
Acţiuni corective /preventive propuse

Numele responsabilului pentru aplicarea acţiunii: Semnătura: Termen prevăzut


pentru aplicare:
Reprezentantul organizaţiei: Semnătura

Comentariul auditorului sef Semnătura


 Acceptată  Necceptată

AUDITOR
Evaluarea acţiunii corective/preventive:

Dovezi (înregistrări)

Numele auditorului: Semnătura: Data: