Sunteți pe pagina 1din 7

2.1. Descrierea instituţiei. Istoric. Organigramă.

Banca Transilvania S.A. (Banca) este o societate pe acţiuni înregistrată în România.


Aceasta a fost premiată în noiembrie 2017 de către Ziarul Financiar, aflându-se pe locul VI în topul
celor mai valoroase zece companii din România. De asemenea, Banca Transilvania se află în topul
celor mai profitabile bănci din România în 2017, potrivit clasamentului realizat de către Ziarul
Financiar.

Istoria BT a început în Cluj-Napoca, în 1994, la iniţiativa unor oameni de afaceri din Cluj.
Ideea a fost aceea de a crea o bancă locală, un brand de Cluj. Spiritul antreprenorial al fondatorilor
a determinat consolidarea poziţiei Băncii Transilvania, într-o primă etapă în Cluj şi, ulterior, la
nivel regional şi naţional. Banca şi-a orientat la început activitatea spre sectorul ÎMM şi, datorită
cererii pieţei, în scurt timp această a început să se dedice şi domeniului retail.

În anul 1997, Banca Transilvania a devenit prima instituţie bancară din România, care a
fost cotata la Bursa de Valori Bucureşti.

În anul 2003 s-a format Grupul Financiar Banca Transilvania, principala sa componentă
fiind Banca Transilvania, alături de care mai figurează BT Asset Management, BT Direct, BT
Leasing, BT Securities, Compania de Factoring, BT Finop Leasing și Medicredit. Grupul
Financiar BT poartă sigla BT, în care centrul puterii îl va reprezenta Banca Transilvania, care are
cote de participare de 100% sau poziții majoritare în cadrul subsidiarelor.

Grupul Banca Transilvania cuprinde Societatea-mamă, Banca Transilvania S.A. şi filialele


acesteia cu sediul în România şi în Republica Moldova. Situaţiile financiare individuale şi
consolidate la data de 31.12.2017 cuprind Banca Transilvania S.A. şi subsidiarele sale.

Grupul are următoarele domenii de activitate: bancar, care este desfăşurat de către Banca
Transilvania S.A., leasing şi credite de consum, care sunt desfăşurate în special de BT Leasing
Transilvania IFN S.A., BT Operaţional Leasing S.A., BT Direct IFN S.A, BT Microfinanţare IFN
S.A. şi BT Leasing MD S.R.L., managementul activelor, care este desfăşurată de BT Asset
Management S.A.I. S.A. De asemenea, Banca deţine controlul în 2 fonduri de investiţii pe care le
şi consolidează prin metoda consolidării globale.
Nivelele organizatorice de bază ale băncii sunt reprezentate de centrală şi unităţile
operative.

Centrală reprezintă nucleul instituţiei şi îi revin în principal atribute de organizare,


îndrumare, coordonare şi control a activităţii băncii.

Reţeaua unităţilor operative este reprezentată de: sucursale regionale, sucursale locale,
agenţii, puncte de lucru şi puncte de schimb valutar.

Structura Centralei Băncii este redată în Organigramă băncii:


Atribuţii ale organismelor:
➢ Adunarea Generală a Acţionarilor (A.G.A.)
Este organismul care asigura conducerea strategică a băncii.
Principala sarcină este aceea de a stabilii obiective organizaţionale strategice
şi de a aloca resursele necesare înfăptuirii acestora.
A.G.A se întâlneşte ce puţin o dată pe an şi analizează rezultatele econom ice
obţinute în urma activităţii bancare (venituri/cheltuieli) şi stabileşte metodele pe care
le vor implementa în următorul an.
➢ Consiliul de Administraţie
Este organismul care asigura administrarea băncii. Consiliul de administraţie
este ales de Adunarea Generală a Acţionarilor şi răspunde pentru modul în care îi
sunt transpuse în practică hotărârile.
Principala sarcină a Consiliului este de a îndruma şi coordona activitatea
băncii între două Adunări Generale.
➢ Direcţia Conformare
Elaborează, în colaborare cu Direcţiile de specialitate ale băncii,
reglementările interne spre aprobare Consiliului de Administraţie. Gestionează
întregul portofoliu de reglementări interne ale băncii.
➢ Direcţia de Investiţii şi Logistica
Identifică în colaborare cu Direcţia Marketing localităţi în care se impune
Deschiderea de sucursale noi, filiale şi agenţii şi se ocupa de toate demersurile
Necesare deschiderii acestora.
Coordonează operaţiunile de dotare a băncii cu mijloace fixe, materiale de
birotica.
➢ Direcţia Juridic
Asigură asistenta juridică la solicitările celorlalte direcţii şi a unităţilor
teritoriale. Conduce activitatea juridică în bancă.
➢ Direcţia Decontări
Asigura şi răspunde de derularea în bancă a operaţiunilor de decontare inter şi
intrabancare, decontări valutare.
➢ Direcţia Trezorerie
Direcţia Trezorerie coordonează activităţi legate de elaborarea
reglementarilor interne aferente depozitelor bancare, supervizarea/aprobarea
depozitelor negociate.
➢ Direcţia Resurse Umane (R.U.)
Implementează politicii de personal adoptate de Consiliul de Administraţie,
determina căile şi mijloacele cele mai eficiente pentru testarea, instruirea şi
Perfecţionarea resurselor umane astfel încât aceştia să atingă obiectivele
băncii.
➢ Direcţia Marketing
Elaborează şi urmăreşte realizarea strategiei de marketing pentru toate liniile
de business ale băncii.
➢ Divizia Agenţii
Asigură suportul sucursalelor pentru vânzarea cât mai eficientă în sistemul
propriu de agenţii a produselor băncii. Agenţiile sunt plasate în locurile cu trafic
semnificativ deoarece prin acesta banca poate acoperii o parte cât mai mare a pietiei
financiare.
➢ Direcţia CORPORATE şi ÎMM
Se ocupa de crearea de produse şi coordonarea activităţii de vânzare, analiza
şi managementul portofoliului din unităţile operative în ceea ce priveşte clienţii
CORPORATE şi ÎMM.
Diferenţa dintre Corporate şi ÎMM este dată în principal de:
- Numărul de angajaţi (ÎMM până în 25 de angajaţi);
- Cifra de Afaceri (C.A.)

➢ Direcţia RETAIL BANKING


Se ocupa de crearea de produse card, non- card, credite şi produse electronice
şi coordonarea activităţii de vânzare, analiza şi managementul portofoliului din
unităţile operative în ceea ce priveşte clienţii retail (persoane fizice).

Structura sucursalelor este prezentată în organigramă, astfel:

Principalele atribuţii:
Director sucursala - conducător al organizaţiei locale a băncii, în
condiţii de maximizare a profitului şi minimizare a riscurilor generate de specficul
de activitate.
Şef de agenţie - Administrează activitatea curentă, zilnică a agenţiei din
poziţia de conducatoral acesteia, fiind responsabil în aceeaşi măsură pentru vânzări,
operaţiuni, creditare, managementul riscului şi a resurselor umane.
Director de operaţiuni - Asigura desfăşurarea în bune condiţii a activităţii
operaţionale, cu respectarea legislaţiei bancare şi finaciar-contabile
Serviciul Retail
Consilier bancar retail - Reprezintă forţa de vânzări a segmentului de clienţi
persoane fizice. Cunoaşte şi promovează produsele şi serviciile retail către persoane
fizice.
Trebuie să cunoască foarte bine produsele/serviciile pe care le oferă bancă şi
să găsească o soluţie cât mai eficientă în conformitate cu cererea clientului.
Manager vânzări carduri - Are ca atribuţie principală vânzarea de POS- urî şi
e-commerce şi asigurarea suportului necesar tuturor comercianţilor.
Analist credite persoane fizice - Analizează documentaţia de credit depusă de
către clienţii persoane fizice pe care o introduce într-o bază de date (SCORING),
analizează riscul de credit şi urmăreşte delurarea creditelor acordate.
Serviciul Operaţiuni
Administrator de cont (Front Office) - Asigură interfaţă cu Clientul prin
preluarea documentelor care fac obiectul tranzacţiilor, înregistrează tranzacţiile în
sistem, având şi unele atribuţii comerciale.
Casier - Are atribuţii de gestionare a numerarului, efectuează depuneri şi
retrageri în contul clienţilor persoane fizice şi juridice, clienţi speciali.
Atribuţii sepcifice unui casier:
- Verificarea bancnotelor (atât prin semnele speficifice-min.3 cât şi la lampa
UV);
- Verificarea casei la începutul zilei, pentru a nu exista nereguli între ceea ce
este în sistem şi numerarul propriu-zis;
- Solicitarea actului de identitate la efectuarea unor viramente (pentru
identificarea titularului de cont);
- Încărcarea ATM-ului, dar în prezenţa şefului de agenţie.
Serviciul ÎMM
Consilier bancar ÎMM - Reprezintă forţa de vânzări a segmentului de clienţi
ÎMM. Cunoaşte şi promovează produsele şi serviciile ÎMM către persoane juridice.
Are atribuţia de a preda dosarul spre verificare analistului, în cazul acordării unor
credite.
Analist credite ÎMM - Analizează afacerea şi datele financiare ale clientului,
având ca suport documentaţia depusă de către client, evaluarea bunurilor aduse în
garanţie, alte surse de informaţii. Urmăreşte derularea creditelor acordate.
Serviciul Corporate
Relationship manager - Răspunde în principal de vânzarea produselor băncii
către clienţi persoane juridice clasificate ca şi corporate în condiţii de profitabilitate
pentru banca.

Evaluatori – sunt persoane care au atribuţia de a face „teren” pentru a stabilii


nivelul garanţiei aduse de către clienţi, şi dacă acestea corespund ca valoare nivelului
pentru care se solicita creditul.

S-ar putea să vă placă și