Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: Vizã şef de catedră:

Profesor: Vizã director:


Clasa: 10 Nr. de înregistrare: ...........................................
Nr. ore/ sãpt: 2 ore/ sãptãmânã
Manual: New Opportunities Intermediate

PLANIFICARE ANUALÃ LA LIMBA ENGLEZÃ (L2)


FILIERA TEHNOLOGICÃ
ANUL ȘCOLAR
CONTINUTURI ALE U.I.
▪DETALIERI TEMATICE COMPETENTE SPECIFICE NR. SEM VALORI ŞI OBSERVAŢII
▪ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII VIZATE ORE SAPT ATITUDINI AMENDAMENTE
▪FUNCTII COMUNICATIVE ALE LIMBII

INITIAL REVIEW 1.1.recunoasterea unor informatii specifice dintr-un text


citit/ascultat pe subiecte familiare, S1 Manifestarea flexibilitatii in
Reactualizarea unor elemente de vocabular specific si 1.3. selectarea unor informatii relevante din fragmente de texte S2 cadrul schimbului de idei si in
elemente de constructie a comunicarii studiate în anul informative, instructiuni, tabele, harti, pentru a indeplini o sarcina 8 S3 cadrul lucrului in echipa in
anterior. de lucru; S4 diferite situatii de comunicare;
Exersarea unor structuri gramaticale cunoscute în 2.2. prezentarea succinta, oral sau in scris, a unei descrieri simple,
contexte noi. a unui eveniment sau a unor experiente personale, pe baza de
Solicitare/oferire de informatii; cerere/oferire de detalii. suport vizual sau pornind de la un plan de idei;
ADVENTURE 1.1 Recunoaşterea unor informaţii specifice dintr-un text citit /
ascultat pe subiecte familiare, articulat clar S5 Manifestarea flexibilitatii in
Timpul liber-Activitati de divertisment 1.2 Identificarea ideilor esenţiale dintr-un text, pe baza unor 6 S6 cadrul schimbului de idei si in
( pasiuni si activitati din timpul liber); intrebari de sprijin S7 cadrul lucrului in echipa in
Modalităţi de exprimare a prezentului(Prezentul Simplu , 1.3Selectarea unor informaţii relevante din fragmente de texte diferite situatii de comunicare;
Prezentul Continuu , Prezentul Perfect) informative, instrucţiuni,tabele, hărţi
A solicita / oferi informaţii despre diverse evenimente; 1.4 Deducerea din context a înţelesului unor elemente
A descrie locuri, întâmplări, evenimente; 2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică publicitate, pagini
A descoperi şi a exprima emoţi de jurnal
STORIES 1.1 Recunoaşterea unor informaţii specifice dintr-un text citit /
ascultat pe subiecte familiare,articulat clar S8 Dezvoltarea interesului pentru S 10-Practica
Universul adolescenţei (cultura, arte, sport) 1.2 Identificarea ideilor esenţiale dintr-un text, pe baza unor 6 S9 descoperirea unor aspecte
Past Perfect (reactualizare) intrebari de sprijin S 12 culturale specifice, prin S11-
Exprimarea unei obisnuinte(used to;would)-reactualizare 2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică publicitate, receptarea unei varietati de SCOALA ALTFEL
A solicita / oferi informaţii despre diverse evenimente; 2.2 Prezentarea succintă – oral sau în scris –a unei descrieri simple, texte in limba engleza si prin
A descrie locuri, întâmplări, evenimente; a unui eveniment sau a unor experienţe personale raportarea la civilizatia
A exprima şi a solicita o opinie; 3.1 Exprimarea poziţiei personale faţă de opiniile exprimate în spatiului anglo-saxon;
A exprima planul unei acţiuni; cadrul unor discuţii pe teme de interes
TRAVEL 1.1 Recunoaşterea unor informaţii specifice dintr-un textcitit /
ascultat pe subiecte familiare, articulat clar S 13 Dezvoltarea interesului pentru
Lumea contemporană (aspecte sociale, economice) 1.3Selectarea unor informaţii relevante din fragmente de texte 6 S 14 descoperirea unor aspecte
Presentul Perfect Simplu si Continuu-reactualizare informative, instrucţiuni,tabele, hărţi S 15 culturale specifice, prin
A solicita / oferi informaţii despre diverse evenimente; 1.4 Deducerea din context a înţelesului unor elemente receptarea unei varietati de texte
A descrie locuri, întâmplări, evenimente; 2.2 Prezentarea succintă – oral sau în scris –a unei descrieri simple, in limba engleza si prin
A exprima şi a solicita o opinie; a unui eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază de raportarea la civilizatia spatiului
A exprima motive; suport vizual sau pornind de la un plan de idei anglo-saxon;
Solicitare/oferire de informatii; cerere/oferire de detalii. 3.2 Comunicarea în vederea realizării unei sarcini care necesită un
schimb de informaţii simplu şi direct
THE MEDIA 1.2 Identificarea ideilor esenţiale dintr-un text
2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică publicitate, Constientizarea rolului limbii
Mass-media 3.1 Exprimarea poziţiei personale faţă de opiniile exprimate în 6 S 16 engleze ca mijloc de acces la
Impactul mass-media asupra adolescentilor; cadrul unor discuţii pe teme de interes S 17 patrimoniul culturii universale;
Propozitia Cauzativa (get/have smth done)-reactualizare 3.2 Comunicarea în vederea realizării unei sarcini care necesită un S 18
A solicita / oferi informaţii despre diverse evenimente; schimb de informaţii simplu şi direct
A descrie locuri, întâmplări, evenimente; 3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt exprimate
A exprima şi a solicita o opinie; mulţumiri sau scuze cu explicaţii simple
ADVERTISING 1.2 Identificarea ideilor esenţiale dintr-un text, pe baza unor
intrebari de sprijin S 19 Disponibilitatea pentru
Mass-media 1.3Selectarea unor informaţii relevante din fragmente de texte 6 S 20 acceptarea diferentelor si
Impactul mass-media asupra adolescentilor; informative, instrucţiuni, tabele, hărţi S 21 pentru manifestarea tolerantei
Adjectivul 2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri, pagini de jurnal prin abordarea critica a
Modalitati de exprimare a viitorului 2.2 Prezentarea succintă – oral sau în scris –a unei descrieri simple, diferentelor si a stereotipurilor
A descrie evenimente; a unui eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază de culturale;
A exprima şi a solicita o opinie; suport vizual sau pornind de la un plan de idei
A exprima motive 3.2 Comunicarea în vederea realizării unei sarcini care necesită un
A solicita / oferi informaţii despre diverse evenimente; schimb de informaţii simplu şi direct
PEOPLE 1.3Selectarea unor informaţii relevante din fragmente de texte
informative, instrucţiuni, tabele, hărţi S 22 Manifestarea flexibilitatii in
Viaţa personală (relaţii interpersonale 2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de mică publicitate 6 S 23 cadrul schimbului de idei si in