Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

PROIECT DIDACTIC
Data:
Clasa :I-îi
Disciplina: limba și literatura română
Tema: Sunetul [o] şi litera de tipar o. Reprezentarea propoziției prin semne convenţionale
Unități de competențe:
1.4. Stabilirea cuvintelor dintr-o propoziție, a silabelor dintr-un cuvânt şi a sunetelor dintr-o silabă.
3.2.Citirea corectă, cursivă, fluentă a unui text literar/nonliterar;

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1 - să stabilească corespondenţa dintre sunetul [o] şi litera „o” mic de tipar ṣi de mȃnă ;

O2 – să citească litera „o” aflată în poziţie iniţială, mediană ṣi finală în silabe, cuvinte și propoziții;

O3 - să identifice sunetul [o] silabic aflat în poziţie iniţială, mediană, finală;

O4– să scrie corect litera „o” mic de tipar ṣi de mână, în silabe şi în cuvinte/ propoziții.

O5- să scrie după dictare litere, silabe, cuvinte ṣi enunțuri.

Strategia didactică:
Metode şi procedee didactice: : exerciţiul, conversaţia, explicaţia, jocul didactic,jocul de miṣcare, demonstraţia,observaţia, metoda fonetico-
analitică-sintetică.
Mijloace de învăţământ:tablă magnetică, caietul elevului, manualul tipărit, fişe de lucru, markere, fiṣa de evaluare, planṣe.
Forme de organizare:frontal, individual, pe grupe.
Desfășurarea activității

Nr. Etapele lecției Ob. Op. Conținutul lecției Strategia didactică Timp Evaluare
Activitatea Activitatea Metode de Mijloace Forme de
crt.
profesorului elevilor înv. de înv. org.
1. Momentul Pregătesc Se pregătesc Conversaţia Materialele Frontal 1. min Observarea
necesare la sistematica
organizatoric materialele necesare pentru ora de
lecţie.
şi asigur condiţiile comunicare.
optime pentru buna
desfăşurare a lecţiei.
2. Verificarea ORA 1 8 min
cunostintelor Se verifica tema Elevii isi prezinta
anterioare cantitativ si calitativ. caietele la Observatia.
Se citeste lectia in marginea bancii. Explicatia. Frontal
Manual.
lant si selectiv de la Elevii citesc. Observarea
sistematica
litera anterioara.

Caiet,pix
O5. Dictare . Scriu dupa dictare. Conversatia Individual
Ținuta corpului și
pozițiile de bază în
activitatea motrice.
Securitatea în
activități motrice.
Scrieti urmatoarele
propozitii:
- Mărul Anei e
mare.Mama cere
Anei un ac.

3. Captarea atenţiei Prezint elevilor o Ascultă cu atenţie. Conversaţia Anexa 2 Frontal 2 min Observarea
sistematica
poezie despre litera
„o”. ( anexa 1) .
4. Anunţarea temei Anunt tema : Sunetul Elevii Conversaţia Tablă şi Frontal 1 min Observarea
sistematica
şi a obiectivelor si litera „o” mic de receptioneaza marker
tipar si de mână. mesajul .
Prezint obiectivele
operationale ale
lectiei intr-o forma
accesibila.
5. Dirijarea învăţării Pronunt Elevii pronunta Metoda Frontal 20 min Observarea
demonstrativ sunetul sistematica
temei noi sunetul „o” si dau fonetico-
„o” si le cer si
elevilor acest lucru. exemple. analitica-
Solicit elevilor sa dea
sintetica
exemple de cuvinte
care incep cu sunetul
„o” si cuvinte care
contin litera „o”.
Joc didactic pentru
descoperirea
sunetului nou
O3. Invatatorul spune mai Elevii asculta si Joc didactic Frontal
multe cuvinte, iar Observarea
rezolva cerinta.
elevii bat din palme sistematica
la recunoasterea
sunetului „o”.
Elevii despart in
silabe cuvintele si
localizeaza sunetul
„o”.
Analiza fonetică,
Observatia Plansa Frontal
analitico-sintetică a
unei propoziții (din Elevii recunosc
cele formulate de
litera noua.
elevi).
Prezentarea literei
„o” de tipar
Prezint plansa cu
litera „o” mic de
tipar.
O3.
Se intuiesc Analiza
O1. elementele produselor
componenete si se
Elevii incercuiesc. Individual
stabilesc asemanari si
deosebiri cu alte litere Explicatia
ale alfabetului.
Manual
Descoperirea literei
„o”in materiale Exercitiul
tiparite
Colorarea
In continuare le cer
elevilor sa cuvintelor care
incercuiasca litera Observarea
contin sunetul/
noua in cuvintele sistematica
O3. tiparite din manual. litera noua. Individual
(ex.2)
Colorarea
Verific daca au fost
rezovate corect cerculetului Exercitiul
exercitiile.
corespunzator.
Identificarea
sunetului/ a literei in Manual
cuvintele date din
O4. Elevii formeaza Jetoane
manual. (ex.3 si 4)
O2. Formarea silabelor cuvinte la tabla . Tabla Individual Observarea
care contin litera sistematica
magnetica
„o”
Voi impartii elevilor Joc didactic
jetoane cu literele
O2.
invatate, iar acestia
vor forma cuvinte cu
ajutorul a doua
Elevii citesc
jetoane afisate la
tabla. lectia .

Citirea lectiei din


manual
Elevii citesc textul în
gând, apoi o să citesc
lecția model si după
vom citi în cor lecția
din manual.

6. Obţinerea O3. Voi cere elevilor sa Elevii coloreaza, Exerciţiul Manual Individual 11 min Aprecieri
coloreze litera „o” cu verbale
performanţei obtinand o pereche
verde si sa o
delimiteze de cealalta de ochelari.
litera.( ex.1)

7. Incheierea lectiei Voi face aprecieri cu Elevii ascultă cu Conversaţia Frontal 2 min Aprecieri
verbale.
privire la participarea atenţie.
elevilor la lecţie.

Anexa 1 - poezii litera „o”

Dragi elevi am invatat literele a, m, i, n, , l, u, e, r, c, si acum se rostogoleste o....


Oana, fata cu codiţe,
Are-acasă opt oiţe
Cu blăniţa ondulată
Ocupând ograda toată.
Când se urcă pe coteţ
Ţi se face părul creţ.
Iar când behaie, măi frate,
Ai ofta o zi şi-o noapte
Că oriunde te-ai afla
Zbiară în urechea ta.

Seamănă cu-n ou, aşa tare,


Încât crezi că-i de mâncare.
Când colo cu el doar scrii
Copiilor poveşti hazlii.