Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Practicant: Braniștov Vadim


Disciplina: Educație tehnologică
Clasa: a IX - a B
Data: 04.02.2020
Subiectul: “Montarea în serie și paralel a rezistoarelor”
Tipul lecției: Mixtă

Competenţe specifice:
 Realizarea proiectelor tehnologice pentru soluționarea unor probleme practice utilitare, manifestând atitudine creativă, responsabilă și etică în
utilizarea tehnologiilor.

Unități de competență:
 2.1.Montarea în serie și paralel a rezistoarelor, respectând normele sanitaro - igienice și reguli de protecție a muncii.
 2.2.Depistarea și remedierea defectelor în circuitele electirice și în funcționarea aparatelor.

Obiective operaționale: elevii la finele lecției vor fi capabili:


O1 - Să definească substanța conductoarelor și izolatoarelor conform exemplelor;
O2 - Să enumere elementele de circuit a energiei electrice;
O3 - Să descrie efectele curentului electric.

Strategii didactice:
Forme de organizare: studierea temei, analiza imaginilor, explicaţii, etc.
Metode și procedee: manualul şcolar, instrumente necesare, etc.
Mijloace de învățare: individual, frontal, perechi, etc.
Scenariul demersului didactic
Etapele Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii
lecției didactice
Evocare Salut elevii! Luați loc. Elevii se salută. Expunere
Verific prezenţa, tema pentru acasă prin metoda R.A.I. Elevii răspund tema pentru acasă. Conversație
Metoda R.A.I
Profesorul discută cu elevii despre insuficiența utilizării surselor
unice de lumină, în diferite situatii practice (iluminat stradal,
iluminatul clasei etc.)

Profesorul anunță tema ,,Montarea în serie și paralel a Elevii își notează tema în caiete
rezistoarelor,, și obiectivele lecției, apoi comunică elevilor că la
finalul orei vor fi capabili să construiască circuite electrice cu mai
multe becuri.

Realizarea În multe situații practice se ivește necesitatea utilizării unui număr Elevii analizează imaginele Expunere
sensului mare de surse de lumină alimentate de la același generator. Conversație
O1 Toate conductoarelor sunt acoperite cu izolatoare (Anexa 1) ce nu
permite electrocutarea.

O2 Montarea rezistoarelor: Elevii enumeră o serie de situații Desenare


1. În serie practice în care se folosesc două sau
2. În paralel mai multe becuri, apoi scriu definiția.
 Legarea a două sau mai multe becuri în circuit, astfel încât
curentul parcurge elementele de circuit pe rând poartă numele de
legare în serie.

În cazul legării de acest tip becurile sunt practic așezate unul după Elevii desenează schema electrică Aplicare
altul. (Anexa 2) circuitului experimental tip panou.
Arderea unui bec duce la stingerea celuilalt sau a tuturor
elementelor legate în serie, pentru ca circuitul inițial închis, devine Elevii constata cele subliniate Desenare
circuit deschis. anterior slabind unul din becuri din
Această constatare ne poate permite să protejăm instalațiile soclu și opservă.
electrice pentru că la legarea în serie, arderea unuia dintre
elementele de circuit întrerupe practic alimentarea.

Un alt mod de legare a becurilor este montarea becurilor între


aceleași două puncte din circuit.
 Legarea a două sau mai multe becuri în circuit astfel încât
curentul parcurge elementele de circuit paralel poarta numele de Elevii scriu definiția.
legare în paralel.

Acest mod poarta numele de legare in paralel. (Anexa 3)


Elevii deseneaza schema electrica a Aplicare
circuitului de pe panoul
experimental.

În cazul legării în paralel, becurile sunt practic unul alături de


celălalt. Elevii verifica constatarea slabind
În cazul legării în paralel se poate constata că cele două becuri pana la stingere unul dintre becuri.
luminează mai puternic decât la legarea în serie .
Defectarea unuia dintre cele două becuri nu afectează funcționarea
celuilalt. Elevii constata cele subliniate
anterior slabind unul din becuri din
soclu și opservă.
Descrie efectele curentului electric - sunt fenomene care au Expunere
O3 directă legătură cu prezența electricității (curent și/sau tensiune Elevii scriu definiția.
Conversație
electrică).

Ele sunt numeroase, fiind întâlnite și ca aplicații în diferite domenii


tehnice.
Reflecție Adresez intrebări despre cum a înțeles definiția de legarea în serie, Elevii răspund la întrebările Conversație
paralel și ce efect are curentul electric în viața omului. profesorului apoi la tablă aplica Deagrama Wenn
Apoi aplic deagrama Wenn. (Anexa 4) tehnica graficului T.

Extensie Aprecierea și notarea elevilor care au fost activi la lecție. Elevii sunt mulțumiți de lecție. Discuția
Aplicare
Elevii primesc tema pentru acasa, efectuând două legari. Una în Elevii își notează tema pentru acasă.
serie și desenată pe o foae A4 și alta în paralel lafel desenată pe o
foae A4.
Anexa 1.
Conductoare acoperite cu izolatoare
Anexa 3.
Legare în Paralel
Anexa 2.
Legare în Serie
Anexa 4.
Asemănări și deosebir dintre legarea în serie și paralel a rezistoarelor

Deosebiri, legarea în serie a Asemănări legării în serie și paralel a Deosebiri, legarea în paralel a
rezistoarelor rezistoarelor rezistoarelor