Sunteți pe pagina 1din 7

ANALIZA SISTEMULUI LOGISTIC LA

ÎNTREPRINDEREA S.C ALBALACT SA

Prof. Coordonator:
Lect.univ.dr. ZGURĂ Ion-Daniel

Studenți:
IONESCU Andreea-Iulia
IONESCU Mălina-Ionela
IONIȚĂ Florentina
IONIȚĂ Marilena-Diana
CUPRINS
CAPITOLUL I: INTRODUCERE

Nume: Albalact Sa
CUI: 1755369
Registrul Comertului: J1/70/1991
Inregistrata in anul: 1991
Tip societate : Societate pe actiuni
CAEN: 1051
Descriere CAEN: Fabricarea produselor lactate
Adresa: DN1 KM 392+600 - Oiejdea

Întreprinderea de Industrializare a Laptelui Alba cunoscuta si sub denumirea companiei


romanesti Albalact dateaza din anul 1971, companie care a fost privatizata partial pentru prima
data in anul 1999, ajungand la 100% in anii urmatori. Petru Ciurtin, Raul Ciurtin, precum si
ondul de investiții RC2 Limited sunt principalii actionari care contribuie cu valorile: 31,7%,
16,21% respectiv 24,98%.
Albalact ocupa un loc fruntas pe piața națională a lactatelor, fiind in top 5 in anul 2002.
Mărcile Fulga, Zuzu și Albalact sunt cele care contureaza o cifra de 60 sortimente de lactate ale
companiei Albalact. "Ce vacă sunt! Am uitat să mă prezint!". Sunt cuvintele care au rămas în
memoria colectivă și astăzi, la peste 10 ani de când Fulga a ieșit în lume și a făcut cunoștință cu
mai micii săi consumatori. Fulga este primul brand românesc animat construit în jurul unui
personaj, un brand neconvențional într-o piață conservatoare și clasică a lactatelor. Zuzu, cel mai
important brand al companiei. Zuzu este brand-ul modern și versatil care a stârnit mereu zâmbete
și cu care compania a inovat cel mai mult. Alte branduri: Zuzu Bifidus,Zuzu Stors, Zuzu MAX,
Fulga, Rarăul, Frupt , DZL.

Având o cotă de 19% din piața de lactate proaspete, Albalact se situeaza in decembrie 2008 pe
locul 4 pe piata lactatelor din Romania.
Fabrica de la Oiejdea a presupus o investiție de peste 17 milioane de euro in anul 2008 pentru
productia de lactate.
Compania propune un numar de angajati astfel: in 2008 un numar de 500 angajati, in 2010
numarul ramane constant, observandu-se o crestere in anul 2014 cu 300 angajati ( respectiv 800
angajati).
An de an, Albalact a beneficiat de măriri de capital și de investiții semnificative, management-ul
a fost consolidat și a fost creată și implementată o strategie de dezvoltare pe termen lung.Cifra de
afaceri a companiei este deasemenea intr-o crestere progresiva 2013: 100 milioane euro, 2012:
343.844.878 lei, 2010: 61 milioane euro. 2008: 51,7 milioane euro,2007: 42,3 milioane euro,
2006: 29 milioane euro, 2005: 16,8 milioane euro.
In anul 2014 Albalact a făcut investiții noi, de peste 8 milioane de euro, pentru modernizarea și
extinderea capacității de producție a fabricii de la Oiejdea, din județul Alba. Investițiile sunt
menite să susțină creșterea profitabilă a companiei în următorii ani și să-i consolideze poziția pe
diverse segmente de piață.
S.C. Albalact S.A. Alba se afla pe DN 1, Km 392+600, comuna GALDA DE JOS, sat OIEJDEA,
cod 517293, județul ALBA, ROMÂNIA, Telefon 0258.815.601 • 0372.609.100, E-mail:
secretariat@albalact.ro office@albalact.ro, Fax: 0258.815.418, Fax comenzi:0258.846.981.
S.C. Albalact S.A. București Afumați se afla in Satul Afumați, Comuna AFUMAȚI, Strada nr. 2,
cod poștal 31, județul ILFOV, ROMÂNIA, Telefon:0372.609.306.

CAPITOLUL II: IDENTIFICAREA ACTIVITĂȚILOR LOGISTICE

Conform CEE/ONU şi CEMT (Conseil Européen des Ministres des Transports), logistica este
definite ca “un proces de concepere şi management a lanţului de aprovizionare în sensul cel mai
general. Acest lanţ poate cuprinde furnizarea de materii prime necesare producţiei, trecând prin
gestiunea materialelor la locul de producţie, livrarea către depozite şi centrele de distribuţie,
trierea, manipularea, condiţionarea şi distribuţia finală la locul de consum.”

În cadrul firmei S.C. Albalact SA se pot identifica următoarele activități logistice:


aprovizionarea, stocarea și gestiunea stocurilor, transportul.

APROVIZIONAREA

Aprovizionarea reprezintă ansamblul de procese prin care se asigură, în cantitatea și structura


necesară, resursele materiale sau serviciile necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a
activităților din cadrul întreprinderii. Ea reprezintă faza primară, fiind urmată de fazele de
producție și distribuție.

http://www.creeaza.com/afaceri/transporturi/IDENTIFICAREA-ACTIVITATILOR-LO898.php

Compania se aprovizionează cu lapte de la fermele românești acreditate. O cantitate însemnată


de materie primă provine de la fermele din zona Transilvaniei dar şi de la fermele din Bucovina,
unde Albalact deţine fabrica Rarăul Câmpulung Moldovenesc. Datorită gradului de perisabilitate,
aprovizionarea se face zilnic.

Întreg procesul de colectare a laptelui ca materie primă conform normelor Uniunii Europene
urmăreşte şi criterii de calitate, nu doar criterii de cantitate sau de preţ. Aceste criterii sunt foarte
importante pentru un orice procesator român şi pentru portofoliul pe care dorește să îl dezvolte.

Standardele de calitate ale companiei urmăresc cu rigurozitate conţinutul de proteine, de grăsime,


contaminarea cu germeni, contaminarea cu antibiotice sau cu alte substanţe. Laptele din fiecare
cisternă care intră în fabrica este verificat prin teste rapide de laborator, susține conducerea
Albalact.

http://transilvaniareporter.ro/special/compania-albalact-fluctuatiile-de-lapte-produs-tara-nu-le-
putem-previziona/

STOCAREA ȘI GRSTIUNEA STOCURILOR

“În spațiile în care se depozitează laptele sau produsele lactate, pentru maturare sau păstrare mai
îndelungată, trebuie asigurate următoarele condiții:

a) spațiile trebuie să aibă pardoseala și pereții netezi și impermeabili, curați și lipsiți de


mucegaiuri; totuși, pentru depozitarea sau maturarea anumitor tipuri de produse lactate,
autoritatea veterinară competentă poate acorda derogări generale sau individuale de la condițiile
constructive pentru spațiile de depozitare sau maturare;

b) în dotare vor fi prevăzute grătarele și rafturile necesare pentru așezarea produselor sau a
ambalajelor, nefiind permis contactul direct al acestora cu pardoseala;

c) să fie asigurat microclimatul (temperatură, umiditate, ventilație) optim pentru produsul


respectiv; în scopul controlului permanent al acestuia, depozitele vor fi prevăzute cu termometre
și higrometre cu înregistrare;

d) produsele trebuie să fie așezate în mod ordonat, pe sortimente, loturi sau șarje, iar acestea
trebuie să fie marcate vizibil prin mijloace pe care să se înscrie în mod obligatoriu sortimentul,
cantitatea, data intrării produsului și data expirării termenului de valabilitate;

e) așezarea produselor se va face astfel încât fiecare grup să fie accesibil în vederea efectuării
controlului sau, după caz, a recoltării probelor pentru examene de laborator;

f) să se efectueze periodic, dar cel puțin de două ori pe an, o curățenie generală, urmată de
dezinfecție; ori de câte ori va fi nevoie se va face dezinfecție sau deratizare.”

În cazul firmei alese de noi, produsele achiziționate sunt stocate în depozitul propriu, iar
gestiunea stocurilor are la bază modelul FIFO ( First In, First Out).

Laptele bătut se depozitează în camere frigorifice, curate, dezinfectate, fără mirosuri străine, la
temperatura de 2-8 grade Celsius. În depozit, navetele de PVC cu produs sunt așezate pe paleți
din plastic și stivuite pe mai multe rânduri.

Chefirul se păstreaza în condiții identice laptelui bătut, însă până la limita de 12 ore înaintea
livrării, pentru a definitiva procesul de maturare.

Iaurtul se depozitează tot la 4-8 grade Celsius, iar caracteristicile calitative optime ale
produsului se obțin doar după 10-12 ore de menținere la temperatura de depozitare, nefiind
indicată, pentru maturarea completă, livrarea înaintea expirării acestui termen.

Untul se va depozita în încăperi corespunzătoare (curate, bine aerisite, ferite de lumina solară) la
temperatura de maximum 4˚C. Materialele folosite la ambalare trebuie să fie avizate conform
dispozițiilor sanitare în vigoare. Pentru transport, ambalajele de desfacere se introduc în lăzi de
placaj STAS 6955-64 căptușite cu hârtie de ambalaj stas 82-71.
http://www.meat-milk.ro/conditii-specifice-de-depozitare-a-lactatelor-acide/

TRANSPORT

Transportul reprezintă o componentă importantă a misiunii logistice și presupune derularea


următoarelor activități:

- alegerea celor mai adecvate modaliățti de transport (rutier, feroviar, aerian și naval);

- evaluarea și selecția ofertantilor de servicii de transport, la care apelează firma;

- stabilirea rutelor de transport;

- programarea transporturilor.

Activitatea de transport este reprezentată prin transportul rutier, fiind cel mai accesibil și potrivit
pentru obiectul de activitate al firmei.

Acțiunile de bază ale activității de transport ale acestei firme sunt:

- transportul materiilor prime și materialelor de la furnizor, descărcarea și recepția acestora;

- transportul materialelor la secțiile de producți;

- manipularea materialelor - produselor la locurile de muncă pe durata procesului tehnologic;

- transportul produselor finite la depozite sau de la depozite la beneficiari.


Norma sanitară veterinară privind condițiile suplimentare pentru transportul, depozitarea,
comercializarea și controlul sanitar veterinar al laptelui și produselor lactate din 09.11.2004
specifică faptul că:

“Pentru transportul laptelui trebuie create asemenea condiții încât salubritatea acestuia să nu fie
influențată de temperatura mediului exterior (căldură, îngheț), de praf, insecte, rozătoare,
impurități sau să nu fie supus deprecierii calitative. În acest scop se vor respecta următoarele
măsuri:

a) laptele și produsele lactate se vor transporta cu respectarea principiilor generale de igienă, cu


următoarele specificații:

- toate produsele lactate se vor transporta numai în ambalaje curate și astfel condiționate încât
să nu permită contaminarea sau degradarea produselor;

- brânzeturile se vor transporta în ambalaje care să asigure stabilitatea și integritatea


produselor în timpul transportului;

- untul se va transporta ambalat în hârtie neabsorbantă de grăsimi sau folii metalizate, în


pachete, tuburi sau bloc, introduse în cartoane sau lăzi rezistente la transport;

b) vehiculele care transportă lapte sau produse lactate trebuie să aibă pe foaia de parcurs sau pe o
dovadă (etichetă) certificarea că vehiculul a fost spălat și dezinfectat, purtând data și semnătura
celui care a efectuat dezinfecția și ștampila cu inscripția "DEZINFECTAT";

c) conducătorii vehiculelor care transportă lapte sau produse lactate răspund de încărcarea
corectă a produselor, de starea de curățenie a vehiculelor, cât și de existența documentelor de
dezinfecție și vor fi instruiți în vederea cunoașterii normelor de igienă în vigoare;

d) transportul laptelui tratat termic și al produselor lactate se realizează la temperaturile stabilite


de către producător și specificate pe eticheta produsului.”

În data de 23/06/2017, Albalact si-a reinnoit contractul cu Tibbett Logistics pentru furnizarea
serviciilor de livrare a produselor lactate pe rutele principale din intreaga tara. Tibbett Logistics a
inceput colaborarea cu Albalact din 2014, furnizandu-i servicii de transport la temperatura
controlata intre fabrica principala si locatiile clientilor.

http://traficmedia.ro/ro/10306-albalact-prelungeste-contractul-cu-tibbett-logistics-in-
romania.html

În ceea ce priveşte distribuţia, produsele Albalact ajung să fie livrate clienţilor prin
intermediul unei reţele de distribuţie foarte bine pusă la punct. Există contracte de
furnizare cu mai mulţi clienţi de tipul lanţurilor de hzpermarket-uri, supermarket-uri şi
magazine cash & cary.

S-ar putea să vă placă și