Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 2.5.

b Instrument pentru evaluarea competențelor

Activitate 2.5.b Instrument pentru evaluarea competențelor


 

CLASA a VII-a

   Notă!  Din  oficiu se acordă 10 puncte.

                   Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 10 puncte.

                   Nota finală se obține prin împărțirea punctajului la 10.

    Citește cu atenție textul de mai jos, pentru a putea răspunde cerințele:

  Zuzulina avea șaptesprezece primăveri și, de trei ani împliniți, trăia în pace în mijlocul
pădurii. Fugise de-acasă de răul unei mame vitrege, care-o persecuta punând-o să-și facă
zilnic lectiile, și aflase dragoste și întelegere tocmai unde se așteptase mai puțin: la haiduci,
dovadă că inima omului este o enigmă.

                   Am uitat să vă spun că Zuzulina era o cosânzeană și că părul ei de aur mătura


pământul în urma ei, făcând să-nflorească miraculos toți bobocii, să crească iarba cu vreun
centimetru și să se transforme  brusc omizile-n fluturi la  atingerea vârfurilor puțin tocite ale
buclelor ei.

                   În dimineața cu care-ncepe povestea noastră, fata o porni cu picioarele goale


prin rouă  către poalele pădurii, acolo unde ciupercuțe numeroase își ridicau căpșoarele
către lumină.(…) Ființe gingașe ca: iepurași, ciocănitoare, veverițe, rădaște, greieri, râși,
jderi, hârciogi, parsi cucuvele, cârtițe, soboli și raci (dintr-o baltă din preajmă) cântau în cor
împreună cu ea(…). Atât de puternică era vocea Zuzulinei, atâta tânjire se revărsa din ea,
încât ajungea până la coliba din pădure, în care haiducii, abia treziți, se spălau cu apă de
izvor și-apoi se bărbiereau atent cu hangerele.

                 Pe când culegea cosânzeana la ciuperci, iată că, de după vârfurile copacilor, se
ivi o bătrânică. Zuzulina o observă de departe, dar nu-și întrerupse nici culesul, nici
cântecul. Nu era, desigur, altceva decât una dintre cerșetoarele bătrâne care mai treceau
uneori și pe la căsuța din pădure, în speranța vreunei pomeni. În realitate, după cum poate
ați ghicit deja, bătrânica nu era bătrânică, ci o mumă a zmeilor în căutare de cosânzene.(…).

                                                                (Mircea Cărtărescu, Enciclopedia zmeilor,

                                                                                      “Povestea lui Zumm, muma zmeilor”)

A. Înțelegerea textului ficțional (literar):

1.      (8p.) Formulează două idei principale pe baza textului propus.


2.      (8p.) Prezintă două particularități ale textului narativ literar, valorificând fragmentul
citat.

3.      (8p.) Identifică, în text, o enumerație.

B. Elemente de construcție a comunicării:

4.      (8p.) Transcrie , din primul alineat, o propoziție principală și una secundară.

5.      (8p.) Explică modul de formare a patru cuvinte derivate din textul dat.

6.      (8p.) Transcrie, din text, două cuvinte formate cu sufixe diminutivale și două cuvinte
formate prin compunere.

7.      (8p.) Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele subliniate în text: enigmă, să se
transforme, către, gingașe.

8.      (8p.)  Construiește două enunțuri cu omonimele cuvintelor: unde, râs.

9.      (8p.)  Demonstrează în patru enunțuri polisemia verbului a face.

10.  (8p.)  Scrie patru locuțiuni/expresii în structura cărora să intre cuvântul inimă.

NR. NR. ELEVI SUB 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

CLS. ELEVI EVALUAȚI 5

ÎNSCRIȘI
20 15 4 4 4 2 1 - -

(3 elevi cu CES,
evaluați cu test
VII
adaptat, nu sunt
incluși în
prezenta
analiză)
 

 
 

Rezultate:

Analiza instrumentului de evaluare:

Testul a fost adaptat la nivelul clasei, a vizat formarea competențele urmărite pe parcursul
unității de învățare prin atingerea următoarelor obiective: extragerea informațiilor esențiale
dintr-un text dat, identificarea trăsăturilor textului narativ literar, verificarea noțiunilor de
vocabular și de sintaxă a frazei.

Rezultatele elevilor sunt bune, având în vedere nivelul clasei, obținând un procent de
promovabilitate de 73,33 %. Numărul elevilor cu note sub 5 este mic, așa că pentru aceștia
îmi propun un program de recuperare realizat prin teme diferenţiate care să le acopere
lacunele. De asemenea, am în vedere abordarea, în continuare, a strategiilor didactice bazată
pe lucru diferenţiat, lucrul pe grupe, utilizarea de metode interactive, centrate pe elev şi de
material didactic variat, prezentarea spre lectură a unor cărţi pentru ca elevii să-şi dezvolte
vocabularul, imaginaţia.

S-ar putea să vă placă și