Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “GRIGORE T.

POPA”
FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALA
DISCIPLINA BIOMATERIALE II (POLIMERI SINTETICI)

Obținerea poli (alcoolului vinilic) prin transformare polimer-analoagă

Scopul lucrării
Scopul lucrării constă în însușirea metodei de obținere a poli (alcoolului vinilic)
printr-o transformare polimer analoagă și caracterizarea polimerului prin determinarea
indicelui de saponificare. În cadrul lucrării de laborator se va obține poli (alcoolul vinilic),
folosind ca precursor poli (acetatul de vinil) și se va determina gradul de hidroliză al
polimerului (indicele de saponificare).

Considerații teoretice
Datorită caracterului sau biocompatibil, poli (alcoolul vinilic) (PAV) este unul dintre
polimerii cei mai utilizați în industria farmaceutică și cosmetică, în transplantul de cornee, la
obținerea fibrelor și a unor fire chirurgicale, a pielii “artificiale”, ca adeziv și emulgator
[1,2]. Fibrele de PAV reticulate cu formaldehidă au reacție tisulară scazută și se utilizează
pentru suturi în chirurgia vasculară, bronhială și gastro-intestinală [3]. De asemenea, prin
tratarea polimerului cu unele medicamente se pot obține compuși macromoleculari biologic
activi (tab. 2). În tabelele 1 și 2 sunt prezentate o serie de aplicații biomedicale ale
poli(alcoolului vinilic).
Tab. 1. Utilizări ale poli (alcoolului vinilic) în farmacie
Utilizare Efectul pe care îl exercită
Excipient pentru granulare umedă Aglutinare
Excipient pentru unguente Unguente pe bază de geluri
Picături oftalmice cu efect prelungit (colire)
Vehiculant
Picături nazale
Agent de solubilizare Solubilizare prin comicelizare
Mărește vâscozitatea colirelor, siropurilor,
Agent de îngroșare
unguentelor și pastelor
Asigură distribuirea omogenă a fazei solubile în
Agent de suspensie
mediul de dispersie
Agent pseudoemulgator Împiedică aglomerarea particulelor dispersate
Agent de acoperire gastrosolubil Solubil în sucul gastric

1
Agent de retardare cu uz
Eliberare controlată de medicamente
oftalmologic
Complex cu iod
Antimicrobian
Conservarea plasmei sangvine

Tab. 2 Compuși pe bază de PAV cu acțiune biologic activă


Posibilități de preparare Acțiune farmacodinamică
Fibre acetalizate cu -(5-nitro-2-furil)-acroleină Bacteriostatică
Acilare cu clorura acidului p-amino-salicilic Tuberculostatică
Săruri polimere cu streptomicină și colimicină Antimicrobiană
Esterificare cu lactona acidului pelentanic Anticoagulantă
Cloracetat al PAV cu efedrină Vasoconstrictoare
Sare a novocainei cu esterul carboximetilic al PAV Anestezică

Poli (alcoolul vinilic) (PAV) se obține printr-o transformare polimer analoagă


deoarece monomerul corespunzător acestui polimer (alcoolul vinilic) nu există în stare
naturală (alcoolul vinilic suferă un proces de tautomerizare și se transformă în aldehidă
acetică) [4,5] :

CH2 CH
CH3 CH O
OH

Alcoolul vinilic Aldehida acetică


Reacțiile grupelor funcționale de pe catena principală a polimerilor, care duc la
schimbarea compoziției chimice a compusului macromolecular, fără schimbarea catenei
principale (fără modificarea gradului de polimerizare) sunt numite transformări polimer-
analoge. Reacția care stă la baza obținerii poli(alcoolului vinilic) este hidroliza acidă sau
bazică a poli(acetatului de vinil) în soluție alcoolică, conform schemei de mai jos :

hidroliza acida
n CH2 CH ( CH CH )n + CH3COOH
sau bazica 2
OCOCH3 OH

O altă metodă de obținere a PAV consta în hidroliza în mediu de alcool metilic


absolut în prezența unor cantități reduse de alcali (alcooliză catalitică).

2
Gradul de hidroliză al grupelor esterice nu este niciodată total de aceea produsul
obținut este de fapt un copolimer pe bază de alcool vinilic și acetat de vinil. Proprietățile și
respectiv utilizările poli (alcoolului vinilic) sunt dependente de gradul de hidroliză care
reprezintă conținutul în grupări hidroxilice. În funcție de gradul de hidroliză se modifică și
solubilitatea polimerului în apă. Astfel, cu cât gradul de hidroliză este mai mare cu atât scade
temperatura de dizolvare a polimerului.

Materiale și aparatură
- Balon cu fund rotund de 100 ml
- Refrigerent ascendent
- Baie de apă
- Pahar Berzelius
- Instalație de filtrare la vid
- Poli (acetat de vinil)
- Soluție alcoolică de KOH 0.5N
- Soluție de acid clorhidric 0.5N
- Soluție de fenolftaleină (1% în alcool etilic)

Modul de lucru
În balonul cu fund rotund prevăzut cu refrigerent ascendent se prepară 50 ml soluție
de poli (acetat de vinil) în metanol, de concentrație 1%.

Atenție !
Metanolul este foarte toxic. În cantități mici produce orbirea, iar in doze mari
moartea. La manipularea recipienților cu metanol se va evita inhalarea vaporilor chiar prin
mirosire!
După dizolvarea polimerului la cald (50 ºC), în balon se adaugă 40 ml (n) soluție
alcoolică de KOH (sau NaOH) 0.5N, în picături, sub agitare continuă. Reacția se desăvârșește
la temperatura camerei după aproximativ 1.5 ore formându-se o suspensie de poli (alcool
vinilic). În vederea determinării indicelui de saponificare al PAV se titrează excesul de

3
KOH(sau NaOH) cu soluție de acid clorhidric 0.5N în prezență de fenolftaleină. Se notează
numărul de ml consumați la titrare (n1). În continuare suspensia se filtrează la vid, se spală cu
metanol apoi se usucă.
Indicele de saponificare (I) se calculează cu formula :

 nT n N  100 * 86
I   1  (%), în care :
 56.11 1000  5
- n = ml soluție KOH introduși în reacție ;
- T = titrul soluției de KOH;
- n1 = ml solutie acid acetic utilizați la titrare;
- N = normalitatea soluției de acid clorhidric.

CHESTIONAR
1. Care sunt principalele aplicații ale poli (alcoolului vinilic) în medicină și
farmacie ?
2. De ce poli (alcoolul vinilic) nu se poate obține printr-un proces de polimerizare ?
3. Cum se modifică solubilitatea poli (alcoolului vinilic) în apă în funcție de gradul de
hidroliză ?
4. Ce reprezintă gradul de hidroliză al poli (alcoolului vinilic) ?

BIBLIOGRAFIE
1. Kamoun E.A., Kenawy E.R.S., Chen X. A review on polymeric hydrogel
membranes for wound dressing applications: PVA-based hydrogel dressings. Journal
of Advanced Research, 8, 217–233, 2017.
2. Jiang S., Liu S., Feng W. PVA hydrogel properties for biomedical application.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 4, 1128-1223, 2011.
3. DeMerlis C.C., Schoneker D.R.. Review of the oral toxicity of polyvinyl alcohol
(PVA). Food and Chemical Toxicology 41, 319–326, 2003.
4. Ratner B., Hoffman A.S., Schoen F.J., Lemons J.E., Biomaterials Science, Elsevier
Academic Press, London, 2004.
5. Ravve A., Principles of polymer chemistry, Ed.Plenum Publishers, New York,
2000.
4