Sunteți pe pagina 1din 2

Tehnologie şi control în panificaţie şi industria produselor zaharoase

temă de casă (15 puncte)


anul universitar 2018-2019
Să se prezinte, în circa 10 -15 pagini, tema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , specifică industriei de panificație
și a produselor zaharoase, cu descrierea caracteristicilor materiilor prime și materialelor, prezentarea schemelor tehnologice
(dacă este cazul), prezentarea operațiilor fluxului tehnologic.
Obs. Se pot prezenta, pe lângă materialul scris şi desenat, şi prospecte, notițe tehnice, brevete, referitoare la tema
prezentată. Este obligatorie predarea înainte de termenul prevăzut pentru începerea notării de la punctajul maxim (săp.
10-13).

Grupa 737
Nr.
Nume şi prenume Denumirea temei de casă (referat)
crt.
1 BADEA M. Marian Luarențiu Proprietățile tehnologice ale făinii de grâu
2 BĂRBULESCU Cristian Tehnologia de obținere a bomboanelor
3 BRĂGUȘ Maria-Alicia Operația de frământare a aluatului.
4 BRANDABUR Alexandra-Mirela Tehnologia de fabricare a sticksurilor
CHIRIȚĂ Florin-Viorel Proprietăți reologice ale aluatului. Factorii care influențează proprietățile reologice
5
ale aluatului
6 GHIȚĂ Mihaela-Oana Tehnologia de fabricare a biscuiților
7 GOICEA Maria-Andreea Tehnologia de fabricare a produselor de simigerie
8 IGNAT Elena Mădălina Tehnologia de obținere a jeleurilor
9 IORDACHE Gabriela Tehnologia de fabricare a drajeurilor
10 IORDĂNOAIA Ștefan-Cristian Utilizarea făinii integrale în industria panificației
11 LAZĂR Valentina-Alexandra Operația de divizare a aluatului în procesul tehnologic de fabricare a pâinii

12 MANEA Eduard Operația de modelare a aluatului în procesul tehnologic de fabricare a pâinii

13 MARIN Ionuț-Cătălin Procesul de fermentare a aluatului din făină de grâu


14 MARINESU Gheorghe Tehnologia de fabricare a pâinii albe
15 MIHAI Ionuț-Gabriel Aroma pâinii. Posibilități de îmbunătățire a aromei
16 ODAGIU Eugenia Tehnologia de fabricare a covrigilor
17 ONU Lidia Tehnologia de fabricare a pâinii de secară
18 OPRIȘAN Ciprian-Dragoș Tehnologia de fabricare a croissantelor
19 PAPA Ciprian Tehnologia de fabricare a halvalei
20 PODOCEA Cezara-Florentina Făinuri din alte cereale folosite în panificație
21 PULEZ Alexandru-Florian Compoziția chimică a făinii de grâu
22 ROȘU Adina Gabriela Tehnologia de fabricare a bomboanelor fondante
23 SIMION Daiana-Adnana Tehnologia de obținere a produselor de caramelaj
24 TUDOSE Ana Maria Tehnologia de obținere a ciocolatei
25
26
27
28
29
30
Bibliografie TCPIPZ
1. Alexandru R. – Operaţii şi utilaje în industria alimentară, Universitatea Galaţi, 1981
2. Bordei Despina – Tehnologia şi utilajul panificaţiei, Universitatea Galaţi, curs pentru subingineri, 1976
3. Bratu Em. – Operaţii şi utilaje în industria chimică, vol.1-2, Editura Tehnică, 1982
4. Ioancea L. – Maşini, utilaje şi instalaţii în industria alimentară, Editura Ceres, 1986
5. Jiscanu V. – Operaţii şi utilaje în industria alimentară, vol.1-2, Universitatea Galaţi, 1972
6. Moldoveanu Gh., ş.a. – Tehnologia produselor făinoase, Editura Didactică şi Pedagogică, 1971
7. Moldoveanu Gh. – Cartea brutarului, Editura Tehnică, 1973 (ed. a II-a)
8. Moldoveanu Gh., ş.a. – Utilajul şi tehnologia panificaţiei şi produselor făinoase, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1980
9. Nicolescu N.I. – Tehnologia produselor făinoase şi de patiserie, Editura Tehnică, 1965
10. Nicolaescu M., ş.a. – Exploatarea şi întreţinerea utilajelor din industria morăritului şi panificaţiei, Editura
Tehnică, 1973
11. Nicolescu N. – Proiectarea fabricaţiei în industria alimentară, Editura Tehnică, 1980
12. Nicolescu N. – Producerea modernă a alimentelor făinoase, Editura Ceres, 1980
13. Panţuru D. – Proiectarea utilajelor din industria alimentară, Editura Tehnică, 1980
14. Răşenescu I. – Operaţii şi utilaje în industria alimentară, vol.1-2, Editura Tehnică, 1972
15. Ţucu D. – Panificaţia – Sisteme tehnologice şi structuri productive, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara,
1997
16. Trifan Stanca, ş.a. – Termotehnică, maşini şi instalaţii termice în agricultură, vol.1-2, Universitatea Politehnica
Bucureşti, 1989
17. Răşenescu I. – Operaţii şi utilaje în industria alimentară, vol.1-2, Editura Tehnică, 1972
18. Banu C. şi colectiv - Manualul inginerului din industria alimentară, Ed. Tehnică, Vol.1–2, 1998-1999;
19. Giurcă V. – Tehnologia şi utilajul industriei de panificaţie, vol.1-2, Univ. Galaţi, 1980;
20. Voicu Gh. – Procese şi utilaje pentru panificaţie, Editura Bren, Bucureşti, 1999;

Titular curs: Ș.l. dr.ing. Mădălina Ștefan