Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANȚA

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

PREZENTARE CAZ CLINIC

Student:

MEDICINĂ DENTARĂ

Anul VI, Gr.

2019

1
SCOP

 Restaurarea morfo-funcțională a aparatului dento-maxilar astfel încât pacientul să își poată


restabili integritatea funcțională și fizionomică pierdută.

 Efectuarea unor tratamente stomatologice corecte cu implicații negative minime asupra


pacientului, într-un timp cât mai scurt astfel încât să se restabilească echilibrul morfo-funcțional
de la nivelul cavitații orale.

OBIECTIVE

 Îndepărtarea factorilor etiologici, iritanți.

 Îndepărtarea sau corectarea efectelor factorilor etiologici.

 Refacerea morfologiei arcadelor dentare în contextul unui nou echilibru funcțional și biologic.

METODĂ

 Tratamentul a fost efectuat începând cu luna martie a anului 2019, în cadrul Clinicii de
Reabilitare Orală a Facultăii de Medicina Dentară din cadrul Universității ”Ovidius” din
Constanța.

 Metoda aplicată: tratamentul edentației parţiale întinse maxilare prin protezare mixtă compusă
dintr-o restaurare fixă metalo-ceramică la nivel frontal(1.3-2.3) şi o proteză parţială flexibilă în
zonele edentate terminal și a edentației parţial extinse mandibulare printr-o protezare metalo-
ceramică(3.7-4.7)

2
I. ANAMNEZA

1. DATE CIVILE:
- Nume şi prenume: R.N.

- Sex: masculin

- Vârsta: 65 ani

- Ocupație: pensionar

- Adresa: Str.Baba Novac, Nr.167, Bl.Energia, Sc.B, Ap.17, Constanța

- Condiții de viață: satisfăcătoare

2. MOTIVELE PREZENTĂRII:
- Tulburări masticatorii, fizionomice și de fonație

3. ANTECEDENTE PERSONALE
a. Fiziologice:-
b. Patologice generale: Hipertensiune esențială (primară) controlată medicamentos cu Triplixam
10 mg/2.5mg/5 mg, un comprimat pe zi.
c. Stomatologice: Extracţii dentare, tratamente endodontice, tratamente protetice
4. COMPORTAMENT: receptiv-cooperant

II. EXAMENUL OBIECTIV

1. EXAMENUL CLINIC GENERAL:

• Tipul somatic: normosom

• Tipul constituțional: mezomorf


2. EXAMENUL CLINIC AL EXTREMITĂȚII CEFALICE
A. Inspecție
 Forma feței: ovală

3
 Normă frontală: simetria celor două hemifaciesuri cu şanţurile periorale de aspect
normal, etajele feţei proporţionale
 Aspectul tegumentelor: culoare normală, tegumente integre
 Normă laterală: profil uşor convex, treaptă labială normală
 Obiceiuri vicioase: - fără obiceiuri vicioase
B. Palpare
 Adenopatie: sistem ganglionar nedecelabil la palpare
 Contururi osoase: continuitatea oaselor maxilare, integre, nedureroase
 Muşchi masticatori: normotoni, normotrofici, normokinetici
 Puncte sinusale: nedureroase
 Puncte de emergenţă trigeminale: de sensibilitate normală

3. EXAMEN ENDOBUCAL
 Examen oncologic preventiv: nu s-au decelat leziuni, formaţiuni, modificări de culoare sau
volum cu potenţial evolutiv patologic
 Examinarea orificiului oral: tonicitate musculară normală
 Mucoasa labio-jugală: aspect, culoare, integritate, mobilitate – normale
 Examinarea crestelor edentate: înălţime, lăţime favorabilă protezării
 Frenuri: inserţie şi aspect normal
 Orificii canale salivare: permeabile, salivă de cantitate şi consistenţă normală
 Examinarea arcadelor dentare:

o Apelul dinţilor:
X X X X 14 13 12 11 21 22 23 X X X X X

48 47 46 X 44 43 X X X X 33 34 35 X 37 X

 1.4 –carie distală medie, vestibularizat, mezio-rotat, extruzat cu expunerea rădăcinilor în bolta
palatină
 1.3 – carie masivă distală, atriţia muchiei incizale, vestibularizat, mezio-rotat, extruzat
 1.2 –atriţia muchiei incizale, vestibularizat, mobilitate grad III

4
 1.1 – faţetă de abraziune la nivelul feţei vestibulare, atriţia muchiei incizale, vestibularizat,
mezio-rotat
 2.1 –atriţia muchiei incizale, fisură pe faţa vestibulară, vestibularizat, disto-rotat
 2.2– carie cu distrucţie coronară masivă
 2.3– leziune de atriţie cu desfiinţarea vârfului incizal, carie mezială, vestibularizat, mezializat,
extruzat
 3.7– proteză fixă metalo-acrilică incorectă prin adaptare şi realizare
 3.5– proteză fixă metalo-acrilică incorectă prin adaptare şi realizare
 3.4– proteză fixă metalo-acrilică incorectă prin adaptare şi realizare
 3.3 – proteză fixă metalo-acrilică incorectă prin adaptare şi realizare
 4.3 – proteză fixă metalo-acrilică incorectă prin adaptare şi realizare
 4.4 – proteză fixă metalo-acrilică incorectă prin adaptare şi realizare
 4.6 – proteză fixă metalo-acrilică incorectă prin adaptare şi realizare
 4.7 – proteză fixă metalo-acrilică incorectă prin adaptare şi realizare
 4.8 – mobilitate patologică gradul II, extruzie cu descoperirea furcaţiei, retracţie gingivală
o Statusul odontal
 Leziuni carioase multiple de adâncime medie: 1.4 şi profundă: 1.3, 2.2 netratate
 Leziuni necarioase de tipul abraziunii(grad II) şi atriţiei: 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.3
netratate

o Statusul parodontal:
 Mobilitate patologică de gradul II: 3.8
 Mobilitate patologică de gradul III: 12
 Retracţii gingivale: 3.7,3.5, 3.4, 3.3, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8

 Examinarea parodonţiului maxilar şi a mucoasei orale: Mucoasa orală este de aspect şi


consistenţă normală, normocromă dar prezintă hiperplazie gingivală şi mucoasă modificată de
culoare în cadranul 3 zona laterală.

5
 Examinarea bolţii palatine, valului palatin, mucoasei faringiene: nu prezintă modificări
patologice. Bolta palatină medie, nu prezintă proeminenţe osoase. Zona Ah are o poziţie
intermediară.
 Examinarea crestelor edentate: favorabile protezării
 Examinarea limbii: aspect, culoare normale, hipertonicitate
 Examinarea glandelor salivare: aspect şi consistenţă normală
 Examinarea ocluziei
o Statică

M dr C dr I C stg M stg
Plan sagital - - - - -
Plan transversal - - - - -
Plan vertical - - - - -

o Dinamică

Conducere
Lateralitate dreaptă Parte lucrătoare
Parte nelucrătoare
Conducere
Lateralitate stângă Parte lucrătoare
Parte nelucrătoare
Conducere
Propulsie Interferenţe dr
Interferenţe stg

4. EXAMENUL ATM:
 Inspecţie – simetrie bilaterală fără a prezent formaţiuni patologice pretragiene; amplitudinea
deschiderii gurii continuă fără devieri
 Din normă frontală, deschiderea gurii se realizează continuu,urmând un traiect vertical.
 Din normă laterală, la deschiderea gurii mişcarea se realizează în arc de cerc.
 Palpare: Excursia condililor simetrică, sinergică, simultană
 Ascultaţie – fără cracmente sau crepitaţii

6
5. EXAMENUL FUNCŢIILOR SDM:
 Masticaţia - perturbată din cauza absenţei unităţilor dentare;
 Deglutiţia - de tip adult, este perturbată din cauza edentaţiilor;
 Fonaţia şi fizionomia - perturbate datorită lipsei unităţiilor dentare.
 III. EXAMENE COMPLEMENTARE

 Fotografii intraorale. Aspectul iniţial al pacientului:

7
 Examen radiologic

DIAGNOSTICE

 De stare generală: : Hipertensiunea esențială (primară) controlată medicamentos cu


Triplixam 10 mg/2.5 mg/5 mg, un comprimat pe zi.

 De urgenţă: -

 Odontal: Leziuni odontale necarioase (abraziune, atriţie) şi leziuni carioase multiple


netratate cu etiologie plurifactorială.

 Parodontal: Parodontită marginal cronică profundă generalizată de etiologie


plurifactorială, cu evoluție lentă, complicată cu mobilitate de gradul 2-3.

 De edentaţie: Maxilar: Edentație parțial întinsă, clasa I Kennedy cu 2 modificări,


Edentație termino,fronto-fronto, terminală Costa, neprotezată; Mandibulă: Edentație
parțial extinsă, clasaa III-a Kennedy cu 2 modificări, Edentație latero,fronto-fronto,lateral
Costa, protezată prin proteză parțială fixă incorrect adaptată marginal și ocluzal.

8
 Etiologic: Etiologie microbiană

 De ocluzie: Disfuncție ocluzală de cauză secundară cu pierderea stopurilor ocluzale de


grup I, II şi III şi alterarea planului de ocluzie şi a curbelor de compensație având ca
etiologie edentația maxilară neprotezată şi cea mandibulară protezată incorect.

 ATM: Dezechilibru ocluzo-articular secundar edentațiilor neprotezate şi a celei protezate


incorect cu evoluție lentă spre disfuncţia sistemului stomatognat.

 Chirurgical: -

 Ortodontic: Malpoziții dentare secundare edentațiilor parțiale.

 Funcţional: Disfuncție fizionomică, masticatorie, a deglutiției și fonatorie.

 Evolutiv: Progresiunea stării prezente va determina amplificarea modificărilor


morfologice și funcționale, cu repercusiuni biologice la nivelul structurilor restante și cu
efecte nedorite asupra sănătății generale a pacientului.

 Prognostic: Favorabil în urma tratamentului stomatologic corect efectuat.

TRATAMENT

Se decide cu acordul şi la cererea pacientului abordarea spre rezolvare protetică a câmpului


protetic maxilar printr-o protezare mixtă compusă dintr-o restaurare fixă metalo-ceramică la nivel
frontal(1.3-2.3) şi o proteză parţială flexibilă în zonele edentate terminale şi a câmpului protetic
mandibular printr-o protezare metalo-ceramică (3.7-4.7 ).

9
I. TRATAMENT PREPROTETIC:

Pregătirea generală a avut ca obiective echilibrarea fizică şi psihică a pacientului, prin


conștientizarea afecțiunilor existente și acceptul acestuia pentru un tratament complex prin argumentarea
soluţiei terapeutice și etapizarea planului de tratament. Educația pentru autoigienizare s-a realizat prin
explicarea modului de igienizare corect şi în timp util a cavităţii orale printr-o tehnică corectă de periaj
şi clătiri cu soluţii de clorhexidină 0,02% (timp de 14 zile) pentru problemele parodontale Pregătirea
locală preprotetică a constat în igienizarea cavităţii orale prin: detartraj ultrasonic supra- şi subgingival,
debridarea şanţului gingival cu soluţii antiseptice, chiuretaj şi periaj profesional.

S-a efectuat tratamentul leziunilor odontale coronare de la nivelul dinților 1.3, 2.3, reconstituirea
coronară cu pivot de sticlă 1.3, ablaţia protezei fixe existente, extracția dinților parodontotici cu
mobilitate de gradul III (3.5, 4.8), a celor cu distrucţie masivă coronară(2.2) şi a celui cu prezenţa unui
chist apical(3.3) şi tratamentul endodontic (pulpectomia şi obturaţia endodontică) din motive protetice la
nivelul dinților stâlpi (1.3, 1.1, 2.1, 2.3) ai viitoarei proteze fixe metalo-ceramice.

II. TRATAMENT PROPROTETIC:

Prepararea dinților stâlpi (1.3, 1.1, 2.1, 2.3, 3.7, 3.4, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7) a viitoarelor proteze fixe metalo-
ceramice.

10
III.TRATAMENT PROTETIC PROPRIU-ZIS:

1. Amprentarea preliminară a câmpului protetic maxilar şi mandibular s-a realizat cu ajutorul


portamprentelor standard de plastic, materialul folosit fiind alginat (Tropicalgin). În urma acestei
etape s-a obținut modelul de studiu pe baza căruia s-au confecționat lingurile individuale din
acrilat autopolimerizabil.

11
2. Amprentarea funcțională s-a realizat după adaptarea lingurilor individuale. Materialul folosit a
fost un silicon de condensare fluid (Oranwash). Pe baza acestei amprente s-a turnat modelul de
lucru.

12
3. Determinarea şi înregistrarea relaţiilor intermaxilare s-a realizat cu ajutorul şabloanelor de
ocluzie.

4. Indicaţii privind alegerea dinţilor artificiali şi culoarea. S-a stabilit de comun acord cu pacientul
forma(dinţi pătraţi) şi culoarea dinţilor artificiali(A2) având în vedere cateva particularităţi proprii
pacientului: forma feţei, forma profilului facial, tipul constituţional, sex, vârsta, personalitate.

5. Proba scheletului protezelor fixe şi a machetei protezei flexibile s-a realizat prin verificarea
adaptării pe modelul de lucru şi în cavitatea orală.

13
6. Aplicarea protezelor în cavitatea orală şi adaptarea acestora, iar după verificarea adaptării
protezelor fixe s-a realizat cimentarea provizorie a acestora cu Repin (oxid de zinc şi eugenol).
Controlul protezei flexibile presupune verificarea aspectului şi a montării dinţilor artificiali, a
gradului de finisare şi lustruire. S-a verificat stabilitatea şi menţinerea protezei flexibile şi
echilibrarea ocluziei.

14
7. Cimentarea definitivă a protezelor fixe s-a realizat cu un ciment ionomer de sticlă, Kavitan cem.

15
IV. MONITORIZAREA PACIENTULUI

Acesta a presupus dispensarizarea la 3 luni, în această etapă fiind reamintite pacientului modalităţile de
igienizare a protezei şi a cavităţii orale.

16

S-ar putea să vă placă și