Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECTE pentru examen

Dreptul muncii

1. CIM și CCM. Noțiune și trăsături caracteristice. Analiză comparativă.


2. CIM: Noțiune și elemente esențiale. Analiza raportului de subordonare.
3. Analiză comparativă între partea legală a CIM tipic și CIM cu timp parțial.
4. Analiza comparativă a clauzei de neconcurență și a celei de confidențialitate. Noțiune,
durată, obligații, despăgubiri.
5. Prezentați comparativ clauza de formare profesională și pe cea de mobilitate.
6. Analizați condițiile generale pentru încheierea valabilă a unui CIM.
7. Analizați condițiile speciale pentru încheierea valabilă a CIM.
8. Analizați comparativ contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată cu cel
prin agent de muncă temporară.
9. Analizați comparativ contractul prin agent de muncă temporară cu cel cu munca la
domiciliu.
10. Analizați comparativ contractul cu munca la domiciliu și contractul cu activitate de
telemuncă.
11. Analizați elementul durată din cadrul fiecărui tip de contract individual de muncă.
12. Analizați elementul timp de muncă din cadrul fiecărui tip de contract individual de muncă.
13. Suspendarea și modificarea CIM. Analiză comparativă. Noțiune, condiții, procedură.
14. Modificarea CIM. Noțiune, cazuri, procedură. Analiză comparativă între delegare și
detașare.
15. Analiză comparativă între detașare și contractul prin agent de muncă temporară.
16. Analiză comparativă între suspendarea de drept și încetarea de drept ale CIM
17. Identificați asemănările și deosebirile între cazurile de suspendare și cele de încetare a cim,
dispuse din inițiativa angajatorului.
18. Identificați asemănările și deosebirile între suspendarea CIM din inițiativa salariatului și
demisie.
19. Identificați asemănările și deosebirile între cazurile de supendare de drept a CIM și cele din
inițiativa salariatului.
20. Concedierea și demisia. Analiză comparativă. Noțiune, procedură, condiții de formă.
21. Identificați asemănările și deosebirile dintre concedierea pentru indisciplină și cea pentru
necorespundere profesională.
22. Identificați asemănările și deosebirile dintre concedierea pentru inaptitudine medicală și cea
pentru indisciplină.
23. Precizați care sunt obligațiile angajatorului în cazul concedierii pentru motive care țin de
persoana salariatului, distinct pentru fiecare caz în parte.
24. Analizați comparativ concedierea pentru motive ce nu țin de persoana salariatului și cea
disciplinară din punct de vedere al procedurii aplicabile, inclusiv al cerințelor de formă și de
conținut ale deciziilor de concediere.
25. Analizați concedierea colectivă. Noțiune. Etape. Conținut notificare.
26. Analizați concedierea din perspectiva interdicțiilor tempoare și permanente ce operează în
cazul acestei modalități de încetare a contractului individual de muncă.
27. Analizati demisia ca modalitate a încetării CIM.
28. Analizati comparativ procedura obligatorie ce trebuie parcursă în cazul concedierii pentru
motive care nu țin de persoana salariatului și în cazul demisiei.
29. Contractul prin agent de muncă temporară. Noțiune, raport juridic între părțile implicate.
Obligațiile utilizatorului.
30. Analizati procedura de aplicare a sancțiunii disciplinare, inclusiv cerințele de formă ale
deciziei.
31. Forma și conținutul deciziei de de concediere. Analiză comparativă între cazurile în care
poate fi dispusă concedierea.
32. Asemănări si deosebiri între suspendarea CIM la inițiativa salariatului și demisie
33. Sancțiunile disciplinare aplicabile potrivit Codului Muncii. Termenul de contestare acestora
și instanța competentă material și teritorial.
34. Răspunderea disciplinară – definiție, funcții, procedură de aplicare a sancțiunilor
disciplinare prevăzute de Codul Muncii.
35. Elementele constitutive ale abaterii disciplinare și criteriile de individualizare a sancțiunii
aplicate.
36. Contractul colectiv de muncă. Noțiune. Părți. Caractere juridice.
37. Analiză comparativă între cazurile de încetare și modificare ale CIM și ale CCM
38. Conflictele de muncă. Notiune, clasificare și analiza comparativă a conflictelor individuale
și a celor colective de muncă.
39. Conflictul colectiv de muncă. Noțiune și etape de soluționare.
40. Analizati greva ca etapă a conflictului colectiv de muncă. Noțiune, clasificare. Procedură de
declanșare.
41. Identificați elementele distinctive aplicabile jurisdicției muncii în cazul conflictelor
individuale raportat la conflictele colective de muncă.
42. Competența materială și teritorială a instanțelor în soluționarea conflictelor individuale.
Termenele în care pot fi promovate acțiunile în justiție.
43. Soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă. Condiții și procedură
44. Identificați asemănările și deosebirile dintre concilierea conflictelor colective de muncă și
concilierea conflictelor individuale de muncă.
45. Identificați deosebirile între prevederile Codului muncii și cele ale Legii dialogului social cu
privire la obiectul litigiilor de muncă și termenele în care pot fi formulate acțiunile în
justiție.

S-ar putea să vă placă și