Sunteți pe pagina 1din 5

Portofoliul pentru examenul de definitivat la educație fizică

și problemele pe care le implică acesta

prof. Conțiu Claudiu,

Școala Gimnazială Călărași, județul Cluj

Perfecționarea profesorilor prin definitivare în învățământ urmărește consolidarea


pregătirii în domeniul specialității, metodicii și psihopedagogiei, precum și dezvoltarea
competențelor de a realiza cu bune rezultate funcția didactică. Cadrele didactice stagiare au
datoria să aprofundeze didactica disciplinei, conținutul de specialitate psihopedagogic,
programele și manualele școlare.

În teorie toate acestea sună frumos. În practică, în schimb, la disciplina educație fizică o
mare parte dintre profesorii debutanți întâmpină dificultăți în pregătirea portofoliului. Motivele
sunt multe și țin fie de formarea inițială în facultate fie de modul cum au parcurs studiile
preuniversitare.

Astfel punctual, există dificultăți in realizarea unui cv, a unei scrisori de intenție care pot
fi usor realizate prin completarea unor modele existente pe internet. De aici se observă și slaba
dezvoltare a competențelor digitale.

Grila de evaluare a portofoliului profesional prezintă concret documentele care trebuie să


existe fizic in portofoliu.

Astfel la documentele suport vorbim de activitatea la catedră înclusiv in sistem blended


learning/online. Formularea în limba engleză, în mod normal nu poate fi o piedică pentru cei care
nu dețin competențe în limba engleză pentru că traducerea oferită digital este suficientă: învățare
combinată (față in față combinat cu folosirea internetului)/ exclusiv la distanță (online).

Metodologia precizează că portofoliul este pregătit pentru o clasă/ grupă aleasă de


candidat. Mare parte dintre candidați scapă acest aspect și încarcă mai multe bibliorafturi cu
documente pentru toate clasele la care predau.

Proiectarea/planificarea materiei pentru educație fizică sunt: planurile anuale (eșalonările


anuale ale unităților de învățare), planurile calendaristice semestriale și proiectele unităților de
învățare. Aceste documente necesită și competențe digitale pentru realizarea lor, în special
eșalonările anuale care sunt de fapt tabele cu foarte multe coloane și rânduri ușor de realizat cu
aplicațiile ”excel” și ”word”. Observăm deci că lipsa competențelor digitale blochează total
realizarea acestor documente.
Proiectele didactice necesare sunt minim 10, pentru diferite tipuri de lecții. Aici din nou
își spune cuvântul modul cum s-a realizat formarea inițială și competențele digitale.

Pentru secțiunea instrumente de evaluare termenul ”test predictiv”, în mod normal nu


trebuie să încurce pe nimeni: ”test inițial”.

Exemplu la clasa a V-a:

Calitatea motrică viteza de deplasare verificată prin proba ”alergare de viteză 50 m plat cu start
de jos”

Baremul aferent reprezintă timpii in secunde și sutimi de secunde, necesari pentru obținerea
notelor de la 5 la 10, separat pentru fete și băieți.

Rezultatele testării și observațiile/concluziile:

Exemplu:

Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor


Notele obținute - - - 2 3 3 5 4 5 6 7,60

Observațiile/concluziile:

Exemplu:
Având în vedere că rezultatele probelor/testelor inițiale nu sunt trecute în catalog, nu au fost
acordate bonificații în funcție de criteriile privind starea de sănătate (exces ponderal etc), atitudinea față
de procesul de învățământ, așa cum se acordă la evaluările continue și finale.
Se observă o medie a notelor peste 7, cu 13 note sub nivelul notei 8 datorate și faptului că elevii
respectivi au exces ponderal iar unii dintre ei au avut perioade de absenteism în clasele mai mici.

Măsurile/planul de acțiune:

Exemplu:
- Dezvoltarea calității motrice de bază viteza, în special prin folosirea unor metode atractive:
jocuri dinamice, ștafete, concursuri, jocuri bilaterale
- Atragerea unui număr cât mai mare de elevi în activitățile sportive extracurriculare:
antrenamente pentru pregătirea echipelor reprezentative, olimpiada națională a sportului
școlar, concursuri sportive
- Îndrumarea elevilor pentru participarea la activitățile sportive propuse de cluburile care își
desfășoară activitatea în localitate (localitățile învecinate)
-
Catalogul profesorului reprezintă de fapt fișele individuale pentru fiecare elev în care sunt
consemnate datele rezultate din evaluările inițiale, continue și finale, care poate fi adaptat după
modelul existent în programa actuală de gimnaziu sau ”sistemul național școlar de evaluare la
educație fizică și sport”, valabil pentru clasele de învățamânt primar, liceal și profesional.

Resursele materiale reprezintă tot ceea ce folosește profesorul la oră și în pregătirea


pentru oră. Astfel la educație fizică inventarul catedrei reprezintă principalele resurse materiale.

Unele cadre didactice confecționează materiale pe care le folosesc la oră in special pentru jocurile
dinamice. Lista lor reprezintă deasemenea resurse didactice.

În activitatea online in special (dar și fizic cu elevii scutiți temporar) se folosesc și fișe de lucru,
prezentări ”power point” etc.

În pregătirea lecțiilor profesorii folosesc, cărți, manuale, resurse digitale care deasemenea
fac parte din resursele didactice folosite la clasă.

Un ultim document necesar este raportul de progres școlar care de fapt face legătura între
evaluarea inițială și evaluarea finală.

Exemplu:

Raport de progres școlar

Perioada de desfășurare a evaluării inițiale: ..............

Clasa a V-a, număr elevi: 28;


I. Aprecieri succinte privind obiectivele urmărite și competențele vizate la disciplină în
cadrul evaluării inițiale:
S-a urmărit în cadrul evaluării inițiale, aplicate elevilor, cunoașterea nivelului de dezvoltare al
calității motrice viteză de deplasare, în scopul de orientare și optimizare a învățării. A fost
aplicată proba ”alergare de viteză 50 m plat cu start de jos” conform sistemului de evaluare
prezentat în programa: Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 /
28.02.2017.
Astfel, evaluarea iniţială a fost folosită ca reper pentru adaptarea procesului de învăţare la
particularităţile elevilor.
II. Analiza rezultatelor evaluării inițiale:
Alergare de viteză pe 50 m plat, cu start de jos
Graficul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media
notelor notelor
Notele - - - 2 3 3 5 4 5 6 7,60
obținute

Observațiile/concluziile:
Având în vedere că rezultatele probelor/testelor inițiale nu sunt trecute în catalog, nu au fost
acordate bonificații în funcție de criteriile privind starea de sănătate (exces ponderal etc),
atitudinea față de procesul de învățământ, așa cum se acordă la evaluările continue și finale.
Se observă o medie a notelor peste 7, cu 13 note sub nivelul notei 8 datorate și faptului că elevii
respectivi au exces ponderal iar unii dintre ei au avut perioade de absenteism în clasele mai mici.
Măsurile/planul de acțiune:
Dezvoltarea calităților motrice de bază în special prin folosirea unor metode atractive:
jocuri dinamice, ștafete, concursuri, jocuri bilaterale
Atragerea unui număr cât mai mare de elevi în activitățile sportive extracurriculare:
antrenamente pentru pregătirea echipelor reprezentative, olimpiada națională a sportului școlar,
gimnaziada, concursuri sportive
Îndrumarea elevilor pentru participarea la activitățile sportive propuse de cluburile care își
desfășoară activitatea în localitate (localitățile învecinate)
II.1. Aspecte pozitive identificate:
Elevii au dat dovadă de seriozitate în cadrul evaluării
Elevii mai puțini dotați au fost încurajați de colegii lor
Foarte puțini elevi scutiți de educație fizică
II.2. Rezultatele evaluării finale:
Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor
Notele obținute - - - - 1 3 6 5 5 8 8,21

Se observă o îmbunătățire a mediei notelor datorată implementării planului de măsuri


propus în urma evaluării inițiale
Un aspect care a dus la îmbunătățirea rezultatelor a fost și dorința elevilor de a progresa în
lupta cu secundele, cu timpul propriu, nu cu alți colegi

Concluzii:

Realizarea portofoliului profesional pentru examenul de definitivat la disciplina educație


fizică, la un nivel la care acesta să fie evaluat cât mai aproape de nota maximă, necesită din
partea profesorului debutant, pe lângă cunoștințele de specialitate, metodice și psihopedagogice
pe care le-a dobândit prin formarea inițială și competențe digitale. Aceste competențe digitale nu
asigură doar realizarea în mod eficient a tuturor documentelor ci și la dobândirea (sau ințelegerea
unor concepte) de noi cunoștințe necesare in activitatea didactică.

Bibliografie:

1. METODOLOGIE-CADRU de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în


învăţământul preuniversitar

2. DEFINITIVATUL DEBUT ÎN EDUCAȚIA ȘI FORMAREA CADRELOR DIDACTICE Ghid pentru


elaborarea portofoliului cadrelor didactice pentru susţinerea examenului de definitivare în învăţământ,
București 2017

S-ar putea să vă placă și