Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu P.P. ,, Vis de Copil,,


Structura: Grădinița cu P.P. Preajba
Prof.inv.preșcolar: Calciu Vasilica Emilia
Grupa: Combinată
Data: 28.03.2022
Tema anuala de învăţare: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?
Tema proiect: TSI
Subtema: “Fantezie și culoare- păsări și gâze!,,
Categoria activităţii: DEC – Activitate artistico- plastică
Tema plastică: MONOTIPIE
Subiectul: Fluturele mesager
Tipul activităţii: Formare de priceperi şi deprinderi;

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:

 Interactiuni cu copii de varsta apropiata;


 Finalizarea sarcinilor si a actiunilor (persistenta la activitati)

 Activare si manifestare a potentialului creativ.

COMPORTAMENTE VIZATE:

 Utilizeaza mainile si degetele pentru realizarea de activitati variate


 Realizeaza sarcinile de lucru cu consecventa.
 Manifesta creativitate in activitati diverse
 Integreaza ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care intampina greutati.
 Demonstreaza creativitate prin activitati artistico-plastice.

SCOPUL ACTIVITATII:
 Stimularea expresivitatii si creativitatii prin pictura.
 Cultivarea spiritului critic si a gustului pentru frumos.

OBIECTIVE OPERATIONALE:
Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili:
O1 – să organizeze compoziţia plastică unitar, expresiv şi echilibrat;
O2 – să utilizeze corect tehnica şi procedeul de monotipie;
O3 – să armonizeze culorile utilizate pe baza explicaţiilor primite;
O4 – să evalueze/autoevalueze lucrările obţinute pe baza criteriilor de evaluare.

Criterii de evaluare:
- realizarea temei plastice şi a subiectului;
- armonia cromatică;
- expresivitatea formei plastice;
- finalizarea lucrării

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, demonstraţia, conversaţia.
MATERIALE DIDACTICE: imagini cu fluturi, atlas cu fluturi, planşe demonstrative, coli de desen, guaşe, pensule, prosoape de hârtie,
şerveţele umede.
MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE: CD-player, CD audio.
Forma de organizare: frontală
DURATA: 15 min

BIBLIOGRAFIE:
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar, M.E.C.T. 2019;
- Metodica predării educaţiei plastice în învăţământul primar şi preşcolar, Maria Cristea, Ed. CORINT, Bucureşti 2009
DEMERS DIDACTIC

Evenimente Ob Conţinutul activității Metode şi Materiale Forme de


didactice . procedee didactice evaluare
op.
1.Moment Pregătirea celor necesare desfăşurării activităţii şi asigurarea Conversaţia CD-player
organizatoric climatului necesar unei activităţi de creaţie. Explicaţia CD audio

2. Reactualizare Se prezintă planşe demonstrative, din care să reiasă modalitatea Conversaţia Imagini cu
cunoștințelor de lucru în activităţile artistico-plastice. Copiii vor spune ce Explicaţia fluturi
tehnici şi procedee anume au folosit pentru a executa acele Demonstraţia
lucrări.

3. Captarea Se prezintă copiilor legatura cu mesajul zilei care a fost dat la Conversaţia Planşe de- Frontală
atenției intalnirea de dimineata de catre fluturele mesager si se propune Explicaţia monstrative
pictarea acestuia prin metoda presarii culorilor(monotipie). Demonstraţia

4. Anumțarea Tema plastică: Monotipia Conversaţia Frontală


temei plastice şi Subiectul: Fluturele mesager.
a subi-
ectului
5. Dirijarea Se poartă o discuţie despre petele de culoare şi despre Planşe
învăţării şi modalităţile de obţinere a acestora. Se explică modul de obţinere demonstrative
stimularea a petei decorative cu ajutorul monotipiei. Atlas
imaginaţiei Se realizează descrierea mai multor forme de fluturi. Coli de desen
Se prezintă materialul didactic. Palete cu cu-
Etapele de lucru: lori (Guaşe)
- se îndoaie o foaie de hârtie pentru a se obţine axa ei şi apoi se Conversaţia Pensule Frontală
desface; Materiale de
- pe prima jumătate a foii se aşează culori uşor fluidizate, grupate Explicaţia curăţenie
sau la distanţe diferite;
- se pliază cealaltă jumătate de hârtie peste culori şi se presează, Demonstraţia
dirijând în acelaşi timp culoarea spre margini.
Prin întinderea/deschide
rea foii se observă că s-a obţinut o formă spontană care sugerează
un fluture. Se respectă conturul ajutător!
Se lasă să se usuce.!
6. Obţinerea După exerciţiile de încălzire a mâinilor, copiii lucrează Exerciţiul Toate mate- Frontală
performanţei individual, pun întrebări, consultă materialul didactic dacă este Conversaţia rialele de lu- Individuală
O1 cazul. Demonstraţia cru
O2 Cadrul didactic îndrumă în permanenţă individual, demonstrează
O3 şi evaluează parţial.
7. Evaluarea Se realizează feedback-ul final prin întrebări legate de activitatea Conversaţia Panou de Evaluarea
lucrărilor desfăşurată. expoziţie permanent
Copiii sunt rugaţi să se raporteze la criteriile de evaluare şi să formativă
O4 descrie cele mai interesante compoziţii, (acurateţe, forma Analiza
fluturelui şi armonia culorilor utilizate).
8. Asigura- Se va susţine ideea că aceşti „Fluturi mesageri,, sunt foarte Conversaţia Frontală
rea retenţiei importanți pentru natura înconjurătoare prin frumusețea lor.
şi a transfe-
rului
8. Încheierea Se fac scurte aprecieri referitoare la comportamentul/atitudinea Conversaţia Materiale de Frontal
activităţii copiilor faţă de activitatea de pictură. Copiii vor face curat la curăţenie
locul de lucru şi apoi vor merge la spălător pentru curăţenia
perso-nală în zbor de fluture.