Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din

Timișoara
Facultatea de Agricultură
IFR

Referat la Dezvoltare rurală

Student: Ursu Mircea Claudiu


Anul: 3

Timișoara
2022
Agricultura ecologică

Conform definiției, data de Organizația pentru Alimente și Agricultură FAO (Food și


Agriculture organization), și Organizația Mondială a Sănătății OMS în "Codul Alimentarius",
agricultură ecologică reprezintă un "sistem integral de gestionare a procesului de producție, care
contribuie la sprijinirea și consolidarea rezistenței agroecosistemului, incluzând biodiversitatea,
ciclurile biologice și activitatea biologică a solului.
Agricultură ecologică pune accent pe folosirea unor practici de gestionare
corespunzătoare, în loc de introducerea unor produse fabricate afară din fermă respectivă și ia în
considerație și faptul că particularitățile fiecărei regiuni în parte necesită sisteme, bine adaptate
specificului acestei regiuni. Asta se poate realiza prin folosirea, unde este posibil, a metodelor
agronomice, biologice și mecanice în loc de folosire a materialelor sintetice pentru anumite
operații în cadrul sistemului. "Agricultură biologică respectă reguli stricte, stabilite prin normele
legislative.
Ca orice marca comercială, care garantează o mai înaltă calitate și originea produselor,
agricultură biologică este strâns legată de respectarea unor reguli stricte de producție, stabilite prin
anumite norme legislative agricultură biologică trebuie controlată și certificată. În scopul a garanta
consumatorului respectarea regulilor de producție stabilite.
Legume extrem de apetisante și colorate, identice cu imaginea după ambalaj, fructe mari
și aspectuoase, toate de aceeași mărime reprezintă imaginea comună a tuturor supermaketurilor din
România.

Majoritatea consumatorilor din România au ajuns să observe că, de cele mai multe ori,
aceste legume și fructe sunt cam fade, de cele mai multe ori nu au aproape nici un gust și cu atât
mai puțin parfumul natural cu care eramobișnuiți.
Foarte multe firme din ziua de azi încearcă să își atragă clienții prin
reclame înșelătoare, trâmbițate pe toate drumurile la produsele alimentare pline de aditivi chimici
pe care le comercializează și despre care afirma în mod mincinos că sunt ... "produse de casă, de la
țară".
Acest fapt este, în realitate, reflexul mimetic, comercial al tot mai insistenței cereri din
partea consumatorilor din toate țările pentru o hrană sănătoasă. Devine însă tot mai evident că
revenirea la o agricultură naturală, ecologică, organică, în care nu se utilizează acele chimicale
extrem de dăunătoare pentru sănătate reprezintă o disperată nevoie.
Treptat, și consumatorii din România au ajuns să înțeleagă că ambalajul strălucitor și
pretențiile de curățenie nu țin loc de calitate.
Uniunea Europeană a început să includă în vederile sale și obținerea produselor vegetale
sau animale prin procedee ecologice și îi încurajează, mai mult sau mai puțin, pe cei care doresc să
practice o astfel de agricultură.
Revenirea la aceste procedee nu este, însă, tocmai simplă, întrucât regulile sunt foarte
stricte, astfel încât produsul final să fie într-adevăr complet natural, ecologic.
Agricultură ecologică prezintă reguli care trebuie respectate pentru că un produs să obțină
calificativul de produs ecologic.
Rolul acestui sistem de agricol este acela de a produce hrană mult mai curată, mai
potrivită metabolismului organismului uman, dar în deplină corelație cu conservarea și menținerea
mediului. Organismele modificate genetic și derivatele lor sunt absolut interzise în agricultura
ecologică, că fiind extrem de dăunătoare pentru sănătatea oamenilor și pentru biodiversitatea
speciilor.
Respectarea regulilor și a principiilor agriculturii ecologice, reglementate prin legislația
națională, respectiv controlul întregului lanț de obținere a unui produs ecologic, de la pământ și
până la produsul final, se face de către organisme de inspecție și certificare, înființate în acest scop,
care eliberează certificatul de produs ecologic.

De la agricultură convențională la cea ecologică


Trecerea de la agricultură convențională la cea ecologică nu se face brusc, ci prin
parcurgerea unei perioade tranzitorii, numită "perioada de conversie".
Aceasta este perioadă pe care fermierii o au la dispoziție pentru adaptarea
managementului fermei la regulile de producție ecologică.
Durată perioadei de conversie în producția vegetală este de:
• 2 ani pentru culturile de câmp anuale;
• 3 ani pentru culturile perene și plantații;
• 2 ani pentru pajiști și culturi furajere;
Agricultorii ecologici evită folosirea îngrășămintelor artificiale și apesticidelor chimice
sintetice. În schimb, cultivă leguminoase, cum ar fi trifoiul, care "fixează" în sol, în mod natural,
azotul din atmosferă - element esențial pentru creșterea plantelor. În plus, aceștia asigură culturile
cu nutrienți, aplicând îngrășăminte organice pe bază de gunoi de grajdi deșeuri vegetale, care
sunt descompuse de organismele din sol în nutrienții folosiți de plante pentru a se dezvoltă.
Agricultorii ecologici folosesc sisteme extinse și variate de rotație a culturilor, acordând
astfel solului suficient timp pentru "a se reface" între culturi ajutându-l să-și îmbunătățească
structura. Aceștia seamănă plante utilizate că îngrășăminte verzi pentru a acoperi solul gol după
recoltare, favorizând plantarea de garduri vii și crearea unor parcele de dimensiuni mai reduse
pentru a proteja solul de vânt, de ploaie și de pierderea nutrienților.
Exploatațiile agricole ecologice dețin, în general, un număr mai mic de animale pe hectar,
ceea ce reduce stresul animalelor și riscul ca acestea să contracteze paraziți și boli, contribuind, în
acelasi timp, la limitarea nivelului de tasare a solului, prin urmare, a riscului de eroziune.
Evitând utilizarea îngrășămintelor și pesticidelor chimice sintetice, agricultorii ecologici
reduc, de asemenea, la minimum riscul că astfel de substanțe chimice să ajungă în lacuri, râuri,
pârâuri sau în alte corpuri de apă. Totodată, îmbunătățind capacitatea solului de a reține apă prin
intermediul unor practici cum ar fi rotația multianuală a culturilor și folosirea îngră ăș mintelor
organice pentru a îmbogăți compoziția solului, agricultorii ecologici pot contribui la reducerea
consumului inutil de apă cauzat de irigațiile din timpul lunilor secetoase și a riscului de inundații
în perioadele mai ploioase ale anului.

Etichetare ECO
În scopul informării corecte a consumatorului, produsele ecologice trebuie să fie
etichetate, în conformitate cu regulile specifice privind etichetarea, respectiv cu Ordinele comune
nr. 417/13.09.2002 și nr. 110/7.10.2002 ale ministrului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și ale
președintelui.
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, pentru aprobarea regulilor
specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.
În conformitate cu aceste acte legislative, etichetă produselor ecologice trebuie să conțină,
în plus față de mențiunile obligatorii de pe etichetă limentelor, mențiuni specifice modului de
producție ecologic. Aceste mențiuni sunt: referirea la modul de producție ecologic, ca de pildă,
produs obținut din agricultură ecologică", precum și numele și codul organismului de inspecție și
certificare care a efectuat controlul unității și a eliberat certificatul de produs ecologic.
Etichetă ecologică este un simbol grafic, și/sau un text descriptiv aplicat pe produs sau
ambalaj, într-o broșură sau alt document informativ care însoțește produsul și care oferă
informațiile necesare cu privire la criteriile ecologice ale produselor oferite pe piață.
Scopul introducerii etichetei ecologice este de a promova produsele care au un
impact redus asupra mediului, etichetarea ecologică fiind o acțiunem voluntară. Apărută în
1992, etichetă ecologică a Uniunii Europene reprezintă o schemă de certificare menită să
ajute consumatorii europeni să identifice produsele și serviciile care nu afectează mediul
înconjurător în nici un moment al existenței lor.
De asemenea, etichetă unui produs ecologic va cuprinde în mod obligatoriu sigla,
AE", ce reprezintă pentru consumatori o garanție a faptului că produsul ce poartă această
sigla este obținut prin agricultură ecologică.
Utilizarea îngrășămintelor ecologice nu este condiționată de momentul aderării,
pentru că legislația din acest domeniu este armonizată cu legislația comunitară.
Una dintre regulile de producție în agricultura ecologică este aceea că fermierii care
cultivă pământul după metodele ecologice trebuie să folosească numai îngrășămintele
permise în agricultura ecologică. Lista substanțelor a căror utilizare este permisă în
agricultura ecologică se regăsește în Anexa nr. 2 la HG nr. 917/2001.
Utilizarea în agricultura ecologică a îngrășămintelor, a pesticidelor, precum și a
ingredientelor care nu sunt cuprinse în această lista este interzisă.

Producătorul ECO pe etape


PASUL 1 - Informare pentru a practică agricultură ecologică, producătorul trebuie să
aibă cunoștințe minime despre acest sector, pe care le poate obține de la Direcțiile pentru
Agricultură și Dezvoltare Rurală Județene (DADR), de la Agenția Națională de Consultanță
Agricolă și de la oficiile județene ale acesteia, de la Federația Națională pentru Agricultură
Ecologică și de la asociațiile de producători de agricultură ecologică.
PASUL 2 - Înregistrarea activității Următorul pas este acela de a-și înregistra
activitatea că producător, procesator, importator, distribuitor, comerciant în agricultura
ecologică la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din județul unde se află
unitatea/fermă, prin completarea fișelor de înregistrare care îi conferă calitatea de producător
în agricultură ecologică.
PASUL 3 - Contract cu un organism de inspecție și certificare În vederea inspecției
fermei sale și pentru obținerea certificatului de produs ecologic, producătorul trebuie să
încheie un contract cu un organism de inspecție și certificare aprobat de MAPDR. Procedura
de înregistrare a producătorilor în agricultură ecologică este precizată în O.M. nr. 527/2003.
PASUL 4 - Organizarea comercializării În vederea valorificării produselor
ecologice, producătorul se va adresa firmelor ce au în activitate comercializarea produselor
ecologice și își va afișa oferta pe site-ul ce cuprinde cererea și oferta de produse ecologice:
http://agricultura-ecologica.ro/.
Produsul agro-alimentar ecologic trebuie să fie însoțit de certificatul de produs
ecologic, în original, emis de un organism de inspecție și certificare aprobat de MAPDR.
Exportul se face în conformitate cu prevederile legislației interne privind exportul produselor
agroalimentare și cu acordurile și convențiile din domeniu la care România este parte.
Bibliografie

1. http://www.live-food.eu/alimente-ecologice.html
2. http://www.live-food.eu/Agricultura-ecologica-o-resursa-pentrufiecare.html
3. http://www.google.ro/search?
tbm=isch&hl=ro&source=hp&biw=1280&bih=592&q=legume+poluante&gbv=2&o
q=legume+poluante&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_
upl=2973l8148l0l8790l19l19l0l6l6l0l86l841l13l13l0#hl=ro&gbv=2&tbm=isch&sa=1
&q=legume+poluate&oq=legume+poluate&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=12
76l2759l0l3370l5l5l0l2l0l0l71l192l3l3l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=4f283e
43ceccc10e&biw=1280&bih=592

S-ar putea să vă placă și