Sunteți pe pagina 1din 4

TEMĂ MANAGEMENT

SEMINAR
Seminar 1

Maganementul este o artă


sau o știință?Argumantați!
1. Managementul este o artă sau o știință? Argumentați!
Din punctul meu de vedere, managementul este atât o artă, cât și o ștință. Este o artă
deoarece un manager are nevoie de: calități personale, precum: intuiție, talent,
imaginație, bun simț, inteligență,etc.; capacitatea de a se adapta la schimbări. Este o ștință
deoarece necesită informații complexe și complete; o analiză a proceselor, metodelor și
tehnicilor care contribuie la creșterea eficienței actvităților desfășurate pentru realizarea unor
obiectve.
2. Cum considerați managementul ca fiind rațional sau intuitiv/creativ?
Argumentați!
Cum considerați managementul ca fiind rațional sau intuitiv/creativ?
Argumentați!
Consider că managementul este și rațional, dar și intuitv. Managementul rațional
reprezintă luarea deciziilor raționale, adică neutralizarea efectelor perturbărilor provocate de
impulsurile individuale ale membrilor organizației. Managementul creatv reprezintă modul de
a aborda cât mai multe metode de rezolvare a unei probleme, sau a unei situații limită; a
propuneȃ cât mai multe idei,etc.
Care ar fi implicațiile si beneficiile teoriilor managementului (școlilor de
management ) dacă ar fi practicate de manageri?
În opinia mea, teoriile ajută la organizarea informației și la elaborarea unui cadru
sistematc pentru o anumită acțiune. O teorie este o simplă schiță care ghidează managerul spre
realizarea scopurilor organizației. Așadar, beneficiile teoriilor managerului ajută întreaga
organizație.
Există diferențe și similitudini între, de exemplu, managementul resurselor
umane, managementul marketingului și managementul în general?
Desigur ca există diferențe între managemetul resurselor umane și managenetul
marketngului deoarece fiecare ramură se ocupă cu altceva. Managementul resurselor umane
este preocupat de problema manegerială a asigurării resursei umane în organizații, în special
în ceea ce privește planificarea, supravegherea și controlul acesteia; pe când managementul
marketngului reprezintă actvitatea de analiză, planificare, implementarea programelor care
vizeză promovarea și menținerea rezultate în urma unor schimburilor menite să satsfacă
obiectvele organizație
3. Care ar fi implicațiile și beneficiile școlilor de management dacă ar fi
practicate de manageri?
opinia mea, a fi un bun manager înseamnă a face față problemelor și a le rezolva
suficient de bine înc t să își asigure reușita. Pe l ngă asta, consider că mai este nevoie si de: ȃ ȃ
devotament, implicare, organizare, control asupra situațiilor, asumarea responsabilităților,
comunicare, încredere în echipă, etc.

Seminar 2
1. Care ar fi principalele caracteristici ale unui manager de succes?
TRĂSĂTURI
- inteligență
- receptivitate la cerințele celorlalți
- încredere în sine
- înțelegerea sarcinilor
CALITĂȚI
- autoritate
- aptitudini de comunicare
- imaginație
- bun simț

2. Elaborați un eseu cu tema: Rolul managerului în motivarea personalului pentru


creşterea performanțelor.
Un manager bun ște să identfice din tmp primele semne care arată că angajații își pierd
motvația la locul de muncă și să ia măsurile necesare pentru a se asigura că situația este
remediată. Chiar dacă este vorba de un singur angajat, attudinea acestuia poate influența în
mod negatv și productvitatea colegilor săi. Un studiu a demostrat că atunci când calitatea
muncii unui angajat și productvitatea lui scad brusc, întreaga actvitate a companiei poate fi
afectată. De exemplu, depașirea unor deadlineuri poate aduce pierderi semnificatve sau un
clinet nemulțumit poate rupe o colaborare dacă experiența lui cu un angajat nu a fost
mulțumitoare.
Cand vine vorba de motvarea angajaților, cei mai mulți manageri se g ndesc la măriri deȃ
salariu, bonusuri de performanță sau sporuri; însă acestea nu sunt suficiente si nu sunt
întotdeauna o soluție eficientă deoarece banii nu aduc loialitatea angajaților. Cei care
urmăresc o fidelizare a angajaților trebuie să ște că atunci c nd salariul este singurul factor
cate ține un angajat în companie, el nu va ezita să plece în momentul în care i se va oferi o
oportunitate mai bună sau un salariu mai mare. Așadar, mulți manageri aleg să pună în practcă
motvarea non-financiară. Adică, managerii trebuie să pună la punct un plan care să includă
mai multe tehnici si strategii. Cele mai frecvente metode manageriale de motvare includ
implementarea unui sistem de recompensă și recunoaștere.
Un manager implicat, își va motva mereu angajații prin comunicare. Aceasta trebuie
realizată țin nd cont de nevoile acestora, de factorii care îl fac să lucreze bine, dar și de cei
care îl ambiționează să obțină rezultate mai bune. Planul de comunicare trebuie să includă
discuții individuale, monitorizări ale performanței, precum si feedback din partea
managerului, care să îl ajute pe angajat c nd are nevoie.
În general, rezultatele unei afaceri sunt oglinda angajaților, în special a modului în care
aceșta lucrează pentru companie. Pentru ca un manager să-și motveze angajații, înainte de
toate trebuie să aibe multă răbdare si devotament, și dorința de a avea o echipă puternică
indiferent dacă este sau nu criză financiară. Apoi, să se cunoască pe sine si pe ceilalți din jurul
său pentru a șt modul șn care să îi abordeze când vine vorba de a-i motva.
Seminar 3
Analizați mediul unei firme utilizand modelul SWOT. MILKA
Puncte tari:
-Promovare puternică
-calitate superioară
-renume mondial
-Gama diversificată de produse
-se adresează tuturor categoriilor de vărsta
-renume mondial,emblema mărcii-vacuta mov
Puncte Slabe:
-prețul
-în Romania există doar din 2002
-există un singur punct de producție in romanie
-costuri mari cu promovarea
-inexistența pe piața romanească a tuturor produselor mărcii milka
-numărul de calorii mare ,îi determinaă pe consumatori sa consume mai puțin

Oportunitați:
-cresterea cotei de piață prin gama diversificată de produse
-posibilitatea creșterii volumului vănzărilor
-piață în dezvoltare
-pachetul special pe care milka l-a creat( milka diet)este o oportunitate spre acapararea unui
nou segment de piață (ceicare preferă o alimentație de tip light)

Amenințari:
-riscul de scădere a vânzărilor
-intensitatea concurentială mare
-intrarea pe piață a unor noi firme producătoare de ciocolată
- firmele existente pe piață, poiana,primola,Kandia

Seminar 6
2. Creați un chestionar cu maximum 8 întrebări (închise sau deschise) care să reflecte,
prin întrebările puse, gradul de satisfacție (motivare) a salariaților la o organizație, în
general.
1. Maganerul sau superiorul vă afectează direct performanța la locul de muncă?
A- DA B- NU
2. Sunteți satisfăcut de stilul maganerial al superiorilor?
A- DA B- NU
3. Nivelul motivației vă afectează performanța la locul de muncă?
A- DA B- NU
4. Simțiți că sunteți suficient de motivat de superiori la locul de muncă?
A- DA B- NU
5. Simțiți că părerile dvs. sunt luate în considerare atunci când se iau decizii?
A- DA B- N U
6. Credeți că munca vă este evaluată și apreciată corect?
A- DA B- NU
7. Considerați plăcut mediul în care licrați?
A- DA B- NU
8. Care a fost implicrea dumneavoastră în lasnsarea noului produs?

S-ar putea să vă placă și